thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2116
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.41 นาที | Online : 2011-07-04  
    ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)  
    ครูสนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, รวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย
เทคนิคการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน เพิ่มเติม

 
 
น่าสนใจมากคะ
โดย วันทนา ปิติ (2011-07-09 21:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากคะ
โดย วันทนา ปิติ (2011-07-09 21:36:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: เป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้คิดเป็นทำเป็นจากความคิดของตนเองซึ่งช่วยทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนมากเพิ่มขึ้น
โดย อินทิรา อินทวงศ์ (2011-07-10 10:41:34) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, รวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน
สุดยอดครับคุณครู
โดย กองสิน ชื่นชม (2011-07-13 13:09:03) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนับสนุน ให้ทุกโรงเรียนทำได้แบบนี้นะ ประเทศไทยจะได้มีแต่เด็กที่รู้จักการประกอบอาชีพอารายได้ไม่เป็นภาระของพ่อแม่และผู้ปกครอง ขอปรบมือให้ครับ สู้สู้ ต่อไป
โดย กองสิน ชื่นชม (2011-07-13 13:13:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางและสื่อที่ดีในการเรียนการสอนสามารถนำไปประยุต์ใช้กับนักเรียนทุกระดับค่ะ
โดย สุภาภรณ์ ปทุมเพชร (2011-07-15 11:21:37) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ ค่ะ
โดย นุชจรี ยกกลิ่น (2011-07-17 09:14:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการสอนตามแบบอาชีวศึกษา เน้นการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น และขายเป็น ครบวงจรและสามารถสร้างรายได้ ขอยกมือสนับสนุนการสอนด้วยวิธีนี้อย่างยิ่ง
โดย นพพร สุรินทร์ (2011-07-18 23:37:33) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก นำไปใช้ได้จริงสร้างรายได้ให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในฝีมือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนแล้วยังสามารถไปใช้ประกอบอาชีพได้สอนให้นักเรียนรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ ค่ะ
โดย วรรณะ เพ็ญทอง (2011-08-02 10:09:46) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ยกมือสนับสนุนอีกคนครับ การสอน แบบบูรณาการ เยี่ยมยอดมาก เด็กกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดของตนเอง ไม่ใช่แค่เพื่อนนักเรียน ร่วมกับชุึมชนได้อีก แต่ถ้าเป็นการคิด เพื่อนักเรียนที่พื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถที่จะทำได้ หรือปฏิบัติได้ ผมว่า น่าจะดี มาก ๆ เลยครับ
โดย ปรัชญา เพชรยิ่งวรพงศ์ (2011-08-11 19:00:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv07:เป็นการเรียนรู้ที่ดีได้รับประสบการณ์ตรงแถมยังมีรายได้เสริมอีกด้วย :tv07:
โดย ซากียะห์ อิบนีอามีน (2011-08-16 14:48:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกเป็นแบบอย่างทีดีของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานกลุ่มสาระส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์จริงจากการได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะความชำนาญและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การขายสินค้าที่มีการคำนวณต้นทุน กำไร พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดี มีความสุขในการเรียนและการทำงานส่งเสริมอาชีพสุจริตให้นักเรียนรู้จักคิดดี ทำดี เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
โดย อนัญญา สมฤทธิ์ (2011-08-19 13:04:52) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้ฝึก เอง ดีมากครับประสบการณ์ตรง
โดย วิษณุ สาแก้ว (2011-08-31 10:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
สมควรสนับสนุนเป็นสินค้าโอทอปของโรงเรียน
โดย วิษณุ สาแก้ว (2011-08-31 10:30:28) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆเลยค่ะ
สามารถทำให้เด็กสามารถมีวิชาติดตัว
และนำมาประกอบวิชาชีพได้ด้วย
ในการทำอาหาร
โดย รัตนาพร พรมไชย (2011-09-20 18:57:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาเลยครับ อาจารย์ เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำได้ จำหน่ายได้จริง และนักเรียนยังได้มีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วนำไปปฎิบัติได้จริง แถมยังมีสื่อที่น่าสนใจและทันสมัยในยุคนี้จึงทำให้นักเรียนอยยากรู้อยากเห็นในสื่อนั้นๆ นักเรียนได้ทำงานเป็นทีม มีการแลกความคิดเห็นของกันและกัน และนักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ ผมคดว่าเป็นความคิดที่ดีและอยากให้อาจารย์มีการต่อยอดความคิดนี้เป็นอีกอะครับ สู้ๆๆนะครับ อาจารย์ผมเป็นกำลังใจให้ครับ
โดย สุภาพ เชียงรอด (2011-09-20 18:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:เยี่ยมเลยคุณครู นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และฝึกปฎิบัติจริง
โดย ใจดี ดิษโสภา (2011-09-22 22:40:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆค่ะ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เก่งมากค่ะ
โดย อรุณ ลิ้มเทียมรัตน์ (2011-10-05 21:47:47) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่สอนเกี่ยวกับงานผธุรกิจและโครงงานธุรกิจ สิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดก็คือการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นพึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์ในการปดำเนินชีวิตได้ ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนวลจันทร์ได้จุดประกายความคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆ และเกิดการวาบความคิดในการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราได้รับได้รู้และได้ทำเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เพราะครูอย่างเราจะมีความภาคภูมิที่สุดก็เมื่อศิษย์เราพร้อมที่จะเป็นประชากรคุณภาพในสังคมไทยต่อไป ขอบคุณคุณครูนวลจันทร์มากค่ะ หวังว่าจะมีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกันต่อไปอีกนะคะ
โดย เยาวเรศ พรหมจารีย์ (2011-10-12 10:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูในสื่อการสอนผู้ค้ารุ่นเยาว์อาจารย์ได้สอนให้นักเรียนทำอาหารแบ่งกลุ่มกันส่งเสริมให้นักเรียนคิดค้นการทำอาหารเองในแต่ละกลุ่มและดัดแปลงสูตรอาหารคิดค้นสูตรอาหารเพื่อนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายและเป็นธรกิจในอนาคตเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดคำนวนต้นทุนและผลกำไรให้มีความรู้ด้านการทำอาหารวิธีการทำเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสังสมประสบการฝึกทักษะเมื่อจบไปแล้วจะได้นำไปประกอบอาชีพได้
โดย น้ำอ้อย ไสประภาส (2011-10-16 13:33:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสนับสนุนส่งเสริมการทำอาหารหลายๆประเภทโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นดัดแปลงสูตรเมนูใหม่ๆทำอาหารจากสมุนไพรและก็สามารถรักษาโรคได้หลายโรคทำให้นักเรียนรู้จัก ต้นทุน กำไร ทั้งยังมีทำให้นักเรียนมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนเพื่อที่จะได้ช่วยผู้ปกครองทางบ้านประหยัด ทำให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจ ในการจำหน่ายจบไปแล้วนักเรียนสามารถนำมาประกอบอาชีพได้
โดย ทิพากร จันทะเฆ่ (2011-10-16 15:18:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่อาจารย์ท่านได้สื่อการเรียนนการสอนให้นักเรียนได้ทำอาหารและได้มอบหมายไห้นักเรียนได้คิดค้นสูตรอาหารผลลัพธ์ของรายรับรายจ่ายและการลงทุนรวมไปถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อน ฝึกนักเรียนทำอาหารรู้จักดัดแปรงการทำอาหารให้มีประโยชน์ต่อร่างกายและได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆย่อมภูมิใจในสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติเอง
โดย ละออ ศรีชมภู (2011-10-16 17:45:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้ขายจริง กำไร ขาดทุนของจริง :tv15:
โดย นันท์นภัส ชะฎาจิตร (2011-11-15 12:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักระดมความคิด ทดลองปฏิบัติจริง มีความสุขสนุกกับการเรียน และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
โดย อรอนงค์ ศรีเสมอ (2011-12-06 20:59:36) [แสดงความคิดเห็น]
ดูคลิปวีดีโอ เรื่องนี้ ทำให้เรา รู้ถึงการทำอาหาร และสามารถ นำไปใช้ ในชีวิตจริงได้ เป็นการ จัดการเรียน รู้ การสอนที่เหมาะสม กับกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
โดย นางสาวทัตชญา แฝงสาคู่ (2011-12-28 17:22:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดูวีดีโอแล้ว คิดถึงเด็กผาน้อยวิทย์รุ่นก่อนๆที่หลายคนจบไปแล้วนำความรู้ที่สอนเขา...แล้วเขานำไปประกอบอาชีพตนเอง เยี่ยมๆมากครับ
โดย วิรัตน์ ค้ำมา (2012-01-06 10:58:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนี้ดีมากเพราะทำให้นักเรียนได้รู้จักที่จะวิเคราห์ดัดแปลงอาหารให้มีคุณค่าทางโภนาการมากขึ้น อาจารย์ได้สอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคำนวนต้นทุนและกำไรเป็น หนูคิดว่าการสอนและได้ปฎิบัติอย่างนี้ เป็นประโยชน์มากเพราะนักเรียนสามารถนำไปทำขายเองได้จริง เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะกับการสอนอย่างนี้
โดย นางสาวพัฃรี บุดดีคำ (2012-01-06 12:30:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะ ทำให้นักเรียนได้รู้จักที่จะวิเคราห์ดัดแปลงอาหารให้มีคุณค่าทางโภนาการมากขึ้น และสามานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
โดย ซารีพะห์ อาแวนิ (2012-01-12 22:05:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากต่อเด็กและจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กมีรายได้
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-01-15 16:50:23) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้มีประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถประกอบอาหารได้จริง และรู้วิธีการที่จะค้าขาย นักเรียนเกิดความสนุกืได้ประสบการณ์และได้พบปะผู้คน นักเรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองเพื่อนำไปทำอาหารขายได้ ครูสามารถนำไปใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาได้
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-01-20 23:21:11) [แสดงความคิดเห็น]
วิชางานบ้านและงานอาหาร มีการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ที่ให้นักเรียนได้มีการทำงานเป็นทีม มีการสืบค้นข้อมูล มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงร่วมกัน มีการคิดสูตรการทำอาหารและปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารในท้องตลาด ครูมีการแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการทำ มีการให้นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติจริง และการทดลองจำหน่าย ทำให้ผู้เรียนได้มีการวางแผน การคิดราคาต้นทุน กำไร หลังจากนั้นมีการปฏิบัติสู่นอกสถานศึกษา ในชุมชนใกล้เคียง ทำให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และอาจเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
โดย สมศักดิ์ จีปราบนันท์ (2012-02-06 18:58:07) [แสดงความคิดเห็น]
It;s very good for the students because they can apply and create the new recipe and know the target group, demand and supply and teacher Nhanchan tell them the steps of search the information from internet and the students know about thinking process and everything for his subject and make relationship with the community and techniques for trading. I think that it's benefit for the new teachers for teaching this subject and some parts of techniques is useful for the other departments. Thank you for thaiteachers take the good thing for us. :tv15: :tv17: :tv09: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ทวีศักดิ์ สุขีโมกข์ (2012-02-06 19:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิโอดีแล้วการสอนของอาจารย์นวลจันทร์ แล้วน่าสนใจมากค่ะ เป็นการจัดการเรียนที่ดีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากเพราะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ ปฏิบัติเอง และเป็นการให้นักเรียนคิด วิเคราะห์และศึกษาด้วยตนเองเพราะว่าครูส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเน้นการสอนแบบปฏิบัติแต่จะเน้นแค่ทฤษฎ๊มากกว่า และที่สำคัญการสอนแบบนี้ทำให้เด็กได้ฝึกการทำอาหารคิดเมนูอาหารได้เองและสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองอีกด้วย และเหมาะสมที่นำไปเป็นแบบอย่างในการนำไปสอนวิชาอื่นๆอีกด้วยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:
โดย อ้อมใจ บัวล้อม (2012-03-10 15:21:44) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาดีมากค่ะให้ความรู้ดีเกี่ยวกับงานอาชีพดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
โดย ธิติยา กล่ำทอง (2012-03-22 10:31:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประสบการณ์ตรงที่ดีมากๆค่ะ นักเรียนจะได้รับความรู้ที่คงทนติดตัวนักเรียน จะรู้จักการวางแวนการทำงาน การทำงานเป็นทีม แก้ปัญหาได้ และจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ขอชื่นชมคุณครูนวลจันทร์และนักเรียนทุกคนที่ได้เรียนรู้ในวิชานี้
โดย ปนัดดา เปียถนอม (2012-03-25 18:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครูทำให้รู้ถึงวิธีการจัดการระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รู้จักคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักวิธีการนำทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบการเรียนให้มีกรพัฒนาในทางที่ดีขี้น
โดย เกษร สีทับทิม (2012-03-27 11:00:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน เกี่ยวกับโครงงานธุรกิจ นั้นต้องอาศัยความรู้ทั้งด้านธุรกิจและด้านการบริหารพร้อมทั้งนำ IT กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น
สิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดก็คือการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นพึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์ในการปดำเนินชีวิตได้
ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท่าน คุณครูนวลจันทร์ได้จุดประกายเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และเป็นสิ่งดี ๆ มีประโยชน์
และเกิดการวาบความคิดในการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราได้รับได้รู้และได้ทำเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
เพราะหากนำไปประยุกต์ใช้งานได้นักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมาก ๆ ขอขอบคุณครูมากนะครับที่ให้ความรู้และเทคนิคการสอน
โดย ไมตรี ริมทอง (2012-03-30 10:39:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการสอนของคุณครู เพราะเนื่องจากสิ่งที่คุณครูกำลังสอนเป็นสิ่งที่ให้นักเรียนฝึกการแก้ปัญหา การวางแผนจากเหตุการณ์จริง และอยากให้เกิดที่โรงเรียนเก่าของตนเอง เพราะผู้อำนวยการมีแนวคิดที่ว่านักเรียนที่โรงเรียน ส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม หากนักเรียนฝึกปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ก็จะสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนเป็นเจ้าของกิจการของตนเองโดยที่ไม่ต้องง้อโรงงานอุตสาหกรรม สร้างความเข้มเเข็งให้กับสังคมไทย ที่เตรียมความพร้อมให้ทันกับประชาคมอาเซียน
โดย นันท์นภัส ชะฎาจิตร (2012-03-30 20:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ครูคอยสังเกตุพฤติกรรมต่าง ๆของผู้เรียนจากการปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แล้สามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ในอนาคต ขณะเรียนก็มีรายได้ระหว่างเรียน ดูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนมีความสุขมาก ช่วงการเรียนก็เหมาะสม เพราะชั่วโมงที่ 3-4 เหมาะกับการนำไปจำหน่าย
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-03-31 09:52:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:การเรียนรู้มีประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถประกอบอาหารได้จริง และรู้วิธีการที่จะค้าขาย นักเรียนเกิดความสนุกได้ประสบการณ์และได้พบปะผู้คน นักเรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองเพื่อนำไปทำอาหารขายได้ ครูจัดกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติจริง ทั้งกระบวนการกลุ่ม ระบบบริหารจัดการ วางคิดร่วมทำในกลุ่มนักเรียน ประยุกต์ใช้ความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่ สูตรวิธืทำ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา คอยอำนวยความสะดวก นักเรียนต้องจดบันทึก รายการต่างๆๆ ที่ซื้อ บูรณาการกับ วิชาอื่นๆๆ คณิตศาสตร์คำนวณ เมื่อนำไปจำหน่าย ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ขายจริง คิดราคาต้นทุน คิดกำไร ได้เอง เรียนรู้จริง พบปะคน สนทนาสื่อสารกับลูกค้า ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม ในเรื่องต่าง ๆ นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สรุป นำไปใช้จริง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-04-01 05:36:12) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักการตั้งราคาสินค้าเพื่อจำหน่าย การได้คิดเพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่ม ทำงานร่วมกัน จนได้รายการอาหาร ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และจากความคิดของนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงาน เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่นักเรียน ขอแสดงความชื่นชมครับ ครูการงานเราเอาไปเป็นตัวอย่างครับ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-04-01 14:39:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู เทคนิคการสอนของคุณครูนวลจันทร์ที่ได้นำเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และใช้เทคโคโนโลยี มาจัดการระบบการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้รู้จักการค้นหาข้อมูล โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล และคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทัก่ีออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงกับสาระที่ 3 คือการออกแบบเทคโนโลยี ฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูลก่อนลงมือปฎิบัติจริง มีทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนได้บริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสอนที่ดีสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างให้นักเีรียนที่ยังไม่กล้าแสดงออกจะได้มีความกล้า และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง ข้าพเจ้าขอชื่นชมคุณครูนวลจันทร์ ศรีโสธร ที่คิดสิ่งดี ๆ แล้วนำเสนอเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ ขอยกนิ้วให้คุณครู ข้าพเจ้าจะนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่สอนและให้ลูกสาวได้่ชมอีกครั้ง
โดย กนกกร ศรีวรรณ (2012-04-02 14:56:17) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากครับ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ ครับ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-02 15:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้ดีมากเลยครับ นักเรียนน่าจะมีความสุขกับการเรียนวิชานี้โดยเฉพาะเป็นวิชาเพิ่มเติมเนื่องจากน่าจะเป็นนักเรียนที่มีความสนใจในรายวิชานี้อยู่แล้ว นอกจากจะมีความสนุกสนานในการเรียนแล้วยังมีการให้นักเรียนประยุกต์สูตรที่เป็นการค้นคว้าของตัวเองพร้อมทั้งมีการลองผิดลองถูกในการทำซึ่งสามารถบูรณาการได้กลับการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่น ๆ และยิ่งสนับสนุนในการให้นักเรียนทำแล้วทำการขายด้วยนักเรียนจะสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนพร้อมกับเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพจริง ๆ ครับ ขอชื่นชมคุณครูนะครับ :tv15:
โดย วัฒนา ก้องแดนไพร (2012-04-02 15:37:47) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่สอนเกี่ยวกับงานผธุรกิจและโครงงานธุรกิจ สิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดก็คือการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นพึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์ในการปดำเนินชีวิตได้ ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนวลจันทร์ได้จุดประกายความคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆ และเกิดการวาบความคิดในการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราได้รับได้รู้และได้ทำเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เพราะครูอย่างเราจะมีความภาคภูมิที่สุดก็เมื่อศิษย์เราพร้อมที่จะเป็นประชากรคุณภาพในสังคมไทยต่อไป ขอบคุณคุณครูนวลจันทร์มากครับ หวังว่าจะมีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกันต่อไปอีกนะครับ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-02 15:39:45) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่สอนเกี่ยวกับงานผธุรกิจและโครงงานธุรกิจ สิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดก็คือการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นพึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์ในการปดำเนินชีวิตได้ ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนวลจันทร์ได้จุดประกายความคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆ และเกิดการวาบความคิดในการที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราได้รับได้รู้และได้ทำเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เพราะครูอย่างเราจะมีความภาคภูมิที่สุดก็เมื่อศิษย์เราพร้อมที่จะเป็นประชากรคุณภาพในสังคมไทยต่อไป ขอบคุณคุณครูนวลจันทร์มากครับ หวังว่าจะมีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกันต่อไปอีกนะครับ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-02 15:40:55) [แสดงความคิดเห็น]
กก่อนอื่นต้องขอชื่นชมครูนวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ เป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับวิชาการงานได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบ จะเห็นว่าวิชาการทำอาหารอย่างนี้ส่วนใหญ่ครูมักใช้วิธีการเขียนกระดานหรือไม่ก็แจกใบงานเอกสารประกอบการเรียน แต่เท่าที่ได้ชมรายการจะเห็นได้ว่าท่านอ.ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับทำ E-Book ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของแต่ละโรงเรียนด้วยว่ามีความพร้อมสนับสนุนวิธีการสอนเหล่านี้หรือไม่
โดย ธงไชย สันติถาวรยิ่ง (2012-04-02 22:25:34) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนเกี่ยวกับทางด้านเกษตร การเลี้ยงปลา กระบวนการทำงาน โครงงาน สิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุดก็คือการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นพึ่งพาตนเองได้ ตอบโจทย์ในการปดำเนินชีวิตได้ ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนวลจันทร์ เป็นการจัดการเรียนรู้แนวทางใหม่ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับได้รู้และได้ทำเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป เราจะมีความภาคภูมิที่สุดก็เมื่อศิษย์เราพร้อมที่จะเป็นประชากรคุณภาพในสังคมไทยต่อไป
โดย ยินดี วรรณมณี (2012-04-04 11:18:52) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักดีคะ ครู นักเรียน ชุมชน สนับสนุนส่งเสริมการทำอาหารหลายๆประเภทโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นดัดแปลงสูตรเมนูใหม่ๆทำอาหารจากสมุนไพรและก็สามารถรักษาโรคได้หลายโรคทำให้นักเรียนรู้จัก ต้นทุน กำไร ทั้งยังมีทำให้นักเรียนมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนเพื่อที่จะได้ช่วยผู้ปกครองทางบ้านประหยัด ทำให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจ ในการจำหน่ายจบไปแล้วนักเรียนสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ มีการลองผิดลองถูก คุณครูเก่งคะที่สามารถทำให้วิชางานบ้านน่าสนใจมากขึ้น :tv04:
โดย เกตุพิมล สหยืนยง (2012-04-05 10:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วทำให้รู้ว่าครูสนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, รวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน ดีมาก ๆ ค่ะ
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและร่วมวางแผนการตลาดเป็นอย่างดียิ่งสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบนี้จะดีในโรงเรียนที่มีความพร้อมแต่หากนำไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนการประยุกต์ที่สามารถนำมาใช้ได้น่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองที่ใกล้ตัวนักเรียนและการตลาดอาจจะตัดออกไปเพราะว่าการประกอบอาหารรับประทานเองที่นักเรียนสามารถทำได้ครอบครัวย่อมภูมิใจแล้ว ขอชมเชยในนวัตกรรมของคุณครูมากดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนชนบทของดิฉันค่ะ
โดย วรรณา ศิริดล (2012-04-05 22:59:25) [แสดงความคิดเห็น]
การนำวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์สอนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงได้นั้นเป็นแนวคิดที่ดีทาก ๆ ค่ะ ขอชื่นชมครูผู้สอนที่เตรียมความพร้อม และมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ จากที่ได้รับชมนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้รายวิชานี้ได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนต่าง ๆ เป็นการสร้างระบบการทำงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากการทำงานเป็นกลุ่มแล้ว เด็ก ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพ และสามารถหารายได้พิเศษด้วย
โดย ยุวดี (2012-04-06 22:41:11) [แสดงความคิดเห็น]
็เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ครูสอนให้นักเรียนรู้จัก คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน แล้วรวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน เป็นการเชื่อมโยงไปใช้กับชีวิตประจำวัน
โดย จิราภรณ์ สุริยนต์ (2012-04-09 10:35:54) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: หาแนวคิด แล้วมาทำ โดยใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และได้รายได้เสริมอีกด้วย:tv03:
โดย จันเพ็ญ ปัจจัยเก (2012-04-10 14:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนตามขั้นตอน คือเรียนทฤษฎีเพื่อให้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้เรียนไปลงมือปฏิบัติจริง ก่อนจะลงมือทำอะไรซักอย่างก็ต้องมีการวางแผน เมื่อลงมือปฏิบัติก็จะเกิดปัญหา ทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่จะแก่ปัญหาที่เกิด และนักเรียนสามารถนำสิ่งที่นักเรียนได้เรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นการศึกษาที่ทำให้นักเรียนเรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงและเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติจากของจริง ชอบมากคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-10 22:06:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากครับ นับว่าเกิดประโยชน์จริง ๆ
โดย สมชาย แรมไธสง (2012-04-19 19:19:50) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนผู้ค้ารุ่นเยาว์แล้ว ต้องขอชื่นชมทั้งครูและนักเรียนที่ได้ช่วยกันเรียนรู้ในการจัดการดำเนินกิจกรรมทั้งสองฝ่าย ครูก็เป็นผู้ดูแล นักเรียนก็เป็นผู้ปฏิบัติ ชอบตรงที่ได้มีการทดลองจำหน่ายนี่แหละ เพราะจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะสามารถผลิตได้ แต่หาตลาดไม่ได้ บางทีผลผลิตออกมาล้นตลาดถ้าเป็นของสดก็จะเน่าเสียทิ้งไป ถ้านักเรียนได้ฝึกฝนการจำหน่ายการขายก็จะได้รู้วิธีการนำเสนอสินค้าของตัวเอง การหาลู่ทางในการจำหน่าย ชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ทำได้ครบวงจร
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-21 11:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
อบคุณสำหรับรายการที่ดีและมีประโยชน์เช่นนี้นะคะ เมื่อได้ดู ทำให้ได้รู้จักกับการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ เกี่ยวกับอาหารว่างต่างๆ โดยครูได้นำเสนอทาง powerpoint ให้นักเรียนใช้การระดมสมองในการเลือกทำอาหารว่างให้เหมาะสม คำนึงถึงคุณค่าของอาหารและ ประหยัดงบประมาณ ครูให้นักเรียนคิดถึงต้นทุนกำไรเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเมื่อเรียนในวิชานี้ โดยครูจะคอยสังเกต ซึ่งมีประโยชน์มากกับการเรียนการสอนในยุคนี้ นักเรียนสนุกที่ได้ลงมือทำอาหารจริง ได้ขายจริง และได้คิดปรุงอาหารขึ้นมาจริง ขอบคุณมากนะคะสำหรับรายการดี ๆ เช่นนี้
โดย อมรรัตน์ คันชั่ง (2012-04-23 13:13:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนวลจันทร์ ศรีโสธร เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนตามขั้นตอน คือเรียนทฤษฎีเพื่อให้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้เรียนไปลงมือปฏิบัติจริง ก่อนจะลงมือทำก็มีการวางแผน เมื่อลงมือปฏิบัติก็จะเกิดปัญหา ทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่จะแก่ปัญหาที่เกิดขึ้น ทีสำคัญเด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ครบวงจร เกี่ยวกับการทำอาหารตลอดจนการคิดกำไลต้นทุน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-04-25 14:35:08) [แสดงความคิดเห็น]
ผลจากการได้รับชมวิดีทัศน์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานยังเป็นที่น่าสนใจของนักเรียนอยู่เสมอ เพราะนักเรียนสามารถได้ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และเกิดทักษะจากกการที่เริ่มปฎิบัติ โดยกิจกรรมนี้ ดิฉันคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูนวลจันทร์ ศรีโสธร เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อได้นำมาเปรียบเทียบกับการจัดการสอนของตนเอง เช่น ขั้นตอนในการจำหน่าย การทำบัญชี รายรับ รายจ่าย และการคิดกำไรต้นทุน ซึ่งดิฉันจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้นักเรียนได้รับความรู้มากมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-05-01 19:45:59) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-05-01 19:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะทำให้นักเรียนได้ระดมความคิดและได้ออกความคิดเห็นสามารถร่วมกันคิดทำและแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนตามขั้นตอน คือเรียนทฤษฎีเพื่อให้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้เรียนไปลงมือปฏิบัติจริง ก่อนจะลงมือทำก็มีการวางแผน เมื่อลงมือปฏิบัติก็จะเกิดปัญหา ทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทีสำคัญเด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ครบวงจร เกี่ยวกับการทำอาหารตลอดจนการคิดกำไลต้นทุน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-05-04 13:36:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม "ผู้ค้ารุ่นเยาว์" เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะมุ่งเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ตรง จากการทำงานร่วมกัน วางแผน จัดแบ่งหน้าที่ตามความสามารถและความถนัด วึ่งการวางแผนการแปรรูปอาหารวาง และสามารถจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของนักเรียนนั้น ผู้เรียนต้องประสานความร่วมมือ ร่วมแรงและความสามัคคีซึ่งกันและกันจึงจะประสบผลสำเร็จ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกจำหน่ายได้ทันเวลา และนำข้อติชมมาปรับใช้ให้อาหารของตนอร่อย สะอาด ถูกใจผู้บริโภค และคุณครูยังได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดต้นทุนในการผลิตเพื่อกำหนดราคาขาย/หน่วย บันทึกรายรับ-รายจ่าย สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทั้งในโรงเรียนและในชุมชน นักเรียนภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย มัณฑนา บัวประเสริฐ (2012-05-06 22:23:05) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม) จากการได้รับชม ครูสนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, รวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน เป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้จริงค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 11:54:33) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับ ต้องขอชมคุณครูนวลจันทร์ รร.วัดน้อยนพคุณ เลยครับ สอนให้นักเรียนทำอาหารไม่พอ ยังบูรณาการงานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนด้วย สอนให้นักเรียนได้ทักษะในการทำอาหาร ได้ประสบการณ์ตรงจากการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ ได้ดีมากเลยครับ

เห็นตัวอย่างของคุณครูแบบนี้ทำให้ครูตัวน้อย ๆ อย่างผมได้แรงบันดาลใจอีกหลายขุมเลยทีเดียวครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครอีกหลายคนนะครับ :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ มณีขัติย์ (2012-05-07 20:06:06) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้ค้ารุ่นเยาว์เป็นวิธีการสอนที่ครูสนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, รวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน นักเรียนจึงได้รับความรู้อย่างแท้จริงคุณครูเป็นแบบอย่างค่ะ
โดย คนึงนิจ ชัยมี (2012-05-13 12:32:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบโครงงานธุรกิจ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งการสอนของคุณครูนวลจันทร์นี้สอนให้นักเรียนคิดเองโดยนำแนวทางจากสื่ออิเลคทรอนิคส์แล้วนำมาดัดแปลงเป็นสูตรของตนเองมีการทดลองทำจนได้เป็นสูตรของตนเองทำให้เกิดความภาคภูมิใจ การทำงานก็มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ความสามัคคีในกลุ่ม จากนั้นก็มาวิเคราะห์เรื่องของราคาทุน ราคาขาย นำไปจำหน่ายโดยเริ่มต้นจากช่วงพักกลางวัน ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการฝึกผู้เรียนให้กล้าแสดงออกในการจำหน่ายสินค้า ส่งผลไปในอนาคตเพื่อนำไปสู่อาชีพได้ในอนาคต ขอเป็นกำลังใจนะคะและต่อยอดในรุ่นต่อไป
โดย ชิดชม เรืองวัฒนา (2012-05-13 14:53:41) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น นำพาไปสู่การสามารถนำไปประกอบอาชีพและหารายได้ให้กับตนเอง เป็นความคิดที่ดี ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์จริง ที่สามารถทำได้จริง รายได้เพิ้ม จะทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมรการหารายได้ให้แก่ตนเอง จะทำให้นักเรียนรู้จักค่าของเงินว่าการได่มาต้องใข้ความคิด แรงกาย และความใส่ใจในการทำจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่สามารถทำเป็น และหาเงินจากสิ่งที่ตนเองทำ
โดย ยุพิน เกิดสมบัติ (2012-05-16 17:45:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ครบวงจร สนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น นักเรียนได้ คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, แล้วให้นักเรียนรวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน ที่สำคัญได้รับประสบการณ์เต็มๆ
สุดยอดครับคุณครู
โดย สุเทพ ป้อมลอย (2012-05-20 07:05:42) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอาหาร และคิดต้นทุนกำไร และนำออกจำหน่าย ทำให้นักเรียนได้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ธนพร จุลธุระ (2012-05-21 20:17:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการสอนของคุณครูนวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น โดยนักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ขอเป็นกำลังใจนะคะ :tv15:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2012-05-23 11:33:24) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนที่เป็นการปฏิบัติทางด้านอาหารถือเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนานโดยเฉพาะการประยุกต์สูตรเมนูอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ด้วย โดยการเรียนการสอนของคุณครูเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เพราะนอกจากจะมีการฝึกทำอาหารแล้วยังมีการฝึกการจัดจำหน่ายเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การในการขายเพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในงานอาชีพได้ สิ่งที่สำคัญคือทักษะการทำงานกลุ่มและการบริหารจัดการและการวางแผนซึ่งถ้าทำได้ดีก็จะเป็นพื้นฐานการนำไปใช้ได้ในอนาคต :tv01:
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-30 12:00:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม "ผู้ค้ารุ่นเยาว์" อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นวิธีการสอนที่ครูสนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, รวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน นักเรียนภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งดิฉันจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้นักเรียนได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ
โดย กรรณิกา ใจอินทร์ (2012-05-30 13:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ
โดย ขวัญเรือน แก้วสวัสดิ์ (2012-05-31 23:47:48) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: จากการได้รับชมการเรียนการสอนการปฏิบัติงานอาหารของนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรุงเทพโดยการสอนของคุณครูนวลจันทร์ ศรีโสธร ให้นักเรียนได้คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น โดยนักเรียนคิด วิเคราะห์หาข้อมูลโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเป็นวิธีการที่ครูสอนเป็นเพียงผู้สนับสนุนการสอน นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและนักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือทำจริงนอกจากนั้นยังได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการคิดสูตรอาหารขึ้นมาใหม่่ๆขอชื่นชมกับการสอนของคุณครูมากๆค่ะ และขอนำมาเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้กับนักเรียนนะคะ :tv02:
โดย บุหงา จรรยาสวัสดิ์ (2012-06-15 20:13:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกเป็นแบบอย่างทีดีของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานกลุ่มสาระส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์จริงจากการได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะความชำนาญและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การขายสินค้าที่มีการคำนวณต้นทุน กำไร พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดี มีความสุขในการเรียนและการทำงานส่งเสริมอาชีพสุจริตให้นักเรียนรู้จักคิดดี ทำดี เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-16 09:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม "ผู้ค้ารุ่นเยาว์" อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นวิธีการสอนที่ครูสนับสนุน และเน้นให้นักเรียนได้ คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น ครูให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ หาข้อมูลโดยหัดใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสืบค้น เพื่อดัดแปลงสูตร และคิดค้นเมนูใหม่ๆ ตามความชอบ และความสมัครใจของนักเรียน ครูทำแบบอาหารสูตรพื้นฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน, รวมกลุ่มกันทำงาน จนได้ออกมาเป็นผลงานจากฝีมือ และความคิดของนักเรียนเอง แล้วนำไปจำหน่ายในช่วงพักกลางวันของแต่ละวัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน นักเรียนภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งดิฉันจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้นักเรียนได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ
โดย อรุณนี แก้วคำ (2012-06-18 20:34:53) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก นำไปใช้ได้จริงสร้างรายได้ให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในฝีมือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนแล้วยังสามารถไปใช้ประกอบอาชีพได้สอนให้นักเรียนรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ ค่ะ :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-28 16:37:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ :tv09: :tv18:
โดย ณัฐนรี จิระรัตน์พิศาล (2012-07-16 12:50:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ :tv09: :tv18:
โดย ณัฐนรี จิระรัตน์พิศาล (2012-07-16 12:51:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ :tv09: :tv18:
โดย ณัฐนรี จิระรัตน์พิศาล (2012-07-16 12:51:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ :tv09: :tv18:
โดย ณัฐนรี จิระรัตน์พิศาล (2012-07-16 12:51:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ :tv09: :tv18:
โดย ณัฐนรี จิระรัตน์พิศาล (2012-07-16 12:52:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ีะ เพราะปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเรียนแต่ทฤษฎีและวิชาการ แต่การสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และรู้จักคิดประยุกต์ากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นสิ่งใหม่ ๆ และยังมีการสนับสนุนการขายจริงจึงทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกเป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน และยังสามารถเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย จึงขอชื่นชมแนวการคิดและการสอนว่าสุดยอดจริง ๆ :tv09: :tv18:
โดย ณัฐนรี จิระรัตน์พิศาล (2012-07-16 12:52:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างในการทำโครงงานอาชีพที่ดีมาก
โดย วิศนีย์ พาคำ (2012-08-05 17:32:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ดีได้รับประสบการณ์ตรงแถมยังมีรายได้เสริมอีกด้วย เป้นตัวอย่างที่ดี ขอสนับสนุนงานนี้คะ
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-09-01 12:37:28) [แสดงความคิดเห็น]
ครูนวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ เก่งทั้งความคิดสร้างสรรค์ มีฝีมือการผลิตสื่อ การออกแบบที่เก่ง :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 11:04:57) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนวิชาการงานอาชีพในชั่วโมงนี้ ครูนำ power point เกี่ยวกับอาหารว่างต่างๆมานำเสนอให้นักเรียนชม เพื่อที่นักเรียนจะได้ระดมสมองในการเลือกทำอาหารว่างให้เหมาะสม ทั้งนี้นักเรียนจะคำนึงถึงคุณค่าของอาหารและ ประหยัดงบประมาณ ครูแนะนำให้นักเรียนคิดถึงต้นทุนกำไรเบื้องต้น ครูจะคอยสังเกตการประชุมกลุ่มของนักเรียน ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหา เมื่อนักเรียนทำอาหารจริงเสร็จก็จะมีการนำอาหารออกไปวางขาย หรือไปเดินขายในบริเวณใกล้โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใกล้เคียงโรงเรียน นักเรียนเกิดความสนุกได้
โดย มณเฑียร พันธุมาศ (2012-09-29 23:54:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก รับ
โดย วิชา ผกามาศ (2012-10-05 20:56:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกเป็นแบบอย่างทีดีของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานกลุ่มสาระส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์จริงจากการได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะความชำนาญและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การขายสินค้าที่มีการคำนวณต้นทุน กำไร พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดี มีความสุขในการเรียนและการทำงานส่งเสริมอาชีพสุจริตให้นักเรียนรู้จักคิดดี ทำดี เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน เมื่อนักเรียนทำอาหารจริงเสร็จก็จะมีการนำอาหารออกไปวางขาย หรือไปเดินขายในบริเวณใกล้โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใกล้เคียงโรงเรียน นักเรียนเกิดความสนุกได้
โดย ทองสุข ประเสริฐสุข (2012-10-09 18:19:51) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งทั้งความคิดสร้างสรรค์ มีฝีมือการผลิตสื่อ การออกแบบที่เก่ง
โดย วิไล พันธ์คำ (2012-12-02 23:48:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตัวนักเรียนเองทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในฝีมือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนเมื่อเรียนจบและคิดที่จะประกอบอาชีพอิสระ ในช่วงปิดเทอม :tv15: :tv18:
โดย กนกกร ศรีวรรณ (2013-01-23 17:37:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดี
โดย พชร กลิ่นนิรันต์ (2014-02-16 18:24:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv