thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5311
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2011-07-04  
    ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)  
    ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
หลังจากดูจบแล้ว ทำให้นึกถึงคำว่า "ครูผู้มีแต่ให้" ซึ่งอ.เสาวพรเป็นผู้ที่ให้ทั้งความรู้ ให้โอกาสและให้ความรักแก่ลูกศิษย์อย่างแท้จริง ให้ความรู้ในเรื่องนาฏศิลป์ ให้โอกาสนักเรียนทำในสิ่งที่ตนเองชอบหรือคิดสร้างสรรค์เองเช่น คิดท่ารำประกอบเพลง ให้ความรักแก่ลูกศิษย์เพราะพยายามคิดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับเด็กหญิงและเด็กชายเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขกับการเรียน ขอบคุณแรงบันดาลใจนี้ที่ทำให้อาชีพครูดูยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
โดย ผกาวรรณ ทองมา (2011-07-06 01:02:26) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจในสิ่งที่ครูคิดหลังจากได้ยินเด็กวิจารณ์การสอนและวิชา ครูคิดหาวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสุข และตอบสนองศักยภาพของนักเรียนเป็นหลัก โดยครูมีการทดลองใช้วิธีการที่ครูคิดอันนี้ขอชื่นชมค่ะ และเป็นครูที่มีเข้าใจธรรมชาติของเด็กดีมาก และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-09 16:43:30) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องการโหลดโทรทัศน์ครูทำอย่างไร
โดย จินตนา ร่วมใจ (2011-07-11 18:22:26) [แสดงความคิดเห็น]
มีโปรแกรม realplayer ค้นหามาจาก google มาใช้โหลดได้ครับ แต่ก็มีโปรแกรมอื่นๆนอกนี้ก็เยอะมากมายนะครับ.ต้องใจกล้าหน่อย.บางคนกลัวไวรัส เลยไม่กล้าโหลดอะไรเข้าเครื่องเลยอย่างนี้ก็ จะปิดโอกาสตัวเองไม่สามารถเกิดการเรียนรู้เองได้เลยนะจ๊ะ
โดย สด ไพรบึง (2011-07-16 21:53:10)
ผมคิดว่า ได้อะไรหลาย ๆ อย่างหลังจากที่ดู Teacher tv ตอนนี้ครับ ผมได้เห็นว่า อ.เสาวพร ได้คิดวิเคราะห์ ทำให้วิชาที่นักเรียนผู้ชายไม่ค่อยอยากเรียน ได้เรียนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข และเป็นผลให้ครูผู้สอนไม่ต้องเครียดกับการที่นักเรียนไม่สามารถทำได้หรือไม่อยากทำอีกด้วย ผมคิดว่าจุดนี้น่าจะนำเอาไปปรับใช้ได้กับหลาย ๆ วิชาโดยเฉพาะวิชาที่มุ่งฝึกฝนทักษะอย่างเช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งในจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะให้นักเรียนเมื่อเรียนจบแล้วได้ตามจุดมุ่งหมาย ก็สามารถใช้ได้หลายวิธี หลายทาง ตามแต่ครูผู้สอนเป็นผู้วิเคราะห์และวางแผน
โดย วิฑูรย์ ทั้งสนธิ์ (2011-07-11 20:52:33) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นคุณครูที่ดี มีความตระหนัก ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรเป็นเยี่ยงอย่างได้ ขอเชิญคุณครูที่รับชม และเป็นสมาชิกทีวีครูเอาเป็นแบบอย่างได้ ชีวิตครูเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน
โดย สด ไพรบึง (2011-07-16 21:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ อย่ายึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ทำอย่างไรก็ได้ที่ให้เด็กเกิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ขอชื่นชมครูค่ะ
โดย นันทวัน คงยอด (2011-07-19 19:25:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนไม่เน้นที่ตัวครู :tv09:
โดย กฤตพร เจริญ (2011-07-22 15:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร เป็นครูที่รู้จักประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคการสอนไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ ขอชมเชย คุณครูเสาวพรด้วยความจริงใจ แต่ดิฉันขอเสนอแนะนิดหนึ่งนะคะ คือการสอนท่ารำทั้งมือและเท้าของรำวงมาตรฐานนนั้น ควรจะสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยำก่อน แล้วจึงเอาทั้งมือและเท้ามาประกอบกัน (คงจะเป็นเรื่องพื้นๆของคุณครูเสาวพรนะคะ) ดิฉันก็ทำท่าแนะนำไปอย่างนั้นแหละค่ะ ก็ขออนญาตนำเทคนิคการสอนของคุณครูไปประยุกต์ใช้กับเด็กประถมต่างจังหวัดบ้างนะคะ
ขอขอบพระคณมากค่ะ
โดย สุวลักษณ์ สาริขา (2011-07-25 21:36:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบคุณครูท่านนี้ตรงที่มีการวิเคราะห์ตนเองว่าสอนเป็นอย่างไร มีการนำข้อผิดพลาดของตนเองมาปรับปรุง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นครูที่ใจกว้าง ยอมรับจุดที่ไม่ดี ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยพัฒนาเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียน ในที่สุดก็ทำให้นักเรียนชายหันมาสนใจได้ :tv15:
โดย วิภาดา บัวทั่ง (2011-08-02 23:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ครูมีความอดทน และเป็นครูยุคใหม่ปรับเข้าหานักเรียน ครูนำนวัตกรรมด้านการสอนมาใช้ได้ผลดี ขอชื่นชม ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสอนได้แบบนี้ :tv17:
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-08-07 11:06:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วได้ไอเดียในการนำไปใช้ ได้เปิดวิสัยทัศน์ของตัวเองมากขึ้นในจุดที่อย่าไปยึดติดกับบางสิ่งมากเกินไปต้องปรับเปลี่ยนและวิเคราะห์ถึงความต้องการของเด็กและธรรมชาติของเพศด้วยผสมกับความเข้าใจในตัวและวัยของนักเรียน
โดย รัชนี บุญศักดิ์ดี (2011-08-07 21:40:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวีดีโอการสอนเรื่องนาฏศิลป์ กับ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อเราเรียนนาฏศิลป์ เราจะได้ศิลปการแสดงท่าทางอารมณ์ หลังจากนั้นสามารถนำสิ่งที่ได้รับการสอนมาปรับปรุงหรืออาจจะมีการพัฒนาเพื่อน้ำเข้าไปสู่ในการร่ายรำหรืออาจจะนำศิลปะการร่ายรำมาใช้เกี่ยวข้องกับการเต้นรำได้ ดูวีดีโออันนี้แล้วทำให้นึกถึงสมัยเรียนมัธยมที่ครูจะสอนท่าทางเกี่ยวกับอารมย์ต่างๆแล้วสั่งให้นักเรียนเอาสิ่งที่สอนไปคิดท่าทางการรำในเพลงใหม่ๆ จำได้ว่าตอนนั้นสนุกมากเลยมันเหมือนเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน่สิ่งที่เราชอบคะ :tv02:ชอบรำคะ
โดย ศศิธร ภูฆัง (2011-08-10 10:23:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดีโอ อ.เสาวพร บุญช่วยแล้ว รู้สึกดีครับ ที่อาจารย์เห็นผู้เรียนเป็นสำคัญ (นักเรียนชาย) อ.เสาวพร มีความคิดเหมือนผมเลย ช่วงเป็นครูแรกๆผมก็คิดว่าทำไมนักเรียนผู้ชายจึงไม่ชอบเรียนรำ เท่าที่สอบถามมา นักเรียนบอก 1.ท่ารำแล้วจะเป็น...2.เมื่อย 3.เรียนรำเป็นการเรียนของผู้หญิงเท่านั้น กับความบอกกล่าวหรือความเข้าใจที่ผิด ก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้น ผมก็เริ่มจากการพูดคุยก่อนการเรียน วิชา นาฏศิลป์ ว่าประโยชน์ของการเรียน มีอะไรบ้างและยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของครูจริงๆมาเล่าให้นักเรียนฟัง หลังจากนั้นก็จัดการเรียน การสอน เหมือนกับ อ.เสาวพร เลยนักเรียนก็ชอบเรียนวิชา นาฏศิลป์ครับ
โดย ฉลอง อารีย์จิตต์ (2011-08-15 12:39:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดีค่ะ คุณครูมีการประเมินตนเองและประยุกต์การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี :tv04:
โดย กัลยาณี ตรีโภคา (2011-08-21 20:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเองเป็นครูสอนวิชาดนตรี จบดนตรีมา เวลาสอนถึงวิชานาฏศิลป์แล้วสอนได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะการรำ :tv02:แต่จากการได้ชมการสอนของอาจารย์เสาวพรแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องหาสื่อต่างๆมาสอนตนเองเพื่อพัฒนาการสอนนาฏศิลป์ให้กับตัวเอง อยากทราบว่ามีฉบับเต็มหรือไม่ กับการสอนรำประกอบท่าทาง อยากนำไปสอนนักเรียนครับ ขอบคุณครับ :tv17:
โดย ศรายุทธ ปั้นคุ้ม (2011-08-28 13:02:56) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมวีดีโอจบแล้ว ทำให้คิดได้ว่าการสอนนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนโดยนักเรียนผู้ชายง่ายและทำให้นักเรียนอยากจะเรียนและท่ารำท่าต่างๆนักรียนสามารถประดิษฐ์ท่ารำได้และมีความสุขในการเรียนทั้งครูผู้สอนและนักเรียนที่ได้เรียนค่ะ สำหรับในการข้างหน้าสำหรับดิฉันจะนำแนวทางที่ดูจากวีดีโอไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองซึ่งคิดว่าน่าจะเเป็นประโยชน์สำหรับทั้งครูและนักเรียน รวมถึงเป็นการรักษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทย
โดย วิไลลักษณ์ รสจันทร์ (2011-10-13 17:05:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาดนตรีนาฏสิลป์เป็นวิชาที่น่าเบื่อซึ่งคำพูดนี้เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองเหมือนกันในฐานะครูดนตรีนาฏศิลป์เพราะการสอนที่ได้หลักจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เหมือนกันแต่เด็กมีพื้นฐานและความสนใจต่างกันเด็กจึงไม่อยากเรียนเมื่อดูตอนนี้แล้วรู้สึกโนใจครูนาฏศิลป์อย่างเรามากเลยทำให้เราคิดถึงวิธีการสอนเหมือนอย่างอาจารย์ดวงพรว่าเราต้องวิเคาระกห์ตัวเด็กก่อนว่าเขาต้องการอย่างไรและถนัดแบบใด เขาจึงจะมีความต้องการและสนใจเรียนในเพลงนั้นๆเพราะบางเพลงที่เราสอนอาจยากเกินไปสำหรับเขาแต่เมื่อบางเพลงที่เขาชอบและสนใจเขาก็มีความต้องการเรียนและอยากรำ
โดย สุนันทา อร่ามเรือง (2011-10-14 13:59:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างสรรค์มาก เด็ก ๆ ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย แถมยังจดจำความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้ได้ เป็นการถ่ายทอดแบบความจำที่ฝังแน่นอย่างแท้จริง เมื่อเด็ก ๆ ได้เรียนรู้และซึมซาบกับวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมของไทย จะแนะนำให้คุณครูในโรงเรียนที่สอนนาฏศิลป์ได้ชมคลิปนี้เพื่อนำเอาเทคนิคการสอนนี้ไปใช้ค่ะ ขอขอบคุณเสาวพรจริง ๆ ค่ะ
โดย อัจฉรา มณีรัตน์ (2011-11-21 14:12:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนโดยบูรณาบทเรียนกับจริตของนักเรียน หรือธรรมชาติของนิสัย สามารถปรับใช้ได้ในทุกวิชา
โดย รัตนภรณ์ แซ่ลี้ (2011-12-14 14:00:56) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาดนตรีนาฏศิลป์เป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่ายโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชาย ซึ่งดิฉันก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันคะ แต่เมื่อมาดูการสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์อ.เสาวพรที่จัดการเรียนการสอนตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญทำให้ปัญหาไม่อยากเรียนของเด็กผู้ชายดูง่ายลงไปเมื่อชมวีดีโอจบคะ ดิฉันจะขออนุญาตนำเทคนิคและวิธีการสอนไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตนเองคะ ขอบพระคุณสำหรับเทคนิคดีดีคะ ^^ :tv18:
โดย ชิดชนก แก้วมณี (2011-12-28 17:45:15) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากดูจบแล้ว เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดี เด็กมีพื้นฐานและความสนใจต่างกัน
โดย วันฮาฟีณี สะอุ (2012-01-08 18:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ กับการสอนวิชาดนตรีนาฎสิลป์ ฝึกให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและเกิดความคิดสร้างสรรค์ :tv15:
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-12 18:36:16) [แสดงความคิดเห็น]
พูดได้คำเดียวว่าสุดยอดค่ะ....ชอบค่ะ :tv15:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-14 15:52:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างสรรค์มาก เด็ก ๆ ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ฝึกให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและเกิดความคิดสร้างสรรค์
โดย ฮานีซะห์ วาปอ (2012-01-15 11:18:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่หนูชอบมากเลย เพราะหนูชอบในการรำ เต้น ชอบมาก.........
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-01-16 15:04:46) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประยุกต์การเรียนการสอนได้สร้างสรรค์มากคะ สามารถตอบสนองนักเรียนได้กับทุกระดับ :tv09: เยี่ยมไปเลยคะ :tv15:
โดย สุทธาทิพย์ เที่ยงพูนโภค (2012-02-11 20:59:23) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกต้องแล้วครับ วิชาใด กิจกรรมใด ที่นักเรียนไม่ค่อยมีความสุขในการเรียนรู้ ต้องให้นักเรียนเขามีส่วนร่วมในการออกแบบของกิจกรรมดังกล่าว ครูและนักเรียนช่วยกำหนด เนื้อหา และวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่นักเรียนต้องการจะปฏิบัติ ครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขครัีบ
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2012-02-22 09:38:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดีโอ อ.เสาวพร บุญช่วยแล้ว ชอบมากเลยค่ะที่อาจารย์เห็นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะนักเรียนชายนักเรียนชาย อ.เสาวพร มีความคิดที่ดีมาก คิดในใจทำไมนักเรียนผู้ชายจึงไม่ชอบเรียนรำ เท่าที่สอบถามมา นักเรียนบอก 1.ท่ารำแล้วจะเป็น...2.เมื่อย 3.เรียนรำเป็นการเรียนของผู้หญิงเท่านั้น กับความบอกกล่าวหรือความเข้าใจที่ผิด ก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้น เลยก็เริ่มจากการพูดคุยก่อนการเรียน วิชา นาฏศิลป์ ว่าประโยชน์ของการเรียน มีอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็จัดการเรียน การสอน เหมือนกับ อ.เสาวพร เลยนักเรียนก็ชอบเรียนวิชานาฎศิลป์มากขึ้้นค่ะ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-02-25 15:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวพัชรินท์ เพชรคง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฎเพชรบุรีมีความคิดเห็นว่าทำให้นึกถึงคำว่า "ครูผู้มีแต่ให้" ซึ่งอ.เสาวพรเป็นผู้ที่ให้ทั้งความรู้ ให้โอกาสและให้ความรักแก่ลูกศิษย์อย่างแท้จริง ให้ความรู้ในเรื่องนาฏศิลป์ ให้โอกาสนักเรียนทำในสิ่งที่ตนเองชอบหรือคิดสร้างสรรค์เองเช่น คิดท่ารำประกอบเพลง ให้ความรักแก่ลูกศิษย์เพราะพยายามคิดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับเด็กหญิงและเด็กชายเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขกับการเรียน ขอบคุณแรงบันดาลใจนี้ที่ทำให้อาชีพครูดูยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ เป็นการสอนที่สร้างสรรค์มาก เด็ก ๆ ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ฝึกให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและเกิดความคิดสร้างสรรค์
โดย พัชรินทร์ เพชรคง (2012-03-09 16:29:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเมื่อได้ชมวีดีโอจบแล้ว ทำให้คิดได้ว่าการสอนนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนโดยนักเรียนผู้ชายง่ายและทำให้นักเรียนอยากจะเรียนและท่ารำท่าต่างๆนักรียนสามารถประดิษฐ์ท่ารำได้และมีความสุขในการเรียนทั้งครูผู้สอนและนักเรียนที่ได้เรียนค่ะ สำหรับในการข้างหน้าสำหรับดิฉันจะนำแนวทางที่ดูจากวีดีโอไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองซึ่งคิดว่าน่าจะเเป็นประโยชน์สำหรับทั้งครูและนักเรียน รวมถึงเป็นการรักษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทย
อีกด้วยคะ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-09 21:47:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณรุ่นพี่ที่ดีอย่างอาจารย์เสาวพรนะคะเพราะพี่เป็นตัวอย่างในการสอนที่ดีต่อการปรับใช้การสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนหรือมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดิฉันจะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ในโอกาศต่อไปคะ :tv02:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-03-27 10:37:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจให้คุณครูที่สอนดนตรีนาฏศิลป์ทุกคนนะคะ คงจะได้แนวคิดไปใช้ให้เกิดในการจัดการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ไม่มากก็น้อนนะคะ :tv18:
โดย สุภาวดี สำลีพันธุ์ (2012-03-27 19:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมการสอนของอาจารย์เสาวพร บุญช่วยแล้ว ทำให้ดิฉันรู้สึกถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ในตัวผู้เรียนเพราะอาจารย์ได้คำนึงและนึกถึงจิตใจของเด็กก่อนจึงได้มีแนวคิดที่ดีๆในการสอนซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้มีแนวทางที่จะนำไปใช้ในการสอนเพิ่มขึ้นอีกเพราะเด็กบางคนก็ไม่ค่อยสนใจในการนาฏศิลป์สักเท่าไหร่แนวทางการสอนนี้ทำให้เด็กหันกลับมาสนใจนาฏศิลป์ของไทยมากขึ้นขอบคุณมากค่ะสำหรับการสอนที่ดีเช่นนี้
โดย ภัฏครนันท์ เรือสูงเนิน (2012-03-31 09:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ....ที่นำการเรียนการสอน ของรุ่นพี่ ที่เรียนมาด้วยกันมาเผยแพร่...ทำให้ได้รู้ถึงปัญหาที่มีขึ้นคล้าย ๆ กัน และได้แชร์วิธีแก้ไข รวมไปถึงการนำไปสู่การวิจัย รำวงมาตรฐานที่แก้ไขอยู่.....และตื่นเตื่นเต้นดีใจมาก..ทีรู้ว่ารุ่นพี่คนนี้...สอนอยู่ที่เขตเดียวกัน....แม้ว่าจะสอนโรงเรียนวัด..แต่ปัญหาก็ไม่ต่างจากเด็กโรงเรียนสาธิต.....ดีใจและขอบคุณมากค่ะ
โดย จุฑามาศ สวนอุดม (2012-03-31 19:47:34) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการคิดจัดการเรียนการสอนเน้นความสามารถส่วนบุคคลและจับคว่มถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเนื้อหาออกมาสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งการจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนทำให้เด็กก็เกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน คุณครูรู้ความถนัดของทุกคนและนำเพลงมาสอนให้ถูกโฉลกกับเด็กนักเรียนไม่มว่าผู้หญิงและผู้ชายที่แข็งแรงหน่อยก็สามารถที่จะรำเป็นกับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบในเทคนิคการสอนคุณครูไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และยังให้เด็กได้:tv15:วิเคราะห์จากชื่อท่ารำ ที่มาของท่าโดยให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ที่มา เลยทำให้เรียนรำไม่น่าเบื่อ วิชานี้สามารถทำให้เด็กรักวัฒนธรรมของบ้านเรา และรักขนบธรรมเนียมบ้านเรา รู้จักที่มาของการรำในแบบต่างๆ เก่งจังค่ะคุณครู เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอชื่นชมอย่างมากค่ะ :tv17:
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-04-05 11:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)ทำให้ผมเป็นคนที่เปิดโลกทัศน์ในการเรียนและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนาฏศิลป์ เพราะว่าผมคนหนึ่งที่มองว่านาฏศิลป์ต้องให้ครูผู้หญิงสอน ครูชายคงไม่เหมาะ ต่อไปนี้นาฏศิลป์ก็ไม่ยากเท่าไร ครูดอยก็สามารถสอนได้ในเบื้องต้นหรือท่าพื้นฐาน ขอบคุณสำหรับบทเรียนอันมีค่า และการสร้งาแนวคิดที่ดี ต่อไปนี้เด็กก็คงจะนำแนวคิดไปปรับการสอนได้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและความสามารถของคนที่มีคำนำหน้าว่า"ครู"
โดย วิรัตน์ เพ็งสอน (2012-04-05 13:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคุณครูเสาวพร สอนเป็นครูที่รู้จักประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคการสอนไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ ขอชมเชย คุณครูเสาวพรด้วยความจริงใจ แต่ดิฉันขอเสนอแนะนิดหนึ่งนะคะ คือการสอนท่ารำทั้งมือและเท้าของรำวงมาตรฐานนนั้น ควรจะสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยำก่อน แล้วจึงเอาทั้งมือและเท้ามาประกอบกัน (คงจะเป็นเรื่องพื้นๆของคุณครูเสาวพรนะคะ) ดิฉันก็ทำท่าแนะนำไปอย่างนั้นแหละค่ะ ก็ขออนญาตนำเทคนิคการสอนของคุณครูไปประยุกต์ใช้กับเด็กประถมต่างจังหวัดบ้างนะคะ
ขอขอบพระคณมากค่ะ
โดย ประภา สนิทผล (2012-04-08 08:54:02) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาดนตรีนาฏสิลป์เป็นวิชาที่น่าเบื่อซึ่งคำพูดนี้เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองเหมือนกันในฐานะครูดนตรีนาฏศิลป์เพราะการสอนที่ได้หลักจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เหมือนกันแต่เด็กมีพื้นฐานและความสนใจต่างกันเด็กจึงไม่อยากเรียนเมื่อดูตอนนี้แล้วรู้สึกเข้าใจครูนาฏศิลป์อย่างเรามากเลยทำให้เราคิดถึงวิธีการสอนว่าเราต้องวิเคาระห์ตัวเด็กก่อนว่าเขาต้องการอย่างไรและถนัดแบบใด เขาจึงจะมีความต้องการและสนใจเรียนในเพลงนั้นๆเพราะบางเพลงที่เราสอนอาจยากเกินไปสำหรับเขาแต่เมื่อบางเพลงที่เขาชอบและสนใจเขาก็มีความต้องการเรียนและอยากรำไม่เคร่งเครียดกับท่ารำเด็กมากมีการผ่อนคลายขอขบคุณเทคนิคการสอนของอาจารย์มากค่ะ
โดย ประภา สนิทผล (2012-04-10 03:36:24) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกต้องแล้วคะ วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่นักเรียนไม่ยากเรียน ไม่ชอบ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการศึกษาต่อ ไม่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะรำไม่เป็นทั้งนักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนมีความอายเพื่อน อายแฟน อายรุ่นน้อง อายรุ่นพี่ เป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากที่ครูผู้สอนต้องประสบทุก ๆ ปี ครูตั้งความหวังกับผู้เรียนมากเิกินไป ผู้เรียนต้องทำได้ ทำได้ดี ทำได้สวย ทำให้ถูกต้อง นั้นคือความคาดหวังของครู แต่ความเป็นจริงครูต้องยอมรับให้ได้เหมือนคุณครูเสาวพรพูด นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ดิฉันต้องปรับวิธีเรียนของนักเรียนและเปลี่ยนวิธีการสอนการสอนของครูให้ได้เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายวิชา และที่สุดคือเบื่อหน่ายครู ขอบคุณคะ
:tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-11 22:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ อ.เสาวพร บุญช่วย มากนะครับ ผมเป็นครูอีกหนึ่งคนที่ทำการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้องสอนนักเรียนทั้งวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ด้านทัศนศิลป์ก็พอไปได้ ถนัดหน่อยคือดนตรี ส่วนนาฏศิลป์นั้น ยากมากที่จะนำพานักเรียนให้เรียนรู้ได้ เพราะรำก็ไม่เป็น ยังกะแร้งตากปีก ต่พอได้ชมวิดิทัศน์ของ อ.เสาวพร บุญช่วย แล้ว ผมรู้สึกว่าผมสามารถนำความรู้ วิธีการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน การบูรณาการการเรียนการสอนตามวิธีของ อ.เสาวพร บุญช่วย เป็นวิธีที่ผมพยายามค้นหา บัดนี้ได้พบแล้ว ทั้งสนุก ทั้งนักเรียนได้เรียนรู้ ในครั้งนี้ผมมิอาจจะมีข้อเสนอใดๆ และขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ
โดย สันติ เที่ยงผดุง (2012-04-19 00:10:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุุณอาจารย์อภิชาติ มากเลยค่ะอาจารย์ได้นำเสนอในสิ่งที่ครูหลยคนกำลังคิดจะสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มควมรู้และให้ความรู้ของนักเรียนได้เกิดความรู้และจำได้นนที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมกับการได้พักสมอง มองการเรียนเป็นเรื่องน่าสนุก น่าติดตาม เป็นการสร้างบรรยากาศที่ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ได้โดนผุ้ใหญ่บังคับ เป็นการสร้างกระบวนการเรียนเรียนที่ทำให้เด็กสนใจใฝ่ความรู้ได้ยิ่งขึ้น เชืื่อว่าถ้ทำได้อย่งที่อาจารย์เสนอแนวคิดไว้ปัญหาต่ง ๆ ที่เกิดจากการไม่อยากเรียนของนักเรียนจะเปลี่ยนไปในทิศทงที่ครูต้องกรค่ะ
โดย ทองใส แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 18:07:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ อ.เสาวพร บุญช่วย มากนะครับ ผมเป็นครูอีกหนึ่งคนที่ทำการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้องสอนนักเรียนทั้งวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ด้านทัศนศิลป์ก็พอไปได้ ถนัดหน่อยคือดนตรี ส่วนนาฏศิลป์นั้น ยากมากที่จะนำพานักเรียนให้เรียนรู้ได้ เพราะรำก็ไม่เป็น ยังกะแร้งตากปีก ต่พอได้ชมวิดิทัศน์ของ อ.เสาวพร บุญช่วย แล้ว ผมรู้สึกว่าผมสามารถนำความรู้ วิธีการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน การบูรณาการการเรียนการสอนตามวิธีของ อ.เสาวพร บุญช่วย เป็นวิธีที่ผมพยายามค้นหา บัดนี้ได้พบแล้ว ทั้งสนุก ทั้งนักเรียนได้เรียนรู้ ในครั้งนี้ผมมิอาจจะมีข้อเสนอใดๆ
โดย สถาพร หาดสาร (2012-04-23 09:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวีดีโอ อ.เสาวพร บุญช่วยแล้ว ชอบมากเลยค่ะที่อาจารย์เห็นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นึกถึงคำว่า "ครูผู้มีแต่ให้" ซึ่งอ.เสาวพรเป็นผู้ที่ให้ทั้งความรู้ ให้โอกาสและให้ความรักแก่ลูกศิษย์อย่างแท้จริง ให้ความรู้ในเรื่องนาฏศิลป์ ให้โอกาสนักเรียนทำในสิ่งที่ตนเองชอบหรือคิดสร้างสรรค์เองเช่น คิดท่ารำประกอบเพลง ให้ความรักแก่ลูกศิษย์เพราะพยายามคิดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับเด็กหญิงและเด็กชายเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขกับการเรียน ขอบคุณแรงบันดาลใจนี้ที่ทำให้อาชีพครูดูยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-05-04 10:57:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการสอนของคุณครูเสาวพร บุญช่วย แล้วทำให้รู้สึกนึกถึงตัวเองตอนที่ได้บรรจุมาเป็นครูใหม่ๆ ตัวดิฉันเองก็เป็นเหมือนคุณครูเลยคะ แถมเด็กๆก็รู้สึกกับดิฉันเช่นเดียวกันกับเด็กๆของคุณครูเลยคะ แต่ใช้เวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่ง(ทั้งตัวเราและเด็ก) เริ่มลดความคาดหวังในตัวเด็กลงและหันมามองศักยภาพของนักเรียนตามที่คุณครูบอกนั่นแหละคะคราวนี้บรรยากาศในการเรียนการสอนดีขึ้นทันตาเห็นเลยคะ ประเมินผลการเรียนการสอนตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนโดยที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์เดียวกันกับเด็กผู้หญิงเน้นแต่เฉพาะเรื่องนาฏยศัพท์เท่านั้นส่วนท่ารำในเพลงอื่นๆก็จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ท่ารำมากขึ้นเท่านี้ก็สามารถสร้างความสุขในการเรียนการสอนได้เพิ่มมากขึ้นจริงๆคะ
โดย ธนัทมน ทองกร (2012-05-06 11:32:20) [แสดงความคิดเห็น]
เหมือนกันเลยค่ะ จบวิชาเอกประถมศึกษาแต่ต้องมาสอนนาฏศิลป์ให้กับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เจอปัญหาเดียวกันค่ะ เด็กผู้ชายไม่สนใจที่จะเรียนและไม่เรียนเลย เด็กผู้หญิงอยากเรียนแต่บางคนก็รำไม่เป็น เพื่อนก็ล้อ พยายามหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาให้ดู แต่ก็เร้าความสนใจได้เฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายก็ไม่สนใจตามเคย มาเจอเทคนิคการสอนของคุณครูแล้ว ทำให้พอมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้กับเด็กประถมศึกษาแล้วล่ะค่ะ ขอบคุณเทคนิคดีดีนะคะ ทำให้มีกำลังใจในการสอนอีกเยอะเลยค่ะ สู้ สู้ ค่ะเราครูไทย เพื่อเด็กค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 19:01:07) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูเสาวพรค่ะ ที่จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนชอบและรักในความเป็นไทย เห็นความตั้งใจของคุณครูแล้วรู้สึกชื่นชมมากๆ ค่ะ การก่อร่างสร้างหัวใจรักนาฏศิลป์ไทยให้อยู่ในหัวใจของเด็กไทยอย่างสร้างสรรค์ทำให้นักเรียนมีความสุขและมีส่วนร่วมในการเรียน ต่อไปเด็กไทยยุคใหม่คงมีความเป็นไทย รักในความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติ รู้สึกหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งภูมิใจในนาฏศิลปประจำชาติไทย ขอให้เด็กๆ ไทยรู้สึกรักและร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป เยี่ยมจริงๆค่ะ :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv15:
โดย วัชรี อารีย์จิตต์ (2012-05-17 23:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ดูวีดีโอของคุณครูเสาวพร บุญช่วย แล้วทำให้มีกำลังใจสอนอีกเยอะ รู้สึกว่าสามารถนำความรู้ วิธีการ เด็กบางคนก็ไม่ค่อยสนใจในการนาฏศิลป์สักเท่าไหร่แนวทางการสอนนี้ทำให้เด็กหันกลับมาสนใจนาฏศิลป์ของไทยมากขึ้น การบูรณาการการเรียนการสอนตามวิธีของ อ.เสาวพร บุญช่วย ทำให้นักเรียนมีความสุขและมีส่วนร่วมในการเรียน พยายามคิดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับเด็กหญิงและเด็กชายเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขกับการเรียน
โดย สุภาพร ปานทรัพย์ (2012-05-24 09:23:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนี้เป็นการสอนโดยใช้หลักของความเป็นครูนาฏศิลป์อย่างแท้จริงคือมีกระบวนการวิเคราะห์ในตัวผู้เรียนอย่างแท้จริงเพราะข้าพเจ้าเป็นครูนาฏศิลป์ไทยคนหนึ่งที่มีกระบวนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดดดยตัวของข้พาเจ้ามีการสอนโดยให้ผู้เรียนมีทักาะกระวบการคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้นำเพลงที่นักเรียนชื่นชอบมาใส่ท่ารำในนาฏยศัพทืและถ่ายทอดออกมาสู่สายตาของเพื่อน และนำไปเผยแพร่ความรู้ได้อย่างเช่นกัน ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับชมไปแล้วนั้นมีความคิดเห็นทางด้านบวกมากเพราะครุคนนี้ มีการสอนเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างดี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัยและที่สำคัยอีกอย่างก็คือมีการปรับและเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเห็นได้เด่นชัดให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดงออกที่ดีและเหมาะสม
โดย สุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร (2012-05-24 15:06:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ออกมาจากความเป็นครูโดยเเท้จริง มีการคิดเเก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา สอดเเทรกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้รู้จักการวิเคราะห์ท่ารำและทำให้เด็กได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดความคิดได้ด้วยตัวของเขาเองมีการปรับเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลาเพื่อให้เด็กเกิดความรักในศิลปะการเเสดงออกได้เป็นอย่างดีและปรับให้เข้ากับเด็กได้ทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและลงตัว
โดย รัชนีกรณ์ ดอนโคตร (2012-05-27 06:34:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคุณครูเสาวพร สอนเป็นครูที่รู้จักประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคการสอนไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ ขอชมเชย คุณครูเสาวพรด้วยความจริงใจ แต่ดิฉันขอเสนอแนะนิดหนึ่งนะคะ คือการสอนท่ารำทั้งมือและเท้าของรำวงมาตรฐานนนั้น ควรจะสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้เรียนเกิดความแม่นยำก่อน แล้วจึงเอาทั้งมือและเท้ามาประกอบกัน นักเรียนเขามีส่วนร่วมในการออกแบบของกิจกรรมดังกล่าว ครูและนักเรียนช่วยกำหนด เนื้อหา และวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่นักเรียนต้องการจะปฏิบัติ ครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-28 14:48:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ สามารถนำเอาเพลงประเภทต่างมาให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังฝึกให้ผู้เรียนได้ประดิษฐ์ท่ารำของตนเองจากเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว เป็นการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีค่ะ และยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุกสนานในการเรียนอีกด้วย สุดยอดค่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จรรยา ประพิณพงศา (2012-06-27 23:22:26) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้vcdชุดนี้จังเลยค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการสอน ขอชื่นชมคุณครูในการหาวิธีการเทคนิคที่ส่งผลดีต่อนักเรียนนะค่ะ
โดย ปารัชญ์ ต่อพันธ์ (2012-07-22 11:35:59) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้vcdชุดนี้จังเลยค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการสอน ขอชื่นชมคุณครูในการหาวิธีการเทคนิคที่ส่งผลดีต่อนักเรียนนะค่ะ
โดย ปารัชญ์ ต่อพันธ์ (2012-07-22 11:36:00) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร เป็นครูที่รู้จักประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคการสอนไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสม มีการคิดเเก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา สอดเเทรกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้รู้จักการวิเคราะห์ท่ารำและทำให้เด็กได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดความคิดได้ด้วยตัวเอง ทำให้นาฏศิลป์เหมาะสมกับเด็กหญิงและเด็กชายเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขกับการเรียน
โดย สิรินันท์ จันทร์อ่า (2012-12-29 09:20:13) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมวีดีโอนี้จบแล้ว มีความคิดเห็นว่า ครูเสาวพรเป็นครูที่มีรวามคิดสร้างสรรค์ดีมาก เพราะการเรียนนาฏศิลป์สำหรีบเด็กสมัยนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายแต่ครูเสาวพรมีวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนที่น่าเบื่อหนายใหสนุกสนานง่ายต่อการจดจำเมื้อดูวีดีโอนี้แล้วสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีการสอนของตนเอง ซึ่งในตอนนี้ดิฉันก็ประสบปัญหาความเบื้แหนายของนักเรียนมัธยมโดยเฉพาะนักเรียนชาย ที่มีความเบื่อหนายสูง หลังจากที่ดูวีโอจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย เบญญาทิพย์. ฤทธิเดช (2014-02-23 06:39:47) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมวีดีโอนี้จบแล้ว มีความคิดเห็นว่า ครูเสาวพรเป็นครูที่มีรวามคิดสร้างสรรค์ดีมาก เพราะการเรียนนาฏศิลป์สำหรีบเด็กสมัยนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายแต่ครูเสาวพรมีวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนที่น่าเบื่อหนายใหสนุกสนานง่ายต่อการจดจำเมื้อดูวีดีโอนี้แล้วสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีการสอนของตนเอง ซึ่งในตอนนี้ดิฉันก็ประสบปัญหาความเบื้แหนายของนักเรียนมัธยมโดยเฉพาะนักเรียนชาย ที่มีความเบื่อหนายสูง หลังจากที่ดูวีโอจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย เบญญาทิพย์. ฤทธิเดช (2014-02-23 06:40:59) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมวีดีโอนี้จบแล้ว มีความคิดเห็นว่า ครูเสาวพรเป็นครูที่มีรวามคิดสร้างสรรค์ดีมาก เพราะการเรียนนาฏศิลป์สำหรีบเด็กสมัยนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายแต่ครูเสาวพรมีวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนที่น่าเบื่อหนายใหสนุกสนานง่ายต่อการจดจำเมื้อดูวีดีโอนี้แล้วสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีการสอนของตนเอง ซึ่งในตอนนี้ดิฉันก็ประสบปัญหาความเบื้แหนายของนักเรียนมัธยมโดยเฉพาะนักเรียนชาย ที่มีความเบื่อหนายสูง หลังจากที่ดูวีโอจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย เบญญาทิพย์. ฤทธิเดช (2014-02-23 06:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมวีดีโอนี้จบแล้ว มีความคิดเห็นว่า ครูเสาวพรเป็นครูที่มีรวามคิดสร้างสรรค์ดีมาก เพราะการเรียนนาฏศิลป์สำหรีบเด็กสมัยนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายแต่ครูเสาวพรมีวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนที่น่าเบื่อหนายใหสนุกสนานง่ายต่อการจดจำเมื้อดูวีดีโอนี้แล้วสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีการสอนของตนเอง ซึ่งในตอนนี้ดิฉันก็ประสบปัญหาความเบื้แหนายของนักเรียนมัธยมโดยเฉพาะนักเรียนชาย ที่มีความเบื่อหนายสูง หลังจากที่ดูวีโอจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย เบญญาทิพย์. ฤทธิเดช (2014-02-23 06:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อชมวีดีโอนี้จบแล้ว มีความคิดเห็นว่า ครูเสาวพรเป็นครูที่มีรวามคิดสร้างสรรค์ดีมาก เพราะการเรียนนาฏศิลป์สำหรีบเด็กสมัยนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายแต่ครูเสาวพรมีวิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนที่น่าเบื่อหนายใหสนุกสนานง่ายต่อการจดจำเมื้อดูวีดีโอนี้แล้วสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีการสอนของตนเอง ซึ่งในตอนนี้ดิฉันก็ประสบปัญหาความเบื้แหนายของนักเรียนมัธยมโดยเฉพาะนักเรียนชาย ที่มีความเบื่อหนายสูง หลังจากที่ดูวีโอจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย เบญญาทิพย์. ฤทธิเดช (2014-02-23 06:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
:tv15: :tv10: :tv10:
โดย ชลธชา พาบุดดา (2014-02-24 01:25:36) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
:tv15: :tv10: :tv10:
โดย ชลธชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:41) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:41) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
:tv15: :tv10: :tv10:
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:41) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ทั้งหมดคือสาเหตุที่เด็กไม่อยากเรียน คุณครูเสาวพรจึงคิดจัดการเรียนการสอนขึ้นมา 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งจัดตามความสามารถ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เด็กก็เกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพราะไม่ได้รำอย่างเดียว แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ประดิษฐ์เป็นท่าประกอบเพลงได้อีกด้วย และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:26:42) [แสดงความคิดเห็น]
และเด็กช่างคิดได้วิเคราะห์ท่ารักทำให้เด็กๆ มีความสุขตามสไตล์ของตนเองโดยเข้าใจพื้นฐานของนาฏศิลป์ ขอบคุณค่ะที่ทำให้เด็กรักในศิลปวัฒนธรรมไทย
โดย ชลธิชา พาบุดดา (2014-02-24 01:27:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ เสาวพร บุญช่วย การสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เนื่องจากว่านาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กในสมัยนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายจึงทำให้เด็กไม่อยากเรียนนาฏศิลป์เบื่อกับการเรียนนาฏศิลป์ และเด็กบางคนไม่อยากรำเพราะรำไม่ได้ซึ่งเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติ แต่การสอนของครูเสาวนี ทำให้เด็กมีความอยากเรียนมากยิ่งขึ้น สนุกกับเรียนโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง แนวการสอนนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนจริงๆ :tv02:
โดย ภานุมาส (2014-02-25 05:55:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร เป็นครูที่รู้จักประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคการสอนไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสม มีการคิดเเก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา สอดเเทรกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้รู้จักการวิเคราะห์ท่ารำและทำให้เด็กได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดความคิดได้ด้วยตัวเอง ทำให้นาฏศิลป์เหมาะสมกับเด็กหญิงและเด็กชายเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขกับการเรียน เป็นการสอนที่ออกมาจากความเป็นครูโดยเเท้จริง มีการคิดเเก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา สอดเเทรกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้รู้จักการวิเคราะห์ท่ารำและทำให้เด็กได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดความคิดได้ด้วยตัวของเขาเองมีการปรับเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เรียนตลอดเวลาเพื่อให้เด็กเกิดความรักในศิลปะการเเสดงออกได้เป็นอย่างดีและปรับให้เข้ากับเด็กได้ทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและลงตัว
โดย ภัทรวดี กลิ่นหอม (2014-02-25 08:23:36) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ (2014-02-25 20:12:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ (2014-02-25 20:14:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเสาวพร ได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ ซึ่งมีการจัดตามความสามารถ และความถนัดของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ เมื่อคุณครูเสาวพรได้จัดการเรียนการสอนเช่นนี้ขึ้นมาจึงทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน จึงทำให้เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถที่จะรำเข้ากับจังหวะเพลงที่ตัวเด็กชอบได้เป็นอย่างดีโดยเทคนิคการสอนคุณครูเสาวพรไม่ได้ให้เด็กรำเป็นแต่เพียงอย่างเดียว และยังทำให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงได้อีกด้วย ทั่งนี้ยังทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์จากชื่อของท่ารำ และที่มาของท่ารำ จึงทำให้เรียนรำของคณุเสาวพรจึงไม่น่าเบื่อ และวิชานี้ยังสามารถทำให้เด็กมีความรักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้มากยิ่งขึ้น
โดย จุไรรัตน์ สายทอง (2014-02-25 20:14:20) [แสดงความคิดเห็น]
ความยากของการสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย คุณครูเสาวพร เป็นครูที่รู้จักประยุกต์ใช้โดยการนำเทคนิคการสอนไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมและน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ คุณครูเสาวพรได้หาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาความสามารถของแต่ละบุคคลและความมถนัดของเด็กมาสอนโดยได้นำเอาเนื้อหาออกมาสอนเพียง 4 แบบคือ รำวงมาตรฐาน รำพื้นเมือง เพลงปลุกใจ และการวิเคราะห์ท่ารำ
โดย พรทิพย์ บัวงาม (2014-02-26 05:15:00) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากดูจบแล้ว ทำให้นึกถึงคำว่า "ครูผู้มีแต่ให้" ซึ่งอ.เสาวพรเป็นผู้ที่ให้ทั้งความรู้ ให้โอกาสและให้ความรักแก่ลูกศิษย์อย่างแท้จริง ให้ความรู้ในเรื่องนาฏศิลป์ ให้โอกาสนักเรียนทำในสิ่งที่ตนเองชอบหรือคิดสร้างสรรค์เองเช่น คิดท่ารำประกอบเพลง ให้ความรักแก่ลูกศิษย์เพราะพยายามคิดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้เหมาะสมกับเด็กหญิงและเด็กชายเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขกับการเรียน ขอบคุณแรงบันดาลใจนี้ที่ทำให้อาชีพครูดูยิ่งใหญ่ นะคะ และฉันจะเอาแบบที่ อ. สอนมาเป็นแนวทางในชีวิตคะ

:tv15:
โดย วันบพิตร ต่วนเทศ (2014-02-27 06:14:21) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนเด็กๆก็เคยรู้สึกไม่ชอบวิชานาฏศิลป์ เพราะครูก็จะบังคับให้เราตั้งจีบให้สวย ตั้งวงให้สวย ให้เราดัดนิ้วมือ ดัดแขนให้อ่อนจนเจ็บไปหมด แล้วก็จะว่าทำไมเธอทำไม่ได้ แล้วก็จะให้คะแนนเราต่ำ ซึ่งเราก็พยายามแล้วแต่มันทำได้แค่นั้นจริงๆ แต่พอมาดูวีดีโอของคุณครูเสาวพร บุญช่วย แล้ว ทำให้เข้าใจเลยว่าการสอนที่ "เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" คืออะไร ซึ่งสิ่งที่ครูทำก็คือเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง วิเคราะห์หลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายจริงๆคืออะไร แล้วคิดหาวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผุู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้เด็กได้คิดอย่างสร้างสรรค์ แล้วเด็กก็จะเกิดความสุขในการเรียน ครูก็จะมีความสุขในการสอนด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณครูเสาวพร บุญช่วย ที่ทำให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำแนวทางของคุณครูไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองค่ะ
โดย ฉรัชชา เศรษฐ๊ (2014-07-20 07:17:36) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv