thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 649
Rate :
 4
ความยาว : 14.58 นาที | Online : 2011-07-03  
    บูรณาการการศึกษา สืบสานมรดกท้องถิ่น ดินแดนพระองค์ดำ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง  
    อ.ประนอม คันสร ได้คิดหาวิธีที่จะทำให้บทเรียนที่มีอยู่นั้น เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน รวมแล้วได้กลุ่มสาระทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการการศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจะเห็นถึงกระบวนการการทำงาน ตั้งแต่เริ่มคิดร่วมมือกันไปจนถึงการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

 
 
ครับ เราจะทำอย่างไรดี ให้นักเรียนมีงานเพียง ๑ ชิ้นงานหรือ ๑ ภาระงาน สามารถนำส่งคุณครูประจำวิชาได้ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแต่ละคุณครูจะต้องมี rubrickที่ชัดเจน ทุกคะแนนมีคำตอบให้กับนักเรียน จะทำให้นักเรียนไม่ต้องมีภาระงาน หรือ ชิ้นงานที่มากเกินไป ปัจจุบันพบว่าการบ้านของลูกคือการบ้านของพ่อแม่ด้วย ครูทุกคน ทุกวิชา สั่งงานหมด ต่างคนต่างสั่ง โดยไม่ได้บูรณาการงานเข้าด้วยกัน ทุกข์หนักจะตกอยู่ที่นักเรียนครับ กรณีบูรณาการองค์ดำก็เช่นกันนะครับ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้เปิดประตูห้องเรียนสู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู อย่าให้ภาระงานทั้ง ๕ วิชาเป็นภาระของนักเรียนมาเลยนะครับ
โดย โชคลาภ สุวรรณเคหะ (2011-08-03 14:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
ทราบจากการlได้คิดหาวิธีที่จะทำให้บทเรียนที่มีอยู่นั้น เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน รวมแล้วได้กลุ่มสาระ คือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการการศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจะเห็นถึงกระบวนการการทำงาน ตั้งแต่เริ่มคิดร่วมมือกันไปจนถึงการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทำให้นักเรียนไข้ใจและกระตุ้นให้เรียนมากขึ้น ขอบคุณมากๆ สุภาพร เทศวิรัช
โดย สุภาพร เทศวิรัช (2011-10-13 09:58:25) [แสดงความคิดเห็น]
รายการทีวีครู ช่วยสงเสริม ให้ครูอาจาย์ในจังหวัดต่างๆได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้ครูมีความรู้มากขึ้นการสอนคณิตศาสตร์โดยนำสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอบตัวเรามาใช้ในการเรียนการสอนนั้น โดยเฉพาะสิ่งใกล้ตัว และไม่เคยคิดหาคำตอบที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และอยากหาคำตอบ ซึ่งอ.อติชาติก็ได้นำประวัติศาสคร์ ความเชื่อมาเป็นตัวกระตุ้นในการเรียนการสอนทำให้บทเรียนน่าสนใจมากาก ขอบคุณค่ะ :tv01: :tv01: :tv01:
โดย สมลักษณ์ บุญคง (2011-10-14 10:10:35) [แสดงความคิดเห็น]
โดยรวมของโทรทัศน์ดีมากรายการส่วนใหญ่ดีสามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีแต่ในบางครั้งวีดีโอมีปัญหาโหลดนานไปเลยทำให้การดูไม่ต่อเนื่องแต่เนื้อหาของวีดีโอสามารถประกอบกับบทเรียนได้ดีและสามารถบอกถึงเทคนิคในการเรียนการสอนได้ดีสามารถนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและสามารถบอกต่อให้นักเรียนสามารถเข้ามารับชมและฟังเนื้อหาของรายการนี้ได้..รวมถึงสามารถสอนได้ครอบคลุมและเข้าถึงวิชาได้อย่างแท้จริง ขอบคุณครับ
โดย ศิริชัย ขำงาม (2011-10-14 10:56:36) [แสดงความคิดเห็น]
โดยรวมของโทรทัศน์ดีมากรายการส่วนใหญ่ดีสามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีแต่ในบางครั้งวีดีโอมีปัญหาโหลดนานไปเลยทำให้การดูไม่ต่อเนื่องแต่เนื้อหาของวีดีโอสามารถประกอบกับบทเรียนได้ดีและสามารถบอกถึงเทคนิคในการเรียนการสอนได้ดีสามารถนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและสามารถบอกต่อให้นักเรียนสามารถเข้ามารับชมและฟังเนื้อหาของรายการนี้ได้..รวมถึงสามารถสอนได้ครอบคลุมและเข้าถึงวิชาได้อย่างแท้จริง ขอบคุณครับ
โดย ศิริชัย ขำงาม (2011-10-14 10:56:37) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:04:56) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:05:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:05:41) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:06:52) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:07:25) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:08:00) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:08:04) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:08:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:08:58) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:09:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:09:58) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:10:02) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:10:19) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:11:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:11:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:11:28) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:11:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:12:32) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:12:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03: :tv15:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:14:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เป็นสมาชิกทีวีครู และนำแนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ปวช. 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วษท.นครศรีธรรมราช นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และประยุกต์ความรู้ต่างๆ สร้างชิ้นงานได้ และนำไปใช้ได้จริง เช่น เขียนเว็ปไซต์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ เกมทักษะสะกดคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และนำไปทดลองใช้จริงผ่านกระบวนการการทำวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย เกิดทักษะจาการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักการวางแผนการทำงาน ทีวีครูจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดี :tv03: :tv15:
โดย สุกัญญา พลวิก (2011-10-15 21:14:25) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมครับ
โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ (2011-11-06 16:01:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครับ ๆๆ สำหรับ ราย การ ในตอนนี้ เป็นตอนที่ดี นะ ครับ ผมเคยได้ยิน ว่า >>> การเรียนรู้ที่ดีที่สุด และทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ดี คือการที่นักเรียน ได้เรียนรู้ ด้วย ตนเอง จากประสบการณื จริง ซึ่ง คุณครูปรานอม ก็ได้ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อ เป็นการ ส่ง เสริม ประสบกาณ์ ให้แก่ นักเรียนทำให้นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้องสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้า ขอเสนอแนะว่า ถ้าหากจะต่อยอด+พัฒนาโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทางโรงเรียน น่าจะ ขยายผลไปสู่โรงเรียนที่อยู่ไกล้เคียง ให้นักเรียน จากหลากหลาย สถาบันได้เกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและ กัน เป็นการสร้าง มิตรภาพที่ดีของเยาชน และ ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ของ สถานศึกษาร่วมกันด้วย
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-01-07 03:18:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์ได้เห็นแนวคิดในการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระคือนอกจากจะได้การท่องเที่ยว ชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วยังได้เห็นการบูรณาการของกลุ่มสาระภาษาทยได้ในเรื่องการรู้จักสถานที่และการเป็นมัคคุเทศน์น้อย สาระคณิตศาสตร์ได้เรื่องการเรียนรู้ระยะทาง การคำนวณระยะทาง การเขียนแผนผังและมาตราส่วน กลุ่มสาระการงานอาชีพก็ได้นำการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ กลับไปฝึกทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัส กลุ่มสาระสังคมศึกษาได้การศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระศิลปะนำเอาสิ่งที่พบเห็นมาวาดภาพตามจินตนาการของนักเรียน นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ระเบียบวินัย การบริหารเวลา การเอื้ออาทรระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การให้ความรู้ซึ่งกันและกัน สมควรที่จะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กัยสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป
โดย สมศักดิ์ จีปราบนันท์ (2012-02-06 20:25:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครับ ๆๆ สำหรับ ราย การ ในตอนนี้ เป็นตอนที่ดี นะ ครับ ผมเคยได้ยิน ว่า >>> การเรียนรู้ที่ดีที่สุด และทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ดี คือการที่นักเรียน ได้เรียนรู้ ด้วย ตนเอง จากประสบการณื จริง ซึ่ง คุณครูปรานอม ก็ได้ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อ เป็นการ ส่ง เสริม ประสบกาณ์ ให้แก่ นักเรียนทำให้นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้องสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้า ขอเสนอแนะว่า ถ้าหากจะต่อยอด+พัฒนาโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทางโรงเรียน น่าจะ ขยายผลไปสู่โรงเรียนที่อยู่ไกล้เคียง ให้นักเรียน จากหลากหลาย สถาบันได้เกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและ กัน เป็นการสร้าง มิตรภาพที่ดีของเยาชน และ ยังเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ ของ สถานศึกษาร่วมกันด้วย
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-04-08 13:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน บูรณาการการศึกษา สืบสานมรดกท้องถิ่น ดินแดนพระองค์ดำ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง อ.ประนอม คันสร ได้คิดหาวิธีที่จะทำให้บทเรียนที่มีอยู่นั้น เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน รวมแล้วได้กลุ่มสาระทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการการศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจะเห็นถึงกระบวนการการทำงาน ตั้งแต่เริ่มคิดร่วมมือกันไปจนถึงการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้การสอนของอาจารย์แล้วดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องอื่นได้ อ.ประนอมเป็นครูที่ดีมาก ดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ค่ะ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย สวาสดิ์ ปานเพ็ง (2012-04-12 09:43:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมท่านอาจารย์ที่สามารถบูรณาการแต่ละกลุ่มสาระมาผนวกเข้าด้วยกันจนเป็นเรื่องเดียวกันแต่จุดประสงค์ของแต่ละสาระแตกต่างกันออกไป ทีมงานดีมากโดยเฉพาะฝึกมักคุเทศก์ที่เป็นรุ่นพี่ ต่างจากโรงเรียนแถบสุดเขตพื้นที่จะไปแหล่งการเรียนรู้แบบท่านอาจารย์ต้องใช้งบประมาณพอสมควร การเรียนยการสอนแบบผสมผสานทำให้เด็กเกิดจินตนาการที่ไกลยาวและได้รับประสบการณ์ตรงดีมากค่ะ :tv17: :tv17:
โดย ผ่องฉวี จิตศรัณยูกุล (2012-04-15 00:49:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอน บูรณาการการศึกษา สืบสานมรดกท้องถิ่น ดินแดนพระองค์ดำ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง อ.ประนอม คันสร ได้คิดหาวิธีที่จะทำให้บทเรียนที่มีอยู่นั้น เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน รวมแล้วได้กลุ่มสาระทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการการศึกษา โดยการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจะเห็นถึงกระบวนการการทำงาน ตั้งแต่เริ่มคิดร่วมมือกันไปจนถึงการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้การสอนของอาจารย์แล้วดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องอื่นได้ อาจารย์ประนอมเป็นครูที่ดีมาก ขอชื่นชมอาจารย์ค่ะ
โดย ทศพร มูลหงษ์ (2012-05-15 14:35:31) [แสดงความคิดเห็น]
โดยรวมของโทรทัศน์ดีมากรายการส่วนใหญ่ดีสามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีแต่ในบางครั้งวีดีโอมีปัญหาโหลดนานไปเลยทำให้การดูไม่ต่อเนื่องแต่เนื้อหาของวีดีโอสามารถประกอบกับบทเรียนได้ดีและสามารถบอกถึงเทคนิคในการเรียนการสอนได้ดีสามารถนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและสามารถบอกต่อให้นักเรียนสามารถเข้ามารับชมและฟังเนื้อหาของรายการนี้ได้..รวมถึงสามารถสอนได้ครอบคลุมและเข้าถึงวิชาได้อย่างแท้จริง ขอบคุณครับ :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 16:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการได้แบบอาจารย์ประนอมถือว่าสุดยอดของครู เพราะตั้งแต่เริ่มคิด สามารถสร้างความสามัคคีในกลุ่มวิชา การประสานงานของครูในแต่ละกลุ่มสาระถือว่าเย่่ยม การจัดการรเียนการอสนแบบนี้ เป็นการสร้างเวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อเด็กและครู เพราะการทำงาน๑ ชิ้นงานหรือ ๑ ภาระงาน สามารถนำส่งคุณครูประจำวิชาได้ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียน ถ้าคุณครูนำวิธีการไปดำเนินการเช่นนี้ได้จะเป็นการดีมาก
โดย สุวดี บุญราศรี (2013-03-07 13:19:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv