thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2564
Rate :
 3
ความยาว : 13.45 นาที | Online : 2011-07-03  
    สร้างเสียงจากขยะ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี รร.บ้านดอนแพง (Think2Do)  
    นักเรียนชั้น ป.6 ของรร.บ้านดอนแพง จ.หนองคาย คิดค้นการนำขยะที่เหลือใช้ นำมาทำเป็นของเล่นให้เกิดเสียง สร้างความสนุกสนานในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
คุณครูสุรัตน์ และนักเรียน สุดยอดมากเลยค่ะ !! เคยไปทัศนศึกษาพร้อมนักเรียน ม.1 แล้วนักเรียนก็ซื้อเจ้าจั๊กจั่นติดมือมาค่ะ หมุนกันใหญ่ และสงสัยว่าเสียงดังได้อย่างไร วิเคราะห์กันมากมายเลยค่ะ เคยคิดว่าอยากให้นักเรียนลองทำเหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไร เห็นคุณครูและเด็ก ๆ แล้ว ประทับใจมากค่ะ ตั้งใจว่าจะลองหาโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทดลองทำบ้างค่ะ น่าจะสามารถช่วยให้เด็ก ๆ สนใจ สนุก และเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น เคยลองถามนักเรียนว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร คำตอบที่ได้มีแต่ดวงดาวและอุปกรณ์ :)
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-07-11 23:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุรัตน์ และนักเรียน สุดยอดมากเลยค่ะ !! เคยไปทัศนศึกษาพร้อมนักเรียน ม.1 แล้วนักเรียนก็ซื้อเจ้าจั๊กจั่นติดมือมาค่ะ หมุนกันใหญ่ และสงสัยว่าเสียงดังได้อย่างไร วิเคราะห์กันมากมายเลยค่ะ เคยคิดว่าอยากให้นักเรียนลองทำเหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไร เห็นคุณครูและเด็ก ๆ แล้ว ประทับใจมากค่ะ ตั้งใจว่าจะลองหาโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทดลองทำบ้างค่ะ น่าจะสามารถช่วยให้เด็ก ๆ สนใจ สนุก และเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น เคยลองถามนักเรียนว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร คำตอบที่ได้มีแต่ดวงดาวและอุปกรณ์ :)
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-07-11 23:09:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุรัตน์ และนักเรียน สุดยอดมากเลยค่ะ !! เคยไปทัศนศึกษาพร้อมนักเรียน ม.1 แล้วนักเรียนก็ซื้อเจ้าจั๊กจั่นติดมือมาค่ะ หมุนกันใหญ่ และสงสัยว่าเสียงดังได้อย่างไร วิเคราะห์กันมากมายเลยค่ะ เคยคิดว่าอยากให้นักเรียนลองทำเหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าทำอย่างไร เห็นคุณครูและเด็ก ๆ แล้ว ประทับใจมากค่ะ ตั้งใจว่าจะลองหาโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทดลองทำบ้างค่ะ น่าจะสามารถช่วยให้เด็ก ๆ สนใจ สนุก และเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น เคยลองถามนักเรียนว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร คำตอบที่ได้มีแต่ดวงดาวและอุปกรณ์ :)
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-07-11 23:09:13) [แสดงความคิดเห็น]
ดีเยี่ยมเลยค่ะ...น่าสนใจ ที่โรงเรียนก็มีขยะหลายอย่าง เป็นแนวคิดที่ดี..ขออนุญาตนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไปนะคะ...นักเรียนสนุก ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก จนหาข้อสรุปได้....ขอบคุณนะคะที่ทำให้ครูได้แนวทางการสอนได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเบื่อ...ครูยุคใหม่ต้องใจกว้าง...คิดถึงเด็กไม่คิดถึงแต่ตนเอง...เด็กเรียนรู้ได้...ด้วยครูนำทาง
โดย เจียรพรรณ วิชาเทพ (2011-07-15 12:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุรัตน์มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากเลยค่ะ น่าสนใจมาก นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และขยะในโรงเรียนในชุมชนมีมากสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ได้ดี ที่โรงเรียนก็มีขยะหลายอย่าง เป็นแนวคิดที่ดี..ดิฉันได้ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูแล้วได้แนวคิดที่จะนำขยะมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไปนะคะ...นักเรียนคงจะสนุกมาก ได้คิด ได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก จนหาข้อสรุปได้....ขอบคุณนะคะที่ทำให้ครูได้แนวทางการสอนได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเบื่อ...ครูยุคใหม่ต้องใจกว้าง...คิดถึงเด็กไม่คิดถึงแต่ตนเอง...เด็กเรียนรู้ได้...ด้วยครูนำทาง
โดย เสาวนี มรกตเขียว (2011-07-16 11:33:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ขออนุญาตลอกเลียนแบบนะคะ แต่อุปกรณ์บางอย่างเช่นชัน หรือขี้สูด รู้สึกว่าจะหายาก ความจริงอยากจะทำจ๊กจั่นเหมือนกับอาจารย์แหละคะ เพราะสมัยเป็นเด็กมีคนนำมาขาย เขาจะใช้ไม้ไผ่ทำ สนุกมาก คิดว่าถ้าทำได้เด็กๆ ก็คงจะมีความสุข แต่ที่ทำได้ก็เป็นการนำกระป๋องมาทำให้เกิดเสียง โดยใช้เชือกและดีง กระป๋องต่างขนาดกัน ก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันด้วย บางขนาดอาจจะทำให้เกิดเป็นเสียงไก่ เสียงตู๊กแก เป็นต้น แต่จั๊กจั่นยังไม่ได้ลองทำ คดว่าในภาคเรียนต่อไปจะพาเด็กๆ ทำให้ได้เลยค่ะ
โดย มะลิไพ นามแสง (2011-07-18 21:12:46) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุรัตน์เป็นครูวิทยาศาสตร์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจมากค่ะ นำสื่อที่มีอยู่รอบตัว หาง่ายมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้สอนได้จริง อยากได้ตัวอย่างการทำของเล่นวิทยาศาสตร์ที่ทำได้จากสิ่งของที่หาได้ง่ายในชีวิตประจำวันอย่างนี้อีกหลาย ๆชิ้น เพื่อนำไปสอนให้กับนักเรียนของข้าพเจ้าบ้าง ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง (2011-07-24 23:40:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก ขอเลียนแบบนะค่ะ นักเรียนคงสนุกมากเลยอยากได้ตัวอย่างของเล่นวิทย์ที่ทำจากวัสดุใกล้ตัวค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย บุญธรรม จันทร์อิ่ม (รอดสิน) (2011-07-25 21:16:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุรัตน์มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากเลยครับ น่าสนใจมาก เป็นการหาวัสดุที่เหลือใช้หรือขยะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เเจ๋ง มากครับ
โดย พีรยุทธ ภักดีเจริญ (2011-07-25 21:34:28) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างเสียงจากขยะ ของคุณครูสุรัตน์ ยอดเยี่ยมเลยค่ะ เป็นการนำของที่ทิ้งแล้ว นำมาทำให้เกิดประโยชน์ ใช้วัสดุได้อย่างุค้มค่า หาง่ายสะดวก นักเรียนก็ทำได้เอง คุณครูยังปรับเข้าในแง่ทฤษฎีการเกิดเสียงได้อีกด้วย นักเรียนสนุกกับการเรียน ควบคู่การเรียนรู้ที่ประยุกต์มาใช้ นักเรียนจะรักวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะ สนุก ไม่ซ้ำซากน่าเบื่อ ดิฉันของนำไปปรับใช้สอนเด็กด้วยนะคะ ครูดี กิจกรรมเด่น นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ต้องเพิ่มตามมาค่ะ :tv15:
โดย วลัยพรรณ ใจคำ (2011-07-26 16:13:03) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดยี่ยมเลยค่ะ...น่าสนใจ ที่โรงเรียนก็มีขยะหลายอย่าง เป็นแนวคิดที่ดี..ขออนุญาตนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน นักเรียนสนุก ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก จนหาข้อสรุปได้....ขอบคุณนะคะที่ทำให้ครูได้แนวทางการสอนได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเบื่อ...ครูยุคใหม่ต้องใจกว้าง...คิดถึงเด็กไม่คิดถึงแต่ตนเอง...เด็กเรียนรู้ได้...ด้วยครูนำทาง ถือว่าเป็นครูมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลงานได้น่าชื่นชม :tv09: :tv07: :tv02:
โดย ปราณี แก้วพวง (2011-07-26 16:47:12) [แสดงความคิดเห็น]
ครูตู้....พระมหากรุณาธิคุณจากพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จากขยะที่ไร้ค่ากลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หาได้ในท้องถิ่นเป็นความคิดที่เยี่ยมและชาญฉลาดของผู้สอน รู้จักประยุกต์นำเอาส่งที่อยู่รอบตัวมาประกิษฐ์สื่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้มีจินตนาการที่กว้างไกลมากขึ้น ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติด้วยตัวเด็กเอง ความคงทนในการเรียนรู้ก็จะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย และน่าจะส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นด้วย นับถือๆ
โดย อดุลย์ศักดิ์ สาริบุตร (2011-07-27 20:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนมาเลยค่ะ กิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วยนอกจากวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งศิลปะ สังคม การงานอาชีพ และอื่น ๆแล้วแต่ใครจะประยุกต์ใช้ สังเกตเห็นมีการใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นขลุ่ย จึงจะขออนุญาตนำมาใช้กับนักเรียนบ้างนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป่าเป็นเพลงได้เหมือนอาจารย์หรือเปล่า
สุดท้ายนี้ อยากจะขอเสนอแนะรายการโทรทัศน์ครูให้ช่วยนำเสนอการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสกส์บ้าง เพราะเป็นวิชาที่สอนนักเรียนให้สนุกค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการคำนวณเยอะ หากเราจะมาใช้การทดลองอย่างเดียวตลอดก็คงไม่ได้ อยากขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย ดวงกมล ศรีทับทิม (2011-08-20 12:31:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสร้างเสียงจากขยะ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาเลย ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ไหม่อีก เป็นการปลูกจิตสำนึกในการให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นประโยชน์ของขยะที่คนอื่นเขาไม่สนใจแล้ว ทั้งยังให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองจริงด้วยตนเอง จากการตั้งสมมติฐานและทำการทดลองพิสูจน์สมมิฐานที่ตั้งไว้ ในการประดิษฐ์ของเล่นเสียงจั๊กจั่น ซึ่งจะทำให้นักรียนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรู้นั้นจะอยู่กับนักเรียนนั้นไปตลอด ดีมากเลยครับ :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2011-08-25 19:20:00) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เก่งมากเลยค่ะ เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมาก สอนให้นักเรียนรู้จักการนำเอาขยะที่หลายคนเห็นว่าไม่สำคัญ มาเป็นสื่อการสอนที่ดีได้ ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด และทดลอง ลงมือทำเอง ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ขอนำเอาไอเดียไปใช้กับนักเรียนบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย ฟาริดา เจริญเระ (2011-08-27 18:11:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับโรงเรียนมาก นักเรียนสนุก ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำให้รู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเบื่อ เด็กเรียนรู้ได้เองและมีสื่อที่อยู่รอบตัวเรา หาง่ายมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดีมากครับ ขอนำเอาไอเดียไปใช้กับนักเรียน ขอบคุณครับ.
โดย วรรณศักดิ์ บุดดางาม (2011-09-15 03:48:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากเลยค่ะ เข้ากับสภาวะของโลกในปัจจุบันในด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้จากกการปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้นำขยะมารีไซเคลิให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและยังเป็นการฝึกนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน เด็กๆที่ได้เรียนรู้จากการสรุปความรู้ด้วยตนเองว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วนำมาออกแบบของเล่นที่จะทำให้เกิดเสียงได้เป็นการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับนักเรียนที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดใ้ห้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นไป ขออนุญาตนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปปรับใช้กับนักเรียนโรงเรียนของเราด้วยนะคะ
โดย จันทนา พวงเงิน (2011-09-16 10:34:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากที่ให้คำชมเชยครับ ตามที่คุณครู
ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ สงสัยขอแนะนำคุณครูว่าให้นำครั่งมาทดลองก่อนได้ผลเป็นอย่างไรกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้แนะนำขั้นต่อไป
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 11:36:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณมากค่ะที่คุณครูเจียรพรรณ วิชาเทพได้ให้คำชมเชย โรงเรียนยินดีให้คำแนะนำและเผยแพร่นวัตกรรมของโรงเรียนแก่โรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจค่ะ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 11:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดอนแพง ขอขอบคุณ คุณเสาวนี มรกตเขียว ที่ให้กำลังใจ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 12:56:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณมาก ๆ สำหรับกำลังใจที่มีให้สำหรับโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และขอแนะนำให้คุณครูมะลิไพ นามแสง ใช้ครั่งทดลองก่อนนะคะ ได้ผลประการใดกรุณาส่งข่าวด้วยค่ะ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 12:58:43) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงคุณ ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง ขอขอบคุณมาก ๆ ที่ให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านดอนแพงมีของเล่น "กังหันแสนสนุก" ประดิษฐ์จากขยะใช้หลักการของแรงเฉื่อย ทำให้กังหันหมุนไม่หยุดจนกว่าจะเลิกเล่น เหมาะสำหรับการใช้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ประดิษฐ์ง่าย ๆ ถ้าครูสนใจของเล่นชิ้นนี้ กรุณาส่งเมลล์มานะคะ โรงเรียนยินดีจะส่งภาพและวิธีประดิษฐ์ให้
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 13:02:16) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงคุณครูบุญธรรม จันทร์อิ่ม(รอดสิน)ขอขอบคุณมาก ๆ ที่ให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านดอนแพงมีของเล่น "กังหันแสนสนุก" ประดิษฐ์จากขยะใช้หลักการของแรงเฉื่อย ทำให้กังหันหมุนไม่หยุดจนกว่าจะเลิกเล่น เหมาะสำหรับการใช้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน ประดิษฐ์ง่าย ๆ ถ้าครูสนใจของเล่นชิ้นนี้ กรุณาส่งเมลล์มานะคะ โรงเรียนยินดีจะส่งภาพและวิธีประดิษฐ์ให้
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 13:03:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูพีรยุทธ ภักดีเจจริญมาก ๆ เลยนะครับที่ให้กำลังใจ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 13:43:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูวลัยวรรณ ใจจคำมาก ๆ นะครับที่ให้กำลังใจ ถ้าอะไร ๆที่พอจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษายินดีเผยแพร่ครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 13:46:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูปราณี แก้วพวงมาก ๆ นะครับที่ให้กำลังใจ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 13:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูอดุลย์ศักดิ์ สาริบุตรมาก ๆ นะครับที่ให้กำลังใจ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 13:59:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูดวงกมล ศรีทับทิมมาก ๆ นะครับที่ให้กำลังใจ ไม้ไผ่ที่ใช้ประกอบการสอนนั้น ท้องถิ่นผมเรียกว่าปี่ครับ อาจจะเรียกแตกต่างกันครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 14:02:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์มาก ๆ นะครับที่ให้กำลังใจ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 14:04:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูฟาริดา เจริญเระมาก ๆ นะครับที่ให้กำลังใจ ยินดีครับ มีอะไรดีก็ส่งข่าวผมบ้างนะครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 14:06:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูวรรณศักดิ์ บุดดางามมาก ๆ นะครับที่ให้กำลังใจ ยินดีมากเลยครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 14:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูจันทนา พวงเงินมาก ๆนะครับที่ให้กำลังใจ ยินดีมากเลยครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-09-20 14:09:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากเลยค่ะ เข้ากับสภาวะของโลกในปัจจุบันในด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้จากกการปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้นำขยะมารีไซเคลิให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและยังเป็นการฝึกนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน เด็กๆที่ได้เรียนรู้จากการสรุปความรู้ด้วยตนเองว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วนำมาออกแบบของเล่นที่จะทำให้เกิดเสียงได้เป็นการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับนักเรียนที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดใ้ห้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นไป ขออนุญาตนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปปรับใช้กับนักเรียนโรงเรียนของเราด้วยนะคะ
โดย สุทธิพรรณ กิยะแพทย์ (2011-10-14 10:06:28) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสร้างเสียงจากขยะ ของ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลย ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นประโยชน์ของขยะที่คนอื่นเขาไม่สนใจแล้ว ทั้งยังให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองจริงด้วยตนเอง จากการตั้งสมมุติฐานและทำการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความรู้นั้นจะอยู่กับนักเรียนตลอดไป สรุป ดรมากเลยครับ
โดย สุทธิพรรณ กิยะแพทย์ (2011-10-14 10:17:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโทรทัศน์ครู เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น กิจกรรมต่าง ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ และมุมมองให้ในการพัฒนาต่าง ๆ เป็นแบบอย่างในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งในแต่ละเรื่องและละบทเรียนรายการโทรทัศน์ครู ได้คัดสรรนำมาให้ชม เหมาะสมกับยุคสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ได้แง่คิด และมุมมองในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชม และขอขอบคุณที่มีรายการดี ๆ ได้ศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้
โดย จำรูญ มลิพันธ์ (2011-10-14 12:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสุรัตน์ จัดกิจกรรมการสอนโดยการนำเศษ
วัสดุเหลือใช้มาเป็นสื่อการสอนเรื่องเสียงจากขยะ สามารถนำเทคนิควิธีการของคุณครูมาปรับประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี เป็นแนวคิดที่ดีเยี่ยมครับ
โดย พงษ์ศักดิ์ เขมะประภา (2011-10-16 15:27:39) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวอย่างการสอน การสร้างเสียงจากขยะ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี รร.บ้านดอนแพง ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการประยุกต์วัสดุรอบตัวมาประกอบการจัดการเรียนรู้ซึ่งหาได้ทั่วไป ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง เช่น ตอบคำถามที่ว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร แทนที่ครูจะบอกคำตอบว่า "เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ" เด็กจะสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเองอาจจะด้วยการชี้แนะของครู จะถือว่าเป็นความรู้ที่คงทน ขอชมเชยว่าเป็นความคิดที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วไปทุกระดับการศึกษา :tv18: :tv18: :tv18: :tv15:
โดย ชำนาญ อินทรสมบัติ (2011-10-17 07:43:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูสุทธิพรรณ กิยะแพทย๋เป็นอย่างยิ่งงที่กรุณาให้กำลังใจ มีอะไรดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาก็เผื่อแผ่ผมบ้างนะครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-10-20 10:37:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูจำรูญ มลิพันธ์มาก ๆนะครับที่ให้กำลังใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงมีอะไรที่จะแนะนำผมบ้างนะครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-10-20 10:39:52) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูพงษ์ศักดิ์ เขมะประภาที่กรุณาให้กำลังใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะกรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-10-20 10:42:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูชำนาญ อินทรสมบัติมาก ๆนะครับที่กรุณาให้กำลังใจ ผมคิดว่าท่านคงมีแง่มุมที่จะแนะนำผมบ้างนะครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-10-20 10:44:51) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนบ้านดอนแพงขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ารับชมรายการของโรงเรียน ก็คงขาดตกบกพร่องอยู่ตั้งเยอะแยะแหละนะครับ หวังว่าคงได้รับการติชมจากทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-10-20 10:48:06) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวพัชรินทร์ เพชรคง นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลย ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นประโยชน์ของขยะที่คนอื่นเขาไม่สนใจแล้ว :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พัชรินทร์ เพชรคง (2011-11-28 14:28:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณพัชรินทร์ เพชรคงมากนะครับที่กรุณาให้กำลังใจ ถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจในรายละเอียด กรุณาติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. 0879509445 ได้นะครับ ยินดีเผยแพร่ครับ
โดย จิราภรณ์ สิงหเลิศ (2011-12-15 14:08:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในชั่วโมงนี้ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ครูเห็นว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนมากเพราะมีการนำเสนอสื่อและอุปกรณ์ซึ่งโรงเรียนยากจนในชนบทไม่สามารถจัดหาให้นักเรียนได้ชมได้ ครูจะหาสื่อที่เป็นวัสดุท้องถิ่นให้นักเรียนฝึกสร้างสื่อ เช่น การเรียนเรื่องทฤษฎีการเกิดเสียง นักเรียนจะหาขยะในท้องถิ่นมาทำวัสดุที่ทำให้เกิดเสียง นักเรียนทดลองทำของเล่นจั๊กจั่นโดยใช้โฟม แล้วใช้ยางพารา ยางสน เมื่อทดลองแล้ว สรุปผลว่าใช้ยางสนแล้วเกิดเสียงดังที่สุด ดังนั้นระหว่าง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ของแข็งทำให้เกิดเสียงได้ดีกว่า นักเรียนได้นำขยะมาใช้ในการทดลองแล้วเกิดผลการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าขยะก็มีประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำ
:tv15: :tv18: :tv17:
ขอบคุณค่ะ สำหรับสิ่งดี ๆ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-28 13:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
แสดงให้เห็นว่าครูต้องเป็นผู้คิดค้นที่จะตั้งประเด็นในการเรียนรู้็ให้กับนักเรียน การที่จะเป็นอย่างครูการอยู่นิ่งของครูสุรัตน์ได้ ก็คงต้องเป็นคนช่างสังเกต เป็นคนที่ชอบค้นคว้า เป็นคนที่ตั้งประเด็นเก่ง
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-12-28 19:54:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสุรัตน์มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากเลยค่ะ น่าสนใจมาก นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และขยะในโรงเรียนในชุมชนมีมากสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ได้ดี น่าสนใจมากเลย ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นประโยชน์ของขยะที่คนอื่นเขาไม่สนใจแล้ว ทั้งยังให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองจริงด้วยตนเอง จากการตั้งสมมุติฐานและทำการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สุดยอดจริงๆๆค่ะ
โดย เดือนรุ่ง น้อยกมล (2012-01-04 14:04:53) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อข้าพเจ้าได้ดูวีดีโอจบแล้ว เกิดความคิดอยากนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูไปประยุกต์กับการเรียนการสอนวิชาดนตรีของข้าพเจ้าเรื่องการกำเนิดเสียงคะ ซึ่งสามารถทำแหล่งกำเนิดเสียงหรือเครื่องดนตรีี่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสื่อการเรียนการสอนราคาแพง แต่สามารถให้เด็กได้ลงมือทำเครื่องดนตรีเอง และยังลดขยะในโรงเรียนได้อย่างดีทีเดียวคะ ขอบพระคุณสำหรับการจัดกิจกรรมดีดีแบบนี้คะ :tv15:
โดย ชิดชนก แก้วมณี (2012-01-05 14:29:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
โดย ฮาสือนะ แวอูมา (2012-01-13 20:59:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในชั่วโมงนี้ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ครูเห็นว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนมากเพราะมีการนำเสนอสื่อและอุปกรณ์ซึ่งโรงเรียนยากจนในชนบทไม่สามารถจัดหาให้นักเรียนได้ชมได้ ครูจะหาสื่อที่เป็นวัสดุท้องถิ่นให้นักเรียนฝึกสร้างสื่อ เช่น การเรียนเรื่องทฤษฎีการเกิดเสียง นักเรียนจะหาขยะในท้องถิ่นมาทำวัสดุที่ทำให้เกิดเสียง นักเรียนทดลองทำของเล่นจั๊กจั่นโดยใช้โฟม แล้วใช้ยางพารา ยางสน เมื่อทดลองแล้ว สรุปผลว่าใช้ยางสนแล้วเกิดเสียงดังที่สุด ดังนั้นระหว่าง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ของแข็งทำให้เกิดเสียงได้ดีกว่า นักเรียนได้นำขยะมาใช้ในการทดลองแล้วเกิดผลการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าขยะก็มีประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำ
โดย สุชาดา (2012-03-09 14:42:01) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนครั้งนี้ เป็นการสอนที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ในสภาวะโลกร้อนแบบนี้ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นการสอนที่ดียิ่งสามารถให้เด็กได้ลงมือทำเครื่องดนตรีเอง และยังลดขยะในโรงเรียนได้อย่างดีทีเดียวคะ และเป็นการสร้างความน่าสนใจในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างดี ข้าพเจ้าได้ดูวีดีโอนี้แล้วเกิดความคิดอยากนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในอนาคตของข้าพเจ้าบ้างค่ะ
โดย น.ส.สุชาดา นกทอง 534148045 สาขาวิท-เทคโน มรภ.เพชรบุรี (2012-03-10 21:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าเเห่งตนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเสียงจากขยะ โดยครูผู้สอนใช้กิจกรรมเกมส์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการกระตุ้นผู้เรียนสนใจอยากรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้บริบททางการเรียนรู้ของตัวเอง เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
การประยุกต์ใช้
- ครูผู้สอนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ยอมรับความคิดและความพยายามของเด็กเน้น ที่กระบวนการการเรียนรู้
- สามารถยืดหยุ่นและให้ความสนใจ ในวิธีการเรียนรู้ของเด็กทำขั้นตอนให้ง่ายกิจกรรมเหมาะกับเด็กทุกๆคน
- ขยายการเรียนรู้สู่เรื่องอื่นๆกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงข้อมมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จนั้นป็นสิ่งที่ดีค่ะ
- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเองข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อยก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้ เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเองเและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานจากความรู้เดิม
- กระบวนการเรียนรู้ process of learning ของผู้เรียนต้องเกิดจากการสืบค้นและแสวงหา สำรวจตรวจสอบและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจากการจดจำคำตอบที่ผู้สอนได้บอก

ข้อที่ต้องระัวังในการนำไปใช้
- การเรียนรู้จะต้องเกิดได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์แวดล้อมในการเรียนกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียน
- ผู้เรียนใช้ความคิดของตนเองมากที่สุด ในการเรียนรู้ครูผู้สอนไม่ควรชี้แนะบอกมากเกินไป
- อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้ิอมที่จะใช้ในการทำกิจกรรม
- ลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- ครูผู้สอนสื่อสารสื่อความหมายให้ชัดเจน

สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ
โดย มาลินี จำเริญจิต (2012-03-12 09:10:31) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสร้างเสียงจากขยะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาเลย ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ไหม่อีก เป็นการปลูกจิตสำนึกในการให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่คนอื่นเขาไม่สนใจแล้ว ทั้งยังให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองจริงด้วยตนเอง จากการตั้งสมมติฐานและทำการทดลองพิสูจน์สมมิฐานที่ตั้งไว้ ในการประดิษฐ์ของเล่นเสียงจั๊กจั่น ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรู้นั้นจะอยู่กับนักเรียนนั้นไปตลอด สามารถต่อยอดความคิดให้กับนักเรียนใช้ในอนาคต ขอบคุณคะ
โดย สาคร มากมี (2012-04-01 08:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสร้างเสียงจากขยะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ไหม่และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นคุณค่าและประโยชน์ของขยะ เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองจริงด้วยตนเอง จากการตั้งสมมติฐานและทำการทดลองพิสูจน์สมมิฐานที่ตั้งไว้ ในการประดิษฐ์ของเล่นเสียงจั๊กจั่น ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและความรู้นั้นจะอยู่กับนักเรียนนั้นได้แบบฝังแน่นอีกด้วย :tv15:
โดย ธนกานต์ พุ่มเงิน (2012-04-04 01:25:50) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชอบสะสมขยะรีไซเคิลไว้ในบ้าน ด้วยคิดว่าสักวันหนึ่งคงได้ใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน แต่นึกไม่ออกว่าจะรูปแบบใด แต่พอชมการสอนของครูสุรัตน์ ตอน เสียงจากขยะ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นประโยชน์จากขยะรีไซเคิลที่เก็บไว้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะกับโรงเรียนบ้านนอกที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการสอน แต่พอเห็นการสอนของครูสุรัตน์ ทำให้รู้ว่า อะไรก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ถ้ารู้จักนำมาประยุกต์ใช้ สุดยอดที่สุด
โดย เพ็ญศรี ขันคำ (2012-04-04 17:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก มีการนำวัสดุใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่น ของเหลือใช้ หรือของที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สอนนักเรียน ให้นักเรียนเห็นภาพจริงเป็นรูปธรรมเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีอุปกรณ์ของเล่นมาให้นักเรียนอยากรู้ อยากเรียน อยากเล่น เป็นการกระตุ้นความสนใจได้ดีมาก ของที่นำมาก็ราคาไม่แพง เด็กยังรู้สึกภูมิใจที่สามารถประดิษฐ์ของขึ้นเองได้ ยังมีการฝึกให้นักเรียนคิดสรุปด้วยตนเองว่า ของแข็งสามารถเกิดเสีงได้ดีกว่า เช่น ยางสนดีกว่ายางพารา จะนำบางอย่างไปประยุกต์ใช้ที่ห้องเรียนค่ะ
โดย นางศิริพร นาคทั่ง (2012-04-04 20:45:39) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องสร้างเสียงจากขยะของ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ และสร้างจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนสนใจและรักในวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่เข้ากับสภาวะของโลกในปัจจุบันในด้านสิ่งแวดล้อม เนืองจากเป็นการนำวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยคิดเอง ทำเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญในสิ่งที่ทำและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เป็นแนวทางในการต่อยอดการทำโครงงานอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ต่อไปค่ะ
โดย อัจฉรียา สิงห์แก้ว (2012-04-07 10:16:12) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสุรัตน์เก่งจังเลยที่สามารถนำขยะที่เขาไม่ต้องงกงารมาปรับเป็นของเล่นที่สนุกมีเสียงดนตรีได้และนอกนั้นยังแนะนำนักเรียนมาฝึกประดิษฐืขอองเล่นของแต่ละคนได้อย่างหลากหลายนอกจากนันยังเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์นับว่าเป็นความคิดที่ดีถ้าหากว่าครูทุกคนนำความคิดนี้ไปปรับใช้กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองและให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองคิดว่ามีประโยชน์มาก คิดวว่าจะนำความคิดนี้มาใช้ประกอบการเรียนการสอนใช้ช่วงชั้นของตนเองเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขขขขขยะเหลือใช้ต่อไป
โดย มาลา ระฤทธิ์ (2012-04-15 16:29:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้มคลิปการสอนการทำของเล่นจากขยะของคุณครูสุรัตน์และนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนแพงแล้ว ขอชมเชยทั้งคุณครูและนักเรียนนะค่ะ ที่ได้นำขยะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วนำกลับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง จากการทำกิจกรรมจะเห็นว่านักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีการลองผิดลองถูก และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลองด้วยตนเองไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดี ขอชืนชมค่ะ
โดย ดวงใจ พรหมบุญ (2012-04-20 10:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวการสอนของอาจารย์สุรัตน์ เพราะเป็นแนวทางที่เราสามารถนำไปประยุกต์ได้ โดยให้เด็กได้มีโอกาสได้คิด ได้ประดิษฐ์สิ่งที่จะทดลอง การวางแผนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม มีลักษณะการทำโครงงาน ให้ความสำคัญกับกระบวนการค้นพบคำตอบด้วยตนเอง การสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ให้ความรู้ด้านวิธีการสัมผัสขยะที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น การระวังความปลอดภัยกับวัตถุต่าง ๆ ที่อาจมีอันตรายได้ การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ และการระมัดระวังตนเองด้วย
โดย เด่นเดือน กิจชอบ (2012-04-26 11:25:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมการสอนของครูสุรัตน์ที่สามารถนำเศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้และสามารถจัดกิจกรรมการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและไม่สิ้นเปลืองอีกด้วย ซึ่งการชมทำให้ได้แนวคิดที่จะนำไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้โรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติและยังเป็นการช่วยลดขยะในโรงเรียน ให้นักเรียนได้นำมาสร้างเป็นของเล่นพร้อมการทดลองที่เกิดประโยชน์และเกิดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยและยังช่วยให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของขยะและสิ่งของเหลือใช้ ขอบคุณค่ะ
โดย สุพิชชา ปักเคธาติ (2012-05-03 12:16:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในชั่วโมงนี้ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ครูเห็นว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนมากเพราะมีการนำเสนอสื่อและอุปกรณ์ซึ่งโรงเรียนยากจนในชนบทไม่สามารถจัดหาให้นักเรียนได้ชมได้ ครูจะหาสื่อที่เป็นวัสดุท้องถิ่นให้นักเรียนฝึกสร้างสื่อ เช่น การเรียนเรื่องทฤษฎีการเกิดเสียง นักเรียนจะหาขยะในท้องถิ่นมาทำวัสดุที่ทำให้เกิดเสียง นักเรียนทดลองทำของเล่นจั๊กจั่นโดยใช้โฟม แล้วใช้ยางพารา ยางสน เมื่อทดลองแล้ว สรุปผลว่าใช้ยางสนแล้วเกิดเสียงดังที่สุด ดังนั้นระหว่าง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ของแข็งทำให้เกิดเสียงได้ดีกว่า นักเรียนได้นำขยะมาใช้ในการทดลองแล้วเกิดผลการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าขยะก็มีประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำ
โดย ศิริวัฒน์ พุดทอง (2012-05-13 22:54:16) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณคุณครูสุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี มากเลยนะคะที่ได้นำเสนอสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนครูวิทยาศาสตร์ได้รับชมกัน ข้าพเจ้าก็นเป็นครูวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ที่ได้เข้ามาชมการสอนของคุณครู ขอชมว่าเป็นการสอนที่มาก นอกจากนักเรียนจะสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการสอนที่สร้างความรู้สึก สร้างความคิดในแง่บวกเกี่ยวกับเรื่องขยะให้กับนักเรียนได้อีก นักเรียนมองเห็นคุณค่าของขยะเพิ่มขึ้น และยังช่วยลดขยะลดโลกร้อนได้อีกด้วย แต่ถ้าคุณครูเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าของเล่นจากขยะ โดยแต่งเติมให้สวยงาม เช่น ทาสี พ่นสี หรือตกแต่งด้วยกระดาษสวยๆ อาจจะกลายเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนได้อีกนะคะ
โดย สุนทร สุขเกษม (2012-05-14 22:28:02) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อนี้ทำให้รู้ว่า การเรียนเรื่องทฤษฎีการเกิดเสียง นักเรียนจะหาขยะในท้องถิ่นมาทำวัสดุที่ทำให้เกิดเสียง นักเรียนทดลองทำของเล่นจั๊กจั่นโดยใช้โฟม แล้วใช้ยางพารา ยางสน เมื่อทดลองแล้ว สรุปผลว่าใช้ยางสนแล้วเกิดเสียงดังที่สุด ดังนั้นระหว่าง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ของแข็งทำให้เกิดเสียงได้ดีกว่า นักเรียนได้นำขยะมาใช้ในการทดลองแล้วเกิดผลการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าขยะก็มีประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิกานต์ พิพุธวัฒน์ (2012-06-26 09:30:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ น่าสนใจมาก เด็กได้มีโอกาสได้คิดนักเรียนสนุกสนานนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และขยะในโรงเรียนในชุมชนมีมากสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ได้ดี ที่โรงเรียนก็มีขยะหลายอย่าง เป็นแนวคิดที่ดี..ดิฉันได้ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูแล้วได้แนวคิดที่จะนำขยะมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไปนะคะ...นักเรียนคงจะสนุกมาก ได้คิด ได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก จนหาข้อสรุปได้....ขอบคุณนะคะที่ทำให้ครูได้แนวทางการสอนได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่าเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเบื่อ...ครูยุคใหม่ต้องใจกว้าง...คิดถึงเด็กไม่คิดถึงแต่ตนเอง...เด็กเรียนรู้ได้...ด้วยครูนำทาง
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-07-01 00:40:55) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อนางสาวทิพวรรณ เย็นฤทัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ กับ ดร.ชนสิทธิื สิทธิสูงเนิน ข้าพเจ้าชอบคลิปวีดีโอคนี้เพราะ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และ กิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วยนอกจากวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งศิลปะ สังคม การงานอาชีพ และอื่น ๆแล้วแต่จะประยุกต์ใช้ และยังเป็นการหาความคิดให้เด็กๆได้รู้จักการนำขยะมาประยุกต์ใช้ทำเป็นสิื่งของต่างๆได้อีกด้วย :tv02:
โดย นางสาวทิพวรรร เย็นฤทัย (2012-12-03 17:15:28) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อนางสาวทิพวรรณ เย็นฤทัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ กับ ดร.ชนสิทธิื สิทธิสูงเนิน ข้าพเจ้าชอบคลิปวีดีโอคนี้เพราะ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และ กิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วยนอกจากวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งศิลปะ สังคม การงานอาชีพ และอื่น ๆแล้วแต่จะประยุกต์ใช้ และยังเป็นการหาความคิดให้เด็กๆได้รู้จักการนำขยะมาประยุกต์ใช้ทำเป็นสิื่งของต่างๆได้อีกด้วย :tv02:
โดย นางสาวทิพวรรณ เย็นฤทัย (2012-12-03 17:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอืนก็ต้องสวัสดีแฟนๆ tv ครู ทุกคนน่ะค่ะ ในการสอนครั้งนี้ เป็นการสอนที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ในสภาวะโลกร้อนแบบนี้ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นการสอนที่ดียิ่งสามารถให้เด็กได้ลงมือทำเครื่องดนตรีเอง และยังลดขยะในโรงเรียนได้อย่างดีทีเดียวคะ และเป็นการสร้างความน่าสนใจในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างดี ข้าพเจ้าได้ดูวีดีโอนี้แล้วเกิดความคิดอยากนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในอนาคตของเราต่อไป
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสร้างเสียงจากขยะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาเลย ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ไหม่อีก เป็นการปลูกจิตสำนึกในการให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่คนอื่นเขาไม่สนใจแล้ว ทั้งยังให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองจริงด้วยตนเอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งของที่เราทิ้งขวางนั้นมันยังมีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
ซึ่งก็ยอมรับว่าคุณครู สุรัตน์ เก่งมากและยังทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้งอีกด้วย
สรุปว่า การสอนในครั้งนี้ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย นูรีดา มูดี (2012-12-03 20:11:16) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์และเด็กๆโรงเรียนบ้านดอนแพง จังหวัดหนองคาย สุดยอดและเก่งมากค่ะ ที่นำของเหลือใช้(ขยะ)มาประดิษฐ์ให้มาเป็นของเล่นที่มีเสียงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานในการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว ที่ประทับใจจากดูวีดีโอแล้วคือทำให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดการทดลองและได้ประดิษฐ์ด้วยตนเอง และที่สำคัญคือสามารถรู้ว่าการทำของเล่น(จั๊กจั่น)ระหว่างใช้ยางพารากับยางสนอันไหนดีกว่ากันและทนได้ดีกว่าอีกทั้งจากการดูวีดีโอนี้แล้วทำให้รู้ว่าการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดหรือที่ง่ายๆเราก็สามารถนำของเหลือใช้มาใช้ใหม่ได้อีกหรือนำมาประดิษฐ์ก่อให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้เช่นเดียวกัน สรุปแล้ววีดีโอนี้สุดยอดทั้งครูผู้สอนและเด็กๆนักเรียนทุกคนค่ะ
โดย มุรณี สาเมาะ (2012-12-04 19:47:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขยะใช่ว่าของเน่าเสีย เพียงแต่ว่าบางคนไม่เกิดความคืดที่จะคิดค้นว่าขยะก็สามารถนำมาประดิษฐ์มาเป็นของเล่นหรืออะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกัน ตัวอย่างคือจากโรงเรียนบ้านดอนแพงที่นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่นได้มากมายโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากท้องถิ่นของตนและยังเกิดการเรียนรู้หรือได้ของเล่นใหม่ๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องไปซื้อจากร้านค้าต่างๆ และยังได้รู้ว่าเด็กๆนักเรียนตามชนบทก็ไม่ได้ด้อยกว่าเด็กนักเรียนในเมืองเพราะเด็กนักเรียนตามชนบทก็สามารถเรียนรู้ผ่านทางดาวเทียมได้แล้วเช่นกัน นอกจากนี้วีดีโอนี้ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะ และทำให้อยากนำขยะหรือของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นอย่างโรงเรียนบ้านดอนแพงบ้างจัง
โดย มุรณี สาเมาะ (2012-12-04 20:04:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูสุวัตน์ ถิรพันธุ์เมธี เยี่ยมมากเลยค่ะ โดยเอาขยะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย การเรียนการสอนเริ่มแรกจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนว่าชีวิตของคนเราตื่นนอนจะได้ยินเสียงอะไรเป็นอันดับแรก? นักเรียนก็ตอบว่า ไก่ขัน ถามต่อแล้วเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร? เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีอย่างหนึ่ง ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนเรื่องนี้ นอกจากนี้ให้เด็กเก็บขยะแล้วนำขยะที่เก็บมาประยุกต์สร้างของเล่นที่มีเสียงมีการลองผิดลองถูก เป็นการทดลองทำของเล่นจักจั่น(ของเล่นพื้นบ้าน) กิจกรรมนี้จะทำให้เด็กเกิดความสนุกกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ยังเป็นการฝึกนิสัยรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ไม่น่าเชื่อเลยว่าจากขยะที่คิดว่าหมดประโยชน์ พอมาเจอกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูก็กลายเป็นของเล่นพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินและทำให้ขยะลดน้อยอีกด้วย
โดย สวยบะ อุมา (2012-12-06 16:05:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสร้างเสียงจากขยะ ของ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลย ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเห็นประโยชน์ของขยะที่คนอื่นเขาไม่สนใจแล้ว ทั้งยังให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองจริงด้วยตนเอง จากการตั้งสมมุติฐานและทำการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความรู้นั้นจะอยู่กับนักเรียนตลอดไป สื่อนี้ทำให้รู้ว่า การเรียนเรื่องทฤษฎีการเกิดเสียง นักเรียนจะหาขยะในท้องถิ่นมาทำวัสดุที่ทำให้เกิดเสียง นักเรียนทดลองทำของเล่นจั๊กจั่นโดยใช้โฟม แล้วใช้ยางพารา ยางสน เมื่อทดลองแล้ว สรุปผลว่าใช้ยางสนแล้วเกิดเสียงดังที่สุด ดังนั้นระหว่าง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ของแข็งทำให้เกิดเสียงได้ดีกว่า นักเรียนได้นำขยะมาใช้ในการทดลองแล้วเกิดผลการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าขยะก็มีประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำ สุดยอดครับ
โดย มะยูรี เปาะโก๊ะ (2012-12-06 20:19:54) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างเสียงจากขยะ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี รร.บ้านดอนแพง
คำแรกที่จะพูดถึงก็ต้องสวัสดีคุณครูและนักเรียนทุกคน ดีใจมากที่ได้ดูเรื่องนี้มา คุณครูสุรัตน์เป็นครูวิทยาศาสตร์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจมากค่ะ นำสื่อที่มีอยู่รอบตัว หาง่ายมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้สอนได้จริง กิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้จากกการปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้นำขยะมารีไซเคลิให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและยังเป็นการฝึกนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนอีกด้วยและยังทำให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น จากการทำกิจกรรมจะเห็นว่านักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีการลองผิดลองถูก และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลองด้วยตนเองไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดี อยากให้ครูสอนหลายๆแบบอีกค่ะ..ให้พวกหนูได้และสามารถนำไปใช้ในการฝึกสอนจริงค่ะ.ขอบครูค่ะ
โดย ฮัมเซาะ แวเงาะ (2012-12-06 21:24:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv