thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1183
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2011-07-03  
    เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี (ฉบับเต็ม) ตอน 1 ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน  
    หลังจากได้ดูซีรีส์การสอนวิทยาศาสตร์ตอน Crime Scene Investigation ทั้ง 4 ตอน ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ครู คุณครูโรงเรียนปทุมวันก็ได้แรงบันดาลใจ ที่จะนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียนชั้นป.6 เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (ช่างสังเกต ช่างสงสัย) และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
:tv15: เห็นด้วยกับท่านผอ.โรงเรียนปทุมวันในการยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วทดลองนำมาใช้ จะเห็นว่าการสอนในต่างประเทศที่โทรทัศน์ครูนำเสนอจะมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาคนอกที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ ดังนั้นเราต้องพยายามนำมาปรับใช้ให้การสอนของเรามีเสน่ห์ ดูบรรดาคุณครูโรงเรียนปทุมวันวางแผนกันอย่างสนุกสนานในการสร้างคดีให้เด็กสืบเสาะหาความจริง ที่สำคัญเป็นความร่วมมือระดับโรงเรียน และชวนตื่นเต้นเมื่อนำไปปรึกษากับมืออาชีพคือ ตำรวจ เตรียมการณ์ยอดเยี่ยมมากๆค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-04 20:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือ ให้ครูทั้งโรงเรียนที่มีการร่วมมือกันจากหลายๆๆฝ่าย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้ของนักเรียน แบบสืบเสาะหาความรู้ ให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ขอชื่นชมคณะครูทุกทานครับ
โดย อนันต์ ธะสุข (2011-07-18 21:30:26) [แสดงความคิดเห็น]
สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารเป็นผู้นำทางการศึกษาที่ดีนำพาคณะครูใช้นวัตกรรมใหม่ เป็นการเรียนการสอนที่สร้างประเด็นให้นักเรียนสืบค้นโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ ยอดเยี่ยมมากค่ะ
โดย ธารีรัตน์ เมธีธัญญรัตน์ (2011-08-27 15:25:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากและมีการร่วมมือในการสอนที่ดีผมอยากให้ครูในหลาย ๆ โรงเรียนมีการสอนแบบนี้ดูแล้วสนุกสนานแล้วทำให้นักเรียนเกิดความสนใจอย่างมาก แล้วทำให้นักเรียนนั้นได้ความรู้โดยอัตโนมัติ ครูก็มีความสามัคคีกันในโรงเรียน ชอบมาก ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและยอมรับความคิดของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีจริง ๆ เมื่อทำอย่างนี้แล้วก็จะได้ข้อสรุปที่ดี อยากให้มีการเผยแพร่ ตลอดอย่าหยุด ทำให้เราได้แนวคิดในการสอนอีกเยอะเลย ขอสรุป ดีจริง ๆ ยอดมาก
โดย ชานนท์ สุขสอาด (2011-09-03 16:17:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความร่วมมือของคุณครูที่พยายามนำการเรียนการสอนแบบใหม่ลงสู่นักเรียนด้วยความตั้งใจจริง
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-09-09 23:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
อยากร่วมทีมจัง..เพราะที่เห็นมาส่วนมากมีแต่ผู้บริหารสถานที่ในโรงเรียน หาผู้บิการการศศึกษาได้ยากมากๆ
โดย ศศิธร เพิ่มพูล (2011-12-31 12:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเห็นสิ่งที่ใช่แล้วยอมรับ นำมาปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนได้ทั้งองค์คณะไม่ใข่เรื่องง่าย ขอชื่นชมความตั้งใจของท่านผอ.และคณะครูโรงเรียนปทุมวันทุกท่านที่ช่วยกันระดมสมอง ระดมความคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าทึ่ง วางแผน ประสานงาน นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ นับว่าเป็นปฏิบัติการสอนรูปแบบใหม่ของประเทศไทย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เกี่ยวข้องในสังคมได้มีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนมีแต่ได้กับได้ ที่สำคัญที่สุดนักเรียนโรงเรียนปทุมวัน ได้บทเรียนที่มีค่าของชีวิตที่คงไม่ลืมไปตลอดชีวิต
โดย เพ็ญศรี ขันคำ (2012-04-02 07:00:55) [แสดงความคิดเห็น]
ส่วนตัวคิดว่า ครูไทยสามารถทำได้ทุกอย่างครับความจริงทุกอย่างในชีวิตนี่คือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งที่อ.ได้ทำ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดของความเป็นครูเลยครับ การจัดกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากครูวางแผนคดี ซึ่งเป็นการวางแผนทั้งโรงเรียน ทำให้ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นน้อยนี้ เกิดอารมณ์ร่วม อยากค้นหา อยากใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์เชิงประจักษ์ ขอบยอมรับเลยครับ สุดยอดจริงๆ อยากมีโอกาสการจัดกิจกรรมเหล่านี้บ้างครับ
โดย สุขสันต์ จำเริญสตย์ (2012-04-02 12:36:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด และคณะครูโรงเรียนปทุมวัน ที่ได้มีการใช้เทคนิคการสอนที่มีความหลากหลาย เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนโดยใช้สถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดการศึกษาที่เน้นกับการใช้ในชีวิตจริง ซึ่งดิฉันจะนำความรู้เรื่องการสืบสอบสวน สร้างสถานการณ์จำลอง ไปใช้ในชั้นเรียนแน่นอนค่ะ นับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น นักเรียนต้องสนุกในการเรียนรู้แน่นอนค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ
โดย ปวีณา คงไชยโย (2012-04-06 13:02:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนโดยใช้การจำลองเหตุการณ์ และให้ผู้เรียนได้สืบค้นหาข้อเท็จจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูล เช่นการค้นหารอยนิ้วมือ รอยเท้า หมึกที่ใช้เขียนหลักฐาน ร่องรอย ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง มีการค้นหาคำตอบด้วยเหตุผล ฝึกการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนทำงานกลุ่มแสดงความคิดเห็น สรุปข้อมูลได้ และสามารถทำให้ครูก็มีความสามัคคีกันในโรงเรียน ชอบมาก ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและยอมรับความคิดของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีจริง ๆ
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-04-13 13:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากและมีการร่วมมือในการสอนที่ดีผมอยากให้ครูในหลาย ๆ โรงเรียนมีการสอนแบบนี้ดูแล้วสนุกสนานแล้วทำให้นักเรียนเกิดความสนใจอย่างมาก แล้วทำให้นักเรียนนั้นได้ความรู้โดยอัตโนมัติ ครูก็มีความสามัคคีกันในโรงเรียน ชอบมาก ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและยอมรับความคิดของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีจริง ๆ ขอชื่นชม ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด และคณะครูโรงเรียนปทุมวัน ที่ได้มีการใช้เทคนิคการสอนที่มีความหลากหลาย เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนโดยใช้สถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดการศึกษาที่เน้นกับการใช้ในชีวิตจริง
โดย ประเสริฐ ต้นโนนเชียง (2012-05-02 15:03:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนโดยใช้การจำลองเหตุการณ์ และให้ผู้เรียนได้สืบค้นหาข้อเท็จจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนโดยใช้สถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง เป็นการสอนที่ดีมากและมีการร่วมมือในการสอนที่ดี ผู้บริหารเป็นผู้นำทางการศึกษาที่ดีนำพาคณะครูใช้นวัตกรรมใหม่ เป็นการเรียนการสอนที่สร้างประเด็นให้นักเรียนสืบค้นโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-30 09:24:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากและมีการร่วมมือในการสอนที่ดีผมอยากให้ครูในหลาย ๆ โรงเรียนมีการสอนแบบนี้ดูแล้วสนุกสนานแล้วทำให้นักเรียนเกิดความสนใจอย่างมาก แล้วทำให้นักเรียนนั้นได้ความรู้โดยอัตโนมัติ ครูก็มีความสามัคคีกันในโรงเรียน ชอบมาก ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและยอมรับความคิดของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีป็นการจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนโดยใช้การจำลองเหตุการณ์ และให้ผู้เรียนได้สืบค้นหาข้อเท็จจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนโดยใช้สถานการณ์จริง ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง เป็นการสอนที่ดีมากและมีการร่วมมือในการสอนที่ดี ผู้บริหารเป็นผู้นำทางการศึกษาที่ดีนำพาคณะครูใช้นวัตกรรมใหม่ เป็นการเรียนการสอนที่สร้างประเด็นให้นักเรียนสืบค้นโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์
โดย ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง (2012-05-30 21:31:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนโดยใช้การจำลองเหตุการณ์ และให้ผู้เรียนได้สืบค้นหาข้อเท็จจริง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูล เช่นการค้นหารอยนิ้วมือ รอยเท้า หมึกที่ใช้เขียนหลักฐาน ร่องรอย ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง มีการค้นหาคำตอบด้วยเหตุผล ฝึกการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนทำงานกลุ่มแสดงความคิดเห็น สรุปข้อมูลได้ และสามารถทำให้ครูก็มีความสามัคคีกันในโรงเรียน ชอบมาก ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดและยอมรับความคิดของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีจริง ๆ
โดย ขันธนา พันธะ (2012-06-14 21:28:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv