thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 606
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2011-07-03  
    เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี (ฉบับเต็ม) ตอน 2 ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน  
    (ตอนต่อ) หลังจากได้ดูซีรีส์การสอนวิทยาศาสตร์ตอน Crime Scene Investigation ทั้ง 4 ตอน ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ครู คุณครูโรงเรียนปทุมวันก็ได้แรงบันดาลใจ ที่จะนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียนชั้นป.6 เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (ช่างสังเกต ช่างสงสัย) และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
:tv17: :tv17: เด็กสนุกแบบนี้การเรียนรู้เฟื่องฟูค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-04 20:31:48) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนต้องกำหนดวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบทเรียน และพัฒนาการของผู้เรียน แต่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คงลำบากมากครับ ต้องวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อเด็กจะได้ไม่จับผิดคดีที่เราทำขึ้น
แต่ประยุกต์ได้ดีเยี่ยมครับ สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนที่น่าตื่นเต้น
โดย สันติ พันธุ์ชัย (2011-10-11 15:44:14) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก เน้นให้นักเรียนนั้นรู้จักสังเกต กระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียนเหมาะกับการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ :tv15:
โดย สุธาวดี เมืองพรหม (2012-01-22 02:41:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนแบบนี้ดีมาก ให้นักเรียนได้เห็นจริง ได้สืบเสาะหาความรู้ดวยตัวเองอย่างจริงจัง ได้เรียนรู้แบบสนุก ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อจำเจ โดยอาศัยตำรวจมาฝึกจริง แต่ครูคงต้องลำบากในการวางแผนการต่างๆ ในการเรียนการสอน การเชิฐบุคลากรภายนอกเข้ามา การประสานงานต่างๆ แต่ผลที่ได้น่าจะคุ้มนะคะที่นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่นั่งทำแต่แบบฝึกหัดที่เป้นกระดาอย่างเดียว นับว่าคุณครูที่ทำเก่งมากที่คิดและสามารถทำออกมาได้จริง ขอชื่นชมค่ะ และจะพยายามนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง
โดย นางศิริพร นาคทั่ง (2012-04-19 11:17:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv