thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6428
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2011-07-03  
    ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  
    การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร อ.สมกมล ปุณณโกศล จึงคิดประดิษฐ์สื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไป  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

GSP กับการสอนความน่าจะเป็น คุณครูเล็ก สินวิชัย รร.วชิรธรรมสาธิต
ชมเทคนิคการนำ GSP มาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องยากอย่างเรื่องความน่าจะเป็น ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
:tv03:ได้แนวคิดในการทำสื่อสำหรับใช้สอนนักเรียนชั้น ม. 1
คุณครูสอนเก่งมากค่ะ :tv15:
โดย สุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (2011-07-23 17:39:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อสำหรับใช้สอนนักเรียนที่ดีมาก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรขาคณิตได้
โดย แสงเดือน พิมพ์เสนา (2011-07-24 17:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
คณิตศาสตร์เป็นวิชานามธรรม ซึ่งมองภาพไม่ออก ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อ เพื่อให้นักเรียนไทยของเรา ได้รับการพัฒนาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น มองภาพออกเป็น รูปธรรม และยังมีการใช้คำถามสอบถามนักเรียนเป็นระยะ ๆ สื่อสารกับนักเรียนตลอดเวลา แล้วยังนำมาเชื่อมโยงกับชึวิตประจำวันของนักเรียนอีกด้วย ต้องบอกว่า เก่งมากเลยครับ และยังแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่เกิดเด็กหลังห้อง
โดย สมศักดิ์ กาทอง (2011-08-05 11:31:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เห็นได้อย่างช้ดเจน
โดย กัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ (2011-08-21 11:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย สนุกและมีความสุขกับบทเรียน แล้วการสอนโดยใช้คำถามนำเป็นการฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี
โดย อ้อมอุษา สุ่มมาตย์ (2011-08-21 13:04:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากค่ะ :tv15:เยี่ยมมาก เป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนได้มองเห็นภาพที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ขอนำไปประยุกต์ใช้สอนที่โรงเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณค่
โดย สุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (2011-09-06 20:43:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถคิดหาวิธีและเทคนิคใหม่มาสอนนักเรียนโดยการผลิตสื่อที่สามารถทำได้ไม่ยากใช้วัสุดในการทำที่หาไม่ยาก แล้วยังทำให้นักเรียนเข้าได้เนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถแยกแยะรูปทรง 2 มิติ และ 3 มิติได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วยังได้มีการแสดงความสัมพันธ์ของรูป 2 มิติ และ 3 มิติ นักเรียนมองภาพได้ชัดเจน และสนุกกับการเรียน แล้วยังสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ด้วย ครูเก่งมาก
โดย รัชฎาพร ตนภู (2011-09-23 21:43:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อครูมากๆ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยาก จากการดูรายการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กมองเห็นภาพของรูปทรงเรขาคณิตได้มากขึ้น และเด็กยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เด็กเกดความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น กระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย นิติญา ดงอุทิศ (2011-10-12 15:54:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ การสอนเรขาคณิตเป็นเรื่องยากถ้าไม่มีสื่อที่เป็นรูปธรรม ได้ดูรายการนี้แล้วจะนำไปเป็นแนวทางในการทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพได้ชัดเจน ขอบคุณมากค่ะในความเอื้อเฟื้อให้ความรู้เป็นวิทยาทาน :tv17: :tv15: :tv18:
โดย นิตยา คล้ายเครือ (2011-10-23 14:44:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการคิดค้น/ประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม มาใช้ในการสาธิต/ทดลอง รวมทั้งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน และเรียนอย่างมีความสุข ขออนุญาตนำตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ดีดีแบบนี้ไปปรับใช้กับนักเรียนของตัวเอง ขอบคุณมากเลยค่ะ :tv15:
โดย ศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ (2011-10-27 17:38:08) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่งมากเลยค่ะที่สามารถทำเรื่องยากให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ และเป็นประดยชน์มากเลยคะ ขอบคุณมากน่ะค่ะ :tv15: :tv03:
โดย ประทุมมา เที่ยงธรรม (2011-11-02 09:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนนักเรียนและวิธีการผลิตสื่อที่ดีมากๆเลยค่ะ และน่าสนใจมากๆ :tv15:
โดย ฉัตรียา ปัจจวงษ์ (2011-11-10 12:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ จากการที่ดิฉันได้ดูวีดิโอคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าการสอนคณิตศาสตร์กับเด็กๆนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเพียงเราตั้งใจที่จะคิดหาวิธีการสอน และใช้สื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ เหมือนกับคุณครูสมกลนที่สามารถใช้สื่อแล้วทำให้นักเรียนเข้าใจและนักเรียนยังมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเรียน นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นและจากการไดดูวิดิโอนี้แล้วดิฉันคิดว่าดิฉันจะนำเทคนิคไปต่อยอดโดยการนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนหนังสือในอนาคตต่อไปค่ะ
โดย ศุภางค์ ครุฑสุวรรณ (2011-11-22 14:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนินค่ะจารการที่ดิฉันได้ดูวีดิโอคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าการสอนคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากเด็กก็เบื่อไม่อยากเรียนแต่เมื่อดูคลิปแล้วทำให้ดิฉันเกิดไอเดียอะไรหลายๆๆอย่างและคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์สามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้โดยง่ายต้องขอขอบคุณคุณครูสมกมล ปุณณโก มากน่ะค่ะที่ได้จัดทำการเรียนการสอนดีๆๆแบบนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของดิฉันมากทีีเดียวและดิฉันคิดว่าาดิฉันจะนำเทคนิคไปต่อยอดโดยการนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนหนังสือในอนาคตต่อไปอย่างเเน่นอนค่ะ :tv09: :tv15:
โดย ประทุมมา เที่ยงธรรม (2011-11-24 19:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาวีชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยเพรชบุรีค่ะ จากที่ดิฉันดูคลิปนี้แล้วเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสามารถทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและทำให้ดิฉันรู้สึกว่าการสอนคริตสาสตร์ให้กับเด็กๆไม่ยากอย่างที่คิดและสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีความหน้าสนใจเหมื่อกับครูสมกลนจากที่ดิฉันดูคลิปนี้แล้วดิฉันจะนำเทคนิตการสอนของครูสมกลนไปเป็นแบบอย่างค่ะ
โดย ลดาวัลย์ เขียวมะนี (2011-11-24 20:02:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ หวานมาก
ปีที่ 2
สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี
ความรู้สึกที่ได้เรียนวิชาจัดการเรียนรู้ การที่อาจารย์ให้นักเรียนดู TV.ครู และสรุปสาระสำคัญลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งตบแต่งระบายสีและให้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างห้อง และให้จับกลุ่มสรุปสาระสำคัญในการที่ไปดู TV. ครู หลักการสอนของอาจารย์ไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆ ที่ได้เรียนมาก่อน เพราะเป็นการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นหลัก และมีการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งความคิดแต่ล่ะกลุ่มนั่นจะแตกต่างกัน เราก็จะได้ความคิดที่แปลกใหม่ ได้ประสบการณ์ ได้ทำงานเป็นทีม โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด โดยอาจารย์สอนเราหลายด้ายได้แก่ การแสดงออก ความสามัคคีภายในกลุ่ม ความกระตือรือร้นในการทำงาน ความรับผิดชอบ และการให้คะแนนของอาจารย์โดยให้นักเรียนเป็นผู้ให้คะแนนเองก็เป็นกลยุทธ์ ให้รู้การให้คะแนนโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของสื่อ ว่าแต่ละกลุ่มนั้นควรให้คะแนนอย่างไร ในการเรียนวิชานี้ทำให้ผมรู้จักการเขียนมายแม็ปปิ้ง หรือแผนที่ความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักการทำสื่อ เทคนิคของอาจารย์สอนให้ผมสามารถนำไปใช้ในชีวิตหรืออนาคตได้ เพราะทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ อาจารย์มีสิ่งเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน มีการพูดให้สนุกเฮฮา สิ่งที่ได้เรียนมาทั้งวันนี้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดความรู้และนำไปใช้ในอนาคตได้
:tv02:
โดย เกียรติศักดิ์ หวานมาก (2011-11-24 20:27:56) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อ...นางสาวนุชจรีย์ มีหลาย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมนี้มีขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งอาจารย์ได้กำหนดให้นักศึกษาไปดู clip จาก TV ครูแล้วสรุปสาระสำคัญจากนั้นให้จับคู่ แล้วให้ผลัดกันเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจาก TV ครูจากนั้นนำเอกสารมาแลกเปลี่ยนกันแล้วไปหากลุ่มใหม่ 3 คน แล้วเล่าเรื่องที่นำมาให้เพื่อนกลุ่มใหม่ฟังจากนั้นทำรายงานสรุปพร้อมท่าประจำกลุ่ม
จากกิจกรรมข้างต้น ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน เหนื่อย ตื่นเต้น ตลกแต่ก็มีความสุขความรู้สึกสนุกสนาน คือ ข้าพเจ้าต้องรีบหากลุ่มในเวลาที่จำกัด เหนื่อย เพราะต้องรีบพูด รีบอธิบายภายในเวลาที่กำหนดแล้วยังต้องรีบวิ่งเปลี่ยนกลุ่มอีกด้วย ตื่นเต้น เพราะต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อนบางคนเราไม่เคยคุยด้วย ไม่รู้นิสัยใจคอ ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับเรา ตลก เกิดขึ้นเพราะเราต้องมีท่า มีเพลงประจำกลุ่มซึ่งทุกคนต้องทำได้ นอกจากท่าของกลุ่มจะตลก เวลาแสดงก็เกิดความรู้สึก "อาย" ขึ้นพร้อมกันอีกด้วย แต่จะว่าไปแล้วกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเราทำนั้น ฏ้ทำให้มีความสุขมากๆเลย
ประโยชน์ของกิจกรรมนี้คือ ทำให้ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับเพื่อนบางคนที่เราไม่เคยคุยด้วย รู้นิสัยใจคอของเขามากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้ออกกำลังกาย เพื่อตามหากลุ่ม ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น กิจกรรมนี้ทำให้การศึกษาเกิดความน่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่ออย่างวิธีการสอนแบบเดิมๆ ช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจเนื้อหาจาก clip ของคนอื่นๆด้วย (เนื่องจากบางคนดูเฉพาะ clip ของตนเองเท่านั้น)... :tv15:
โดย นุชจรีย์ มีหลาย (2011-11-25 14:57:45) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อนางสาวพิศุทธิ์ แย้มบุตร เรียนสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้าพเจ้าได้เข้ามาดูคลิปการสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3มิติ เป็นแนวการสอนที่ดีมากและทำให้สามารถมองเห็นภาพ ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ได้จัดกิจกรรมให้นำความรู้จากการดูคลิปทีวีครูทำให้ข้าพเจ้าได้รู้แนวการสอนของอาจารย์แต่ละท่านที่เพื่อนๆได้นำมาแลกเปลี่ยนกัน ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย มีวิธีที่ทำให้รู้หลักการง่ายๆในแต่ละเรื่อง แล้วยังเป็นการสอนที่สนุกมาก แล้วข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม จึงได้ฝึกความสามัคคีในการทำงานกลุ่มรู้จักการวางแผนในการทำงานที่มีเวลาจำกัด ได้เพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้มากยิ่งขึ้น ความรู้ที่ได้รับยังสามารถไปประยุกต์ใช้ได้โดยการที่ข้าพเจ้าจะนำแนวการสอนในเรื่องต่างๆที่ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้องนำมาประยุกต์ใช้ในเวลาที่ข้าพเจ้าเรียนจบแล้วได้เป็นครูข้าพเจ้าก็จะนำแนวการสอนต่างๆที่เป็นต้นเเบบอยู่ในโทรทัศน์ครูมาใช้ในการสอนเด็กนักเรียน และนำประโยชน์ได้มาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้ ขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวการสอนที่ดีๆขอให้มีคลิปดีๆแบบนี้มีมากๆค่ะ
โดย พิศุทธิ์ แย้มบุตร (2011-11-25 16:06:02) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนินจากการที่ผมได้ดูวีดิโอคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างและเราต้องวางแผนการจัดแผนการสอน วิธีการสอน การอธิบาย และการนำแผนการสอนไปใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ต้องขอขอบคุณคุณครูสมกมล ปุณณโก มากครับที่ได้จัดทำการเรียนการสอนดีๆแบบนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผมมากทีเดียว และผมคิดว่าจะนำเทคนิคไปต่อยอดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาโดยการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนการสอนที่เราจะนำมาใช้จริงให้เหมาะสมกับเนื้อหา และเด็กนักเรียนที่จะได้รับการสอน ในการสอนหนังสือในอนาคตต่อไปอย่างเเน่นอนครับ
โดย ไพลโรจน์ เครือสง่า (2011-11-26 19:39:41) [แสดงความคิดเห็น]
ปีที่ 2 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนจากการที่ได้ดู T.V.ครู ในครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการเรียนที่สนุก ทำให้ทุกคนสามัคคีกัน เพราะเราจะต้องระดมความคิดและจะต้องช่วยกันในการทำงานตามเวลาที่อาจารย์กำหนดให้ เป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายและสนุกมากค่ะ และการเรียนครั้งนี้จะทำให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ เป็นการเรียนที่แลกเปลี่ยนความคิดกัน จากที่เราดู T.V. ครูแค่เรื่องเดียว แต่เราก้อสสามารถรู้ถึงทุกเรื่องได้ เนื่องจากการเรียนครั้งนี้อาจารย์ได้ให้พวกหนูได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน และจากการดู T.V. ครูนี้เราสามารถนำไปต่อยอดได้ เช่น เป็นแนวทางในการสอนของเราในอนาคตก็ได้ สิ่งบางสิ่งที่เราเข้าใจแต่ไม่สามารถอะฺบายได้เข้าใจได้ แต่พอเราได้ดู T.V. ครูเราก็รู้ถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆที่ครูสอนจึงทำให้เรานำกลับมาใช้และอธิบายให้คนอื่นฟังเข้าใจได้ค่ะ
โดย ปาริฉัตร ฤทธิ์บัว (2011-11-28 18:24:22) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ จากการที่ดิฉันได้ดูคลิปนี้แล้ว ดิฉันได้รับความรู้และเทคนิคการสอนมากมายของอาจารย์ ที่สามารถใช้สื่อและเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจได้ง่าย และเกิดความสนุกสนานในเวลาเรียน ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหรือง่วงนอน ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง และดิฉันคิดว่าจะนำวิธีการสอนเหล่านี้ไปใช้เป็นแบบอย่างกับการสอนคณิตศาสตร์ของดิฉันในอนาคตค่ะ
โดย นฤมล จานนอก (2011-11-28 23:15:24) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้มีโอกาสเข้าชม การสอนเรื่อความสัมพันธ์ของรูปทรงสองมิติ สามมิติของคุณครูสมกมลแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อเรามากๆ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยาก จากการดูรายการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กมองเห็นภาพของรูปทรงเรขาคณิตได้มากขึ้น และเด็กยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เด็กเกดความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น กระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น นักเรียนได้มีโอกาสช่วยครูทำสื่อแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกมากมาย :tv18:
โดย ศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ (2011-12-19 15:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อ...นางสาวนุชจรีย์ มีหลาย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมนี้มีขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งอาจารย์ได้กำหนดให้นักศึกษาไปดู clip จาก TV ครูแล้วสรุปสาระสำคัญจากนั้นให้จับคู่ แล้วให้ผลัดกันเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจาก TV ครูจากนั้นนำเอกสารมาแลกเปลี่ยนกันแล้วไปหากลุ่มใหม่ 3 คน แล้วเล่าเรื่องที่นำมาให้เพื่อนกลุ่มใหม่ฟังจากนั้นทำรายงานสรุปพร้อมท่าประจำกลุ่ม
จากกิจกรรมข้างต้น ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน เหนื่อย ตื่นเต้น ตลกแต่ก็มีความสุขความรู้สึกสนุกสนาน คือ ข้าพเจ้าต้องรีบหากลุ่มในเวลาที่จำกัด เหนื่อย เพราะต้องรีบพูด รีบอธิบายภายในเวลาที่กำหนดแล้วยังต้องรีบวิ่งเปลี่ยนกลุ่มอีกด้วย ตื่นเต้น เพราะต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อนบางคนเราไม่เคยคุยด้วย ไม่รู้นิสัยใจคอ ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับเรา ตลก เกิดขึ้นเพราะเราต้องมีท่า มีเพลงประจำกลุ่มซึ่งทุกคนต้องทำได้ นอกจากท่าของกลุ่มจะตลก เวลาแสดงก็เกิดความรู้สึก "อาย" ขึ้นพร้อมกันอีกด้วย แต่จะว่าไปแล้วกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเราทำนั้น ฏ้ทำให้มีความสุขมากๆเลย
ประโยชน์ของกิจกรรมนี้คือ ทำให้ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับเพื่อนบางคนที่เราไม่เคยคุยด้วย รู้นิสัยใจคอของเขามากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้ออกกำลังกาย เพื่อตามหากลุ่ม ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น กิจกรรมนี้ทำให้การศึกษาเกิดความน่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่ออย่างวิธีการสอนแบบเดิมๆ ช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจเนื้อหาจาก clip ของคนอื่นๆด้วย (เนื่องจากบางคนดูเฉพาะ clip ของตนเองเท่านั้น)... :tv02: :tv10: :tv15:
โดย นุชจรีย์ มีหลาย (2012-01-04 16:43:46) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อ...นางสาวนุชจรีย์ มีหลาย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมนี้มีขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งอาจารย์ได้กำหนดให้นักศึกษาไปดู clip จาก TV ครูแล้วสรุปสาระสำคัญจากนั้นให้จับคู่ แล้วให้ผลัดกันเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจาก TV ครูจากนั้นนำเอกสารมาแลกเปลี่ยนกันแล้วไปหากลุ่มใหม่ 3 คน แล้วเล่าเรื่องที่นำมาให้เพื่อนกลุ่มใหม่ฟังจากนั้นทำรายงานสรุปพร้อมท่าประจำกลุ่ม
จากกิจกรรมข้างต้น ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน เหนื่อย ตื่นเต้น ตลกแต่ก็มีความสุขความรู้สึกสนุกสนาน คือ ข้าพเจ้าต้องรีบหากลุ่มในเวลาที่จำกัด เหนื่อย เพราะต้องรีบพูด รีบอธิบายภายในเวลาที่กำหนดแล้วยังต้องรีบวิ่งเปลี่ยนกลุ่มอีกด้วย ตื่นเต้น เพราะต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อนบางคนเราไม่เคยคุยด้วย ไม่รู้นิสัยใจคอ ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับเรา ตลก เกิดขึ้นเพราะเราต้องมีท่า มีเพลงประจำกลุ่มซึ่งทุกคนต้องทำได้ นอกจากท่าของกลุ่มจะตลก เวลาแสดงก็เกิดความรู้สึก "อาย" ขึ้นพร้อมกันอีกด้วย แต่จะว่าไปแล้วกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเราทำนั้น ฏ้ทำให้มีความสุขมากๆเลย
ประโยชน์ของกิจกรรมนี้คือ ทำให้ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับเพื่อนบางคนที่เราไม่เคยคุยด้วย รู้นิสัยใจคอของเขามากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้ออกกำลังกาย เพื่อตามหากลุ่ม ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น กิจกรรมนี้ทำให้การศึกษาเกิดความน่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่ออย่างวิธีการสอนแบบเดิมๆ ช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจเนื้อหาจาก clip ของคนอื่นๆด้วย (เนื่องจากบางคนดูเฉพาะ clip ของตนเองเท่านั้น)... :tv02: :tv10: :tv15:
โดย นุชจรีย์ มีหลาย (2012-01-04 16:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อ...นางสาวนุชจรีย์ มีหลาย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมนี้มีขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งอาจารย์ได้กำหนดให้นักศึกษาไปดู clip จาก TV ครูแล้วสรุปสาระสำคัญจากนั้นให้จับคู่ แล้วให้ผลัดกันเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจาก TV ครูจากนั้นนำเอกสารมาแลกเปลี่ยนกันแล้วไปหากลุ่มใหม่ 3 คน แล้วเล่าเรื่องที่นำมาให้เพื่อนกลุ่มใหม่ฟังจากนั้นทำรายงานสรุปพร้อมท่าประจำกลุ่ม
จากกิจกรรมข้างต้น ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน เหนื่อย ตื่นเต้น ตลกแต่ก็มีความสุขความรู้สึกสนุกสนาน คือ ข้าพเจ้าต้องรีบหากลุ่มในเวลาที่จำกัด เหนื่อย เพราะต้องรีบพูด รีบอธิบายภายในเวลาที่กำหนดแล้วยังต้องรีบวิ่งเปลี่ยนกลุ่มอีกด้วย ตื่นเต้น เพราะต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อนบางคนเราไม่เคยคุยด้วย ไม่รู้นิสัยใจคอ ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับเรา ตลก เกิดขึ้นเพราะเราต้องมีท่า มีเพลงประจำกลุ่มซึ่งทุกคนต้องทำได้ นอกจากท่าของกลุ่มจะตลก เวลาแสดงก็เกิดความรู้สึก "อาย" ขึ้นพร้อมกันอีกด้วย แต่จะว่าไปแล้วกิจกรรมทั้งหมดที่พวกเราทำนั้น ฏ้ทำให้มีความสุขมากๆเลย
ประโยชน์ของกิจกรรมนี้คือ ทำให้ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับเพื่อนบางคนที่เราไม่เคยคุยด้วย รู้นิสัยใจคอของเขามากขึ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้ออกกำลังกาย เพื่อตามหากลุ่ม ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น กิจกรรมนี้ทำให้การศึกษาเกิดความน่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่ออย่างวิธีการสอนแบบเดิมๆ ช่วยให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจเนื้อหาจาก clip ของคนอื่นๆด้วย (เนื่องจากบางคนดูเฉพาะ clip ของตนเองเท่านั้น)... :tv02: :tv10: :tv15:
โดย นุชจรีย์ มีหลาย (2012-01-04 16:44:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะวิธีการสอน
เข้าใจง่าย และนักเรียนสนใจในการเรียน :tv15: :tv15:
โดย ขนิษฐา สิงหะ (2012-02-06 09:34:40) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อนางสาววิมลรัตน์ ชุมวรฐายี
เป็นนักศึกษาสาขาวิขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ชมคลิปวิดีโอความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร อ.สมกมล ปุณณโกศล จึงคิดประดิษฐ์สื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไป อ.ได้ให้นักเรียนได้ศึกษาจากสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งรอบตัวเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่ารูปแบบนี้ทรงแบบนี้คือเป็นรูปทรงอะไร รูปอะไร ข้าพเจ้าได้ดูวีดิโอคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าการสอนคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากเด็กก็เบื่อไม่อยากเรียนแต่เมื่อดูคลิปแล้วทำให้ข้าพเจ้าเกิดไอเดียอะไรหลายๆๆอย่างและคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์สามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้โดยง่าย
โดย วิมลรัตน์ ชุมวรฐายี (2012-03-09 22:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ กับครูมากคะ และรายการนี้มีประโยชน์ต่อครูมากๆ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยาก จากการดูรายการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กมองเห็นภาพของรูปทรงเรขาคณิตได้มากขึ้น และเด็กยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เด็กเกดความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น กระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย เครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า (2012-03-30 13:51:51) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถคิดหาวิธีและเทคนิคใหม่มาสอนนักเรียนโดยการผลิตสื่อที่สามารถทำได้ไม่ยากใช้วัสุดในการทำที่หาไม่ยาก แล้วยังทำให้นักเรียนเข้าได้เนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถแยกแยะรูปทรง 2 มิติ และ 3 มิติได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วยังได้มีการแสดงความสัมพันธ์ของรูป 2 มิติ และ 3 มิติ นักเรียนมองภาพได้ชัดเจน และสนุกกับการเรียน แล้วยังสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ด้วย ครูเก่งมาก
ผมขอขอบคุณสื่อดีดีจากรายการโทรทัศน์ครูมากครับ
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-03-31 09:29:07) [แสดงความคิดเห็น]
คณิตศาสตร์เป็นวิชานามธรรม ซึ่งมองภาพไม่ออก ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อ เพื่อให้นักเรียนไทยของเรา ได้รับการพัฒนาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น มองภาพออกเป็น รูปธรรม และยังมีการใช้คำถามสอบถามนักเรียนเป็นระยะ ๆ สื่อสารกับนักเรียนตลอดเวลา แล้วยังนำมาเชื่อมโยงกับชึวิตประจำวันของนักเรียนอีกด้วย ต้องบอกว่า เก่งมากเลยครับ และยังแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่เกิดเด็กหลังห้อง
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 09:38:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชัดเจนมากครับเห็นภาพมากครับ ทำให้เด็กมองภาพได้ง่ายขึ้น สามารถแยกระหว่างเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติได้ชัดเจน และมีการซักถามผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ สุดยอดครับ
โดย วิมล พลทะอินทร์ (2012-04-01 13:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
แต่เสียดายนะครับว่า บางที่เราบอกและปลูกฝังกันว่าจะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ก็ต้อง"ทำโจทย์มากๆ" แต่กับไม่มีความคิดริเริ่มนี้คือสท่งที่ต้องกับไปเป็นการบ้านในการคิดแต่ผมว่าเมื่อนักเรียนมีความคิดริเริ่มโจทย์จะมาแบบไหนนักเรียนก็สามารถทำและหาคำตอบได้อย่างมั้นใจและถูกต้อง
โดย วิมล พลทะอินทร์ (2012-04-01 13:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ครูได้ประดิษฐ์สื่อการสอนซึ่งหาได้ง่าย ทำได้ไม่ยาก ทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะรูปเรขาคณิต 2 มิติ กับ 3 มิติได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้มองเห็นรูปทรงเรขาคณิตได้ดีขึ้น และสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้การเรียนมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความคงทนของความรู้ที่ได้ :tv15: :tv15:
โดย สำราญ วรรณสา (2012-04-02 22:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ กับครูผู้สอนมากคะ และรายการนี้มีประโยชน์ต่อครูมากๆ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยาก จากการดูรายการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กมองเห็นภาพของรูปทรงเรขาคณิตได้มากขึ้น และเด็กยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย ผกามาศ หางาม (2012-04-03 14:52:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูการสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ ทำให้เห็นเทคนิคที่จะนำไปใช้สอนนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นทำให้เห็นสิ่งที่สอนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและง่ายขึ้น นักเรียนสนุกสนานให้ความสนใจมากกว่าการเรียนจากหนังสืออย่างเดียว นักเรียนยังได้ลงมือปฏิบัติเอง ทำให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สามารถนำไปประยุกต์สอนเรื่องอื่นได้ด้วยเช่นเรื่องพื้นที่ผิวของรูปทรงสามมิติ ขอขอบคุณครูที่สร้างสื่อที่ดีให้นำไปเป็นแบบอย่างต่อไป
โดย อุบลวรรณ ขันแข็ง (2012-04-03 21:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมในตอนนี้ ข้างจ้าพได้นำไปปรับใช้กับนักเรียนม.1/3 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น สนใจสื่อต่างๆที่ได้สร้างขึ้น เเละให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมมากขึ้น เเละที่สำคัญนักเรียนมีความกล้าที่ตอบเนื่องจากนักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ขอบคุณมากค่ะที่ได้นำการจัดการเรียนสอนเเบบนี้ให้ข้าพเจ้าได้ศึกษา ได้ปรับตัวเเละได้การสอนเเบบใหม่ๆ รายการนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับครู เเล้วจะติดตามไปเรื่อยๆเพื่อได้ปรับมาใช้กับตัวเอง
โดย ซารฟะห์ กาเซะ (2012-04-04 16:25:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม อ.สมกมล ปุณณโกศล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน มากค่ะ ไม่แปลกใจที่อาจารย์ได้รับการถ่ายทอดการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ครูคนอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนตนเอง การสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ถ้าสอนแล้วไม่มีอุปกรณ์แสดงให้เห็นกันจริงๆ นักเรียนระดับชั้น ม. 1 คงมองไม่ออก แล้วถ้าคลี่รูปเรขาคณิต 3 มิติ ออกมาให้เห็นว่ามาจากรูป 2 มิติ อย่างไร ยิ่งดีขึ้นไปอีก นักเรียนเข้วใจ และนำไปต่อยอดเรียนสูงขึ้นไปได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชม อ.สมกมล อีกครั้งค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-08 17:00:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ของอ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน พบว่าคุณครูพบปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ คือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร อาจารย์จึงคิดสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไป
โดย พรทิพย์ รัชนีย์ (2012-04-11 15:29:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ของอ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนการสอนเรขาคณิตโดยใช้สื่อที่สามารถจับต้องได้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ นักเรียนเห็นสื่อที่ครูนำเสนอซึ่งเป็นสื่อสิ่งประดิษฐ์ ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องรูปทรงดีขึ้น จากการชมทำให้ได้แนวคิดที่นำไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างดี สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การทำสื่อที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น จำได้นาน
โดย ศศิธร มากคล้าย (2012-04-12 11:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไรสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติที่ครูประดิษฐ์ขึ้นมา เมื่อใช้สอนแล้วนักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไปเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนได้มองเห็นภาพที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สื่อการสอนทำไม่ยากไม่ต้องลงทุนสูงขอนำไปประยุกต์ใช้สอนที่โรงเรียนด้วย
โดย บวร สำเภาเงิน (2012-04-12 23:01:16) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเสสะเวชวิทยารับผิดชอบสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งพบปัญหาอย่างมากในการสอนเรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิวของรูปทรงเรขาคณิตโดยนักเรียนไม่สามารถมองความระหว่างรูป2มิติกับรูป3มิติได้อย่างถูกต้องแต่พอได้ศึกษาเทคนิควิธีการสอนเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ของอ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนจึงเกิดแรงบรรดาใจที่คิดประดิษฐ์สื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา โดยคาดหวังว่าเมื่อใช้สื่อนี้แล้วนักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไป
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-13 20:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ดีมากครับ ผมขออนุญาติในไปใช้สอนกับเด็กม.1 ที่โรงเรียน ได้ความว่าอย่างไรจะมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับ :tv15:
โดย มิ่ง ขาวปลื้ม (2012-04-15 13:36:13) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนนี้นับว่าเป็นสื่อที่ดีมากเลยค่ะ ทำให้นักเรียนเห็นภาพของรูปทรงจากของจริงซึ่งครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสร้้างสื่อกัน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถที่จะนำความรู้จากเรื่องนี้ไปใช้ในการหาพื้นที่ของรุปทรงและหาปริมาตรของรูปทรงสองมิติ สามมิติได้ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาสิ่งของจากรอบตัวมาประยุกต์ใช้ และครูที่ไม่สามารถสร้างสื่อเหล่านี้ก็สามารถดาวโหลดวีดีโอนี้ไปใช้เป็นสื่อในการสอนของตนเองได้อีกด้วยค่ะ
โดย เบญจวรรณ ศรีเธาว์ (2012-04-16 14:36:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่นักเรียนได้สัมผัสได้ทดลองใช้ และได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสื่อด้วนตัวเอง ดีมากค่ะ
โดย พรหทัย คงสิบ (2012-04-17 11:56:14) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร ขอขอบคุณ อ.สมกมล ปุณณโกศล ที่ได้คิดประดิษฐ์สื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้น จะได้นำประสบการณ์ตรง ที่ได้รับไปใช้ในระดับสูงๆขึ้นต่อไป
โดย สมพงษ์ ปานผา (2012-04-18 12:21:58) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนส่วนใหญ่มักจะแยกไม่ออกระหว่างรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งเป็นปัญหามากสำหรับครูผู้สอน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว แต่เมื่อนักเรียนได้เห็นสื่อการสอนที่เป็นของจริงก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้น และได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรูป 3 มิติ ว่ามีรูป 2 มิติเป็นส่วนประกอบ เมื่อนักเรียนสามารถแยกรูป 2 มิติและ 3 มิติออกจากกันได้แล้ว นักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ปัญหาได้เช่นกัน ซึ่งจากการชมวิดีโอนี้ทำให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาการสอนต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย นลินญา บุญเต็ม (2012-04-21 11:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนได้ฝีกคิดตัดสินใจในการสร้างสิงประดิษฐ์จากรูปทรง 3 มิติ ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน และสามารถจำแนกความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตได้ :tv12: :tv07: :tv10: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย เกษร สีทับทิม (2012-04-21 13:36:53) [แสดงความคิดเห็น]
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร อ.สมกมล ปุณณโกศล จึงคิดประดิษฐ์สื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไป
นำไปลองสอนจริงแล้วคะ นักเรียนสนุกมาก
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-04-22 17:35:52) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไรสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติที่ครูประดิษฐ์ขึ้นมา เมื่อใช้สอนแล้วนักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไปเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนได้มองเห็นภาพที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-23 10:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมจะเป็น การสอนเรขาคณิตโดยจะใช้สื่อที่สามารถจับต้องได้ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น นักเรียนเห็นสื่อที่ครูนำเสนอซึ่งเป็นสื่อจากสิ่งประดิษฐ์ ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องรูปทรงได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และนักเรียนได้ออกมาพลิกแพลงรูปในสื่อด้วย ครูนั้นได้มีการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียน ก่อน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบพื้นความรู้เดิมของนักเรียน ก่อน แล้วจะได้ต่อยอดการสอนได้อย่างเหมาะสม ต่อไป
โดย อลันดา บุญยัง (2012-04-25 12:07:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่น่าสนใจมากๆๆ เป็นตัวอย่างวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ กับครูผู้สอนมากคะ และรายการนี้มีประโยชน์ต่อครูมากๆ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยาก จากการดูรายการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และสามารถจำแนกความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตได้ ขอบคุณตัวอย่างที่ดีค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 18:51:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดูวีดีทัศน์แล้วผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อครูมากๆครับ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ ปรับปรุงใข้ในห้องเรียนของเราได้เป็นอย่างดี และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ยากนัก แต่จากการดูกิจกรรมนีแล้วถ้านำไปประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เด็กๆมองเห็นภาพของรูปทรงเรขาคณิตได้มากขึ้น และเด็กยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น กระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นครับ ขอบคุณครับสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆสำหรับครูไทยของเรา
โดย เชิดศักดิ์ ตั้นภูมี (2012-05-01 07:35:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูมากค่ะ ทำให้ได้แนวคิด ได้แรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน คุณครูเก่งมากค่ะ ขอชื่นชมจากใจ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจน่าติดตาม ทำให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ง่ายขึ้น มีประโยชน์มากค่ะ
โดย ชมพูนุช เคล้าจันทร์ (2012-05-07 15:53:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูสมกมลมากนะคะที่ทำให้ได้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์เรื่องรูปทรงทางคณิตศาสตร์ได้โดยครูสมกมลจะใจเย็น อธิบายความแตกต่างแต่ละรูปทรงให้นักเรียนฟังตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมโดยโยงถึงรูปทรงสองมิติและสามมิติให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็สามาถทำได้ง่ายๆเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้นทำให้นักเรียนมองภาพออกเมื่อครูผู้สอนกล่าวรุปทรงชนิดต่าง ๆ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-05-13 08:03:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องรูปเรขาคณิตสำคัญที่ความรู้พื้นฐานของนักเรียนที่มีมา ถ้าไม่รู้เราต้องปูพื้นฐานให้นักเรียนก่อน นักเรียนบางคนไม่รู้จักชื่อของรูปเรขาคณิตการนำสิ่งของที่มีรูปร่างและรูปทรงมาให้นักเรียนสังเกตและสัมผัสจะทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น การให้นักเรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเีรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อีก ขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูค่ะ
โดย ประนอม บัวแก้ว (2012-05-26 16:08:27) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตัวเองขอบคุณมากค่ะ
โดย วราพร จอมคำสิงห์ (2012-05-28 19:00:11) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ของคุณครู สมกมล ปุณณโกศล การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อได้กิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะเกิดการพัฒนามิติสัมพันธ์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของฮาร์เวิดการ์เนอร์ คุณครูได้ประดิษฐ์สื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-31 10:47:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกไม่ใช้ได้รับความรู้เฉพาะเนื้อหาคณิตสาสตร์ แต่ผู้เรียนยังได้เผชิญกับปัญหา รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
โดย อัญญาณี สุมน (2012-06-23 23:56:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อครูมากๆ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยาก จากการดูรายการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กมองเห็นภาพของรูปทรงเรขาคณิตได้มากขึ้น และเด็กยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เด็กเกดความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น กระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-26 10:45:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีโอการสอนความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติ และ3มิติ ของอ.สมกมล ปุณณโกศล การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือ นักเรียนจะมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร อ.สมกมล ปุณณโกศล จึงคิดประดิษฐ์สื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้นไป เป็นการนำสื่อการเรียนรู้มาใช้ให้นัีกเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงในชั้นเรียน
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-06-27 17:03:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อครูมากๆ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการไปใช้ในการประยุกต์ในห้องเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติเป็นเรื่องที่อธิบายให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ยาก โดย อ.สมกมล ปุณณโกศล ที่ได้คิดสื่อการสอน เรื่องรูปทรงสามมิติขึ้นมา เมื่อใช้สื่อนี้แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องรูปทรงสามมิติมากขึ้น มองภาพสามมิติออกว่าเมื่อภาพนั้นถูกคลี่ออกมาแล้ว ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยในเรื่องการหาพื้นที่ได้ง่าย เมื่อนักเรียนเรียนระดับสูงขึ้น จะได้นำประสบการณ์ตรง ที่ได้รับไปใช้ในระดับสูงๆขึ้นต่อไป :tv10:
โดย วัลลภ พนัสขาว (2012-06-29 22:08:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ทำให้นักเรียนสามารถมองและจินตนาการรูปเรขาคณิตมิติสองมิตินำไปประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได้และสามารถอธิบายและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติได้อย่างถูกต้อง และการสอนของครูวิทยากรนั้นมีการนำสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและนักเรียนสามารถคิและเห็นภาพชัดเจน ซึ่งเหมาะในการที่ครูที่สอนคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี หากครูทุกคนนำหลักการและเทคนิคการสอนเช่นนี้ไปบูรณาการกับการสอนในเรื่องอื่นๆหรือสาระการเรียนรู้อื่นจะทำให้นักเรียนนั้นเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
โดย กฤษณะ ศรีชัย (2012-06-30 10:44:19) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สมกมล ปุณณโกศล มีความขยันในการผลิตสื่อ สร้างสีสรรค์ของสื่อให้น่าสนใจ บางครั้ง ICT ก็ให้ความสะดวกสู้มือทำไม่ได้ ดิฉันได้แนวคิดที่จะนำสื่อในรูปแบบของ อ.สมกมล ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วมอบงานให้สร้างรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ ดิฉันเชื่อว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง :tv18: :tv15:
โดย นิลุบล ชอบตระกูล (2012-07-05 22:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ไอเดียใหม่ ๆ มาประยุกต์สอนนักเรียนของตนเองแล้วค่ะ
โดย นวินดา พัฒนศิริ (2012-07-15 21:24:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้นในการสอนเรขาคณิต
โดย น้ำผึ้ง ชุ่มชวย (2012-07-25 19:44:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้เรื่องและเข้าใจจริง แต่ถ้าสื่อที่ใช้จะอยู่ที่ห้องที่สอนเลยก็จะดีมากเพราะว่าสื่อที่ใช้สอนในวิชานี้เพียงเรื่องเดียวมันเยอะมากค่ะ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 16:10:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้เรื่องและเข้าใจจริง แต่ถ้าสื่อที่ใช้จะอยู่ที่ห้องที่สอนเลยก็จะดีมากเพราะว่าสื่อที่ใช้สอนในวิชานี้เพียงเรื่องเดียวมันเยอะมากค่ะ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 16:10:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้เรื่องและเข้าใจจริง แต่ถ้าสื่อที่ใช้จะอยู่ที่ห้องที่สอนเลยก็จะดีมากเพราะว่าสื่อที่ใช้สอนในวิชานี้เพียงเรื่องเดียวมันเยอะมากค่ะ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 16:10:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้เรื่องและเข้าใจจริง แต่ถ้าสื่อที่ใช้จะอยู่ที่ห้องที่สอนเลยก็จะดีมากเพราะว่าสื่อที่ใช้สอนในวิชานี้เพียงเรื่องเดียวมันเยอะมากค่ะ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 16:10:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้เรื่องและเข้าใจจริง แต่ถ้าสื่อที่ใช้จะอยู่ที่ห้องที่สอนเลยก็จะดีมากเพราะว่าสื่อที่ใช้สอนในวิชานี้เพียงเรื่องเดียวมันเยอะมากค่ะ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 16:10:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้เรื่องและเข้าใจจริง แต่ถ้าสื่อที่ใช้จะอยู่ที่ห้องที่สอนเลยก็จะดีมากเพราะว่าสื่อที่ใช้สอนในวิชานี้เพียงเรื่องเดียวมันเยอะมากค่ะ
โดย ขนิษฐา ลอดพงษ์ (2012-09-10 16:11:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีสื่อการสอนเยอะมากๆ เลยค่ะ
โดย วิไลวรรณ สีแดด (2012-12-04 17:17:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูสมกมลมากๆครับ ที่ให้แนวคิดดีๆ :tv15:
โดย นายฉลอง พฤกษาหอม (2012-12-17 14:59:54) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการเีรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อีก ขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูค่ะและเป็นการสอนที่มีสื่อประกอบเยอะมากค่ะทำให้เด็กมองภาพแล้วเห็นชัดเจน ขอบคุณคุณครูมากค่ะที่ให้แนวคิดดี ๆ
โดย ญามิลา นวลมณี (2013-01-02 13:53:30) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อน่าสนใจมากค่ะ นักเรียนดูเข้าใจดี
เหมาะมากสำหรับใช้สอนค่ะ :tv07:
โดย สิรินาถ คงแก้ว (2013-01-28 22:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อน่าสนใจมากค่ะ นักเรียนดูเข้าใจดี
เหมาะมากสำหรับใช้สอนค่ะ :tv07:
โดย สิรินาถ คงแก้ว (2013-01-28 22:56:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ เป็นสื่อที่ดูแล้วเข้าใจในเรื่องของเรขาคณิตมากขึ้น ตอนแรกก็ลืมเหมือนกันคะ แต่พอได้มาเปิดดูคลิปนี้ดูดูทำให้จำได้ มีการใช้เศษวัสดุเหลือใช้มา มาประดิษฐ์เป็นรูปทรงให้สามารถเห็นได้ชัดและเข้าใจกว่าการดูรูปภาพประกอบ มีแนวการสอนที่ดีมาก และเข้าใจว่านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหน แล้วเอากลับมาหาวิธีแก้ไขและดูว่าจะต้องทำยังไงนักเรียนถึงจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอน ทำให้นักเรียนได้ออกมาปฏิบัติจริง มีความภาคภูมิใจที่ตอบได้ และสิ่งนี้จะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น
โดย กษมา นิลผึ้ง (2014-03-02 02:41:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ เป็นสื่อที่ดูแล้วเข้าใจในเรื่องของเรขาคณิตมากขึ้น ตอนแรกก็ลืมเหมือนกันคะ แต่พอได้มาเปิดดูคลิปนี้ดูดูทำให้จำได้ มีการใช้เศษวัสดุเหลือใช้มา มาประดิษฐ์เป็นรูปทรงให้สามารถเห็นได้ชัดและเข้าใจกว่าการดูรูปภาพประกอบ มีแนวการสอนที่ดีมาก และเข้าใจว่านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหน แล้วเอากลับมาหาวิธีแก้ไขและดูว่าจะต้องทำยังไงนักเรียนถึงจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอน ทำให้นักเรียนได้ออกมาปฏิบัติจริง มีความภาคภูมิใจที่ตอบได้ และสิ่งนี้จะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น
โดย กษมา นิลผึ้ง (2014-03-02 02:42:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมากครับ สามารถเข้าใจได้ง่าย และยังสามารถให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองประกอบรูปทรงด้วยตัวเองด้วย
โดย เกรียงศักดิ์ กมล (2016-03-02 23:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเป็นสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ สังเกต จากสื่อจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้และจำได้แม่นยำ :tv15:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2017-09-10 07:10:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv