thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2832
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.51 นาที | Online : 2011-07-03  
    การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)  
    ในการคำนวณการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนจำสูตรไม่ได้ สับสนในการใช้สูตร อ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการสอนถึงที่มาของสูตรต่าง ๆ, ให้นักเรียนเลือกใช้เฉพาะสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผืนผ้า และสามเหลี่ยม ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการหาพื้นที่รูปอื่น ๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
ในการสอนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ หากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่มาของสูตร ว่ามาได้อย่างไร ทำให้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยไม่มีสูตรได้ เช่นสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ควรให้นักเรียนจำรูปไว้สัก 1 รูป เช่น มีขนาด 3 หน่วย กับ 3 หน่วย พอตีตารางแล้วได้ 9 นักเรียนจะจำได้ว่า ได้จากการนำด้านมาคูณกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลียมมุมฉากหาได้โดยนำด้านที่อยู่ติดกันคูณกัน ก้จะทำให้นักเรียนหาคำตอบของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้คะ
โดย อรทัย สุดบับ (2011-07-08 18:30:52) [แสดงความคิดเห็น]
การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ โดยรศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ซึ่งอาจารย์คิดค้นเพื่อแก้ปัญหา คือ นักเรียนจำสูตรไม่ได้ สับสนในการใช้สูตร อ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการสอนถึงที่มาของสูตรต่าง ๆ, ให้นักเรียนเลือกใช้เฉพาะสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผืนผ้า และสามเหลี่ยม ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการหาพื้นที่รูปอื่น ๆ ซึ่งถือว่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในการนำไปศึกษาต่อในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ซึ่งต้องศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งถือว่าเทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถหาคำตอบโดยไม่ใช้สูตรได้ด้วย
โดย วิริยะ กิติกุล (2011-07-14 22:36:02) [แสดงความคิดเห็น]
รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เข้าใจยาก ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจ ซึ่งนักเรียนก็ทำได้ดี ช่วยกันตอบคำถาม แล้วให้ดูตัวอย่างที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วม
โดย นงลักษณ์ บุตทศ (2011-07-20 06:50:01) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียนและสามารถไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำของนักเรียนได้และนักเรียนจำสูตรเพื่อใช้ในชั้นสูงขึ้นได้
โดย สุภาภรณ์ แก่นทอง (2011-09-13 21:51:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่ารักมากค่ะ ความจริงแล้วเรื่องใกล้ตัวเมกมองข้ามไปโดยคิดหาสื่อ อุปกรณ์ที่ต้องหรูหรา ซื้อหาด้วยราคาแพง ซึ่งบางทีประโยชน์ใช้งานก็อาจไม่คุ้มค่ากับราคา แต่สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่อ.ประพนธ์นำเสนอมานั้นไม่ต้องไปซื้อหาราคาแพง เพียงหยิบจับสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคย ก็สามารถสอนเรื่องที่เข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ ดิฉันสอนเรื่องนี้มาหลายปี ทุกครั้งที่สอนก็พยายามให้นักเรียนจุสูตร ซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมีตั้งหลายชนิด นักเรียนก็พยายามท่องจำ บางคนท่องได้ดีมาก แต่ทำข้อสอบไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าทีท่องมาคืออะไร นำไปใช้ไม่เป็น เมื่อได้ชมการสอนของอาจารย์ครั้งนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ นักเรียนจะได้เข้าใจ และประยุกต์ใช้ได้จริงขอบคุณมากนะคะที่นำเสนอวิธีดี ๆ แบบนี้ มีอะไรดี ๆ อีกก็บอกกล่าวอีกนะคะ เข้าชมอยู่เรื่อย ๆ ค่ะ ขอบคุณมากจริง ๆ
โดย เพ้ญศรี จรัญรัมย์ (2011-09-21 07:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ผู้เรียน โดยสอนที่มาของสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และเป็นการใช้สื่อที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กได้รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้น และประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการเรียนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ในเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่านั้น คือการปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนรู้จักสังเกต เชื่อมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตจริง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย เบญจมาศ เหล่าขวัญสถิตย์ (2011-10-14 13:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการหาพื้นท่ีรุปสี่เหลี่ยมดโดยใช้ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติ สอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่าตาราง... ก่อนว่าลักษระของตารางคือมีด้านกว้างและด้านยาวท่ีนำมาคูณกัน เชื่อมโยงต่อเนื่องไปหาการหาพื้นท่ีโดยอาศัยความเข้าใจท่ีนักเรียนสร้างขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาสูตร เพราะบางครั้งนักเรียนท่องโดยไม่เข้าใจความเป็นมาทำให้เรียนด้วยความสับสน ถ้านักเรียนเกิดองค์ความรู้ในตัวเองนักเรียนสามารถต่อยอดเกิดความคงทนในความรู้ติดตัวไปไม่ว่าจะหาพื้นท่ีรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดนักเรียนก็สามารถทำได้ด้วยความเข้าใจทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างดี นี่คือการสอนท่ีเกิดจากพื้นฐานท่ีสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันเป็นการสอนที่ดีค่ะ
โดย วิไล ราชนิยม (2011-10-30 21:34:55) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม TV ครู
ความรู้สึก : เป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพราะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับการนำเสนองานของกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สนุกสนาน มีทั้งเพลงและท่าประกอบและได้รับความรู้จากเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งการทำกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานนั้นจะทำให้เราได้รับความรู้ที่หลากหลาย ไม่เสียเวลา มีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อน และได้เห็นวิธีนำเสนองานของเพื่อน ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมได้ในโอกาสต่อไป
สิ่งที่ได้เรียนรู้ : ได้ทราบถึงการทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงมีความคิดหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเป็นการฝึกการยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วมีการวิเคราะห์ว่าความคิดเห็นแบบไหนดีที่สุด อีกทั้งยังมีการแบ่งหน้าที่กันเองภายในกลุ่มว่าใครมีความสามารถจะทำสิ่งไหนซึ่งทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ขณะทำงานก็มีความสุขเมื่อได้ทำงานร่วมกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเพื่อน ๆ ต่างห้องและห้องเดียวกันให้สนิทกันมากยิ่งขึ้น
นำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอด : จากการได้เรียนรู้การนำเสนองานจากกลุ่มเพื่อน ๆ ทำให้ได้รับประโยชน์มากมาย เช่น ทำให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของวัยต่าง ๆ และวิธีแก้ไขของคุณครูที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งบางครั้งคุณครูก็จะนำนักเรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้เห็นของจริง มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่กล่าวถึงนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถนำไปปรับปรุงในการสอนของเราในอนาคตได้เป็นอย่างดี และจะเป็นการต่อยอดที่มีประสิทธิภาพ
โดย นิลวรรณ สังข์ทอง (2011-11-22 21:00:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นายเลิศฤทธิ์ หอมนุ่น
ศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชั้นปีที่ : 2
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้สึก : ที่กระผมได้เรียนชั่วโมงที่ผ่านมา คือ การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ แล้วให้แต่ละกลุ่มนั้นได้รู้ถึงกลุ่มอื่นๆด้วย การเรียนการสอนนั้นเป็นการเรียนที่ไม่เหมือนวิชาอื่นๆ ที่เคยเรียนมาก่อน เพราะตั้งแต่เรียนมาไม่เคยทำกิจกรรมแบบนี้โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก และมีการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งความคิดแต่ละกลุ่มนั้นไม่เหมือนกันทำให้แลกเปลี่ยนความคิด ทำให้ได้แนวการคิดของเพื่อนมากขึ้น และทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ประสบการณ์ ในการทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ได้รู้จักการเรียบเรียงเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอน รู้สึกว่าการสอนของอาจารย์นั้น จะมีพัฒนาการด้านต่างๆ คือ ด้านการแสดงออก ด้านสามัคคีภายในกลุ่ม ด้านการวางตัว และอาจารย์สอนให้กระตือรือร้นในการทำงานให้ทันกับเวลา และเทคนิคการสอนของอาจารย์ทำให้ผมสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ เพราะจะทำให้นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียน ทำให้ไม่น่าเบื่อ และการให้คะแนนของอาจารย์ให้คะแนนแบบไม่ลำเอียง เพราะเป็นการให้คะแนนจากเพื่อนที่ชมการนำเสนอของเรา เป็นการให้คะแนนอย่างเป็นธรรมมาก ซึ่งความรู้และการทำกิจกรรมดั่งกล่าวที่อาจารย์ให้ทำเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ศึกษาเล่าเรียนและประสบการณ์ต่างๆ จะนำไปใช้ในอนาคตได้
โดย เลิศฤทธิ์ หอมนุ่น (2011-11-23 20:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นางสาวนิลวรรณ สังข์ทอง
ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปี : 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม TV ครู
ความรู้สึก : เป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพราะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับการนำเสนองานของกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สนุกสนาน มีทั้งเพลงและท่าประกอบและได้รับความรู้จากเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งการทำกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานนั้นจะทำให้เราได้รับความรู้ที่หลากหลาย ไม่เสียเวลา มีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อน และได้เห็นวิธีนำเสนองานของเพื่อน ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมได้ในโอกาสต่อไป
สิ่งที่ได้เรียนรู้ : ได้ทราบถึงการทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงมีความคิดหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเป็นการฝึกการยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วมีการวิเคราะห์ว่าความคิดเห็นแบบไหนดีที่สุด อีกทั้งยังมีการแบ่งหน้าที่กันเองภายในกลุ่มว่าใครมีความสามารถจะทำสิ่งไหนซึ่งทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ขณะทำงานก็มีความสุขเมื่อได้ทำงานร่วมกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเพื่อน ๆ ต่างห้องและห้องเดียวกันให้สนิทกันมากยิ่งขึ้น
นำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอด : จากการได้เรียนรู้การนำเสนองานจากกลุ่มเพื่อน ๆ ทำให้ได้รับประโยชน์มากมาย เช่น ทำให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของวัยต่าง ๆ และวิธีแก้ไขของคุณครูที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งบางครั้งคุณครูก็จะนำนักเรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้เห็นของจริง มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่กล่าวถึงนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถนำไปปรับปรุงในการสอนของเราในอนาคตได้เป็นอย่างดี และจะเป็นการต่อยอดที่มีประสิทธิภาพ
:tv15:
โดย นิลวรรณ สังข์ทอง (2011-11-23 21:02:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ: นางสาวภวิกา สุกแสง
ศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีที่: 2
คณะ :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ดิฉันได้ศึกษาดูคลิบของ อ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ แล้วนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ในชั้นเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้และทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนซึ่งสิ่งที่ดิฉันได้รับจากกิจกรรมคลิปT.v คือ อาจารย์มีการเรียนการสอนที่แปลกไปไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆที่เคยเรียนมาก่อนเพราะอาจารย์มีการทำกิจกรรมมาตลอดต้นคาบ ซึ่งดิฉันรู้สึกว่าอาจารย์มีเทคนิคการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (เป็นหลักนั่นเอง) และสอนในเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งความคิดไม่มีขอบเขตหรือไม่จำกัด เพราะว่าไม่มีในตำราเรียนอย่างเดียว มีอยู่ทั่วไปแต่ไม่จำเป็นในตำราเท่านั้น และมีการสอนอีกหลายๆด้าน เช่น 1. ด้านการกล้าแสดงออก 2. ด้านสามัคคีภายในกลุ่มหรือทำงานเป็นหมู่คณะ 3.ด้านบุคลิกในการวางตัวที่สำคัญอาจารย์สอนให้กระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างที่ดิฉันมีความรู้สึก ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเองซึ่งจะต้องเจอในการเป็นครูที่จะต้องไปสอนนักเรียน จะเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะได้เรียนรู้ไปตอนนี้ นอกจากจะเกิดความคิดทางด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตคติ ด้านทักษะ ทั้ง 3 ด้านนี้ ถือว่า อาจารย์สอนได้สมบูรณ์แบบที่สุด อาจารย์มีสิ่งเร้าความสนใจผู้เรียนด้านการพูดที่สนุกเฮฮา มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง จึงมีการรับรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ดิฉันจึงจะนำสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มาต่อยอดในการสอนการเรียนรู้ การเกิดทักษะความรู้ และนำเข้าสู่บทเรียนการนำสิ่งเร้าความสนใจแก่ผู้เรียนไปใช้ และที่สำคัญที่สุดดิฉันจะสอนด้วยจิตวิญญาณความเป้นครูค่ะ
โดย ภวิกา สุกแสง (2011-11-24 19:04:35) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ ดีฉ่ำ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษา ดูคลิปการสอนของ อ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์และสังเคราห์ในชั้นเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้และได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆๆโดยนำความรู้ที่ได้ไปเล่าและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆๆในห้องเรียนซึ่งเป็นการนำมาประยุกต์กับการเรียนทำให้มีความสนุกสนานกับการเรียน เป็นกิจกรรที่ไม่น่าเบื่อ เวลาเรียนก็ไม่รู้สึกง่วงนอนเลย เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ อีกกิจกรรมหนึ่ง เป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติ แสดงความคิด ได้ฝึกการพูดการนำเสนอ ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี นอกจากสิ่งที่ได้รับคือความสนุกสนานแล้ว ยังมีความรู้ต่างๆมากมายที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ เช่น ได้รู้ถึงหลักการวิธีการสอน การสร้างความสนใจให้กับตัวผู้เรียน แบบอย่างวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นต้น โดยส่วนมากจะเน้นปฏิบัติสร้างความเข้าใจมากกว่าที่จะสอนแต่ทฤษฎีอย่างเดียว ซึ่งจากการที่ได้ฟังจากเพื่อนๆเล่าเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์มา วิธีการสอนเขาจะเน้นความเข้าใจของนักเรียนโดยจะซักถามนักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วม สื่อการสอนที่ใช้จะมาจากสิ่งที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตจริงและยังมีการพานักเรียนไปศึกษานอกห้องเรียนและมีการสรุปเป็นลำดับขั้นตอน มีการฝึกให้นักเรียนสังเกตแล้วก็สรุปเป็นความเข้าใจ ซึ่งเป็นการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้น และการจัดการสอนจะดำเนินการแบค่อยเป็นค่อยไปและควรเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ จากกิจกรรมการสังเคราะห์คลิป TV ครูนี้ได้รับประโยชน์มากมาย ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปเป็นแนวทางของการสอน เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนและนำมาพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะเข้าไปศึกษาดู วีดีโอคลิป TV ครูอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะได้ศึกษาเก็บเป็นความรู้เป็นเทคนิคการสอนต่างๆ ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะได้นำมาใช้กับตนเองและพัฒนาตนเองในการสอนให้มีประสิทธิภาพ
โดย เสาวลักษณ์ ดีฉ่ำ (2011-11-25 16:06:30) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ผมนาย อาณัติ พวงทอง เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้เรียนในรานวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของท่านอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และได้เข้าร่วมกิจกรรมการสังเคราะห์คลิป TV ครูโดยให้นักเรียนแต่ละคนเข้าไปดูคลิปเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv และสังเกตการสอน การใช้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียน นำสิ่งที่ได้จากการสังเกตคลิปมาวิเคราะห์แล้วเขียนแผนที่ความคิด ทำการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆในห้องเรียน ทำการจับกลุ่มเพื่อสังเคราะห์แผนที่ความคิดของทุกคนในกลุ่มลงบนกระดาษแล้วทำการนำเสนอเป็นฐานโดยให้แต่ละกลุ่มประเมินกันเอง คลิบที่ผมได้เข้าไปดูนั้นเป็นคลิปของท่านรองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ เป็นการสอนการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ เมื่อได้ดูคลิบของท่านผมมีความรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจในตัวเด็กนักเรียนเพราะว่ารูปเรขาคณิต 2 มิตินั้นมีเยอะ สูตรในการจำก็เยอะแต่ท่านให้เด็กจำเพียง3สูตร คือ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมซึ่งเป็น3สูตรที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง ท่านมีการสอนสูตรทั้งสามโดยให้เด็กนักเรียนสังเกตทีละรูปทำให้เด็กนักเรียนรู้ถึงที่มาและนำไปใช้อย่างเข้าใจ มีการใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวในการสอนทำให้เด็กนักเรียนรู้ว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้มีอยู่เพียงในตำราเรียนเท่านั้น ในการแบ่งกลุ่มสังเคราะห์แผนที่ความคิดนั้นกลุ่มผมได้ตกลงที่จะนำเทคนิคการสอนของอาจารย์แต่ละท่านมานำเสนอเพราะเห็นว่าเทคนิคการสอนนั้นมีความสำคัญต่อความเข้าใจของเด็กนักเรียนและเป็นสิ่งที่อาจารย์แต่ละท่านใช้ไม่เหมือนกัน ความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมสังเคราะห์คลิป TV ครูผมมีความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดประสบการณ์และความรู้มากมาย เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอนทำให้รู้ถึงความทันสมัยของการศึกาผ่านทางเทคโนโลยีที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา ได้รู้เทคนิคการสอนมากมายจากการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนคนอื่นๆ มีการวางแผนในการรวมกลุ่มเพื่อทำการสังเตราะห์คลิปเป็นการฝึกทำงานกลุ่มและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ฝึกการบรรยายอธิบายถึงการสังเคราะห์คลิบของกลุ่ม ได้ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกาเล่าเรียนและใช้หลังจากจบการศึกษาในอนาคตและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ศึกษาคลิบวีดีโอใหม่ๆจากwww.thaiteachers.tvที่มีคุณค่าและสาระที่ดีแบบนี้ต่อไป ขอขอบคุณโทรทัศน์ครู
โดย อาณัติ พวงทอง (2011-11-25 23:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ได้ดูทีวี วิชาคณิตศาสตร์
ดิฉันนางสาวรสริน บุญเปี่ยม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คบ. 5ปี
พวกดิฉันนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปี 2 ได้ศึกษา Video จากทีวีครู ในเรื่องคณิตศาสตร์ แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาระสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไป โดยมีอาจารย์ผู้สอนคือ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน
จากการวิเคราะห์การสอนคณิตศาสตร์ดิฉันมีความรู้สึกที่เขียนเป็นบทความมาดังนี้
ความรู้สึกที่ได้จากความสามัคคี การร่วมมือในการทำงานเป็นทีม จะเป็นความรู้สึกที่ดี มีการใช้สติแกปัญหา ระดมความคิดร่วมแรงร่วมใจกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุล่วงไปได้ด้วยดี
ความรู้สึกที่ดิฉันได้จากการทำงานเป็นทีมรู้สึกภูมิใจที่มีเพื่อนร่วมห้องที่ต่างคนต่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และยังช่วยแก้ไขปัญหา ระดมความคิดจนงานออกมาดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ดิฉันยังเรียนรู้จาการทำงานในครั้งนี้ว่าสติเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหา เพราะถ้าใช้แต่อารมณ์ตัดสินปัญหา ไม่ได้ทำให้งานของทีมบรรลุตามเป้าหมายเลย แต่เพื่อนร่วมของดิฉันนั้นทุกคนล้วนมีวิชาชีพครูอยู่ในตัวอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นจะนำออกมาใช้อย่างไร
การทำงานเป็นทีมนั้นต้องยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่องานที่ออกมา และประโยชน์ที่ไดจากการทำงานนี้ได้รู้ความคิดของผู้อื่นว่าเขามีความคิดอย่างไร แล้วยังสามารถนำไปปฏิบัติตามในสิ่งที่ดี เพื่อทำงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาความคิดให้ดีเพื่ออนาคตที่จะเป็นครูในวันข้างหน้า

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรู้สึกที่ได้จากการทำงานในการวิเคราะห์ทีวี วิชาคณิตศาสตร์ แล้วความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือ Video ที่ได้ชมนั้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของดิฉันเป็นอย่างมาก มีทั้งความรู้ ทักษะในการสอนยังอย่างไรให้เข้าใจ และทำอย่างไรให้การสอนมีประสิทธิภาพ ดิฉันขอขอบคูณมา ณ โอกาสนี้
โดย รสริน บุญเปี่ยม (2011-11-28 17:07:10) [แสดงความคิดเห็น]
lสวีสดีค่ะ
หนูชื่อว่านางสาวปวันรัตน์ นามเดชเรียนที่ ม.ราชภักเพชรบุรี ชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ค่ะ
หนูได้นำความรู้ที่มีจากอาจารย์ที่หนูได้ดุคลิปของอาจารย์นั้นและได้นำไปทำกิจกรรมในวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน
จากการวิเคราะห์การสอนคณิตศาสตร์ หนูมีความรู้สึกที่เขียนเป็นบทความมาว่า
ความรู้สึกที่มี คือความประทับใจกับความสามัคคีกันของเพื่อนสมาชิกทุคคนในกลุ่มของหนูค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้อธิบายความรู้ที่ได้จากการดูคลิป มาให้เพื่อนคนอื่นฟัง นั้นทำให้เพื่อนได้มีความรู้มากขึ้นและทำให้หนูมีความรู้จากการที่เพื่อนได้อธิบายเรื่องอื่นให้ฟัง ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้หนูรู้ว่า เราควรวางแผนการสอนที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่ายากนี้อย่างไรบ้าง เราต้องมีการเตรียมสื่อการเรียนที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะสอนและการเตรียมการสอนนั้น ทำให้เรามีอุปสรรคในการเรียนการสอนน้อยลงอีกด้วย หนูจะเข้าไปศึกษาดู วีดีโอคลิป TV ครูอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะได้ศึกษาเก็บเป็นความรู้เป็นเทคนิคการสอนต่างๆ
และขอขอบคุณ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)มากเลยค่ะ
โดย ปวันรัตน์ นามเดช (2011-11-28 17:32:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ: นาย อนุ วันนิฐาน
ศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีที่: 2
คณะ :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เป็นรายการที่ดีทำให้ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปบฐมวัยรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูผู้ร่วมอาชีพทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากต่อวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง
ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยดีมากๆ รวมทั้งเป็นช่องทางให้กับครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็ฯอย่างดีขอความคุณคะ
:tv17:
โดย อนุ วันนิฐาน (2011-11-28 21:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติกับสื่อของจริงสัมผัสด้วยตัวของนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ยั่งยืน สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนอธิบายและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่แนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไปค่ะ :tv15:
โดย ปทุมพร พุฒวันเพ็ญ (2011-12-18 20:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ใช้เทคนิคการสอนที่ง่ายเมื่อดูรายการแล้วสามารถนำไปปใช้สอนในชั้นเรียนได้ นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยูููุ่่ใกล้ตัวและพบเห็นอยู่ทุกวันสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนได้มากขึ้นและยังฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกตสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น
โดย กฤษณา ประสบบุญ (2012-01-09 00:53:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากคลิปนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ประยุกต์กับการสอนได้มากค่ะ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจยากและก็มีสูตรในการหาคำตอบมากจึงทำให้เด็กนักเรียนอาจจะลืมสูตรในการหาคำตอบได้เพราะฉะนั้นควรมีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษา การศึกษานอกห้องเป็นการศึกษาที่ดีมากเป็นเด็กนักเรียนจะได้เห็นจริงและจะทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหามากขึ้น จากนั้นก็ควรมีการวิเคราะห์ร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อเป็นการสรุปความคิด จากคลิปดิฉันเห็นว่าสูตรที่นำมาใช้ได้จริงและใช้อยู่ประจำก็มีอยู่สามสูตรคือรูปสี่จตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปสามเหลี่ม เป็นสูตรที่จำง่ายที่สุด ท่านอาจารย์เป็นผูที่มีความคิดมาที่ได้นำเอาสูตรทั้งสามสูตรนี้มาประยุกย์ใช้กับรูปต่างๆ โดยที่เด็กนักเรียนจะได้ไม่ต้องจำสูตรมากและทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจมากขึ้นและจากการสอนแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนั้นก็ทำให้เด็กนักเรียนนั้นอยากเรียนมากขึ้น เนื่องจากเด็กจะรู้สึกว่าเรียนทันเพื่อนคนอื่นทำให้เด็กนักเรียนมีประสิธิภาพในการเรียนมากขึ้น การสอนโดยวิธีนี้จะให้เด็กรู้จักการสังเกต ขอขอบคุณ รศ ประพนธ์ จ่ายเจริญ ที่ได้นำเทคนิคการสอนดีๆมาเผยแผร่เพื่อให้บุคคลที่เห็นถึงประโยชน์ได้นำไปใช้ต่อ ขอบคุณค่ะ
โดย กนกวรรณ ภิญโญ (2012-03-09 15:14:04) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวกิ่งดาว พุ่มพวง กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
:tv02: ความรู้สึกของดิฉันหลังจากที่ได้ดูคลิปการสอนเรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ของรศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ คือที่ดีและมีประโยชน์มากซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในการสอนจริง
:tv10: ความรู้ที่ได้รับ คือ ดิฉันคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปทำให้ดิฉันได้ทราบว่าการสอนที่ดีเราต้องทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของเด็กนักเรียนที่เราสอน และพยายามคิดหาวิธีการสอนที่สามารถทำให้เด็กเหล่านั้นเข้าใจวิธีการสอนให้ได้ง่ายที่สุด
โดย กิ่งดาว พุ่มพวง (2012-03-09 18:43:01) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางส่วจันทืมา แจ่มจำรัส นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะสิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลังจากที่ช้าพเจ้าได้ดูการสอนเรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ของรศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ได้รับความรู้มากมาย ได้ทราบถึงเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และมีวิธีการสอนที่ทันสมัย มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ทราบถึงสูตรการหาพื้นที่ โดยใช้ความเข้าใจ ไม่ใช่วิธีท่องจำ โดยข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในการสอนของข้าพเจ้าในอนาคต :tv03:
โดย จันทิมา แจ่มจำรัส (2012-03-09 20:52:46) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา แจ่มจำรัส นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ดูการสอนเรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ของรศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ได้รับความรู้มากมาย ได้ทราบถึงเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และมีวิธีการสอนที่ทันสมัย มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ทราบถึงสูตรการหาพื้นที่ โดยใช้ความเข้าใจ ไม่ใช่วิธีท่องจำ โดยข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในการสอนของข้าพเจ้าในอนาคต :tv03: :tv15:
โดย จันทิมา แจ่มจำรัส (2012-03-09 21:01:20) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะสำหรับข้าพเจ้าเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ชั้นปีที่ 4 จากการได้ชมการสอนเกี่ยวกับการหาพื่นที่ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ ครูผู้สอนสอนนักเรียนให้นักเรียนเกิดความเข้าในการหาพื้นที่ของรูปเรขาโดยให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสามเหลี่ยมโดยการที่นักเรียนสามารถหาพื้นที่จากรูปที่กล่าวทั้งสามแล้วคุณครูผู้สอนก็นำแผ่นกระดาษมาซึ่งในแผ่นกระดาษดังกล่าวจะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย แล้วถามนักเรียนถึงสิ่งต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกับรูปในกระดาษหลังจากนั้นก็พานักเรียนออกไปให้เห็นของจริง เมื่อทำกิจกรรมนอกห้องเรียนก็กลับเข้าห้องเรียนอีกครั้งเพื่อทำการสรุปผล ซึ่งจะเห็นว่าการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีคุณครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ ถือว่าเป็นการสอนที่ดีอีกวิธีในการนำมาใช้ในการพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นต่อไป
โดย จิราวรรณ จิตเรมัน (2012-03-31 00:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ โดยรศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ซึ่งอาจารย์คิดค้นเพื่อแก้ปัญหา คือ นักเรียนจำสูตรไม่ได้ สับสนในการใช้สูตร อ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการสอนถึงที่มาของสูตรต่าง ๆ, ให้นักเรียนเลือกใช้เฉพาะสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผืนผ้า และสามเหลี่ยม ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการหาพื้นที่รูปอื่น ๆ ซึ่งถือว่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในการนำไปศึกษาต่อในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ซึ่งต้องศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งถือว่าเทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถหาคำตอบโดยไม่ใช้สูตรได้ด้วย
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 09:39:26) [แสดงความคิดเห็น]
การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)นักเรียนมีความเข้าในการหาพื้นที่ของรูปเรขาโดยให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสามเหลี่ยมโดยการที่นักเรียนสามารถหาพื้นที่จากรูปที่กล่าวทั้งสามแล้วคุณครูผู้สอนก็นำแผ่นกระดาษมาซึ่งในแผ่นกระดาษดังกล่าวจะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย แล้วถามนักเรียนถึงสิ่งต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกับรูปในกระดาษหลังจากนั้นก็พานักเรียนออกไปให้เห็นของจริง เมื่อทำกิจกรรมนอกห้องเรียนก็กลับเข้าห้องเรียนอีกครั้งเพื่อทำการสรุปผล ซึ่งจะเห็นว่าการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีคุณครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการหาพื้นที่รูปอื่น ๆถือว่าเป็นการสอนที่ดีอีกวิธีในการนำมาใช้ในการพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นต่อไป
โดย ศิลา อริยพฤกษ์ (2012-04-03 20:39:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ และน่านำไปสอนกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างยิ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่จากสูตรโดยการปฏิบัติจริงแล้ว ยังสามารถนำเรื่อง
ที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาคำนวณหาเกี่ยวกับการปูกระเบื้องหรือ การปูหญ้า การทาสีผนังห้องเรียน
และอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถนำมาคำนวณให้เกิดประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการนำสูตรการคำนวนหาพื้นที่
จากรูปเพียงสามรูปไปประยุกต์ใช้กับ รูปสี่เหลี่ยมอื่นๆ ได้อีก ไม่ต้องจำสูตรมากสำหรับนักเรียนที่จำไม่ค่อยได้
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล (2012-04-05 16:17:07) [แสดงความคิดเห็น]
จาการดูรายการนี้จะเห็นว่าการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ โดยรศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจารย์ได้คิดค้นกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน คือ นักเรียนจำสูตรไม่ได้ สับสนในการใช้สูตร อ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการสอนถึงที่มาของสูตรต่าง ๆแทนที่จะให้นักเรียนท่องจำสูตรเพียงอย่างเดียว การให้นักเรียนเลือกใช้เฉพาะสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผืนผ้า และสามเหลี่ยม เป็นสูตรพื้นฐาน ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการหาพื้นที่รูปอื่น ๆและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในการนำไปศึกษาต่อในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ซึ่งต้องศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคนิคนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถหาคำตอบโดยไม่ใช้สูตรได้ด้วยเป็นการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า น่าจะนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนได้อย่างดี
โดย เชิดศักดิ์ ตั้นภูมี (2012-04-19 18:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการของ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเรา เช่นพื้น ที่เป็นรูปตารางอิฐปูพื้น ตามตัวอย่าง ซึ่งไม่ต้องไปซื้อหาราคาแพงเพียงหยิบจับสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เข้าใจง่าย ซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมีตั้งหลายชนิด ให้นักเรียนท่องจำ บางคนจำได้ไม่หมด เพราะไม่เข้าใจที่มาของสูตร นำไปใช้ไม่เป็น เมื่อได้ชมการสอนของอาจารย์ครั้งนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ โดยสอนให้นักเรียนรู้จักที่มาของสูตรเอง นักเรียนจะได้เข้าใจ และประยุกต์ใช้ได้จริงขอบคุณมากครับที่ได้รับความรู้นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-22 12:48:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูการสอน กิจกรรมทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพราะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับการนำเสนองานของกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สนุกสนาน มีทั้งเพลงและท่าประกอบและได้รับความรู้จากเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งการทำกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานนั้นจะทำให้เราได้รับความรู้ที่หลากหลาย ไม่เสียเวลา และได้เห็นวิธีนำเสนองานของเพื่อน ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมได้ในโอกาสต่อไป
ได้ทราบถึงการทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงมีความคิดหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเป็นการฝึกการยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วมีการวิเคราะห์ว่าความคิดเห็นแบบไหนดีที่สุด อีกทั้งยังมีการแบ่งหน้าที่กันเองภายในกลุ่มว่าใครมีความสามารถจะทำสิ่งไหนซึ่งทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ขณะทำงานก็มีความสุขเมื่อได้ทำงานร่วมกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเพื่อน ๆ ต่างห้องและห้องเดียวกันให้สนิทกันมากยิ่งขึ้น
นำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอด : จากการได้เรียนรู้การนำเสนองานจากกลุ่มเพื่อน ๆ ทำให้ได้รับประโยชน์มากมาย เช่น ทำให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของวัยต่าง ๆ และวิธีแก้ไขของคุณครูที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งบางครั้งคุณครูก็จะนำนักเรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้เห็นของจริง มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่กล่าวถึงนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถนำไปปรับปรุงในการสอนของเราในอนาคตได้เป็นอย่างดี และจะเป็นการต่อยอดที่มีประสิทธิภาพ
โดย ณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว (2012-04-26 14:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าเป็นครูผูสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นป.5-6ข้พเจ้าประสบกับปัญหาเดียวกับที่ท่านอาจารย์ได้บอกคือนักเรียนไม่สามารถจำสูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต2มิติได้ข้าพเจ้าพยามยามหลายวิธีที่จะให้นักเรียนจำไม่ว่าจะเป็นการใช้อักษรย่อที่จำได้ง่ายหรือการทำแบบฝึกก็ไม่สามารถช่วยได้และจะมีคำถามของนักเรียนกลับมาว่าทำไมต้องจำสูตรมาจากไหนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเมือข้พเจ้าได้ดูวิธีการสอนการใช้สื่อการแนะนำของท่านอาจารย์ทำให้ข้าพเจ้ามีแนวทางในการนำไปสอนนักเรียนต่อไปและข้าพเจ้าคิดว่าแนวทางวิธีการดังกล่าวต้องสามารถแก้ปัญหาให้กับทั้งข้าพเจ้าและนักเรียนได้อย่างแน่นอน ขอบคุณโทรทัศน์ครูและอาจารย์ที่มอบสิ่งดีๆให้กับวงการครูไทย :tv15:
โดย มัทนา อุ่นต๊ะ (2012-05-02 11:07:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ในกาคำนวณการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนจำสูตรไม่ได้ สับสนในการใช้สูตร อ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ จึงแก้ไขปัญหานี้โดยการสอนถึงที่มาของสูตรต่าง ๆ, ให้นักเรียนเลือกใช้เฉพาะสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผืนผ้า และสามเหลี่ยม ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการหาพื้นที่รูปอื่น ๆ เป็นวธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียนจริง และเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนระดับประถมอย่างมาก
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-09 12:45:42) [แสดงความคิดเห็น]
การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเรา เช่นพื้นที่เป็นรูปตารางอิฐปูพื้น ตามตัวอย่าง ซึ่งไม่ต้องไปซื้อหาราคาแพงเพียงหยิบจับสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เข้าใจง่าย ซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมีตั้งหลายชนิด ให้นักเรียนท่องจำ บางคนจำได้ไม่หมด เพราะไม่เข้าใจที่มาของสูตร นำไปใช้ไม่เป็น เมื่อได้ชมการสอนของอาจารย์ครั้งนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ โดยสอนให้นักเรียนรู้จักที่มาของสูตรเอง นักเรียนจะได้เข้าใจ และประยุกต์ใช้ได้จริงสุดยอดมากเลยครับต้องขอนำไปใช้บ้างแล้ว
โดย ศุภกิจ ทับแย้ม (2012-06-29 16:30:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการเรียนการสอน การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต 2 มิติ ของ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ทำให้นักเรียนรู้จักการใช้ตารางร้อยที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้สะดวกในการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตต่างๆ ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในที่มาของสูตรการหาพื้นที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย และทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากสิ่งรอบตัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความคิด การกล้าตัดสินใจในเรื่องการเรียนและนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ง่าย
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-08-21 19:33:54) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาคณิตเป็นวิชาที่ยากสำหรับเด็กบางคน บางคนถึงกับไม่ชอบเลย เพราะเป็นอะไรที่ต้องจดจำ มีสูตรต่างๆมากมายเกิดความสับสน เลยจำยากและทำให้น่าเบื่อไม่อยากเรียน แต่การสอนของอาจารย์ท่านนี้สนุกและจำง่าย เข้าใจและรู้จักการใช้ตารางที่มีรุปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสามเหลี่ยม เป็นวิธีทำความเข้าใจกับสิ่งใกล้ตัวภาพใกล้ตัว โดยสามารถเห็นภาพชัดเจน และการทำกิจกรรมแบบกลุ่มจะทำให้นักเรียนสนุกและเกิดความเพลิดเพลิน สามัคคีกันมากขึ้ัน พร้อมกันนั้นนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและคิดค้นสุตรต่างได้ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจน
โดย วรีวัลย์ ชาญวิทยสกุล (2014-07-06 05:36:45) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv