thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2645
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.11 นาที | Online : 2011-07-03  
    แผนภูมิกับการพรางตัว ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    การสอนคณิตศาสตร์ในเด็กประถมตอนปลายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่นักเรียนต้องเรียนรู้ ซึ่งการสอนเรื่องนี้ อ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ได้นำการเก็บข้อมูล และตาราง 100 ช่องมาเป็นส่วนสำคัญในการสอน ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ก็จะสามารถทำการนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟ และแผนภูมิวงกลม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และที่น่าชื่นชมเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า "แผนภูมิกับการพรางตัว" ตอนแรกยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้คำนี้แต่เมื่อดูไปเรื่อยๆแต่ครูนำหลักการพรางตัวของสัตว์ให้กลมกลืนธรรมชาติมาใช้กับปริมาณข้อมูลที่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมอาจเก็บได้น้อย เพิ่มความสนุกให้กับนักเรียนได้ระดับหนึ่งค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-09 16:30:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจและขอชื่นชมในการนำวิธีการสอนจากรูปธรรมไปนามธรรมทำให้เด็กๆสามารถเชื่อมโยงได้ ซึ่งถูกต้องตามหลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย อยากให้โทรทัศน์ครูนำสาระดีๆและวิธีการใหม่ๆแบบนี้มาให้ชมอีกเรื่อยๆเพื่อที่ครูจะได้นำไปปรับใช้ :tv15:
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-07-28 21:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการแนะนำการสอนที่ดีมากตอนหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เพราะไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องแคบ ๆ และครูมีวิธีการจัดกิจกรรมที่ดีทำให้นักเรียนเกิดความคิดต่อยอดได้ ซึ่งดิฉันสอนในระดับม.ปลายแต่คิดว่าจะนำวิธีการนี้ไปนิเทศน้อง ๆ และเพื่อนครูในกลุ่มสาระ ฯ เพราะทำให้เด็กมีความอยากเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นบ้างแต่คงมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งที่น่าจะทำให้การเรียนการสอนค่อนข้างยากคือเรื่องการจัดสรรเวลา เพราะเวลา 1 ชั่วโมงอาจจัดกิจกรรมได้ไม่มากนัก ทำให้ความต่อเนื่องในเรื่องการเรียนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ดีอย่างในโทรทัศน์ครูแต่จะพยายามปรับไปใช้ให้เกิดขึ้นกับการเรียนจริง ๆ สำหรับตัวดิฉันเองจะปรับไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ด้วยเช่นกันและถ้าได้ผลจะเข้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2011-07-29 04:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ตัวผู้เรียนไ้ด้อย่างเต็มที่ เหมาะแก่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนมากทีีสุึด
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2011-08-03 16:57:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสาธิตการเรียนคณิตศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกโรงเรียน เด็กนักเรียนต่างก้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มความสนุกสนาน กล้าแสดงออกอย่างอิสระ จัดได้ว่าเป็นแบบอย่างการสอนที่ดีที่สุด อีกรูปแบบหนึ่ง
โดย สมพร แก้วกลึงกลม (2011-09-02 21:50:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เนื่องจากให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป สื่อที่ใช้ก็เป็นสื่อที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นสื่อจริงจับต้องได้ และหาได้ง่าย เป็นสื่อที่อยู่รอบตัวนักเรียน นักเรียนมีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ต้องนั่งอยู่กับที่ให้น่าเบื่อ และได้นำเสนอผลงานซึ่งสร้างความภูมิใจ และความมั่นใจ นอกจากนั้นแล้วกระบวนการสอนได้สร้างกระบวนการกลุ่มให้เกิดกับนักเรียน ทำให้เกิดการยอบรับซึ่งกันและกัน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การชื่นชมผู้อื่น กระบวนการสอนเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ สร้างวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรื่องสนุก คุณครูจะขอนำไปใช้ในการสอนคงไม่ว่ากันนะคะ
โดย จันทรี แซมทอง (2011-09-03 12:47:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมาก นักเรียนมีส่วนร่วนในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าง่ายขึ้น
เยี่ยมจริงๆๆค่ะ
โดย กนกวรรณ ภิญโญ (2011-11-10 13:28:44) [แสดงความคิดเห็น]
ในกิจกรรมที่อาจารย์ได้จัดสอนขึ้นนี้ได้รู้จักการร่วมมือในการทำงาน ความสามัคคีกันในกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่ม และได้รู้เนื้อหาสาระดีๆ จากคลิปแผนภูมิการพรางตัวนี้ จะมีเนื้อหาการสอนที่นำมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ โดยการนำเรื่องของการพรางตัวของสัตว์มาจัดจำแนก และการแข่งขันการหยิบลูกปัดสีต่างๆ แล้วนำมาทำแผนภูมิเพื่อมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กัน
โดย กันยากร ฮอไลเฮง (2011-11-22 13:15:49) [แสดงความคิดเห็น]
ในกิจกรรมที่อาจารย์จัดขึ้นทำให้มีการร่วมมือกันในการทำงานกลุ่ม ได้ความสามัคคีกันภายในกลุ่ม แล้วยังได้ความรู้เนื้อหาสาระจากคลิปแผนภูมิการพรางตัวจะมีวิธีการสอนที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อทำให้เด็กๆเข้าใจได้ง่ายและได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนน้องๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้
โดย นางสาวอนัญญา สินกลัด นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเ (2011-11-23 12:44:45) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าชื่อ : นางสาวรัตนาวลี เจิมจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
จากที่ข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปดู TV ครู และก็ได้วิเคราห์ สังเคราห์ และได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมดังนี้ ครูให้นักศึกษาจับคู่โดยชายจับคู่กับหญิงทั้งสองคนต้องอยู่คนละห้อง และได้ให้แลกเปลี่ยนความคิดกันหลังจากที่ดู TV ครูมาหลังจากนั้นได้แลกเปลียนกระดาษกัน และไปจับกลุ่ม 3 คน "ดยไม่ซ้ำคนเดิม และให้เราเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาจากเพือนให้เพื่อนอีก 2 คนฟัง ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกและได้รับฟังคลิปที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับมอบหมายที่ทำ และหลังจากนั้น ครูก็ได้จับกลุ่มให้เพื่อนำเรื่องทั้งหมดมานำเสนอเป็นกลุ่ม ทำไห้ทุกคนมีความสามัคคี กระตือรือล้นในการทำกิจกรรมนี้ มีการคิดเพลงประจำกลุ่มและมีท่าทางประกอบและกลุ่มของข้าพเจ้าได้จับคู่กันนำเสนอและทำท่าทางประกอบเพลงนึกแล้วก็สนุกดี และได้มีการสลับคู่กัน โดยทุกคนในกลู่มต้องทำทุกคน และเพื่อนที่เหลือก็ต้องไปดูกลุ่มอื่นที่นำเสนอ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยมากๆ แต่ก๊สนุกดี และข้าพเจ้าได้ฟังเพื่อน ๆ กลุ่มอื่นๆ นำเสนอด้วย บางกลุ่มก็มีเพลงประกอบท่าทางที่สนุก บางกลุ่มก็ไม่สนุก แต่ก็สนุกดี อิอิ และเพื่อน ๆๆ แต่ละกลุ่มก็ทำได้ดี บางกลุ่มก็ทำไม่สวยแต่ก็สวยดี แต่ที่น่าประทับใจก็คือ เพื่อนๆ มีความสามัคคีกัน และได้แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่มอีกด้วยและในกลุ่มก็สนุกสนานกันเพื่อนๆ ทำให้เพื่อนๆ
เพลิดเพลิน และครูได้ให้เพื่อนๆ ในแต่ละกลุ่มให้คะแนนเพื่อนกลุ่มอื่นๆ และข้าพเจ้าสนุกที่ได้ทำกิจกรรมนี้ และได้แนววิธีการสอนที่ดีจากการดู TV ครู. :tv02: :tv15: :tv02:
โดย รัตนาวลี เจิมจันทร์ (2011-11-26 17:55:44) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาปี2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรู้สึกที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ มีประโยชน์อย่างมาก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับเด็กๆได้ดี ทำให้เด็กนักเรียนอยากรู้ อยากลอง มากขึ้น เด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังสามารถทำให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียดจนเกินไป แถมยังทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานในการเรียน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้การเรียนการสอนสนุกยิ่งขึ้น กานนำไปใช้ประโยชน์ คือ สามารถนำเทคนิคในการดูคลิปวิดีโอนี้ไปสอนเด็กนักเรียน และฝึกการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อีกด้วย และสามารถนำมาดัดแปลงเป็นเทคนิคการสอนของเราได้อีกด้วย

ต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ที่ได้แนะนำให้นักศึกษาได้ดูคลิปทีวีครูนี้ ขอบคุณค่ะ
โดย นางสาว พัชรา สิริอ่อน น.ศปี 2 สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาว (2011-11-27 10:40:45) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพนายนฤเทพ เนียมปู่ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรู้สึกที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ มีประโยชน์อย่างมาก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับเด็กๆได้ดี ความรู้สึกจากการดูโทรทัศน์ครูกระผมประทับใจในการสอนของอาจารย์มาก สืบเนื่องจากการดูสื่อการสอนและได้นำมาจัดกิจกรรมด้านทักษะการสอน การนำเสนอ เมื่อได้นำมาเสนอจริง กระผมจึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วไม่ได้ง่ายอย่างที่อาจารย์ท่านสอน แต่วิธีของอาจารย์ช่วยทำให้ผมมีทักษะทางด้านการสอน และนำเสนอจึงทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี ความรู้สึกที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการศึกษาแผนการสอนจากโทรทัศน์ครู ดูโทรทัศน์จากเรื่องนี้แล้ว ได้จัดทำงานกลุ่มเริ่มตั้งแต่ลงมือทำงานกระผมและเพื่อนๆในกลุ่มทำงานกันอย่างมีลอดจนนำเสนองาน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ได้ดูโทรทัศน์ครูจึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก และยังได้รับฟังสื่อการสอนและการนำเสนอจากเพื่อนๆๆอีกด้วย นอกจากนี้แล้วกระผมยังได้รับความรู้และทักษะการสอน ตลอกจนการอธิบายงานของกระผมให้เพื่อนฟัง ท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมเป็นอย่างสูงที่ได้นำสื่อการสอนมาถ่ายทอด
โดย นฤเทพ เนียมปู่ (2011-11-28 12:26:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นางสาว กันยากร ฮอไลเฮง
ศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีที่ : 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้ : ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีให้กับกิจกรรมครั้งนี้ที่มีการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันภายในกลุ่มและของแต่ละกลุ่ม ทำให้ตนเองรู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนต่างกลุ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และยังได้รับประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้ : จากคลิปแผนภูมิการพรางตัวนี้ จะมีเนื้อหาการสอนที่นำมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ โดยการนำเรื่องของการพรางตัวของสัตว์มาจัดจำแนก และการแข่งขันการหยิบลูกปัดสีต่างๆ แล้วนำมาทำแผนภูมิเพื่อมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนที่ดีสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยที่เทคนิคการสอนของผู้สอนจะแบ่งเป็น 1. การสอนในชั้นเรียน เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระหว่างการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และครูจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ ที่นักเรียนยังไม่ทราบลงไป เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้น 2 ) การสอนนอกชั้นเรียน ครูจะพานักเรียนไปเรียนนอกห้องเรียนคือจะให้นักเรียนทำกิจกรรมภาคในสนามของโรงเรียน
สิ่งที่ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ : สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ของเราในอนาคตเมื่อเราเป็นผู้สอนจะได้มีเทคนิควิธีที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่เรียน และยังเกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย
โดย กันยากร ฮอไลเฮง (2011-11-28 13:06:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นางสาว กันยากร ฮอไลเฮง
ศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปีที่ : 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้ : ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีให้กับกิจกรรมครั้งนี้ที่มีการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันภายในกลุ่มและของแต่ละกลุ่ม ทำให้ตนเองรู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนต่างกลุ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และยังได้รับประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้ : จากคลิปแผนภูมิการพรางตัวนี้ จะมีเนื้อหาการสอนที่นำมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ โดยการนำเรื่องของการพรางตัวของสัตว์มาจัดจำแนก และการแข่งขันการหยิบลูกปัดสีต่างๆ แล้วนำมาทำแผนภูมิเพื่อมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนที่ดีสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยที่เทคนิคการสอนของผู้สอนจะแบ่งเป็น 1. การสอนในชั้นเรียน เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระหว่างการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และครูจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ ที่นักเรียนยังไม่ทราบลงไป เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้น 2. การสอนนอกชั้นเรียน ครูจะพานักเรียนไปเรียนนอกห้องเรียนคือจะให้นักเรียนทำกิจกรรมภาคในสนามของโรงเรียน จะให้นักเรียนเล่นเกมส์การแข่งขันการหยิบลูกปัดสี และนำมาสรุปกันในเเต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กันในชั้นเรียน และครูให้นักเรียนดูหลักการพรางตัวของสัตว์มาใช้กับการเรียนการสอนนำวิชาวิทยาศาสตร์มาบูรณากับวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างลงตัว
สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับและนำไปใช้ : ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ของข้าพเจ้าได้ในภายภาคหน้าเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้สอนจะได้มีเทคนิควิธีที่การสอนที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ไวขึ้นง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่ของการเรียนการสอน และยังเกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอดความรู้ได้ดีอีกด้วย :tv06:
โดย กันยากร ฮอไลเฮง (2011-11-28 13:30:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ:นางสาวรุ่งอโณทัย ฉ่ำมะนา
ศึกษาที่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่:2
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา:คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมนี้: ในวิชาของอาจารย์ชนสิทธิ์ ศิษย์สูงเนิน อาจารย์ได้หมอบหมายงานชิ้นหนึ่งคือการเข้ามาศึกษาในทีวีครู เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งตัวข้าพเจ้าได้เรื่องแผนภูมิกับการพรางตัวแล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์การสอนของอาจารย์ว่าใช้เทคนิคการสอนอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลของแต่ละคนที่ได้รับหมอบหมายแล้วอาจารย์ชนสิทธิ์ได้ให้แบ่งกลุ่มซึ่งแต่ละคนจะได้หัวข้อต่างกันแล้วให้แต่ละคนนำเสนองานของตนเองข้าพเจ้าได้เกิดความรู้มากและสามารถนำไปใช้ได้จริง ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมแบบนี้มากเพื่อนๆทุกคนสนุกกับกิจกรรมนี้มากเพราะอาจารย์ให้มีการใช้แอคติ้งในการนำเสนอด้วย เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลเสร็จก็มีการให้เกรดการนำเสนอข้อมูล เนื้อหา การตกแต่งสื่อ และท่าทางก่อนนำเสนอ และขอขอบคุณทีวีครูที่มีความรู้ดีๆให้กับข้าพเจ้า และสามารถนำเอาไปใช้ในการสอนนักเรียนเมื่อข้าพเจ้าเป็นครู :tv02: :tv15:
โดย รุ่งอโณทัย ฉ่ำมะนา (2011-11-28 20:22:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ...กด :tv15:เลยค่ะ
โดย รุ่งอโณทัย ฉ่ำมะนา (2011-11-28 20:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
:tv03:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:26:31) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
:tv03:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:27:00) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:29:11) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:31:11) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:35:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ:นางสาวศิริพร ประกอบชาติ
ศึกษาที่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่:2
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา:คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มาดู TV ครูนี้ แล้วได้ไปร่วมกันทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน ความรู้สึกในวันนั้น ก็รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน จากกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียนวั้นนั้น และยังได้มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น ได้รับความรู้จากคลิปต่างๆที่เพื่อนได้ไปดูและคลิปอื่นของกลุ่มเพื่อน รู้จักความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม โดยไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่ม หรือแม้กระทั่งชายหญิง และยังได้รู้หลักการอธิบายของเพื่อน ทำให้เราสามารถนำมาเปรียบเทียบกับตัวของเราได้ และยังรู้ว่าเราจะต้องพยายามหาหลักสำคัญของเนื้อหา และอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วเข้าใจ และยังสามารถนำหลักการอธิบายและคำอธิบายของตนเองและเพื่อนมาประยุกต์ใช้ในการสอนผู้อื่นต่อไป
โดย ศิริพร ประกอบชาติ (2011-11-28 22:35:17) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:37:11) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:41:11) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:43:11) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
:tv10: :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 22:45:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ศึกษาที่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชั้นปีที่ 2
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 23:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ศึกษาที่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชั้นปีที่ 2
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆๆเหล่านี้ควรจะเป็นแบบอย่างในวิต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เมื่อออกจากชั้นเรียนแล้วความรู้สึกที่ไดรับจะประทับใจไปจนไม่อยากที่จะให้กิจกรรมแบบนี้จบลงเลย
โดย นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
โดย เสาวลักษณ์ พันธ์มอญ (2011-11-28 23:13:18) [แสดงความคิดเห็น]
การดูคลิบทำให้เกิดความรู้สึกว่าการเรียนการสอนสามารถจัดได้หลายรูปแบบทำให้เกิดความสนุกสนานผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นได้เรียนรู้การสอนจากอาจารย์หลายท่านที่นอกเหนือไปจากในห้องเรียน สามรถสร้างบรรยากาศที่ดีได้ทำให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ ก็เป็นวิธีการสอนที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
โดย ภูมรัตน์ จำเนียรกาล (2011-11-29 09:13:24) [แสดงความคิดเห็น]
ประโยชน์ที่ได้จากการดูคลิป
ในการดูคลิปในครั้งนี้ทำเกอดความรู้สึกว่าในการเรียนการสอนนั้นสามารถจัดได้หลายรูปแบบทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นได้เรียนรู้การสอนของอาจารย์หลายท่านที่นอกเหนือไปจากในห้องเรียน การเรียนการสอนที่ดูแต่ละคลิปสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีได้ทำให้ผุ้เรียนเกิดความสนใจไม่รู้สึกเบื่อก้เป็นวิธีการสอนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเราต้องนำสิ่งนั้นไปสอนเด็กก็จะมีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย ณิชาภัทร อุระอารีย์ (2011-11-29 09:22:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
เริ่มสอนได้ดีมาก
ทำให้เด็กๆสนใจที่จะเรียนมากขึ้น
และยังทำให้เด็กๆมีสมาธิดีมาก
โดย ธริศรา พรมธิราช (2011-12-20 15:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดี ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของครูผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียน เพราะผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในเรื่องที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของครูได้ตามสภาพความเป็นจริง
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-02-09 18:54:08) [แสดงความคิดเห็น]
หนูชื่อ นางสาวศุลีพร พึ่งมี
หนูเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
จากที่ได้ดูคลิป เป็นคลิปที่มีประโยชน์กับหนูมากเพราะในอนาคตหนูจะต้องเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ จากคลิปทำให้หนูรู้จักวิธีการสอนที่หลากหลาย จากคลิป ครูได้สอนเรื่องแผนภูมิการพรางตัว เป็นหน่วยการเรียนหน่วยหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์จึงทำให้หนูได้เรียนรู้วิธีการสอนในหน่วยนี้ ทำให้หนูเข้าใจการสอนเพิ่มมากขึ้น :tv03: :tv17:
โดย ศุลีพร พึ่งมี (2012-03-09 14:40:18) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม มีการเก็บข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงเกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน มีการนำเสนอข้อมูล การใช้ตารางร้อยช่องเป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก นักเรียนเรียนอย่างสนุกเพราะได้ปฏิบัติในการเก็บข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำข้อมูลนั้นมานำเสนอในรูปของแผนภูมิภาพ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม มีความต่อเนื่องของแผนภูมิแต่ละประเภท และมีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เช่น การสังเกตใบไม้ประเภทต่างๆ มาบูรณาการในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วย
โดย สุชาดา (2012-03-09 14:46:18) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงษ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากเลยค่ะที่มีเทคนิคการสอนดีดีทำให้เราเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเราของเรา เมื่อได้นำเทคนิคนี้ไปใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วดีมาก ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีให้กับกิจกรรมที่ได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในชั้นเรียนครั้งนี้ที่มีการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันภายในกลุ่มและของแต่ละกลุ่ม ทำให้ตนเองรู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนต่างกลุ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และยังได้รับประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ได้รับจากคลิปนี้ : จากคลิปแผนภูมิการพรางตัวนี้ จะมีเนื้อหาการสอนที่นำมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ โดยการนำเรื่องของการพรางตัวของสัตว์มาจัดจำแนก และการแข่งขันการหยิบลูกปัดสีต่างๆ แล้วนำมาทำแผนภูมิเพื่อมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนที่ดีสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยที่เทคนิคการสอนของผู้สอนจะแบ่งเป็น 1. การสอนในชั้นเรียน เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระหว่างการเรียนการสอนครูจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และครูจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ ที่นักเรียนยังไม่ทราบลงไป เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนมากขึ้น 2. การสอนนอกชั้นเรียน ครูจะพานักเรียนไปเรียนนอกห้องเรียนคือจะให้นักเรียนทำกิจกรรมภาคในสนามของโรงเรียน จะให้นักเรียนเล่นเกมส์การแข่งขันการหยิบลูกปัดสี และนำมาสรุปกันในเเต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กันในชั้นเรียน และครูให้นักเรียนดูหลักการพรางตัวของสัตว์มาใช้กับการเรียนการสอนนำวิชาวิทยาศาสตร์มาบูรณากับวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างลงตัว
สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับและนำไปใช้ : ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ของข้าพเจ้าได้ในภายภาคหน้าเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้สอนจะได้มีเทคนิควิธีที่การสอนที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ไวขึ้นง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่ของการเรียนการสอน และยังเกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอดความรู้ได้ดีอีกด้วย :tv02: :tv15:
โดย พรรณนิกา บุญชูเชิด (2012-03-09 15:08:28) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้รู้ว่าครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และที่น่าชื่นชมเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า "แผนภูมิกับการพรางตัว" ตอนแรกยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้คำนี้แต่เมื่อดูไปเรื่อยๆแต่ครูนำหลักการพรางตัวของสัตว์ให้กลมกลืนธรรมชาติมาใช้กับปริมาณข้อมูลที่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมอาจเก็บได้น้อยๆทำใหนักเรียนมั้ยเบื่อในการที่จะค้นหาข้อมูล และยังมีการนำเาอลูกปัดมาโยนเพื่อให้นักเรียนเก็บข้อมูลเอง เป็นการดึงดูดให้เด็กสนุกกับการเรียนคณิตสาสตร์มากขึ้นอีกดด้วย
โดย ปิ่นอุมา ขวัญยืน (2012-03-09 15:57:19) [แสดงความคิดเห็น]
นายนฤเทพ เนียมปู่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เอกคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากที่ได้ดูวีดีโอเรื่อง แผนภูมิกับการพรางตัว
ต้องขอขอบคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงษ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากเลยครับที่มีเทคนิคการสอนดีดีทำให้เราเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเราของเรา ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีให้กับกิจกรรมที่ได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในชั้นเรียนครั้งนี้ที่มีการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ อีกทั้งยังกล้าคิด กล้าแสดงออก และยังเกิดความเพลิดเพลินในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันภายในกลุ่มและของแต่ละกลุ่ม และยังได้รับประสบการณ์การทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับและนำไปใช้ : ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้สอนจะได้มีเทคนิควิธีที่การสอนที่สนุกสนานทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ไวขึ้นง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่ของการเรียนการ ขอบพระคุณมากเลยครับ
:tv17:
โดย นฤเทพ เนียมปู่ (2012-03-09 18:01:39) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ:นางสาวพรรณทิมา พันธุ์ทอง
สาขาคณิตศาสตร์แลพคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชั้นปี่ที่ 2
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปแผนภูมิกับการพรางตัวของอาจารย์พิมพ์พรแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าอาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยมีเทคนิคการสอนที่ที่ดีมากๆ โดยมีขั้นตอนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สามารถสอนจากเรื่องยากให้เป็นง่ายได้ สามารถทำให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่าย มีการบูรณาการการสอนโดยใช้วิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะเป็นตัวช่วยในการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวของนักเรียนหรือเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างเช่นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ สัตว์และต้นพืชต่างๆ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้ อยากที่เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่รู้สึกเบื่อ ทำให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออก มีกระบวนการคิดและทักษะในการแก้ปัญหาได้ จนสามารถออกมาสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั้นเรียนได้ ซึ่งจากความรู้ที่ข้าพเจ้าเรียนรู้นี้ข้าพเจ้าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต และต้องขอพระคุณอาจารณ์พิมพ์พรเป็นอย่างสูงที่ได้ถ่ายทอดเทคนิคการสอนที่ดีเช่นนี้
โดย พรรณทิมา พันธุ์ทอง (2012-03-10 13:14:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ การร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่ม นับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถบูรณาการใช้กับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เป็นการเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าเป็นวิชาการ เหมือนการเล่นสนุกมากกว่า ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อคณิตศาสตร์ และเกิดการเรียนรู้ที่่คงทน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย จันทิพา แสนเมืองชิน (2012-03-31 12:50:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประโยชน์มากเห็นความสามารถของครูผู้สอนเห็นความตั้งใจและความพร้รอมของนักเรียน กิจกรรมที่นำเสนอให้แก่เด็กๆก็มีความน่าสนใจ เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติเห็นได้สัมผัสธรรมชาติจากสิ่งที่ครูให้ทำ ทั้งใบไม้ ก้อนหิน ได้นำเสนอความคิดได้แสดงออกเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกๆด้านส่งเสริมความสามารถให้แก่นักเรียนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีการทำงานกระบวนการกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็ฯของเพื่อนๆ ซึ่งดีมากๆค่ะ
โดย มะลิวัลย์ จันทะขาน (2012-03-31 14:41:13) [แสดงความคิดเห็น]
ในกิจกรรมที่อาจารย์จัดขึ้นทำให้มีการร่วมมือกันในการทำงานกลุ่ม ได้ความสามัคคีกันภายในกลุ่ม แล้วยังได้ความรู้เนื้อหาสาระจากคลิปแผนภูมิการพรางตัวจะมีวิธีการสอนที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อทำให้เด็กๆเข้าใจได้ง่ายและได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนน้องๆนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนได้
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 10:33:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ดีมากที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องแคบๆ และครูมีวิธีการจัดกิจกรรมที่ดีทำให้นักเรียนเกิดความคิดต่อยอดได้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ ซึ่งผมสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่คิดว่าจะนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของผมเอง และจะชมรายการโทรทัศน์ครูต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำเทคนิคและวิธีการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-04-01 15:13:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ดีมากที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องแคบๆ และครูมีวิธีการจัดกิจกรรมที่ดีทำให้นักเรียนเกิดความคิดต่อยอดได้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ ซึ่งผมสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่คิดว่าจะนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของผมเอง และจะชมรายการโทรทัศน์ครูต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำเทคนิคและวิธีการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-04-01 15:14:33) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของความน่าจะเป็นซึ่งนับเป็นเรื่องยากที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและบทเรียน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัศน์ครูในตอนนี้แล้วทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยที่วิธีการสอนของอาจารย์พิมพ์พรนั้นเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงไปสู่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนค้นพบได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 21:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของความน่าจะเป็นซึ่งนับเป็นเรื่องยากที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและบทเรียน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัศน์ครูในตอนนี้แล้วทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยที่วิธีการสอนของอาจารย์พิมพ์พรนั้นเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงไปสู่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนค้นพบได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 21:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของความน่าจะเป็นซึ่งนับเป็นเรื่องยากที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและบทเรียน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัศน์ครูในตอนนี้แล้วทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยที่วิธีการสอนของอาจารย์พิมพ์พรนั้นเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงไปสู่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนค้นพบได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 21:46:13) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ โทรทัศน์ครู ที่จัดกิจกรรมการให้ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งเป็นิส่งที่ดีมากๆ เข้าสู่เรื่องของกิจกรรมนี้ พบว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถบูรณาการไปถึงการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เลย นักเรียนได้ฝึกทักษะในหลายๆ ด้าน เช่นกระบวนการวิทยาศาสตร์ การคิดเลข ฝึกทักษะการคิด ความร่วมมือ คุณลักษณ เยอะแยะมากมาย การจัดกิจกรรมไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจ ตื่นเต้น นักเรียนตั้งใจเรียนกระตือรือร้น ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมทีเดียว เป็นกิจกรรมที่สมควรได้รับการถ่ายทอดต่อ และนำไปใช้ได้ดีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อีกด้วย
โดย พรนัชชา ราชคม (2012-04-02 20:52:59) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าชมโทรทัศน์ครู ตอน แผนภูมิกับการพรางตัว ของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รู้สึกว่ามีประโยชน์อย่างมากในการปรับเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของตัวเองอาจารย์พิมพ์พร มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เรียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งทำให้นักเรียนสนุกเและตื่นเต้นในการเรียน แล้วเปลี่ยนจากภาพเป็นระบายสีก็จะกลายเป็นแผนภูมิแท่งและจุดยอดของแผนภูมแท่งต่อกันก็จะกลายเป็นกราฟเส้น ต่อด้วยการเรียนรู้เรื่องกราฟวงกลม โดยการใช้ลูกปัดหลากสีเด็กๆสนุกมากเป็นวิธีการสอนที่ดีมากๆค่ะ จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนของตัวเองต่อไปค่ะ :tv18: :tv18:
โดย มนัชญา แหลมทองหลาง (2012-04-03 13:52:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ตอน แผนภูมิกับการพรางตัว ของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการสอนคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของตัวเอง การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่จะทำใ้ห้นักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนนั้น เราต้องอาศัยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เและตื่นเต้นในการเรียน นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำใ้ห้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างไม่น่าเบื่อ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย บุญนาค นาดี (2012-04-12 11:41:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคูรตัวอย่างที่ดี ๆความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กิจกรรมนี้มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และไม่เครียดในการทำกิจกรรมนั้นและสมาภายในกลุ่มต้องหาวิธีที่จะนำเสนออย่างไรแล้วให้ผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนองานนั้นมีความสนใจและประทับใจกับการนำการนำเสนอของพวกเรานั่นเอง
ทราบซึ้งใจมากๆๆจะจำความรู้นี้ไปใช้ในการสอนให้ได้เลยค่ะ ขอบคุณรายการนี้มาก :tv10:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 19:16:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ตอน แผนภูมิกับการพรางตัว ของผศ.พิมพ์พร แล้วนั้น ทำให้ผมได้รับความรู้ในการาสอนคณิตศ่าตร์ เพิ่มมากขึ้น การใช้ตัวอย่างที่สามารถจับต้องได้จากนอกห้องเรียน น่าจะดีกว่าการใช้ตัวอย่างจากหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ดูจากกิจกรรมที่ท่านอาจารย์ใช้แล้วเด็กนักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและไม่เบื่อหน่ายเหมือนว่าตัวเองกำลังถูกสอน นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ประทับใจในการสอนของอาจารย์มาก ผมจะนำไปทดลองสอนดูครับ
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-29 10:28:34) [แสดงความคิดเห็น]
แผนภูมิกับการพรางตัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะนักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จากการเล่น ทำให้นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานมากขึ้น อยากให้อาจารย์สอนเรื่องการเขียนแผนและเทคนิคการสอนต่างๆอีก จะได้นำเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนดี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดบ้าง ประทับใจในการสอนของอาจารย์มาก ขอให้อาจารย์คิดเทคนิควิธีการสอนดีมาสอนนักเรียน อีกนะคะ จะติดตามดูผลงานของอาจารย์นะคะ
โดย ศิรินทร พัฒนศิริ (2012-05-06 19:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับเด็กประถมตอนปลายเรื่อง "การนำเสนอข้อมูล" ของ อ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ได้นำการเก็บข้อมูล และตาราง 100 ช่องมาเป็นส่วนสำคัญในการสอน ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ก็จะสามารถทำการนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟ และแผนภูมิวงกลม ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอนให้สนุกให้น่าสนใจยากมาก แต่ อ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ก็สามารถถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย โดยการให้นักเรียนแยกใบไม้ ที่มีลักษณะต่างต่างๆกัน ขอชื่นชมค่ะ
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-31 18:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดการเรียนการสอนเรื่องแผนภูมิกับการพลางตัวของ อ.พิมพ์พร ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะกิจกรรมมีการเชื่อมโยงต่อเนื่อง มีการบูรณาการกับวิชาอื่น นักเรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติทำให้สามารถจดจำเนื้อเรื่องที่ได้เรียนเป็นอย่างดี
โดย อารีรัตน์ อัศวเวศน์ (2012-07-17 18:59:48) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่ดี ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของครูผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียน เพราะผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในเรื่องที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของครูได้ตามสภาพความเป็นจริง :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย เบญจมาศ ณ บุตรจอม (2012-07-21 18:04:49) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอนี้ มีประโยชน์อย่างมาก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับเด็กๆได้ดี ทำให้เด็กนักเรียนอยากรู้ อยากลอง มากขึ้น เด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังสามารถทำให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียดจนเกินไป แถมยังทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย
โดย ณัฐดนัย นกแก้ว (2013-01-28 23:10:07) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอนี้ มีประโยชน์อย่างมาก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับเด็กๆได้ดี ทำให้เด็กนักเรียนอยากรู้ อยากลอง มากขึ้น เด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น และยังสามารถทำให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียดจนเกินไป แถมยังทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย
โดย ณัฐดนัย นกแก้ว (2013-01-28 23:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv