thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1761
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2011-07-02  
    ภาพตัดขวางในเรขาคณิต ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    การสอนคณิตศาสตร์ในเด็กประถมตอนปลาย ในเรื่องของเรขาคณิต นักเรียนบางคนมักมีปัญหาในเรื่องการมองภาพ เขาจะยังจินตนาการไม่ค่อยออกว่าสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันนั้น มีรูปทรงแตกต่างกันออกไปอย่างไร และปัญหาอีกอย่างในเรื่องรูปทรงเรขาคณิต คือ ภาพตัดขวาง อ.พิมพ์พรจึงใช้วิธีการง่าย ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนมองภาพออก โดยการนำผลไม้มาให้นักเรียนได้หั่นเป็นรูปทรงต่าง ๆ เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็จะเกิดการเรียนรู้ที่จดจำไปตลอด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
ขอชมเชย ผศ.พิมพ์พรท่คิดค้นตงัตกรรมในการแก้ปัญหาการสอนรูปทรงเรขาคณิต โดยใช้วัสดุจริง คือ ผลไม้มาให้ผู้เรียนได้ฝึกหั่นให้เป็นรูปทรงต่างๆ เพราะเมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงแล้ว ก็จะเกิดจินตนาการนำมาซึ่งความคงทนของความรู้ตลอดไป
โดย สุวลักษณ์ สาริขา (2011-07-27 14:04:10) [แสดงความคิดเห็น]
การคิดค้นนวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการสอนรูปทรงเรขาคณิต โดยใช้วัสดุจริง คือ ผลไม้มาให้ผู้เรียนได้ฝึกหั่นให้เป็นรูปทรงต่างๆ เพราะเมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนจดจำได้ดีกว่าการต้องจินตนาการ
โดย ยุพิน อินทรโยธา (2011-09-29 15:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
มีสื่อการสอนที่หลากหลายมากครับ ทำให้เด็กรักและสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์
โดย ว่าที่ร.ต.อิศเรศ พรมพุ้ย (2011-10-01 19:03:28) [แสดงความคิดเห็น]
มีสื่อการสอนที่หลากหลายมากครับ ทำให้เด็กรักและสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์
โดย ว่าที่ร.ต.อิศเรศ พรมพุ้ย (2011-10-01 19:03:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลายเรื่องเรขาคณิตซึ่งในเรื่องนี้นักเรียนมักจะเกิดปัญหาในการมองภาพเรขาคณิตได้ไม่ชัดยังไม่มีจินตนาการในเรื่องการมองภาพของเรขาคณิตได้ถูกต้องอาจารย์เขาได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาแก้ปัญหาซึ่งนักเรียนมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและมองแยกได้ว่ารูปทรงเรขาคณิตแต่ละประเภทได้ว่ามีกีด้านจากการได้รับชมดิฉันได้ประโยชน์อย่างมากโดยนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนและนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนเรื่องนี้ได้อย่างดีเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้นักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย ทิพย์วรรณ หมอเก่ง (2011-10-14 14:12:34) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดครับ..ผมชื่อนายเกริฤทธิ์ ศรีสอาด ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่2ครับ.
เอกคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์. ผมได้ดูคลิปนี้รู้สึกประทับใจมากครับ ผมได้นำคลิปนี้นำไปเรียนในวิชาหลักจัดการเรียนรู้ และทำกิจกรรม แล้วสิ่งที่ผทได้รับจากคลิปนี้ คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนต่างๆของ ครูผู้สอน ได้สอนว่าและสอนเรื่อง เรขาคณิต เช่น ทรงต่างๆ โดยให้ นักเรียนนำสิ่งของต่างๆที่เป็นรูปทรงมาจากบ้านเพื่อนำมาประกอบการเรียน ผมคิดว่าสิ่งที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น นำไปสอนน้องๆที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ ครูผู้สอนคนนี้มีความสามารถสูงเขาได้เรียนรู้เด็กนักเรียนจากสี่งที่เขาสอนว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดและควรจะปรับการสอนของเขา เมื่อเด็กนักเรียนไม่เข้าใจในการสอนจากนี้ผมคิดว่า จะเอาแบบอย่างจากครูคนนี้ เพื่อจะได้เป็นครูที่ดีในวันข้างหน้า ........ขอขอบคุณครับ :tv05:
โดย เกริกฤทธิ์ ศรีสอาด (2011-11-23 15:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร สอนนอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาคลิป VDO จากทีวีครูมา และได้นำไป ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน ทำให้ข้าพเจ้า ได้รับความรู้ที่แตกต่างจาก คลิป VDO ที่ข้าพเจ้า ได้ดูมา จึงทำให้เข้าใจ และได้รู้วิธีการ หาเทคนิค ใหม่ๆ มาสอนเด็กๆ ค่ะ
โดย ศิริพร สอนนอง (2011-11-23 18:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมในห้องที่ข้าพเจ้าได้ทำ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าที่เราทำกิจกรรมร่วมกลุ่มกันทั้ง2ห้อง ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะทุกคนให้ความร่วมมือกัน แบ่งหน้าที่กันทำ ทำให้เรารู้สึกถึงความมีน้ำใจ ซึ่งกิจกรรมที่อาจารย์จัดทำขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อ เพราะได้มีการนำบทเพลงมาใช้ในการเร้าความสนใจ และทำให้ข้าพเจ้ามีความกล้าแสดงออก และได้มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
ซึ่งกิจกรรทนี้มำให้เราได้ความรู้ ที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ที่ข้พเจ้าได้รับจากเว็บทีวีครู และยังรู้ถึงวิธีการสอนองอาจารย์แต่ละท่านว่ามีเทคนิคการสอนอย่างไร ซึ่งในแต่ละเรื่องก็จะมีเนื้อห่สาระที่มีประโยชน์ และต้องใช้สื่อการสอนแบบใดกับเด็กในแต่ละวัยที่สามารถทำให้เด็กเข้าใจในบทเรียนมากที่สุด โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะสนุกกับการเรียนถ้ามีเกมส์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เพราะจะทำให้เด็กเพลิดเพลินไปกับเนื้อห่ที่ได้เรียนและที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอนนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ยังทำให้เราสามารถนำการทำกิจกรรมไปใช้ในการเป็นแบบอย่งในการเป็นครูของเรา ว่าถ้าเราเป็นครูเราจะนำวิธีนี้ไปใช้ได้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีทั้งความรู้ ความสนุก และยังทำให้เรารู้แนวทางการสอนของอาจารย์ในแต่ละท่านไปเป็นตัวอย่างว่าจะทำตัวอย่างไรระหว่างการสอน ซึ่งจะทำให้เราเป็นครูที่ดีในอนาคตได้
โดย ปิ่นอุมา ขวัญยืน (2011-11-25 21:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวฑิตยา เห็นแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
จากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาดูคลิป VDO นั้นและได้ไปทำกิจกรรมในชั้นเรียนกับเพื่อนๆของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมายจากการดู VDO คลิปนี้ ได้ศึกษาการหาวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆมาสอนแก่เด็กนักเรียน และยังรู้วิธีการสอนของแต่ล่ะท่านมีเทคนิคการสอนอย่างไร เพราะทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะใช้สื่อเทคนิคการสอนอย่างไรกับเด็กวัยไหนถึงจะทำให้พวกเด็กๆเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีที่สุด ซึ่งในแต่ล่ะเรื่องที่พวกข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้ไปศึกษามานั้น จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากต่อพวกข้าพเจ้า เพราะจะทำให้พวกข้าพเจ้าสามารถนำกิจกรรมและความรู้ที่ได้จากการศึกษา คลิปVDO นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในวันข้างหน้า เพื่อจะได้เป็นครูที่ดีได้ในอนาคต..... :tv03:
โดย ฑิตยา เห็นแก้ว (2011-11-27 21:21:18) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวฑิตยา เห็นแก้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
จากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาดูคลิป VDO นั้นและได้ไปทำกิจกรรมในชั้นเรียนกับเพื่อนๆของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมายจากการดู VDO คลิปนี้ ได้ศึกษาการหาวิธีการสอนและเทคนิคใหม่ๆมาสอนแก่เด็กนักเรียน และยังรู้วิธีการสอนของแต่ล่ะท่านมีเทคนิคการสอนอย่างไร เพราะทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะใช้สื่อเทคนิคการสอนอย่างไรกับเด็กวัยไหนถึงจะทำให้พวกเด็กๆเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีที่สุด ซึ่งในแต่ล่ะเรื่องที่พวกข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้ไปศึกษามานั้น จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากต่อพวกข้าพเจ้า เพราะจะทำให้พวกข้าพเจ้าสามารถนำกิจกรรมและความรู้ที่ได้จากการศึกษา คลิปVDO นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในวันข้างหน้า เพื่อจะได้เป็นครูที่ดีได้ในอนาคต..... :tv03:
โดย ฑิตยา เห็นแก้ว (2011-11-27 21:21:20) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้สึกในการทำกิจกรรมทีวีครู และการแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกให้ข้าพเจ้าคิดอย่างมีระบบเพื่อนนำไปใช้ในการสอนของข้าพเจ้าได้ เป็นการฝึกให้ข้าพเจ้ามีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารกับผู้เรียน และมีการเตรียมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มมาจากศึกษาวีดีโอจากเว็บไซต์ทีวีครู ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากวีดีโอเรื่องภาพตัดขวางในเรขาคณิต ได้เห็นถึงการสอนของอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้ดู ซึ่งอาจารย์ที่สอนมีการอธิบายเนื้อหาและการนำเข้าสู่บทเรียนมีการอธิบายเกี่ยวกับรูปทรงตันกับทรงกลวง โดยผู้สอนให้นักเรียนนำอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งของที่ใช่ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปทรง อาจารย์ผู้สอนจึงให้นักเรียนนำมาเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และอธิบายตามรูปทรงที่นักเรียนนำมา ทำให้นักเรียนเกิดความคิดในการหยิบสิ่งของมาเรียน นอกจากให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาเรียนแล้ว ยังนำนิตยสารที่มีภาพและในภาพจะมีรูปทรงต่าง โดยให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตรูปทรงในภาพ และทีเด็ดของอาจารย์ที่สอนคือการนำผลไม้มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีหลายรูปทรงและเป็นของที่มีประโยชน์ เพราะเมื่อนำผลไม้มาทำกิจกรรมแล้วสามารถนำมาทานได้ทันที เป็นวิธีที่ข้าพเจ้าประทับใจมาก ซึ่งทำให้นักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาวีดีโอแล้วข้าพเจ้าจึงได้ทำแผนผังความคิด และนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นทำให้รู้เรื่องของอาจารย์ท่านอื่นเพิ่มมากขึ้น และมีความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการทำแผนผังความคิดขนาดใหญ่โดยทำเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสามัคคีของคนในกลุ่ม มีข้อมูลของคนในกลุ่มมารวมกันเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ และมีการนำเสนอซึ่งการนำเสนอนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลามีความสำคัญ เพราะเวลานำเสนอต้องมีการสรุปอย่างรวดเร็วและเนื้อหาที่สมบูรณ์มากที่สุด การนำเสนอรูปแบบนี้ทำให้ทุกคนมีการฝึกฝนในการนำเสนอ เพราะการนำเสนอก็เหมือนกับการสอนที่เราจะต้องสอนนักเรียนนั้นเอง จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกในการนำเสนอและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น :tv03:
โดย เกษมศักดิ์ คงนวน (2011-11-28 11:40:50) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ข้าพเจ้าชื่อ นายศักดิ์ชัย อนันต์ชัยลิขิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
ความรู้สึกในการทำกิจกรรม TV. ครูโ€ฆ
การที่อาจารย์ได้ให้ทำงานกลุ่มศึกษาการสอนจากทีวีครู ได้เกิดความสามัคคีและช่วยกันคิดวางแผนการทำงานได้รู้ถึงการที่ทำให้เรากล้าแสดงออกที่ผมได้นำเสนอให้อาจารย์และเพื่อนๆดู ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนที่ให้ผมกระตือรืนร้นในการทำงานที่จะให้งานเสร็จได้รู้สึกสนุกสนานในการเรียนที่เพื่อนๆนำเสนองาน และอาจารย์อารมณ์ดีจึงทำให้ผมไม่รู้สึกเครียดในการเรียน รู้สึกเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นในการเรียนง่านขึ้น ได้รู้ความคิดของอาจารย์และเพื่อนๆ ที่อาจารย์สอนเป็นกันเอง อารมณ์ดีและเพื่อนๆที่ช่วยในการวางแผนงานกลุ่มช่วยกันคิดและเกิดปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนๆที่ดี
จากการที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม เกิดความสามัคคีและมีความรู้สึกที่ดีและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการวางแผนการทำงานและการทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องการวางแผนในการทำงาน ความสามัคคีในกลุ่มและมีประสบการณ์ที่นำเสนองานที่ให้อาจารย์และเพื่อนๆ ดูทำให้กล้าแสดงออก มากยิ่งขึ้นและเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีมากขึ้นและมีความรู้ที่ได้จากการศึกษาการสอนจากที่ทีวิครูได้มีทักษะในการที่จะสอนมากยิ่งขึ้น
โดย ศักดิ์ชัย อนันต์ชัยลิขิต (2011-11-28 11:56:51) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ข้าพเจ้าชื่อ นายเกษมศักดิ์ คงนวน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
ความรู้สึกในการทำกิจกรรม TV.ความรู้สึกในการทำกิจกรรมทีวีครู และการแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกให้ข้าพเจ้าคิดอย่างมีระบบเพื่อนนำไปใช้ในการสอนของข้าพเจ้าได้ เป็นการฝึกให้ข้าพเจ้ามีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารกับผู้เรียน และมีการเตรียมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มมาจากศึกษาวีดีโอจากเว็บไซต์ทีวีครู ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากวีดีโอเรื่องภาพตัดขวางในเรขาคณิต ได้เห็นถึงการสอนของอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้ดู ซึ่งอาจารย์ที่สอนมีการอธิบายเนื้อหาและการนำเข้าสู่บทเรียนมีการอธิบาย เกี่ยวกับรูปทรงตันกับทรงกลวง โดยผู้สอนให้นักเรียนนำอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งของที่ใช่ใน ชีวิตประจำวันมีหลายรูปทรง อาจารย์ผู้สอนจึงให้นักเรียนนำมาเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และอธิบายตามรูปทรงที่นักเรียนนำมา ทำให้นักเรียนเกิดความคิดในการหยิบสิ่งของมาเรียน นอกจากให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาเรียนแล้ว ยังนำนิตยสารที่มีภาพและในภาพจะมีรูปทรงต่าง โดยให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตรูปทรงในภาพ และทีเด็ดของอาจารย์ที่สอนคือการนำผลไม้มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีหลายรูปทรงและเป็นของที่มีประโยชน์ เพราะเมื่อนำผลไม้มาทำกิจกรรมแล้วสามารถนำมาทานได้ทันที เป็นวิธีที่ข้าพเจ้าประทับใจมาก ซึ่งทำให้นักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียน หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาวีดีโอแล้วข้าพเจ้าจึงได้ทำแผนผังความคิด และนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นทำให้รู้เรื่องของอาจารย์ท่านอื่น เพิ่มมากขึ้น และมีความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการทำแผนผังความคิดขนาดใหญ่โดยทำเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสามัคคีของคนในกลุ่ม มีข้อมูลของคนในกลุ่มมารวมกันเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ และมีการนำเสนอซึ่งการนำเสนอนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลามีความสำคัญ เพราะเวลานำเสนอต้องมีการสรุปอย่างรวดเร็วและเนื้อหาที่สมบูรณ์มากที่สุด การนำเสนอรูปแบบนี้ทำให้ทุกคนมีการฝึกฝนในการนำเสนอ เพราะการนำเสนอก็เหมือนกับการสอนที่เราจะต้องสอนนักเรียนนั้นเอง จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกในการนำเสนอและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น
โดย เกษมศักดิ์ คงนวน (2011-11-28 12:18:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรม การร่วมมือวิเคราะห์ทีวีครูทำให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความสนุกสนาน ความสามัคคี ฯลฯ
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมกลุ่ม จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งหน้าที่ หากจะให้ดำเนินราบรื่นไปได้ด้วยดี สมาชิกในกลุ่มจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบและความสามัคคี บางครั้งอาจมีปัญหาที่ไม่คาดคิด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สติในการคิดแก้ไขปัญหา และเมื่อสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีและใช้สติในการแก้ไขปัญหา งานก็ราบรื่นไปได้ด้วยดี ทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน มีความสุขในการทำงาน ทั้งยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญ ที่ทำให้เราได้รับจากการวิเคราะห์ทีวีครู ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของข้าพเจ้าในอนาคตคือ โ€œครูคณิตศาสตร์โ€ ทำให้ข้าพเจ้ามีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีมุมมองที่กว้างออกไป ซึ่งความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต
การทำงานที่ดีสมาชิกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี การใช้สติในการแก้ไขปัญหา แล้วจะทำให้เกิดความสนุกสนานในการทำงาน และผลที่ตามมาคือความรู้ที่ได้รับ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้
โดย สุพัตรา แสงอรูณ (2011-11-28 22:06:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการสอนทีดีมากคับ ฝึกให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริง ทำให้ผู้เรียนมองและจินตนาการรูปทรงสามมิติได้มากยิ่งขี้น ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมการใช้ผลไม้เพื่อให้นักเรียนได้หั่น มองเห็นภาพตัดขวางของรูปทรงต่าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติจริง จะเกิดความเข้าใจที่คงทนถาวร อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง และมีความเข้าใจในเรื่องภาพตัดขวางของรูปทรงเรขาคณิตมากยึ่งขึ่น
โดย มูฮำมัดนุรดิง ดือราวี (2011-12-09 21:27:51) [แสดงความคิดเห็น]
การทีสอนเทคนิคการใช้ผลไม้ตัดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆหรือสิ่งของต่างๆทีมีรูปทรงต่างๆ ของอาจารย์พิมพ์พรดีมาก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย การีมะห์ มะแซ (2012-01-16 15:23:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนแบบนี้นะค่ะเพราะเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและอยากที่จะทำงานร่วมกัน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ขนิษฐา สิงหะ (2012-01-23 10:18:19) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากคะ ถ้าเป็นนักเรียนคงอยากเรียนอีกแน่นอน ที่โรงเรียนก็เคยใช้ แต่จะเป็นการสำรวจมากกว่า ได้เทคนิคดี ๆ กลับไปสอนอีกแล้ว ขอบคุณคะ
โดย อรทัย สุดบับ (2012-01-23 16:57:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบตอนนี้มากคะ ดิฉันได้นำมาประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนที่รับผิดชอบสอน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดิฉันความรู้สึกได้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ดิฉันเคยทำสำหรับชีวิตความเป็นครู นักเรียนมีความสุขในการเรียน ได้รับความรู้ด้วยกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ทดลองทำด้วยตนเอง เกิดความรู้แบบฝังแน่นเพราะเห็นภาพที่ตนเองทำในการเรียน ผลสอบมาจึงทำให้เป็นที่น่าพอใจทั้งครูและนักเรียน ดิฉันรู้สึกขอบพระคุณรายการ โ€œ โทรทัศน์ครูโ€ เป็นอย่างมาก ทำให้มีแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้นความเป็นครูให้เกิดกับดิฉันอีกครั้ง ดิฉันจะติดตามรายการ โ€œ โทรทัศน์ครูโ€ อย่างต่อเนื่องต่อไป และจะพยายามนำกิจกรรมและเทคนิคดีๆ ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนให้มากที่สุด
และขอขอบพระคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่นำเทคนิการสอนดีๆ มาเผยแพร่ให้เพื่อนครูคะ
โดย เครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า (2012-02-29 04:57:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชย ผศ.พิมพ์พรท่คิดค้นตงัตกรรมในการแก้ปัญหาการสอนรูปทรงเรขาคณิต โดยใช้วัสดุจริง คือ ผลไม้มาให้ผู้เรียนได้ฝึกหั่นให้เป็นรูปทรงต่างๆ เพราะเมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงแล้ว ก็จะเกิดจินตนาการนำมาซึ่งความคงทนของความรู้ตลอดไป ทำให้มีแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้นความเป็นครูให้เกิดกับข้าพเจ้า
และยังทำให้เรารู้แนวทางการสอนของอาจารย์ในแต่ละท่านไปเป็นตัวอย่างว่าจะทำตัวอย่างไรระหว่างการสอน ซึ่งจะทำให้เราเป็นครูที่ดีในอนาคตได้
โดย ปิ่นอุมา ขวัญยืน (2012-03-09 15:49:39) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว เพชรลดา ชูศรี กำลังศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการที่ได้ศึกษาหาความรู้จากคลิปนี้ ดิฉันมีความรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดีมาก สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้มากมาย เช่น นักเรียนบางคนมักมีปัญหาในเรื่องการมองภาพ เขาจะยังจินตนาการไม่ค่อยออกว่าสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันนั้น มีรูปทรงแตกต่างกันออกไปอย่างไร และปัญหาอีกอย่างในเรื่องรูปทรงเรขาคณิต จึงได้มีการแนะนำวิธีการง่าย ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนมองภาพออก โดยการนำผลไม้มาให้นักเรียนได้หั่นเป็นรูปทรงต่าง ๆ เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็จะเกิดการเรียนรู้ที่จดจำไปตลอด และคลิปนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนของตนเองในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ :tv15: :tv15:
โดย เพชรลดา ชูศรี (2012-03-09 18:46:18) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ
ข้าพเจ้า นางสาวปาวีณัต จันทับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ห้อง 5341-43/5 ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้กับ ดร. ชนสิทธ์ สิทธิ์สูงเนิน
อาจารย์ได้นำเว็บไซต์ดีๆมาให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากมาย ทั้งเทคนิควิธีการสอนที่ดีๆหลายอย่าง ทำให้ข้าพเจ้าได้นำมาปรับสอนต่อไปในอนาคตค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะที่ได้สร้างเว็บไซต์ดีๆ ให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ :tv04:
โดย ปาวีณัต จันทับ (2012-03-09 21:15:26) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ
ข้าพเจ้า นางสาวปาวีณัต จันทับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ห้อง 5341-43/5 ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้กับ ดร. ชนสิทธ์ สิทธิ์สูงเนิน
อาจารย์ได้นำเว็บไซต์ดีๆมาให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากมาย ทั้งเทคนิควิธีการสอนที่ดีๆหลายอย่าง ทำให้ข้าพเจ้าได้นำมาปรับสอนต่อไปในอนาคตค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะที่ได้สร้างเว็บไซต์ดีๆ ให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ :tv04:
โดย ปาวีณัต จันทับ (2012-03-09 21:15:57) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวญารวี เกิดรอดนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อาจารย์ชนสิทธิ สิทธิสูงเนินข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคลิปที่ดีมาก สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้มากมาย เพราะเมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงแล้ว ซึ่งการปฏิบัติจริงนั้นจะสามารถทำให้ผู้เรียนจดจำได้ดีทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียน เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก

โทรทัศน์ครูเป็นเว็บไซด์ที่ดีมากเป็นประโยชน์แก่พวกเรามากๆค่ะ
โดย ญารวี เกิดรอด (2012-03-10 13:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชย ผศ.พิมพ์พรท่คิดค้นตงัตกรรมในการแก้ปัญหาการสอนรูปทรงเรขาคณิต โดยใช้วัสดุจริง คือ ผลไม้มาให้ผู้เรียนได้ฝึกหั่นให้เป็นรูปทรงต่างๆ เพราะเมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงแล้ว ก็จะเกิดจินตนาการนำมาซึ่งความคงทนของความรู้ตลอดไป ทำให้มีแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้นความเป็นครูให้เกิดกับข้าพเจ้า
และยังทำให้เรารู้แนวทางการสอนของอาจารย์ในแต่ละท่านไปเป็นตัวอย่างว่าจะทำตัวอย่างไรระหว่างการสอน ซึ่งจะทำให้เราเป็นครูที่ดีในอนาคตได้
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 09:39:55) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เข้าชมโทรทัศน์ครู ตอนภาคตัดขวางทางเรขาคณิตของ ผศ.พิมท์พร อสัมภินพงศ์ แล้วรู้สึกชื่นชอบมากๆ และขอชื่นชมอาจารย์ค่ะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาอาจารย์น่าสนใจและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนทั้งชั่วโมงและที่ดีไปกว่านั้นก็คือ เด็กมองเห็นภาพและเข้าใจเรื่องภาคตัดขวางได้อย่างง่ายมากขึ้น เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสรุปและทบทวนเนื้อหา แบบฝึกหัดก็ไม่น่าเบื่อให้เด็กๆได้หารูปทรงต่างๆที่เรียนมาในนิตยสาร ดีมากๆๆเลยค่ะ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำหรือหาสื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณค่ะ :tv18: :tv18:
โดย มนัชญา แหลมทองหลาง (2012-04-01 17:19:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ข้าพเจ้าได้รับชมโทรทัศน์ครูในตอนภาคตัดขวางของ อาจารย์พิมพ์พร อสัมภิรพงศ์ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจในรูปแบบวิธีการสอนของอาจารย์มากๆ เพราะเนื้อหาที่อาจารย์สอนนั้นค่อนข้างยากมากสำหรับเด็กในชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่จะเข้าใจเนื้อหา แต่ท่านอาจารย์ผู้สอนก็สามารถหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้นักเรียนนั้นเข้าใจในบทเรียนนั้นมากขึ้น โดยที่อาจารย์ได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนด้วยตนเอง ถือเป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-01 21:58:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สอดแทรกความสัมพันธ์กับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการสอนที่สร้าคนเข้าใจกับนักเรียนได้อย่างดี เพราะเป็นสิ่ที่เขาเจอในทุกวัน สร้างความน่าสนใจ ตื่นเต้น และไม่จำเป็นที่ครูต้องมาเขียนบนกระดานแล้วบอกนักเรียนว่าแต่ละรูปเป็นอะไร นักเรียนเกิดความเข้าใจคงทน ไม่เกิดความน่าเบื่อในการเรียน จากกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ชมได้รับแรงบันดานใจ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่น่านำไปใช้เป็นอย่างยิ่ง ต้องขอบคุณที่ โทรทัศน์ครูจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ขึ้นมา
โดย พรนัชชา ราชคม (2012-04-02 20:27:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของครูพิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ติดตาม VDO ของท่านมาตลอดในการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวมาเป็นสื่อการสอน ซึ่งทำให้คณิตศาสตร์กลายเป็นวิชาที่ง่ายสำหรับเด็กๆ สำหรับเรื่องนี้สื่อการสอนถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวมากๆ คือ ผลไม้ และสิ่งของต่างๆ ที่เด็กแแต่ละคนได้นำมาจากบ้าน การที่ครูพิมพ์พร อสัมภินพงศ์ได้มอบหมายให้เด็กนำรูปทรงที่นักเรียนรู้จักมากจากบ้าน ดิฉันคิดว่าเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีที่เดียว สามารถที่จะทราบพื้นฐานของเด็กแต่ละคนได้ด้วยว่ารู้จักสิ่งของอะไรบ้าง และยังช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของการเรียนการสอนนี้ครูพิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ถือเป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อเลย เพราะเน้นการมีส่วนร่วมและให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน

:tv03: :tv07: :tv10:
โดย โชติกา สงคราม (2012-04-14 15:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดี วีดีภาพตัดขวางในเรขาคณิต ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สอดแทรกความสัมพันธ์กับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการสอนที่สร้าคนเข้าใจกับนักเรียนได้อย่างดี ครูสามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนและเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมาจัดการเรียนรู้ สื่การสอนที่นักเรียนคุ้นเคย จะช่วยให้นักเรียนจำและเข้าใจง่าย ทำให้มองเห็นการสร้างสื่อในเรื่องนี้และนำไปปรับใช้กับนักเรียนระดับมัธยมได้เป็นอย่างดี
โดย ศศิธร มากคล้าย (2012-04-18 11:00:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดี วีดีภาพตัดขวางในเรขาคณิต ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สอดแทรกความสัมพันธ์กับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการสอนที่สร้าคนเข้าใจกับนักเรียนได้อย่างดี ครูสามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนและเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมาจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่นักเรียนคุ้นเคย จะช่วยให้นักเรียนจำและเข้าใจง่าย ทำให้มองเห็นการสร้างสื่อในเรื่องนี้และนำไปปรับใช้กับนักเรียนระดับมัธยมได้เป็นอย่างดี
โดย ศศิธร มากคล้าย (2012-04-18 11:02:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมดี วีดีภาพตัดขวางในเรขาคณิต ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สอดแทรกความสัมพันธ์กับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการสอนที่สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนได้อย่างดี ครูสามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนและเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมาจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่นักเรียนคุ้นเคย จะช่วยให้นักเรียนจำและเข้าใจง่าย ทำให้มองเห็นการสร้างสื่อในเรื่องนี้และนำไปปรับใช้กับนักเรียนระดับมัธยมได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย ศศิธร มากคล้าย (2012-04-18 11:05:58) [แสดงความคิดเห็น]
ผศ.พิมพ์พร มีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนที่หลากหลาย น่าสนใจ โดยเฉพาะใช้สื่อจากของจริงซึ่งจะทำให้นักเรียนมองเห็นภาพของรูปทรงเรขาคณิตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกหรือบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆ รวมถึงให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม และยังให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการทำงานของตนเอง ได้ฝึกนักเรียนในหลายๆด้านมากเลยค่ะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ
โดย จรรยา ประพิณพงศา (2012-04-23 23:59:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณตัวอย่างที่ดีๆๆน่ค่ะ เป็นการจัดกิจกรรมการสอนทีดีมากคับ ฝึกให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริง ทำให้ผู้เรียนมองและจินตนาการรูปทรงสามมิติได้มากยิ่งขี้น ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมการใช้ผลไม้เพื่อให้นักเรียนได้หั่น มองเห็นภาพตัดขวางของรูปทรงต่าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติจริง จะเกิดความเข้าใจที่คงทนถาวร อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง และมีความเข้าใจในเรื่องภาพตัดขวางของรูปทรงเรขาคณิตมากยึ่งขึ่น สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกระดับการศึกษาเลยค่ะ ทำให้มองเห็นการสร้างสื่อในเรื่องนี้และนำไปปรับใช้กับนักเรียนระดับมัธยมได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 19:02:51) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณตัวอย่างที่ดีๆๆน่ค่ะ เป็นการจัดกิจกรรมการสอนทีดีมากคับ ฝึกให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริง ทำให้ผู้เรียนมองและจินตนาการรูปทรงสามมิติได้มากยิ่งขี้น ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมการใช้ผลไม้เพื่อให้นักเรียนได้หั่น มองเห็นภาพตัดขวางของรูปทรงต่าง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติจริง จะเกิดความเข้าใจที่คงทนถาวร อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง และมีความเข้าใจในเรื่องภาพตัดขวางของรูปทรงเรขาคณิตมากยึ่งขึ่น สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกระดับการศึกษาเลยค่ะ ทำให้มองเห็นการสร้างสื่อในเรื่องนี้และนำไปปรับใช้กับนักเรียนระดับมัธยมได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 19:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
ภาพตัดขวางในเรขาคณิต ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเลยครับเป็นการ ฝึกให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริง ทำให้ผู้เรียนมองและจินตนาการรูปทรงสามมิติได้มากยิ่งขี้น ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมการใช้สิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติจริง จะเกิดความเข้าใจที่คงทนถาวร อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง และมีความเข้าใจในเรื่องภาพตัดขวางของรูปทรงเรขาคณิตมากยึ่งขึ่น
โดย ศุภกิจ ทับแย้ม (2012-06-29 18:00:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของอาจารย์พิมพ์พร เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ เมื่อจินตนาการจากรูปทรงสามมิติ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและใช้กิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้ผลไม้ในการเรียนรู้รูปทรงต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และยังทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-09-11 19:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูการสอนของ ผศ.พิมพ์พร ทำให้เห็นความสำคัญของสื่อการสอนที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น เพราะสื่อสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นสื่อง่ายๆที่มีอยุ่ใกล้ตัวเพียงแต่ครูรู้จักนำมาใช้ นักเรียนก็มีส่วนร่วมในการหาสื่อมาจากบ้าน ทำให้บทเรียนมีความหมายกับนักเรียนและมีความคงทนในการเรียนรู้ การใช้สื่อในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสนุกสนานดีกว่าดูภาพในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ การสอนของ ผศ.พืมพ์พร เป็นตัวอย่างที่ดีของครูคณิคศาสตร์ทุกคน
โดย วิไลวรรณ เสนาธรรม (2013-10-16 11:21:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv