thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 309
Rate :
 3
ความยาว : 14.19 นาที | Online : 2011-06-28  
    ศาสนาและศีลธรรม มัธยมศึกษา : การสังเวยและอิสลาม - KS3 RE : Sacrifice and Islam  
    คุณจะสื่อสารในเรื่องที่ยาก ๆ อย่างการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส กับนักเรียนมัธยมต้นได้อย่างไร แคทรีน เคน คุณครูได้ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างออกไป ในทุกศาสนา เลือดถือเป็นสัญลักษร์ที่สำคัญ โดยแคทรีน ให้มันเป็นจุดเริ่มต้น เนื่องจากเด็กนักเรียนกำลังให้ความสนใจ ชั้นเรียนได้เริ่มต้นค้นหาสิ่งมีค่าทางกายภาพ ของเลือดทางอินเทอร์เน็ต และนำไปสู่การเปิดอภิปราย เกี่ยวกับวัตถุที่มีค่าทางกายภาพของร่างกาย ผลที่ได้รับ ไม่นานนักเรียนก็เข้าใจธรรมชาติอันมีค่าของมนุษย์ และแนวคิดของการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เธอแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับเรื่องราวของคนมุสลิม อิบราฮิม และอิสมาลี และเชื่อมโยงไปสู่เรื่องราวที่รู้จักกันดีของอับราฮัม และไอแซค ในรายการตอนนี้ ได้มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งเกม การค้นหาเรื่องราวของชาวมุสลิมก็เพื่อสร้างพัฒนาการ และความเข้าใจ ส่งเสริมการอภิปรายเพื่อให้เข้าใจแนวคิดเรื่องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
ในการจัดการเรียนการสอนศาสนานั้นจะเป็นปัญหาในโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนหลากหลายศาสนา แต่เป็นข้อได้เปรียบที่เด็กจะได้เรียนรู้ความแตกต่างที่หลากหลาย โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ที่ข้าพเจ้าเป็นครูอยู่นั้น ในชั้นเรียนมีทั้งนักเรียนไทยพุทธและมุสลิม การศึกษาศาสนานั้นจำเป็นต้องใช้วิธีการเปรียบเทียบให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง ให้เข้าใจถึงความแตกต่างของศาสนาอย่างชัดเจน โดยครูจำเป็นต้องสอนในประเด็นดังกล่าว บางครั้งอาจจะสอให้มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมจากศาสนาอื่นมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ :tv15:
โดย ฮัมดาน อ่อนหวาน (2011-07-10 15:33:53) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเรื่องศาสนาค่ะ ได้นำไปสอนและให้นักเรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับศาสนา....ดีมากๆ ค่ะ รู้อย่างนี้น่าจะเข้ามาศึกษาตั้งนานแล้ว ขอบคุณค่ะ :tv10:
โดย ชนัตชญานันทน์ เครือชัยแก้ว (2011-07-27 09:59:20) [แสดงความคิดเห็น]
fu,kd
โดย สมบัติ หงษ์ศรี (2011-12-16 17:51:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วรู้สึกว่าการเชื่อในบางอย่างแต่เรายังไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ่งเราก็ควรศึกษาหาความร้เพิ่มเติมและคุณครูที่สอนสิ่งเหล่าก็เพื่ออยากให้นักเรียนได้ทราบว่าทุกษาสนามีความเชื่อในสิ่งษักดิ์สิทธ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ทุกศาสนามีความเชื่อเหมือนกันทุกเรื่องและคุณครูได้สอนให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าว่าการเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธ์ของศาสนาแต่ละศาสนาน้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องแยกแยะให้ถูกต้องว่าอันไหนควรศึกษาไว้อันไหนควรดูอย่างเดียว
โดย จันทร์จิรา พิมพ์ประสาร (2011-12-25 17:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องนี้สนุกมากคะดูแล้วทำให้รู้สึกดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าประเทศใดชาติใดต่างก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เคารพบูชาเหมือนกันทุกชาติ
โดย สุนิสา ช่วยชุม (2012-01-11 18:16:42) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนของแต่ละศาสนาแตกต่างกันออกไปอย่างมากมายหลายอย่างซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะเข้าใจต่างกันเพราะพิธีกรรมแต่ละศาสนาม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแต่ละศาสนาต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักความจริงว่าพิธีแต่ละศาสนามีความนับถือไม่เหมือนกันเราควรเข้าใจความหมายง่ายๆว่าศาสนาของเราแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาแต่ละที่เชื้อชาติไม้เหมือนกันเราต้องศึกษาอย่างเข้าใจให้ลึกซึ้งและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง
โดย จันทร์จิรา พิมพ์ประสาร (2012-01-22 13:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเรื่องศาสนาในหน่วยนี้ออกแบบการเรียนการสอนได้ดีมาก ๆ คะ ครูสามารถนำรูปแบบหลาย ๆ รูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม แสดงออกถึงความคิดของตนเอง มีการเรียนโดยจับคู่กันเพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง การเรียนการสอนโดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจยากในแง่ของรูปธรรม แต่คุณครูก็สามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ วิธีการดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย สำเนา แก้วดา (2012-04-02 00:26:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv