thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 791
Rate :
 1.5
ความยาว : 14.09 นาที | Online : 2011-06-28  
    วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา : การสาธิตทางเคมี - KS4 Science : Demonstrating Chemistry  
    กฎระเบียบด้านสุขภาพ และความปลอดภัย ทำให้ครูวิทยาศาตร์รู้สึกหวั่นเกรงการสอนวิชาในภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องเกรงกลัว เพราะการสาธิตทางด้านเคมี นับว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัย และปฏิบัติได้จริง เวนดี้ บัทเลอร์ สาธิตการทดลอง 4 อย่างในชั้นเรียน วิชาเคมีเกี่ยวกับการแยกตัวของสารประกอบกับออกซิเจน ให้กับนักเรียนเกรด 11 การทดลองของเธอนั้นปลอดภัย แม้จะไม่ประสบผล 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เวนดี้จึงเข้ารับการอบรมจากคณะกรรมการด้านการศึกษา ระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่า การทำงานของเธอนั้นถูกต้อง ซึ่งก็ได้รับผลสำเร็จ กุญแจสำคัญ คือ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าร่วมในวิชาเคมี ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทดลองสาธิต ว่าสามารถทำได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการสอน หากว่าการทดลองนั้น ๆ ไม่ประสบผล  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
การสาธิตทางเคมีที่นำมานำเสนอดีมากเลยค่ะ เพราะห้องปฏิบัติการเคมีของเราโดยส่วนใหญ่ความพร้อมด้านความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐานดังนั้นหากมีความเสี่ยงในการทดลองก็จะเลี่ยงรูปแบบการทดลอง แต่เมื่อมีการทดลองที่ทดลองด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ห้องแลปมาตรฐานมาให้นักเรียนได้ชมก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน อย่างกรณีการเผาสารประกอบบางชนิดซึ่งจะมีการระเบิดดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันต้องครบถ้วน แต่ถ้าหากเราติดขัดด้านอุปกรณ์ ก็ใช้สื่อนี้ประกอบการเรียนรู้ได้ค่ะ ต้องขอบคุณโทรทัศน์ครู
โดย รุจิดา สุขใส (2011-07-01 17:55:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:เป็นตอนที่สร้างความมั่นใจให้คุณครู ในการปฏิบัติหรือสาธิตการทดลองในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าสารเคมีบางตัว หรือการทดลองบางอย่างไม่มีในบทเรียนของเรา แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของเราได้ โดยเป็นการสร้างความสนใจและผ่อนคลายความกังวลใจของผู้เรียนที่มองว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยุ่งยาก น่ากลัว และเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับเขา...อีกทั้งจากตอนนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณครูต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองได้ ทั้งๆ ที่ได้เตรียมการทดลองมาอย่างดี ซึ่งจะเป็นการแสดงให้นักเรียนเห็นว่าทุกคนหรือการทำการทดลองแต่ละครั้งอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ขอให้เรามีสติและหาสาเหตุของข้อผิดพลาดให้เจอ แล้วพยายามทดลองใหม่ อาจจะหลายครั้งหรือครั้งเดียว ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ถูกต้องได้หรือไม่นั่นเอง
โดย teeranuch sakontavat (2011-07-13 21:06:20) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณทีวีครูที่ต้องการให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนจากการที่ผมได้ชมการทดลองของครูเวนดี้ จะเห็นได้ว่่าในต่างประเทศที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าแล้วจะมีกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนการสอนที่เป็นระบบดีมากเช่นครูที่จะทำการทดลองให้นักเรียนได้ดูจะต้องได้รับการแนะนำจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน เมื่อทดลองแล้วหากไม่ได้ผลยังมีการนำมาทบทวนหาสาเหตุการทดลองใหม่ มีการประชุมหลังเลิกเรียนของครูในกลุ่มสาระด้วยกัน ได้รับการสนันสนุนจากครูที่มีความชำนาญกว่า แม้กระทั่งตัวนักเรียนก็ไม่ค่อยแสดงอาการที่ทำให้ครูรู้สึกประหม่าเมื่อเกิดการทดลองผิดพลาด ครูเองก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำการทดลองแม้จะเป็นครั้งแรกก็ตาม ผมคิดถ้าเรานำกระบวนการวิธีของเขามาใช้ก็จะดีมากเพราะเท่าที่เห็นในบ้านเรานั้น ครูได้พบผู้รู้จาก สพปหรือสพมปีละคลั้งก็นับว่าโชคดีแล้ว การประชุมกลุ่มสาระไม่ต้องถามถึง สิ่งเดียวที่เหลือคือใจของครูผู้สอน แต่ผมว่าโชคดีครับที่มีรายการทีวีครูให้ครูใหม่ๆได้ดูได้ศึกษาให้ครูได้ลองทำตามไม่ต้องไปถึงกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน แค่วิธีการทดลองก็เกิดประโยชน์ต่อครูมากมายและต่อนักเรียนด้วย แค่ข้อคิดจากวีดีโอที่ว่า "อาจารย์วิทยาศาสตร์ที่กระตือรือร้นเป็นบุครากรที่่จำเป็นในการกระตุ้นนักเรียนให้สนใจชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ก็ได้ประโยชน์มากแล้วครับ ขอบคุณทีวีครู :tv15:
โดย พูนศักดิ์ บุทเสน (2011-07-24 07:08:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณครับสำหรับการนำการทดลองของครูเวนดี้ บัทเลอร์มากให้ชม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ได้จากการชมจะพบว่าในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูใช่ว่าจะต้องหยุดการเรียนรู้ หากแต่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งหนึ่งก็คือการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคุณครูที่ทำการสอน และเมื่อความมั่นใจมีหรือเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้กุญแจดอกสำคัญ นั่นคือนักเรียนได้เกิดความสนใจ ความกล้า ความกระตือรือร้นมากขึ้นในการที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดย วุฒิศักดิ์ สุภิษะ (2012-06-18 22:35:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv