thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 494
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-06-22  
    ศิลปะ ระดับประถมศึกษา : โครงการวาดภาพเหมือนทั้งโรงเรียน KS1/2 Art : Whole-School Portrait Project  
    นำเสนอโดย ปีเตอร์ แซนเดอร์ส ผู้ช่วยหัวหน้าครู และครูประสานทางด้านศิลปศึกษา ในตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่าโครงการวาดภาพเหมือนที่โรงเรียนลอริสตัน ในแฮคนีย์ จัดทำขึ้นสามารถพัฒนาระดับการเรียนรู้ได้อย่างไร การวาดภาพเป็นงานที่เกิดขึ้นระหว่างการวาด และการทาสี โดยใช้วิธีการอย่างเช่น การวาดภาพหน้าที่ใช้สอนสำหรับเด็กอนุบาล กับการจัดวางระดับแบบสามมิติ สำหรับเด็กโตมารวมกัน ซึ่งในวีดิทัศน์ตอนนี้จะไปดูว่าทักษะใหม่ ๆ ที่ต้องใช้วัสดุมากมาย สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไร หนึ่งในประโยชน์หลาย ๆ ประการที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการวาดภาพเหมือนทั้งโรงเรียน ก็คือมันทำให้นักเรียน และครูมีโอกาสที่จะเห็นความหลากหลายของวิธีการ และผลลัพธ์ที่สามารถเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน มันจะแสดงให้เราเห็นการทำงานในแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการอื่น ๆ รายการนี้ได้รวบรวมแนวคิดในการวาดภาพซึ่งแบ่งออกเป็น การวาดภาพหน้า การทำหุ่น การดูโทนสีของผิว การใช้น้ำมันลงสี การทำรูปเหมือนโดยใช้ดินเหนียว การทำหน้ากากแบบสามมิติ การทำรูปเหมือนสามมิติโดยใช้กล่องรองเท้า ภาพถ่าย และเทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัสดุต่าง ๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลควรจัดแบบเป็นรูปธรรม เป็นสามมิติ เช่น ให้สัมผัส ให้จับต้อง ให้ดู ให้ทำแล้วเด็กๆจะเกิดประสบการณ์และจินตนาการตามมา ส่วนของเด็กประถมเน้นทักษะ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น รวมทั้งการแสดงออก นั่นคือการนำเสนอ การถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาในโลกแห่งศิลปะนั่นเองและครูเป็นผู้กระตุ้นความคิดที่อยู่รอบนอกของนักเรียนให้โดเด่นออกมา
โดย เรวัต ทองมา (2011-07-02 00:36:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิดิโอนี้ เป็นการสอนให้เด็กทำงาน กับสื่อศิลปะต่างๆ ในที่นี่ได้แก่การหาวัสดุที่หลากหลาย ประกอบกับวิธีการที่ซับซ้อน ให้เด็กปฐมต้นเข้าใจและลงมือปฎิบัติได้โดยที่ไม่ละเลยที่จะเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ โดยการเริ่มให้เด็กรู้จักโทนสีพื้นฐาน ทฤษฎีสีพื้นฐาน ในที่นี้ ครูสอนแม่สีแสงซึ่งได้แก่ สีแดง เหลือง น้ำเงิน ที่จับคู่ผสมกันแล้วจะได้เพิ่มเป็นสีเขียว ส้มและ ม่วง เป็นต้น สอนการสังเกตและการใช้รูปทรงเรขาคณิตที่ประยุกต์ใช้กับใบหน้า โดยให้เด็กทดสอบความเข้าใจในทฤษฎีที่สอนไปด้วยการลงมือปฏิบัติ วางแผนการลงมือทำที่กระดาษเพื่อให้เด็กเห็นโครงสร้างก่อนลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ทำให้เด็กมีอิสระที่จะใช้เครื่องมือมาช่วยให้งานปั้นดูสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้แต่เพียงดินเหนียวอย่างเดียว โดยมีครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ ฝึกให้สังเกตมากกว่าจะใช้ความคิดสำเร็จรูปครอบงำเด็กจนเด็กขาดความมั่นใจในการจินตนาการ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ :tv02: :tv02:
โดย จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว (2012-04-07 00:20:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิดิทัศน์การสอนศิลปะ ระดับประถมศึกษา : โครงการวาดภาพเหมือนทั้งโรงเรียน เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวเองเพราะ ต้องรับผิดชอบสอนศิลปะด้วย แต่เป็นคนที่ไม่มีฝีมือในการวาดรูปเลย จึงลองหาวิธีที่จะสอนนักเรียนให้สนุกสนานและมีความสุขขณะเดียวกันก็ให้มีควงามรู้ในเรื่องที่เรียนด้วย เทื่อได้ชมวิดิทัศน์ดังกล่าวทำให้ได้แนวคิดในการสอนหลายอย่าง และรเห็นความแตกต่างของการสอนของครูฝรั่งกับตัวเอง เขาสอนศิลปะ เขาก็จะสอนให้เต็มที่กับสิ่งนั้น ให้ทดลอง ให้ลงมือทำ ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ได้กลัวว่าจะเลอะหรือจะสกปรก ทำให้เด็กสนุกสนานและอยากเรียน จากแนวคิดตรงนี้ทำให้ทราบว่าจะปรับวิธีการสอนของตนเองอย่างไร ขอบคุณมากๆ ค่ะ
โดย นางจุฬารัตน์ เขาทอง (2012-04-15 10:36:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv