thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 166
Rate :
 0
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2011-06-07  
    อาหารค่ำของคุณยาย - Inspirations : Dinner Granny  
    รายการสร้างสรรค์ตอนนี้เป็นการรวมเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ของโรงเรียนกับความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในโรงเรียนความต้องการพิเศษ เมืองกลอสเตอร์เชอร์เข้าด้วยกัน เมื่อแม่ครัวแพท เคนดัล เริ่มงานที่โรงเรียนความต้องการพิเศษนิวไซแบลนด์ ในเซาท์กลอสเตอร์เชอร์ เธอยินดีมากเมื่อรู้ว่าฝ่ายบริหาร ต้องการให้เธอเสิร์ฟอาหารปลอดสารพิษ โรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในท้องถิ่น แต่แพทตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงดอกไม้ของผู้ดูแลโรงเรียนให้เป็นแปลงพืชผักสวนครัว โดยอาศัยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากสมาคมพืชสวนแห่งธอร์นบรี ไม่เพียงแค่นำพืชผักสวนครัวจากแปลงของโรงเรียนมาปรุงอาหารเย็น นักเรียนยังได้เรียนรู้การเติบโตของพืชจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ทำให้บทเรียนของพวกเขาสมบูรณ์ขึ้น ประเด็นหลัก: รายการอาหารในโรงเรียนถูกปรับเปลี่ยน เพื่อเน้นสิ่งที่สอนในห้องเรียน - ในวันวิคตอเรีย นักเรียนรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์! ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด แพทจัดการปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษให้มากขึ้น และเสิร์ฟอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้น้อยลง นักเรียนช่วยเตรียมอาหาร เพื่อปูทางไว้สำหรับการประกอบอาชีพด้านจัดเลี้ยงในอนาคต  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

 
 
เป็นมุมการจัดการงานในโรงเรียนให้มีความสอดคล้องให้เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ตลอดจนอาหารในสมัยก่อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ชอบในแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนที่มีแนวคิดดังกล่าว
โดย รุจิดา สุขใส (2011-06-18 06:56:56) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:45:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv