thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 294
Rate :
 3
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-06-06  
    พลศึกษา มัธยมศึกษา : กระตุ้นนักเรียนหญิง ตอน 2 - KS3/4 PE : Motivating Girls 2  
    (ตอนต่อ) พริสต์ธอป เป็นวิทยาลัยเทคนิคทางด้านกีฬาในเมืองลีดส์ ในสารคดีตอนนี้ จะศึกษาลักษณะกลยุทธ์ และทักษะการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา ที่สามารถกระตุ้น และสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเรียนผู้หญิง โจ เกรฉฮม และแพม นิโคลาส อาจารย์สอนวิชาพลศึกษา ทำงานร่วมกันในการสอนวิชาดังกล่าว ในการสอนวิชาการเข้าจังหวะสำหรับนักเรียนเกรด 9 พวกเขาใช้เทคนิคมากมาย เพื่อสร้างความแตกต่าง และให้ผลตอบรับกับนักเรียน ในปี 2004 ได้มีการบรรจุวิชาการเต้นรำในหลักสูตร ซึ่งโจ เกรแฮม ได้คุยให้เราฟังทั้งในแง่ของภาคทฤษฎี และปฏิบัติ นอกจากนี้เรายังได้เห็นว่า การใช้วีดีทัศน์เป็นสื่อการสอน สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนผู้หญิง มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์งานแสดงของตัวเอง และเพื่อน ๆ ได้ กุญแจสำคัญที่ทำให้พริสต์ธอป ประสบผลสำเร็จต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้หญิง ได้แก่ การประเมินผลการเรียน คณะผู้สอน และทักษะที่ดีของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา
การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 1
ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วย Constructivism (การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง) ตอนที่ 2
(ตอนต่อ) ตัวอย่างการพัฒนาครูในสาขาพลศึกษา เป็นครูพันธุ์ใหม่ภายใต้แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism ในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ คือเน้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
การสอนของทางโรวเรียนถือว่าดีมาก เพราะช่วยให้นักเรียนหญิงมีความกระตือรือร้น ในวิชาพลศึกษามากขึ้น
โดย ฮาซัน สะมะแม็ง (2012-01-23 22:49:43) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของทางโรวเรียนถือว่าดีมาก
โดย อับดุลเล๊าะ เจ๊ะโด (2012-01-27 03:25:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของทางโรวเรียนถือว่าดีมาก
โดย มาฮาดี ดือราแม (2012-01-30 19:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv