thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 171
Rate :
 4
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-05-16  
    พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself  
    จอห์น เบย์ลีย์ อดีตครู และผู้รู้เรื่องการจัดการพฤติกรรม คิดว่าเรื่องหนึ่งที่จัดการยากที่สุด เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิผลในชั้นเรียน คือ การแสดงความมั่นใจเพื่อให้นักเรียนสนใจ และให้ความเคารพ ในตอนนี้เบย์ลีย์จะนำประสบการณ์มากมายของเขา ไปยังโรงเรียนโฟลสโตนใกล้ ๆ บาร์นสลีย์เพื่อนิเทศ และให้คำแนะนำแก่ไบรอัน ดาลตัน หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ เบย์ลีย์แนะนำไบรอันดังต่อไปนี้ • แสดงทัศนคติที่ดีและสื่อความมั่นใจออกไป • ให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี • นำนักเรียนไปตามขั้นตอนหลัก ๆ ของบทเรียนเพื่อให้เด็กรู้สึกว่ากำลังเดินไปสู่เป้าหมาย ไบรอันกล่าวว่า “ผมมัวแต่พะวงถึงคำที่จะใช้ และแทนที่จะปล่อย ๆ ไป ผมกลับทำสิ่งที่ให้ผลด้านลบเพราะคิดว่าเด็กคงสงสารผมถ้าผมทำตัวเป็นครูดาลตันที่น่าเวทนา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ตั้งกฎโรงเรียนให้ได้ผล - Teaching With Cowley : School Rules OK
ชมการจัดการเรื่องความเครียดและกฎของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนบางแห่งมีกฎมากเกินไป จะพบว่ากฎที่กำหนดขึ้นอย่างรีบเร่งจะนำไปปฏิบัติยาก เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv