thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 65
Rate :
 4
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2011-05-16  
    พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : จงเป็นตัวของตัวเอง - Teaching With Bayley : Be Yourself  
    ศึกษานิเทศก์ จอห์น เบย์ลีย์ ไปโรงเรียนพิมลิโค ที่เวสต์มินสเตอร์ เพื่อนิเทศการสอนของคาลัม คลักสตัน ครูสอนภาษาอังกฤษ เบย์ลีย์ถ่ายวิดีโอการสอนไว้ เพื่อใช้แสดงความเห็นในการอบรมเชิงปฏิบัติการตัวต่อตัว ที่มีเป้าหมายจะพัฒนา และปรับปรุงวิธีการสอน ในตอนนี้เบย์ลีย์จะสาธิตว่าการเลี่ยงการเผชิญหน้า และการดึงความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล อาจเป็นเรื่องท้าทายแต่ก็ให้ผลดีได้พอ ๆ กัน เบย์ลีย์เชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เขาเชื่อว่านี่คือกุญแจสู่การบริหารชั้นเรียนสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิผล ศึกษานิเทศก์แนะนำให้คาลัมลองวิธีต่อไปนี้ • ใช้ภาษาที่ฟังเป็นเชิงบวก • ใช้คำสั่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อสอนนักเรียน • ให้นักเรียนลงมือทำงานเร็วขึ้นเพื่อการสรุปบทเรียนจะได้เกิดประสิทธิผลกว่านี้ • วิธีการสอนที่เป็นกันเองมากกว่านี้จะให้ประโยชน์มาก  
     
Share |
 

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv