thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1682
Rate :
 4
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2011-03-24  
    นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)  
    เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงรู้จักนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์  
     
Share |
 

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ปัญหาสำคัญของนักศึกษาครู ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ คืออาย และกลัวที่จะพูดผิด มาฟังเทคนิคโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
สุดยอดจริงๆนะคะอาจารย์...ทำให้คิดถึงการสอนที่สนุกๆของอาจารย์ค่ะ...SPED รุ่นที่ 3 :tv15:
โดย จรัญญา (2011-03-24 18:07:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ตั้งแต่การสอนผู้ที่จะเป็นครูจนถึงการสอนของครูลงสู่นักเรียน ขอขอบคุณที่นำเสนอเพื่อเป็นวิทยาทานผมจะนำเอาไปใช้ในการสอนอย่างแน่นอน :tv15:
โดย พูนศักดิ์ บุทเสน (2011-03-28 08:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบคำพูดอาจารย์ตรงที่ ความเห็นไม่มีผิดถูก ดีใจที่เราคิดไม่ผิด(เหมือนอาจารย์) แต่ว่าจะลองนำสิ่งใกล้ตัวนักเรียนมาอธิบาย เพราะโรงเรียนที่ผมอยู่นั้นอยู่ในเมือง ภูมิปัญญาที่เด่นชัดก็มีเครื่องปั้นดินเผา ปลาตะเพียน กะลา ซึ่งจะลองหามาปรับใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ดู... :tv07: :tv17: :tv17: :tv17:

:tv16: คำพูดที่ชอบมากในวิดีโอนี้
เรียนรู้ ดูเห็น ทำเป็น เล่นสนุก...
วิทยาศาสตร์ ถ้าจินตนาการได้และสัมผัส ลงมือทำ เด็กจะทำได้ และทำได้ดี...
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
วันนี้มีแรงไปสอนแล้วครับ
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-06-03 05:27:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนค่ะ จะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ
โดย สุดารัตน์ นามมนตรี (2011-06-16 16:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นการนำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวหรือสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาใช้สอน จากการที่ได้ดูตัวอย่างนี้แล้ว คิดว่าคุณครูทุกคนสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์เข้าไปสอนในวิชาของตัวเองได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากและไกลตัวอีกต่อไป เพราะมันคือชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง และจะทำให้นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมา โดยที่ครูไม่จำเป็นจะต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ในห้องทดลองเท่านั้น
โดย รุสลัน เจ๊ะอารง (2011-10-02 20:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสอนถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะ
โดย ฐณัษฎากรณ์ ท้าวเขื่อนแก้ว (2011-12-20 18:34:46) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ขา..คิดถึงอาจารย์นะค่ะ ...ได้ตัวอย่างการสอนโดยใช้สื่อง่ายๆๆ จะปรับใช้กับเด็กปฐมวัยค่ะ
โดย เอื้อมพร ยั่งยืน (2012-01-24 06:33:53) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่สามารถนำภูมิปัญญาที่นักเรียนได้พบ เห็นเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ทำให้มองภาพออกว่า สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้ เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น นักเรียนน่าที่จะเห็นว่ามีส่วนร่วมอย่างมาก ส่วนตัวแล้วผมอยาทำตามอาจารย์นะครับ จะลองคิด ลองปรับดู ด้วยเหตุที่ผมเป็นคนที่อยู่ในสังคมในเมืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อได้ออกไปสอนเด็กนักเรียนที่อยู่ตามชนบท จึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่นักเรียนเหล่านั้นมอบให้ด้วยครับ จะพยายามปรับเรียนนรู้ร่วมกันกับเด็กครับ
โดย สุขสันต์ จำเริญสตย์ (2012-04-04 18:16:01) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้เข้าใจมากครับ เป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว สิ่งที่ใช้ในชีวิตและภูมิปัญา เข้ามาผนวกกับวิทยาศาสตร์ทำให้เข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ในเพียงแค่ตำรา แต่ทำให้ผู้เรียนสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ของการเรียนรู้นอกห้องเรียน เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและอยากที่จะเรียนรู้ นอกเหนือไปกว่านั้นยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาอันควรค่าแก่การสืบทอดต่อไปในอนาคต เคยเรียนกับอาจารย์และตอนนี้ก็ยังรู้สึกประทับใจในการเรียนการเรียนของอาจารย์อยู่ครับ
โดย พงศกร (2012-04-21 10:40:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเรียนรู้การนำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบว่า วิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษา การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น การศึกษาเครื่องอีดอ้อย เป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่ใกล้ตัว สิ่งที่ใช้ในชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ สนุกสนานเพลิดเพลินจากการเรียนรู้โดยไม่ได้อยู่แค่เพียงในตำรา แต่ให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโดย "เรียนรู้ ดูเห็น ทำเป็น เล่นสนุก"
โดย อัจฉรียา สิงห์แก้ว (2012-05-11 08:23:22) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมอาจารย์ทั้งสองท่าน และน่ายินดีกับนักศึกษาและนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว

การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนจากสื่อที่เ็ป็นสื่อเทคโนโลยีอย่างเดียว เรียนรู้จากสื่อที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ก็สามารถนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนได้ อีกอย่างสามารถนำนักเรียนนักศึกษาไปศึกษานอกห้องเรียน ไปยังถิ่นฐานหรือแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อีกด้วย ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ตามสภาพจริง และทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย

ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนที่นำภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาบูรณาการการเรียนการสอนของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับ สำหรับผมได้อะไรดี ๆ กับท่านเยอะเลยครับ
โดย ณัฐวุฒิ มณีขัติย์ (2012-05-11 09:19:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv