thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 462
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2011-03-24  
    เรียนงานของพ่อที่...แหลมผักเบี้ย อ.ณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคล รร.วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) (ฉบับเต็ม)  
    โครงการในพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสนพระราชหฤทัยเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโครงการแหลมผักเบี้ย เป็นแหล่งศึกษาเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น ใช้หญ้าบำบัด ใช้บ่อผึ่ง เป็นแหล่งศึกษาเรื่องการกำจัดขยะ (การใช้บ่อปูนทำปุ๋ย) และมีการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในของ เด็กนักเรียน รร.วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) จ.เพชรบุรี ด้วย  
     
Share |
 

อ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก อ. เสน่ห์ สังข์ภิรมย์ (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอน การอ่านออกก็คิดออก ด้วยหนังสือเล่มเล็ก การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 2 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
ยังคงเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคต่อ เพิ่มเติม

ICT ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คุณครูชัยณรงค์ แก้วสุก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ชมการนำสื่อ ICT ที่หลากหลายทั้งเรื่องของ Animation, Simulation, Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอนที่ 1 รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี
นำเสนอแนวคิด และ การบูรณาการของเด็กๆชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น กับการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน ตอน 1 เพิ่มเติม

มัคคุเทศก์น้อย คุณครูสุวาสนา พรหมชีหมุน รร.เกาะปันหยี
เพราะเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ชมเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อเป็นมัคคุเทศก์น้อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การบูรณาการกับคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้การบวกลบคูณหารเป็นภาษาอังกฤษในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มเติม

 
 
ปัญหาขยะและน้ำเสียในชุมชนและเมืองขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อม
อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงห่วงใย
ในปัญหาดังกล่าว และได้เล็งเห็นว่าการบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

หากนำเทคโนโลยีีสมัยใหม มาใช้เพียงอย่างเดียวก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก
ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น กิจกรรม ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในการย่อยสลายสิ่งสกปรกย่อมมีมาก
และรวกเร็วพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริเรื่อง การบำบัดของเสียด้านขยะและน้ำเสียโดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่ง่ายราคาถูก ทุกคนทำได้ ไม่สลับซับซ้อนค่าใช้จ่ายต่ำและให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
คนไทยโชคดีมาก
โดย ขนิษฐา สรรเสริญ (2011-06-25 11:21:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้มีโอกาสดูซีรีย์เรื่อง "เรียนงานของพ่อที่...แหลมผักเบี้ย อ.ณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคล รร.วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) (ฉบับเต็ม)" ด้วยความบังเอิญ แต่เมื่อดิฉันได้เข้ามาดูแล้ว ทำให้ฉันได้รับรู้ว่า อย่างน้อยแล้วในสิ่งที่ดิฉันทำเพื่อโรงเรียนและนักเรียนมันยังน้อยกว่าในสิ่งที่จารย์ได้ทุ่มเทารสอนลงไป ดิฉันได้ดูวีดีโอตอนนี้แล้ว ดิฉันจะนำแนวการสอนนี้ไปพัฒนาการสอนให้ดีขึ้นและพัฒนาการเรียนหารสอนใหมีความก้าหน้ามากขึ้นค่ะ
โดย รวีวรรณ แซ่ต่าน (2011-10-12 14:11:13) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับปัญหาขยะและน้ำเสียซึ่งมีผลต่อชีวิตประชากรจำนวนมาก และได้มีการปรับโดยนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี
โดย ลลิตา กะการัมย์ (2011-10-12 14:58:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงได้ทรงเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาการกำจัดขยะหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจึงเป็นสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตัวเราและบุคคลอันเป็นที่รัก
โดย นิตยา พูลแสง (2011-10-13 10:59:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงได้ทรงเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาการกำจัดขยะหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจึงเป็นสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตัวเราและบุคคลอันเป็นที่รัก
โดย นิตยา พูลแสง (2011-10-13 10:59:45) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้เป็นโคครงการที่ดีช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรักและความห่วงแหนของสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเห็นคคุณค่าของความสำคัญโดยเฉพาะปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงได้ทรงเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาดังนั้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาการกำจัดขยะหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจึงเป็นสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตัวเราและบุคคลอันเป็นที่รัก จึงเป็นสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตัวเราและบุคคล
โดย กรุณา ผนึกดี (2011-10-13 14:58:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะนิสัยคนไทยไม่รับผิดชอบ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโครงการช่วยเหลือชุมชนพวกเราควรตระหนักและเห็นความสำคัญ
โดย นิวาส อุทธา (2011-10-13 19:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
ว้าวๆๆๆ ที่นี่หนูเคยไป จังหวัดบ้านเกิดของหนูเองคะ :tv04:
โดย ศุลีพร พึ่งมี (2011-12-29 12:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการแก้ปัญหาการกำจัดขยะหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจึงเป็นสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น :tv03: :tv17: :tv15:
โดย ซูไวบะห์ ยาโงะ (2012-01-16 15:48:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv