thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 8537
Rate :
 4
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2011-03-23  
    กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม  
    การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย ใครสะสมการ์ดได้มากสุดในชั่วโมงเรียนนั้นก็นำมาแลกเป็นของรางวัล  
     
Share |
 

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ชมทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม

 
 
ขอบคุณครับ...ดีมากๆเลยครับ
ทำให้ผมคิดไอเดียได้หลายอย่างเลยเพื่อที่จะสอนเด็ก....
พลศึกษาไม่เพียงแต่จะให้เด็กแข็งแรงได้เท่านั้น แต่ต้องบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาเข้าด้วยกัน..ขอบคุณครับขอบคุณ
โดย จิรวัฒน์ ลายยูง (2011-04-13 14:40:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กไม่เบื่อ สนุกสนาน รู้จัการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ ผ่านเกมและรางวัล นำไปใช้บูรณาการกับทุกกล่มสาระได้ดีด้วย
โดย จิตรา สวยรูป (2011-04-16 10:38:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับที่ให้ทางเลือกสำหรับครู :tv02:
โดย อดิศร ศรศิลป์ (2011-05-05 20:42:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุุณครับๆ ดีมากๆ :tv15:
โดย อับดุลฮาเล็ม บือดือเล๊าะ (2011-05-14 19:23:18) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับมากๆเลยครับ พอผมเห็นคลิปนี้ผมคิดทันทีเลยว่าวิชาพละศึกษาก็มีแค่เแบเดิมที่ผมเคยเรียนมานั้นแหละจะมีอะไรแปลกใหม่ แต่พอเปิดมาดูผมประทับใจมากครับ คุณครูสอนได้โดยเด็กไม่เบื่อเลยครับ เป็นเทคนิคที่ดีและเหมาะสมกับเด็กวัยนี้ครับ เพราะเด็กส่วนใหญ่ชอบการเล่นเกมหรือการแข่งขันกันอยู่แล้ว ซึ่งถ้านำมาใช้ในการเรียนการสอนก็จะเป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็น อย่างดี และไม่ยึดติดกับกรอบเดิมด้วยครับ ถึงผมไม่ได้สอนวิชาพละ แต่ผมได้นำคลิปนี้ไปให้เพื่อนครูได้ดูแล้วครับ เค้าสนใจและจะนำไปปฎิบัติด้วย ขอบคุณจริงๆครับ
โดย วีรศักดิ์ กาสังข์ (2011-06-20 11:14:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูตอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ทั้งสองตอนแล้ว รู้สึกประทับใจมากครับ อ.สุขุม ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวพื้นฐานไปประยุกต์กับเกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนจากการตั้งกฎและกติกาง่ายๆ รวมทั้งยังนำไปประยุกต์กับวิชาคณิตศาสตร์ คือ การบวกเลข ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการฝึกการใช้ความคิดในการคำนวณ ทำให้เกิดผมแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนพลศึกษาในชั้นเรียนของตัวเอง ขอบคุณครับ :tv15:
โดย นพคุณ นาคทอง (2011-07-01 20:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ มีเทคนิคการสอนเยอะดีครับ ขอบคุณครับ
โดย ยุทธพงศ์ การะยม (2011-07-08 21:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: ดีค่ะ เล่นแต่ได้ความรู้ เขาเรียนกว่าเล่นแบบมีสาระ
โดย นงลักษณ์ บุตทศ (2011-08-01 21:53:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ให้ความสนุกสนาน และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ความเป็นระเบียบ ความสามัคคี และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน อ.สุขุม เทศกรณ์ เก่งมากค่ะ ดูแล้วประทับใจค่ะ และจะขอนำไปใช้เป็นแนวทางในการสอนต่อไป :tv07: :tv07: :tv07: :tv07: :tv18: :tv07:
โดย กัลยาณี ตรีโภคา (2011-08-21 20:08:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะมีเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ยิ่งเอาเกมเข้ามาช่วยในการสอนไม่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ชอบกันทั้งนึ้น ทำให้การเรียนพละศึกษาไม่น่าเบื่อเหมือนเคย ในการสอนลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กกระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมกืจกรรมมากขึ้นอีกด้สยค่ะ
โดย พิมพ์มาดา อนุสามิ (2011-08-26 12:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ ดูแล้วเด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว ดูไม่เหนื่อยเลย ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน สร้างความสามัคคีในการเล่นกีฬา
โดย ทนงศักดิ์ กมุทมาศ (2011-08-31 19:12:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ มีเทคนิคการสอนเยอะ ทำให้เด็กชอบและสนุกกับกืจกรรมที่ทำ :tv03: :tv18:
โดย สุภาวดี พรมเฮียง (2011-09-05 10:43:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม คุณครูสุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ จะเป็นแบบเดิม เดิมสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย ใครสะสมการ์ดได้มากสุดในชั่วโมงเรียนนั้นก็นำมาแลกเป็นของรางวัล เป็นการให้กำลังใจเด็กดีมาก ครับ ชื่นชมครับ
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-09-07 22:49:42) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เป็นการสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น คุณครู ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย ใครสะสมการ์ดได้มากสุดก็นำมาแลกเป็นของรางวัล การกระตุ้นเด็กได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหว ตามลูกเต๋า เด็กสนุกสนานมาก
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-09-14 22:24:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อ
โดย วัชระ พุฒบานเย็น (2011-09-15 00:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม :tv17: เป็นเรื่องจริงครับ เมื่อเป็นเกมส์จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน โดยเราสังเกตุเห็นว่าเด็กเมื่อเรียนโดยเล่นเกมส์ แล้วเด็กจะสนุกสนานกับการเล่น พร้อมฝึกกล้ามเนื้อไปด้วย โดยได้ทักษะการเคลื่อนที่ ได้ความแม่นยำ รู้จักการรอคอย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ความเป็นระเบียบ ความสามัคคี และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน เป็นการสอนที่ผู้เรียนสนุกอยากเรียนไม่เบื่อ ขอชื่นชมและให้กำลังใจครับ
โดย วัฒนชัย เหมวิภาต (2011-09-23 06:40:23) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคับตรงกับที่สอนเลยสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนได้
โดย ธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา (2011-09-28 06:12:06) [แสดงความคิดเห็น]
หลักสูตรพลศึกษาทำให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เกมส์ต่างๆทางพลศึกษา ทำให้เด็กสนุกสนาน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ จากรายการโทรทัศน์ครู เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เห็นตัวอย่างเกมส์เพื่อการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวที่มีความสนุกสนาน เป็นประโยชน์มาก คุณครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกพลศึกษาจะได้สามารถสอนได้ถูกวิธี มีความสอดคล้องกับหลักสูตร เพียงแต่คุณครูวางแผน เตรียมสื่อ และวิธีวัดผล ให้เกิดประโยชน์แท้
โดย kantapass phansooksri (2011-10-13 01:26:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด้กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วักอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
โดย สุขประชัย คำยานุกูล (2011-10-13 11:04:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมากเลย เด็กสนุกสนาน มีกติกา ฝึกการเคลื่อนไหว เป็นระบบ ทำให้เด็กมีวินัยเบื้องต้น ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ณัฐกานต์ คำภีระ (2011-10-20 17:39:19) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ไม่ยุ่งยากอะไร มีประโยชน์ทำให้ร่างกายทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จิตใจร่าเริงแจ่มใสเป็นคนมีสติ คลายความเครียดจากการทำงาน การเรียน มีไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สามารถปรับตัวเข้าไปผู้อื่นได้ดี :tv15:
โดย ฐปนีย์ โคตรชุม (2011-10-24 08:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะจะได้นำไปสอนเด็กพลศึกษาให้เก็บไปใช้ประโยชน์ในการสอนต่อไป พัฒนาทักษะได้เป็นระบบดีมาก ชื่นชมมากค่ะ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2011-10-30 12:47:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับ...มีสาระและได้ความรู้มาก
โดย วีรศักดิ์ พิทักษ์สันติกุล (2011-11-02 23:31:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดูจากหน้าตานักเรียนแล้ว รับรู้ได้ว่า เรียนอย่างมีความสุข และยิ่งกว่านั้น ความสุขของเด็กๆ เหล่านั้นก็กลับมายังครูสุขุมเช่นกัน สามารถที่สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนได้ จริงๆ
โดย ตวงรัตน์ รื่นยุทธ์ (2011-11-07 22:57:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคูณมากๆครับ ได้ไอเดียมากๆ
โดย อาทิตย์ วงศ์กำภู (2011-12-16 05:18:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการเรียนการสอนกิจกรรมนี้มากค่ะ ให้ความสนุกสนาน และสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และฝึกทัษะการเคลื่อนไหวต่างๆให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกความเป็นระเบียบ ความสามัคคี ดูแล้วประทับใจค่ะ :tv04:
โดย มาลดีนี กาเดร์ (2011-12-24 14:41:39) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:=ชอบมากค่ะมีสาระและได้ความรู้มากเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ :tv15:
โดย ซูไรนา ยูโซะ (2012-01-08 21:26:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบ เวลาเรียนไม่น่าเบื่อ :tv04
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-01-09 10:51:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะมีกิจกรรมทำให้สนุก :tv03:
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-01-09 10:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าได้เรียนพละแบบนี้ต่อไปจะไม่น่าเบื่อเลยคะ :tv09: :tv09: :tv09: :tv09:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-01-10 11:39:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนค่ะทำให้ไม่น่าเบื่อมีเกมที่หลากหลาย
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-01-10 18:36:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อและส่งเสริมสมรรถภาพให้กับเด็กด้วยค่ะ :tv09:
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-01-10 20:02:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนค่ะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนวิชาพละและยังมีกิจกรรมให้เล่นโดยที่เด็กไม่เบื่อ
โดย นุรฮูดา มะเซาะ (2012-01-10 20:41:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะทำให้เด็กสนุกสนานกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวได้เรียนร้ใน การทำงานเป็นทีมและทำให้เด็กมีความสามัคคีในการเล่นกีฬา ขอบคุณที่มีรายการดีๆที่ให้ชม ขอกด :tv15: :tv07:
โดย พาตีเมาะบูงอสายู (2012-01-10 21:02:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกความพร้อมเพรียงและยังทำให้เรานั้นได้ฝึกประสาทสัมผัสได้ดี และยังทำให้นักเรียนได้รับสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง เกิดการเรียนรู้ที่ใหม่ๆนักเรียนไม่เบื่อทำให้มีความสุขและเพลิดเพลินในการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน :tv02: :tv15:
โดย บูรฮัน นิบง (2012-01-10 21:07:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งและสามารถนำไปใช้ในการสอนต่อไปได้
โดย ซัน บินสาและ (2012-01-11 14:46:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมสนุกและได้ผ่อนคลายความเครียด
โดย ไซหนับ หะยีมูซอ (2012-01-11 20:07:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เล่นมีสาระมาก
โดย นิราบิฮะห์ นิเด (2012-01-11 20:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อและทำให้เด็กสามารถมีความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษาได้อย่างสนุกสนาน และมีความสามัคคีต่อกัน
โดย อาบูซาเปียน แก่ (2012-01-11 21:37:05) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบมากเลยครับ เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างให้เด็กได้มีร่างกายแข็งแรง
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-12 17:34:58) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากเพราะทำให้กระตุ้นการเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบือสำหรับการเรียรการสอน และยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย
โดย ฟาติมา นาวานิ (2012-01-13 16:11:39) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ!เป็นการเรียนการสอนที่เยื่ยมมากๆทำให้เด็กนักเรียนสนุกสนานกระตือรือร้นในการเรียนที่ที่ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ :tv02:
โดย พาตีเม๊าะ เล๊ะเต็งโซ๊ะ (2012-01-13 17:33:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
โดย นูรานี มิหิแอ (2012-01-13 20:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนแบบใช้เกมสนุกมาก อยากให้มีแบบนี้จัง
โดย ฮาบิด ยูดิง (2012-01-13 21:36:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเกิดการกระตือรื้อร้นในการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนเเบบเดิมๆ
โดย สาวานี ลิแจ (2012-01-13 23:05:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ
โดย นาดียา สาแม (2012-01-14 12:37:42) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้สนุกมากทำให้นักเรียนได้รู้จักการเคลื่่อนไหวและการเคลื่อนที่ทำให้นักเรียนมีสมาธิและไหวพลิปรู้จักสามัคคีกับเพื่อนๆ
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-14 20:11:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียน (ขอชื่นชมการสอนของครูค่ะ) :tv02:
โดย อุนุสรา ยะโกะ (2012-01-14 22:29:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่สนุกและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป มีเทคนิคที่หลากหลายไม่เหมือนใคร
โดย ฮานีซะห์ วาปอ (2012-01-15 11:32:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนทีดีมากเราสามารถนำใช้ไปได้อย่างหลากหลายและไม่น่าเบื่อ ทำให้มีความในการดู
โดย ฮาปือเสาะ เซ็งแมดี (2012-01-15 11:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่สนุกสำหรับเด็กป.1-ป.3มากและใช้ความคิดได้อย่างรวดเร็ว
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-01-15 16:14:25) [แสดงความคิดเห็น]
การเทคนิคที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ดีมาปรับในการสอน เช่นอ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
โดย อับดุลมานะ มาหะมะ (2012-01-15 16:58:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีสามารถนำไปใช้สนได้ :tv15:
โดย ฟาดิลลาฮ์ บีรู (2012-01-15 21:30:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีสามารถนำไปใช้สอนได้ :tv15: :tv15:
โดย ฟาดิลลาฮ์ บีรู (2012-01-15 21:32:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ ดูแล้วเด็กๆ สนุกสนานกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว ดูไม่เหนื่อยเลย ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน สร้างความสามัคคีในการเล่นกีฬา
โดย อามัน มะแซ (2012-01-16 09:49:02) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน :tv15:
โดย อาบูอาบัส อาลี (2012-01-16 10:25:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย นูซีฮัน เจะแต (2012-01-16 14:16:42) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เกิดความสนุกสนามแก่เด็กและเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งในเวลาเรียนอีกด้วย
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-01-16 15:36:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความกระตุ่นในการเรียนและเด็กได้ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวอีกด้วยและได้ฝึกทักษะความคิด ความจำและยังทำให้เด็กได้ออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ :tv10: :tv10: :tv10: :tv15:
โดย ซีตีมารีแย อับดุลเลาะห์ (2012-01-16 19:10:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเป็นเทคนิคการสอนที่สามารถทำให้เด็กสนุกสนานอยากเรียนในทุกๆคาบเลยค่ะ :tv02: :tv03: :tv18: :tv15: :tv10:
โดย นารีซา ลาเต๊ะ (2012-01-16 22:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับเพราะทำให้ผมได้มีรูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้นำเอาไปใช้สอนเด็กนักเรียนต่อไปไม่มากก็น้อย(ถ้ากระผมได้เป็นครูในอนาคต จะเป็นครูที่ดีให้ได้)
โดย นัสรี เจ๊ะแว (2012-01-18 03:34:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด้กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วักอัตราเร็ว
โดย แพนดี บาฮา (2012-01-18 21:28:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้กับตนเอง และเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก
โดย พาซีละ สาและ (2012-01-19 15:24:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-19 22:36:48) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กเกิดความสนุนสนานและไม่เบื่อในการเรียนและได้ออกกำลังกายอีกด้วย
โดย ซัลมา ตันหยง (2012-01-20 10:12:37) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้วิธีสอนดีมาก :tv15:
โดย อับดุลกอเดร์ แวหะมะ (2012-01-20 11:39:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีมากทําให้เด็กทํากิจกรรมไปด้วย
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-20 12:35:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบ อ.สุขุม เทศกรณ์ จะทำให้เด็กนักเรียนสนุกสนามและจะไม่เครียดในการเรียน
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-01-20 14:39:49) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้รุ้เกียวกับการเคลือนทีของร่างกายว่ามีส่วนนัยบ้าง
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-01-20 16:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมากเลย เด็กสนุกสนาน มีกติกา ฝึกการเคลื่อนไหว เป็นระบบ ทำให้เด็กมีวินัยด้วยครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-01-20 16:38:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเป็นการสร้างความสนุกสนานแก่เด็กอีกทั้งยังช่วยแก้ความเบื่อหน่ายของเด็กอีกด้วยทำให้ได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานไปด้วยกัน
โดย คอยรี ลาเย็ง (2012-01-20 19:40:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ เป็นกิจกรรมที่เด็กชอบมากและทำให้สมถรรภาพดี ขอชมอาจารย์สุขุมมากค่ะ
โดย ฮัมเซาะ แวเงาะ (2012-01-20 20:51:51) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กเรียนแล้วสนุกสนาน
โดย พาตีเมาะบูงอสายู (2012-01-20 21:28:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ใด้ดูวีดีโอโทรทัศน์ครูทำให้เราใด้แนวคิด เทคนิคและทักษะต่างๆ ในการเลือนไหว ทำให้เรานั้นนำเทคนิคทักษะต่างๆมาประยุกค์ในชีวิประจำวันครับ
โดย อิสมาแอ กามา (2012-01-20 21:58:47) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบมากครับ เพราะเป็นการสอนที่ให้ความสนุกสนาน ได้ออกกำลังกาย ได้เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ทำให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถคลายเครียดจากเรื่องต่างๆได้ :tv02:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-01-20 22:05:11) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครับ เพราะการสอนแบบนี้ทำให้เด็กได้ฝืกทักษะการคิดและการเคลื่อนไหว ทั้งยังทำให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นทีมและทำให้เกิดความสามัคคี :
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-21 11:35:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากพร้อมใช้อุปกรณ์มาประกอบการเคลื่อนไหวด้วย
โดย มาโซ สาและ (2012-01-21 13:22:41) [แสดงความคิดเห็น]
คือเป็นวิธิสอนที่ผมสามารถนำไปใช้ได้ เเละผมคิดว่าเด็ก ฯ ที่ผมสอนน่าจะสนุกกับเกมต่าง ฯ นี้ ขอบคุณครับ ที่ทำให้ผมได้รู้ ว่ามีวิธีสอนเเบบนี้ด้วย ขอบคุณครับ :tv06:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-21 14:58:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเด็กด้วยวิธีสอนที่หลากหลายทำให้เด็กไม่เบื่อและทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานด้วย :tv02:
โดย มูฮัมหมัดไซดี ลงยะระ (2012-01-22 07:22:47) [แสดงความคิดเห็น]
การทำงานเป็นทีมและทำให้เด็กมีความสามัคคีในการเล่นกีฬา ขอบคุณที่มีรายการดีๆที่ให้ชม
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-01-22 19:52:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากพร้อมใช้อุปกรณ์มาประกอบการเคลื่อนไหวด้วย
โดย อดินันท์ สูโร (2012-01-22 22:43:34) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจมากเลยครับจากการดูวิดีโอการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนทีทำให้เด็กๆเรียนอย่างมีความสุขและไม่เบื่อกับการเรียนและแถมยังได้ฝึกความอยู่เป็นทีมด้วย
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 00:25:22) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับมากๆเลยครับ พอผมเห็นคลิปนี้ผมคิดทันทีเลยว่าวิชาพละศึกษาก็มีแค่เแบเดิมที่ผมเคยเรียนมานั้นแหละจะมีอะไรแปลกใหม่ แต่พอเปิดมาดูผมประทับใจมากครับ คุณครูสอนได้โดยเด็กไม่เบื่อเลยครับ เป็นเทคนิคที่ดีและเหมาะสมกับเด็กวัยนี้ครับ
โดย กัมรี อาลี (2012-01-23 00:55:25) [แสดงความคิดเห็น]
ประใจกับเทคนิคการสอนของอาจารย์มาก ที่สามารถดึงดูดเด็กให้สนใจในการเรียนพละอย่างสนุก :tv03:
โดย อุสมาน ตาเละ (2012-01-23 01:19:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเกมที่ดีมากครับ เกมแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้สึกไม่เบื่อที่อยากจะเรียน
โดย มะนาซาวี อูเซง (2012-01-23 01:45:46) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับมากที่มีเทคนิคในการเล่นเกม และยังทำให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ
โดย ฮาฟีซี รอนิง (2012-01-23 03:46:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนาน โดยการประยุกต์ในการใช้เกมโยนลูกเต๋าเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีการเคลื่อนไหวทางกายมากที่สุด :tv15:
โดย อับดุลเลาะ เจ๊ะอาแว (2012-01-23 09:32:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆด้วย
โดย ซอลาฮูดิน เมาะแว (2012-01-23 14:30:50) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเกมมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ รวมถึงได้รับความสนุกสนานด้วย ดีมากครับ :tv15:
โดย มะซอและ แวจิ (2012-01-23 15:53:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการเรียนการสอนกิจกรรมนี้มากการเทคนิคที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ดีมาปรับในการสอน :tv15: :tv02:
โดย ซารูวี เจะฮี (2012-01-23 16:28:03) [แสดงความคิดเห็น]
การดัดแปลงกิจกรรมต่างๆทําให้เด็กสนใจในการเรียนมากขึ้น ชอบมากคับ
โดย นูรฮาซัน ยูโซ๊ะบลูกา (2012-01-23 17:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กมีการเคลื่อนใหวที่ดี
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-01-23 18:32:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี และมีเทคนิคหลากหลายด้วยกัน
โดย อามีร ยูโซ๊ะ (2012-01-23 20:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีและใช้อุปกรณ์ในการสอนวิธีการเคลื่อนไหวด้วย :tv02:
โดย มะซำรี ปอเง๊าะ (2012-01-23 20:51:58) [แสดงความคิดเห็น]
ได้กำลังได้รู้ในการเคลื่อนไหวภายในกลุ่มและมีความเหมาะสมในเลือกใช้อุปกรณ์ในการสอน
:tv05:
โดย มะซูนา ดีเยาะ (2012-01-23 23:23:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีในการสอนแบบนี้ซึ่งจะทำให้เด็กไม่เบื่อเด็กๆก็สนใจที่จะเรียนมากขึ้น น่าชื่นชมมากเยี่ยม
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-23 23:25:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่มีเทคนิคทีดีมาก ทำให้นักเรียนไม่เบื่อเเละอยากที่จะเรียนรู้เเละสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น :tv17:
โดย อัฟฟัรดี อาแว (2012-01-24 00:50:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนแบบนี้มากค่ะทำให้เด็กได้คิด มีสมาธิได้ความสามัคคีและได้ประสบการณ์อีกด้วย
โดย ซูวัยบะห์ เซ็งโซะ (2012-01-24 14:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนพลศึกษาทำให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เกมส์ต่างๆทางพลศึกษา ทำให้เด็กสนุกสนาน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เห็นตัวอย่างเกมส์เพื่อการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวที่มีความสนุกสนาน และเป็นประโยชน์มาก
โดย อามีเนาะ เตะ (2012-01-24 16:26:01) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนในห้องเรียน :tv17: :tv17: :tv17:
โดย มูฮาหมัดอาฟิ เจ๊ะอูมา (2012-01-24 17:20:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ......เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กมีการเคลื่อนไหวทั่วทั่งร่างกายเป็นการใช้ทักษะที่คลอบคลุมทั้งหมดถือว่าเป็นทักษะการสอนที่ดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย คอดีเยาะห์ กาจิ (2012-01-24 23:52:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับ...มีสาระและได้ความรู้มาก
โดย แพนดี ซาเบะ (2012-01-25 09:44:59) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจมากเลยครับจากการดูวิดีโอการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนทีทำให้เด็กชอบมากครับ...มีสาระและได้ความรู้มากๆเรียนอย่างมีความสุข
โดย รุสดี สาแม (2012-01-25 10:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีและใช้อุปกรณ์ในการสอนวิธีการเคลื่อนไหวด้วย
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-01-25 10:40:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนทีดีมากเพราะเป็นการสอนที่ใช้อุปกรณ์มาเกียวกับการเรียน
โดย ซู เจะกา (2012-01-25 23:38:21) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนในห้องเรียน
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-01-26 19:26:06) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนในห้องเรียน
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-01-26 19:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ได้ทั้งความสนุกสนามและการเคลือนไหวเหมาะสมกับวัย
โดย ซัดดัม บือราเฮ็ง (2012-01-26 19:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ มีเทคนิคการสอนที่สามารถคุ้มเด็กในระดับประถมวัย
โดย ไพซอ สะอะ (2012-01-26 21:06:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่ดีมาก และเป็นการสอนที่นำอุปกรณ์มาใช้ควบคู่กับการเรียนเพือเกิดประโยชน์
โดย มูฮัมหมัดไซฟู วาเลาะ (2012-01-26 22:17:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อและส่งเสริมสมรรถภาพให้กับเด็กด้วยค่ะ
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-01-26 22:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อจะทำให้เด็กเกิดประติกริยาเร็วขึ้น
โดย มาฮีดีน อาแว (2012-01-26 23:56:57) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เรื่อง การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่
โดย ต่วนอนุมาศ ตอกอ (2012-01-30 03:44:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากที่มีรายการดีๆแบบนี้อย่างนี้ก็ได้แนะนำให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเข้ามาดูเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนต่อไป หาได้ยากมากสำหรับครูพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะปรับตัวให้มีความสุขไปพร้อมๆกับเด้กนักเรียน เพราะครูรุ่นเก่ามักสอนตามอายุครูแต่ลืมคำนึงถึงอายุของผู้เรียนว่าเขามีความต้องการในเรื่องอะไร และชอบอะไร หากผู้สอนสามารถปรับตนเองได้ตามความต้องการของผู้เรียนก็น่าจะดีนะค่ะ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-02-07 20:58:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก
โดย ประคอง สามารถ (2012-02-28 15:22:14) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ข้าพเจ้าชื่อนายธันวา ดนูวัส นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้กับอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์สุขุม เทศกรณ์มีเทคนิควิธีการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาได้ดีและมีการเตรียมการสอนที่ดี มีการนำการเล่นของเด็กมาประยุกต์ใช้ในการสอนเช่น การสอนแบบเล่นเกมเพื่อให้เด็กๆเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย ทำให้เด็กๆได้ความรู้ควบคู่กับการได้เล่นสนุกสนาน
โดย ธันวา ดนูวัส (2012-03-09 14:22:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม คุณครูสุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ จะเป็นแบบเดิม เดิมสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย ใครสะสมการ์ดได้มากสุดในชั่วโมงเรียนนั้นก็นำมาแลกเป็นของรางวัล เป็นการให้กำลังใจเด็กดีมาก ครับ ชื่นชมครับ
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-03-30 17:53:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา โดยให้เด็กได้เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ โดยใช้เกมและเพลงประกอบนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเป็นการสร้างความสนใจ ความสนุกสนาน การมีส่วนร่วมของเด็ก ทำให้เด็กไม่เบื่อมีเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศึกษา เด็กจะชอบออกกำลังกาย สร้างเสริมคุณธรรมได้เป็นอย่างดี
โดย เกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่ง (2012-04-01 12:31:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูตอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ทั้งสองตอนแล้ว รู้สึกประทับใจมากครับ อ.สุขุม ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวพื้นฐานไปประยุกต์กับเกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนจากการตั้งกฎและกติกาง่ายๆ รวมทั้งยังนำไปประยุกต์กับวิชาคณิตศาสตร์ คือ การบวกเลข ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการฝึกการใช้ความคิดในการคำนวณ เป็นนการบูรณาการซึ่งทำให้เกิดแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนพลศึกษาและวิชาอื่นในชั้นเรียนของตัวเอง ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย ประภา สนิทผล (2012-04-08 08:47:53) [แสดงความคิดเห็น]
-ขอบคุณความคิดดีๆ ชอบเทคนิคการสอนเป็นเกม นักเรียนสนุกสนานมีความสุขดีมาก :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สำเริง ถาวรทรัพย์ (2012-04-18 12:11:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในรูบแบบการเคลื่อนไหว้ แบบการเล่นเกม ทำให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆ และทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนามไม่เบื่อ ในการเรียนหรือนักเรียนเครียดจากวิชาอืน พอมาถึงคาบของพลนักเรียนได้ระบาายความเครียดโดยการเล่นเกม และเกมที่นักเรียนเล่นนั้นก็ได้แทรกประโยชน์ต่างๆ เช่นการเคลื่อนไหว้ ความว่องไว้ และได้ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาม ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ในการเรียนการสอนให้มีความ และนักเรียนก็ได้ออกกำลังกายโดยที่นักเรียนเล่นเกม ได้สร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียน และสอนตรงตามหลักสูตร
โดย รอฮีม๊ะ สาแล๊ะ (2012-04-18 18:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
หลักสูตรพลศึกษาทำให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เกมส์ต่างๆทางพลศึกษา ทำให้เด็กสนุกสนาน มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ จากรายการโทรทัศน์ครู เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เห็นตัวอย่างเกมส์เพื่อการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวที่มีความสนุกสนาน เป็นประโยชน์มาก คุณครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกพลศึกษาจะได้สามารถสอนได้ถูกวิธี มีความสอดคล้องกับหลักสูตร เพียงแต่คุณครูวางแผน เตรียมสื่อ และวิธีวัดผล ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-04-22 10:39:28) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนพละศึกษาแต่ก่อนดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องยากมากไม่รู้ว่จะสอนอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกได้ความรู้และพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา และมีความสนุกสนาน เพราะตัวเองไม่ถนัดทางด้านนี้ แต่พอได้เห็นการนำเสนอกิจกรรมการสอนของอาจารย์ดีมากค่ะ เพราะต่อไปคงจะไม่เครียดกับารออกแบบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระนี้อีกแล้ว จะเป็นกรสอนที่ให้ควมรู้เกิดควมสนุกทั้งผุู้สอนและผุู้เรียน ขอขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่แบ่งปันประสบการณ์และทักษะการสอนให้
โดย ทองใส แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 18:27:00) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยม การเรียนการสอนพลศึกษาสามารถพัฒนาการคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญาได้จริงๆ พัฒนาการทางกาย เด็กๆนักเรียนได้เคลื่อนไหว กระโดดโลดเต้น พัฒนาการทางอารมณ์ ด้วยความสนุกสนานรื่นเริง ทางสังคม ได้เพื่อนร่วมกลุ่มมีความสมัครสมานสามัคคีกันภายในกลุ่ม สติปัญญามีการคิดค้นจังหวะเคลื่อนไหวให้ตรงตามลักษณะที่กำหนดไว้ มีการคิดเพลงที่มีจังหวะตรงกับเกมที่กำหนด
โดย ยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์ (2012-04-23 10:06:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยเฉพาะในวิชาพลศึกษา ข้าเจ้าเห็นด้วยเป้นอย่างยิ่ง เพราะจากการที่ได้ศึกษาด้วยการได้ชมรายการโทรทัศน์ครูจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนทีความสนุกสนานมีความสนใจได้เรียนรู้กฎระเบียบกติกาการเล่นเกิดไกวพริบจะต้องคอยระวังเช่นการจับกลุ่มตามจำนวนนับต่าง ๆ
ครูมีการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนที่ดีใช้วัสดุง่าย ๆที่หาได้ใกล้ตัวมีขั้นตอนการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก
โดย ทองอยู่ มีแก้ว (2012-04-26 13:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา
โดย จันทร์สุดา วงศ์พิพันธ์ (2012-04-26 21:11:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย ใครสะสมการ์ดได้มากสุดในชั่วโมงเรียนนั้นก็นำมาแลกเป็นของรางวัล เราสามารถนำแนวการสอนมาใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของเราได้เป็นอย่างดี และขอขอบอาจารย์ที่นำการสอนดี ๆมาฝากเพื่อนครู
โดย ประกาย ช้างคง (2012-05-01 18:25:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเหมาะสมกับเด็กที่ชอบเล่น ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วและยังได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกนักเรียนชอบแน่นอนการเล่นเกมนักเรียนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหามีไหวพริบครูต้องวางแผนเตรียมการสื่อการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
โดย ศุภนิตย์ ศรีสว่าง (2012-05-04 16:26:01) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จัดกิจกรรมได้ดีมากครับ นักเรียนได้เคลื่อนไหว สนุกสนาน มีกติกา ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา
:tv15:
โดย ขวัญชัย สุขแสงศรี (2012-05-19 19:50:46) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยการตั้งกฎกติกาง่ายๆให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วย นอกจากนี้อาจารย์ยังบูรณาการสอนกับกลุ่มสาะคณิตศาสตร์ โยนักเรียนได้ฝึกคิดคำนวณบวกเลขควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวด้วย เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆ
โดย ฉวี ธีระแนว (2012-05-25 22:53:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้เป็นวิธีการสอนที่ทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อและทำให้เด็กสามารถมีความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษาได้อย่างสนุกสนาน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย มงคล พรมวงศา (2012-05-29 19:32:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกกรมการสอนที่ดี มีการแบ่งลำดับขั้น เมื่อผ่านดา่นที่ 1 ก็จะถึงด่านที่ 2 ทำให้นักเรียนทุกคนต้องทำให้ผ่านด่านต่างๆ เมื่อทำไม่สำเร็จก็จะไม่สามารถเข้าด่านต่อไปได้ :tv15:
โดย มารียัม อิเเต (2012-06-17 07:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กไม่เบื่อ สนุกสนาน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
โดย ฟาลีฮะ อามิง 4/2 (2012-06-17 20:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำเจ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียนวิชาพลศึกษาแล้วเกิดการอยากเรียนอยากเล่น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาเกิดความสนุก เป็นการสอนที่ดีมากๆค่ะ การสอนวิชาพลศึกต้องเป็นการสอนที่เน้นการสอนที่ทำให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งคลิปนี้ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้คุณครูที่สอนวิชาพลศึกษา ได้ดูและทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองค่ะ
โดย สุอาภา อนุโต (2012-07-08 20:34:57)
กิจกรรมการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำเจ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียนวิชาพลศึกษาแล้วเกิดการอยากเรียนอยากเล่น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาเกิดความสนุก เป็นการสอนที่ดีมากๆค่ะ การสอนวิชาพลศึกต้องเป็นการสอนที่เน้นการสอนที่ทำให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งคลิปนี้ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้คุณครูที่สอนวิชาพลศึกษา ได้ดูและทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองค่ะ
โดย สุอาภา อนุโต (2012-07-08 20:36:04)
กิจกรรมการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำเจ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียนวิชาพลศึกษาแล้วเกิดการอยากเรียนอยากเล่น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาเกิดความสนุก เป็นการสอนที่ดีมากๆค่ะ การสอนวิชาพลศึกต้องเป็นการสอนที่เน้นการสอนที่ทำให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งคลิปนี้ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้คุณครูที่สอนวิชาพลศึกษา ได้ดูและทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองค่ะ
โดย สุอาภา อนุโต (2012-07-08 20:36:05)
กิจกรรมการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำเจ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียนวิชาพลศึกษาแล้วเกิดการอยากเรียนอยากเล่น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาเกิดความสนุก เป็นการสอนที่ดีมากๆค่ะ การสอนวิชาพลศึกต้องเป็นการสอนที่เน้นการสอนที่ทำให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งคลิปนี้ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้คุณครูที่สอนวิชาพลศึกษา ได้ดูและทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองค่ะ
โดย สุอาภา อนุโต (2012-07-08 20:36:05)
กิจกรรมการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จำเจ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กที่เรียนวิชาพลศึกษาแล้วเกิดการอยากเรียนอยากเล่น เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาเกิดความสนุก เป็นการสอนที่ดีมากๆค่ะ
โดย สุอาภา อนุโต (2012-07-08 20:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ!เป็นการเรียนการสอนที่เยื่ยมมากๆทำให้เด็กนักเรียนสนุกสนานกระตือรือร้นในการเรียนที่ที่ไม่น่าเบื่อเลยครับ
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-07-13 12:02:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่นำการเคลื่อนไหวพื้นฐานไปประยุกต์กับเกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนจากการตั้งกฎและกติกาง่ายๆ รวมทั้งยังนำไปประยุกต์กับวิชาคณิตศาสตร์ คือ การบวกเลข ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการฝึกการใช้ความคิดในการคำนวณ :tv18:
โดย สายพิน เจริญผล (2012-07-18 15:59:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่นำเกมเข้ามาประยุกต์กับการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความสนุกสนานในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น และได้ให้นักเรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง
โดย ธนวัฒน์ สนธิยา (2012-07-24 10:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่สนุก เหมาะกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ขอบคุณครับ
โดย ชนินทร์ พุ่มแก้ว (2012-07-31 21:50:17) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกความพร้อมเพรียงและยังทำให้เรานั้นได้ฝึกประสาทสัมผัสได้ดี และยังทำให้นักเรียนได้รับสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง เกิดการเรียนรู้ที่ใหม่ๆนักเรียนไม่เบื่อ เป็นกิจกรรมที่นำเกมเข้ามาประยุกต์กับการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความสนุกสนาน
โดย ไพรุต พรมเทศ (2012-08-08 15:47:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ ท่าน อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม สำหรับกิจกรรมดีดีนะครับ บรรยากาศการเรียนรู้ดีมากเลยครับผมชอบมากๆ กับเด็กๆ ที่เล่นกิจกรรมของอาจารย์ได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่ สิ่งที่ได้รับชมในวันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับผมมากเลยครับ ก็ต้องขอให้ท่าน อ.สุขุม เทศกรณ์ จัดทำ เทคนิคและวิธีการสอนดีๆ อย่างนี้มาให้พวกเราได้รับชมกันอีกนะครับ ขอบคุณครับ :tv15:
โดย นิติพงษ์ จันทร์ตา (2012-09-10 16:42:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อ
โดย ศิริชัย สิงห์ทอง (2012-09-25 12:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะมีเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ยิ่งเอาเกมเข้ามาช่วยในการสอนไม่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ชอบกันทั้งนึ้น ทำให้การเรียนพละศึกษาไม่น่าเบื่อเหมือนเคย ในการสอนลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กกระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมกืจกรรมมากขึ้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อ
โดย อัจฉรา จันทร์ผ่อง (2012-10-09 18:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนทำให้ผมคิดไอเดียได้หลายอย่างเลยเพื่อที่จะสอนเด็ก....
พลศึกษาไม่เพียงแต่จะให้เด็กแข็งแรงได้เท่านั้น แต่ต้องบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาการเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกความพร้อมเพรียงและยังทำให้เรานั้นได้ฝึกประสาทสัมผัสได้ดี และยังทำให้นักเรียนได้รับสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง เกิดการเรียนรู้ที่ใหม่ๆนักเรียนไม่เบื่อ เป็นกิจกรรมที่นำเกมเข้ามาประยุกต์กับการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความสนุกสนานยิ่งเอาเกมเข้ามาช่วยในการสอนไม่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ชอบกันทั้งนึ้น ทำให้การเรียนพละศึกษาไม่น่าเบื่อเหมือนเคย ในการสอนลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กกระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมกืจกรรมมากขึ้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อ
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-12-04 21:34:08) [แสดงความคิดเห็น]
โดยหลักสูตรของวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะเน้นหนักในด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งการเคลื่อนไหวมีรูปแบบต่างๆหลายอย่าง ถ้าให้เด็กทำตามคำสั่งของครูบ่อยๆ ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเด็กในวัยนี้ ชอบการเล่นแบบการแข่งขันในลักษณะเกม ซึ่งถ้าครูนำเกมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน ครูแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งครูสุขุมได้ใช้เทคนิคการเล่นเกมในกระบวนการเรียนการสอน เพราะท่านคิดว่า การใช้เกมจะทำให้เด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ โดยเกมที่ครูนำมาใช้ จะมีความหลากหลาย และสามารถวัดทักษะทุกด้าน เช่น เกมลูกเต๋า จะวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ ความสามารถในการโยนของให้แม่นยำ ความสามารถในการคาดคะเน และดวง เป็นต้น
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-12-04 22:43:30) [แสดงความคิดเห็น]
โดยหลักสูตรของวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะเน้นหนักในด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งการเคลื่อนไหวมีรูปแบบต่างๆหลายอย่าง ถ้าให้เด็กทำตามคำสั่งของครูบ่อยๆ ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเด็กในวัยนี้ ชอบการเล่นแบบการแข่งขันในลักษณะเกม ซึ่งถ้าครูนำเกมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน ครูแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งครูสุขุมได้ใช้เทคนิคการเล่นเกมในกระบวนการเรียนการสอน เพราะท่านคิดว่า การใช้เกมจะทำให้เด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ โดยเกมที่ครูนำมาใช้ จะมีความหลากหลาย และสามารถวัดทักษะทุกด้าน เช่น เกมลูกเต๋า จะวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ ความสามารถในการโยนของให้แม่นยำ ความสามารถในการคาดคะเน และดวง เป็นต้น
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-12-04 22:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
โดยหลักสูตรของวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะเน้นหนักในด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งการเคลื่อนไหวมีรูปแบบต่างๆหลายอย่าง ถ้าให้เด็กทำตามคำสั่งของครูบ่อยๆ ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเด็กในวัยนี้ ชอบการเล่นแบบการแข่งขันในลักษณะเกม ซึ่งถ้าครูนำเกมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน ครูแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งครูสุขุมได้ใช้เทคนิคการเล่นเกมในกระบวนการเรียนการสอน เพราะท่านคิดว่า การใช้เกมจะทำให้เด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ โดยเกมที่ครูนำมาใช้ จะมีความหลากหลาย และสามารถวัดทักษะทุกด้าน เช่น เกมลูกเต๋า จะวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ ความสามารถในการโยนของให้แม่นยำ ความสามารถในการคาดคะเน และดวง เป็นต้น
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-12-04 22:43:41) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้การเรียนพละศึกษาไม่น่าเบื่อเหมือนเคย ในการสอนลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กกระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมกืจกรรมมากขึ้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อ
โดย มาหะมะ อาแว (2012-12-05 11:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกประทับใจมากที่ อ.สุขุม ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวพื้นฐานไปประยุกต์กับเกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15:
โดย อาบูอาบัส อาลี (2012-12-05 12:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนทำให้ผมคิดไอเดียได้หลายอย่างเลยเพื่อที่จะสอนเด็ก....
พลศึกษาไม่เพียงแต่จะให้เด็กแข็งแรงได้เท่านั้น แต่ต้องบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาการเรียนแบบนี้ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกความพร้อมเพรียงและยังทำให้เรานั้นได้ฝึกประสาทสัมผัสได้ดี และยังทำให้นักเรียนได้รับสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง เกิดการเรียนรู้ที่ใหม่ๆนักเรียนไม่เบื่อ เป็นกิจกรรมที่นำเกมเข้ามาประยุกต์กับการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความสนุกสนานยิ่งเอาเกมเข้ามาช่วยในการสอนไม่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ชอบกันทั้งนึ้น ทำให้การเรียนพละศึกษาไม่น่าเบื่อเหมือนเคย ในการสอนลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กกระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมกืจกรรมมากขึ้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหวและการเคลือนทีของเด็กนักเรียนในการเรียนการสอนของ ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อ ภายในตัวของเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียน ที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้น
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-12-05 13:13:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุก ความเพลิดเพลิน ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดอยากเรียนอยากเล่น ครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขันพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน นอกจากนี้ครูยังบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนได้ฝึกคิดคำนวณเลขควบคู่กันไปกับการเคลื่อนไหว ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย แลได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่กันไป
โดย อาสมิง แมแล (2012-12-05 16:38:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุก ความเพลิดเพลิน ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดอยากเรียนอยากเล่น ครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขันพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน นอกจากนี้ครูยังบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนได้ฝึกคิดคำนวณเลขควบคู่กันไปกับการเคลื่อนไหว ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย แลได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่กันไป
โดย อาสมิง แมแล (2012-12-05 16:39:59) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกประทับใจมากครับ อ.สุขุม ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวพื้นฐานไปประยุกต์กับเกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนานเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น คุณครู ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และการกระตุ้นเด็กได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหว ตามลูกเต๋า เด็กสนุกสนานมากเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทางเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เห็นตัวอย่างเกมส์เพื่อการออกกำลังกาย คุณครูผู้สอนสามารถสอนได้ถูกวิธีและสามารถนำไปใช้ในการสอนได้
โดย ฮารีกัน หารูมุ (2012-12-05 16:52:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานโดยใชัเทคนิคการเล่นเกมต่างๆมาประยุกค์ใช้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับครูพลศึกษาและจะเป็นแนวทางให้กับครูพันธ์ใหม่ให้กับครูอีกหลายๆๆคนเลยทีเดียวจ้า..........สิ่งที่สำคัญผู้เรียนเรียนแล้วมีความสุขเท่านี้ก็ถือว่าสบผลสำเร็จแล้วขั้นหนึ่งแล้ว :tv15: :tv01:
โดย นูรีนา สอมะลี (2012-12-05 20:00:10) [แสดงความคิดเห็น]
3 จะเน้นหนักในด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งการเคลื่อนไหวมีรูปแบบต่างๆหลายอย่าง ถ้าให้เด็กทำตามคำสั่งของครูบ่อยๆ ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเด็กในวัยนี้ ชอบการเล่นแบบการแข่งขันในลักษณะเกม ซึ่งถ้าครูนำเกมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน ครูแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งครูสุขุมได้ใช้เทคนิคการเล่นเกมในกระบวนการเรียนการสอน เพราะท่านคิดว่า การใช้เกมจะทำให้เด็กมีความสุขและเกิดการเรียนรู้ โดยเกมที่ครูนำมาใช้ จะมีความหลากหลาย และสามารถวัดทักษะทุกด้าน เช่น เกมลูกเต๋า จะวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ ความสามารถในการโยนของให้แม่นยำ ความสามารถในการคาดคะเน และดวง เป็นต้น :tv12: :tv03: :tv14: :tv15:
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2012-12-05 20:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยการตั้งกฎกติกาง่ายๆให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วย นอกจากนี้อาจารย์ยังบูรณาการสอนกับกลุ่มสาะคณิตศาสตร์ โยนักเรียนได้ฝึกคิดคำนวณบวกเลขควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวด้วย เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆ
โดย ฟิรมาน ยะโกะ (2012-12-05 20:40:01) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลิน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจเรียน ครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียน และที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้น :tv15: :tv17:
โดย อาบูซาเปียน แก่ (2012-12-05 20:50:07) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกประทับใจมากครับ อ.สุขุม ได้กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของคุณครูสุขุม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุก ความเพลิดเพลิน ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดอยากเรียนอยากเล่น กับ คุณครูสุขุม สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานโดยใชัเทคนิคการเล่นเกมต่างๆมาประยุกค์ใช้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับครูพลศึกษา
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-12-05 22:32:42) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสุขุม สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานโดยใชัเทคนิคการเล่นเกมต่างๆมาประยุกค์ใช้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับครูพลศึกษา
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-12-05 22:34:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:25:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:26:40) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:27:18) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:27:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:28:01) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:28:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:28:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:29:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:29:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:30:19) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:30:22) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:31:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:31:36) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:32:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินแก่นักเรียนครูได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนการสอนและยังสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วย และได้ฝึกวินัย ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถ เรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุดในการเรียนและที่สำคัญเด็กนักเรียนมีแรงจุงใจในการเรียนมากขึ้นอาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงคลายความเครียดมีไหวพริบและมีความสุขสนุกสนานกับการที่ได้เรียนในคาบนี้ทำให้เด็กสนใจและมีความสุขในการเรียนนอกจากนี้ยังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:32:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
โดย มะซอและ แวจิ (2012-12-05 23:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อและส่งเสริมสมรรถภาพให้กับเด็กด้วยครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานโดยใชัเทคนิคการเล่นเกมต่างๆมาประยุกค์ใช้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับครูพลศึกษาและจะเป็นแนวทางให้กับเด็กๆและพวกเราในอนาคต
โดย มะนาซาวี อูเซง (2012-12-06 00:05:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
ได้ดูตอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ทั้งสองตอนแล้ว รู้สึกประทับใจมากครับ อ.สุขุม ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหวพื้นฐานไปประยุกต์กับเกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนจากการตั้งกฎและกติกาง่ายๆ รวมทั้งยังนำไปประยุกต์กับวิชาคณิตศาสตร์ คือ การบวกเลข ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการฝึกการใช้ความคิดในการคำนวณ เป็นการบูรณาการซึ่งทำให้เกิดแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนพลศึกษาและวิชาอื่นในชั้นเรียนของตัวเอง
:tv18:
โดย มะนาซาวี อูเซง (2012-12-06 09:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เป็นการสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และลักษณะใดเป็นการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น คุณครู สุขุมดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย ใครสะสมการ์ดได้มากสุดก็นำมาแลกเป็นของรางวัล การกระตุ้นเด็กได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหว ตามลูกเต๋า และได้ฝึกให้เด็กได้รู้จักการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางเองเพราะการเรียนวิชาพละเป็นวิชาที่เด็กก็มีความสนุกสนานอยู่แล้วยิ่งคุณครูสุขุมได้ดัดแปลงและทำเป็นด่างต่างๆโดยเฉพาะด่งการเต้นแบบซ้าย-ขวา หน้า-หลังแบบนี้ยิ่งทำให้เด็กชอบที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น และการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางนี้ยังช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักการตั้งสมาธิในเรื่องของจังหวะ ความสามัคคีในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งการสอนของคูณครูสุขุมนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ซานียะห์ มะดายอ (2012-12-06 11:41:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:20:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:20) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม จึงต้องดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติคุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เพื่อสุขภาพและกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ ไม่ว่ากายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบ กิจกรรมแบบผลัด และเล่นกีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายและพัฒนาทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย เหมาะสมกับวัยประถมศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวด้วยความสนุกสนาน และมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เช่น การกระโดด และการเคลื่อนที่ เพื่อหาระยะทาง วัดอัตราเร็ว ในขณะที่นักเรียนได้ใช้อวัยวะต่างๆในการออกกำลังการนอกจากนี้เรายังสามารถนำส่วนที่ได้จากการใช้กิจกรรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ร่างการของเรามีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ และ มีจิตใจที่สงบ ทำให้เกิดสติแล้วเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ้งเป็นวิธีการสอนทีดีมากสำหรับครูพลศึกษา :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สิทธิชัย อาแวกือจิ (2012-12-06 13:21:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนประถมต้น ครู สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคามได้ดัดแปลงกิจกรรมทำเป็นเกมให้นักเรียนเล่นเกมฝ่าด่านต่าง ๆ โดยจะมีการ์ดใบเล็ก ๆ มอบให้เด็กที่ผ่านด่านกิจกรรมนั้นได้ เพื่อที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ สนุกสนานสมวัย และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน พร้อมกับฝึกวินัย ได้ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักเสียสละควบคู่ไปกับการพัฒนากล้ามเนื้อกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์ อาจารย์ได้ประยุกต์การเคลื่อนไหว โดยใช้เกมการแข่งขัน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งยังสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและจริยะธรรมให้กับนักเรียนด้วยการตั้งกฎกติกาง่ายๆให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วย นอกจากนี้อาจารย์ยังบูรณาการสอนกับกลุ่มสาะคณิตศาสตร์ โยนักเรียนได้ฝึกคิดคำนวณบวกเลขควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวด้วย เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆ การสอนของอาจารย์ผมจะเอามาเป็นแบบอย่างในการสอนในอนาคต เพราะเป็นวิธีที่ดีมาก
โดย อดินันท์ สูโร (2012-12-06 13:23:38) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นเทิคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานได้ ทำให้อยากเรียนบ่อยๆ ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาพลศึกษา และสามารถสอนให้นักเรียนมีนำใจนักกีฬาในการเล่น จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการหากเป็นการสอนแบบสั่งให้ทำบ่อยๆอาจเกิดความเบื่อหนายกับการเรียนได้ และเป็นการทบทวนการเรียที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน อย่างกิจกรรมลูกเต๋าเป็นการวัดความสามารถในการเคลื่อนที่ตามทีได้เรียนมาแล้ว และการโยนให้แม่นยำกับท่าที่ตนทำมา อาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆมามีส่วนในการทำกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนตื่นตัวได้ว่าวันนี้จะเรียนอะไร ทำอะไร การแบ่งกลุ่มของอาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกัน คือ จะไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเอง ไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็จะเลือกคนที่ฉลาดเข้ากลุ่มเท่านั้น หากมีการแบ่งกลุ่มแบบนี้จะปะปนไป ไม่มีที่ว่าเลือกเพื่อนตนเองเข้ากลุ่ม ที่ชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ คือ กิจกรรมฝ่าด่าน 4 ด่าน เป็นการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการฝึกความพร้อมของกลุ่มด้วยหากไม่พร้อมสอบไม่ผ่าน การสอบจะปล่อยให้นักเรียนซ้อมที่ไหนก็ได้หากกลุมใดพร้อมมาสอบได้ ทำให้นักเรียนไม่กดดัน เป็นการทำงานกลุมที่สามารถสร้างความสามัคคีกัน สร้างความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย มาซือน๊ะ วะทา (2012-12-06 16:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเคลื่อนไหวเเละการเคลื่อนที่เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อสํ่าหรับนักเรียนเป็นกิจกรรมที่เนันนักเรียนเป็นสําคัญเพื่อให้นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะเต็มศักยภาพมีความสนุกสนานสมวัยเป็นอย่างมากเป็นเทคนิคที่การสอนที่ดีต่อตัวนักเรียนดดยเกมเเรกก็ส่งเสริมทักษะต่างทักษะความคิดหลากหลายเลยที่เดียวเเละความว่องไวทําใ้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรงมีความร่าเริงเเละสามัคคีต่อเพื่อนๆรู้จักก่อให้เกิดเเรงจูงใจได้ความกระตือรือร้นมีความสนใจในการเรียนหนังสือเเละเป็นการออกกําลังกายเป็นประโยชน์เเละสําคัญต่อตัวนักเรียนเป็นอย่างมากทําให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาอย่างดีที่สุดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมเเละเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างที่สุดยอดเก่งมากๆๆๆๆๆเลยค่ะอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่มีความคิดที่เป็นผู้สอนที่สามารถเอามาเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเลยที่เดียวดีใจจังที่ยังมีอาจารย์ที่มีความคิดที่สุดยอดเเบบน้ค่ะเยี่ยมๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆเลย :tv15: :tv15: :tv02: :tv02:
โดย ยาวานี วาเง๊าะ (2012-12-06 21:41:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเคลื่อนไหวเเละการเคลื่อนที่เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อสํ่าหรับนักเรียนเป็นกิจกรรมที่เนันนักเรียนเป็นสําคัญ :tv12:
โดย รุสดี สาแม (2013-09-12 16:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv