thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2063
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.55 นาที | Online : 2011-03-23  
    กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม  
    (ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลายตามความถนัดของครูแต่ละท่าน โดยในตอนที่ 2 นี้ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ได้นำเสนอเกมอีก 2 เกม คือ "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" ซึ่งนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาเล่นร่วมกับการฝึกทักษะการทรงตัว หรือจะฝึกการคิดเลขไปด้วยก็ได้ ใครสะสมการ์ดได้มากที่สุดในชั่วโมงเรียนนั้น ก็นำมาแลกเป็นของรางวัลเช่นเคย  
     
Share |
 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ชมทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม

 
 
เด็กชอบมากครับและอยากเรียนวิชาพลศึกษาทุกวันเลยครับ
โดย อนุชา โคยะบุตร (2011-07-15 18:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: เป็นเรื่องจริงค่ะ ถ้าการเรียนรู้สนุกเด็กจะเกิดความสุข และอยากเรียน :tv17:
โดย นงลักษณ์ บุตทศ (2011-08-09 06:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เกิดการเรียนรู้ควบคู่การบูรณาการ
โดย ทนงศักดิ์ กมุทมาศ (2011-09-06 10:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคับ
โดย ธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา (2011-09-28 06:15:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ฝึกควบคุมร่างกายได้ดีมากๆ ครับ
โดย นัฐพล อ่อนตาม (2011-10-01 14:43:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีเทคนิคการสอน ส่งเสริมบุคลิกภาพ
โดย พาซีละ สาและ (2011-12-23 18:26:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-01-14 16:55:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เกิดความสนุกสนานและเป็นการเรียนสอนที่ดีมาก
โดย ไวดา ดีแลตานา (2012-01-15 12:05:10) [แสดงความคิดเห็น]
มนุษย์เราจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
โดย นิเมาลานา สาและ (2012-01-15 13:49:17) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้ผมว่าด้วย สนุกมากเลย อยากเป็นเด็กอีกครั้ง
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 15:00:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากครับและสนุกสนานมากครับ
โดย มนตรี ตุ่มน้ำ (2012-02-03 10:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งได้ความรู้อีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก...ขอบคุณครับ
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-03-30 18:30:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีเทคนิคการสอน ส่งเสริมบุคลิกภาพ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งได้ความรู้ควบคู่ไปกับการบรุรณาการ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจ เข้มแข็ง เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นอีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก...ขอบคุณครับ
โดย yongyut.nl@gmail.com (2012-04-01 08:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีเทคนิคการสอน ส่งเสริมบุคลิกภาพ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งได้ความรู้ควบคู่ไปกับการบรุรณาการ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจ ที่เข้มแข็ง เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นอีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ศิลา อริยพฤกษ์ (2012-04-27 04:09:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบกิจกรรมที่อาจารย์ทำมากค่ะ ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริง แนวคิดนี้สงวนไหมค่ะ อยากนำเกมนี้ไปทดลองให้เด็กเล่นบ้างค่ะ มีกิจกรรมสำหรับเด็กระดับป.1 ป.2 ไหมค่ะ สนใจมากค่ะ
โดย วรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์ (2012-04-29 15:00:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขออนุญาตินำเกมของอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับป.1และ ป.2 นะคะ คือใช้ลูกเต๋าเป็นสื่อในการทำกิจกรรมค่ะ โดยติดภาพลงไปที่ลูกเต๋าแล้วให้เด็กทอย ได้รูปอะไรก็วิ่งไปหยิบคำนั้นมาค่ะ หากได้ผลประการใด หนูจะแจ้งผลให้อาจารย์ทราบนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ไอเดียดีดีค่ะ :tv17: :tv17:
โดย วรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์ (2012-04-29 15:11:25) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ทำให้เกิดสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี
โดย ฟาลีฮะ อามิง 4/2 (2012-06-17 20:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย มาลีกรี ดือราแม (2012-08-30 20:25:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย มาลีกรี ดือราแม (2012-08-30 20:25:52) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สิริรัตน์ นกแก้ว (2012-10-08 08:48:08) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวของอาจารย์สุขุม เทศกรณ์สามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเป็นกิจกรรมที่สามารถบูรณาการใช้กับวิชาอื่นๆได้อาจจะเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
โดย ซารีนา กาซอ (2012-12-01 19:59:34) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:48:16) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:49:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดัทำให้นักเรียนสามารถเป็นผู้นำได้
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-12-05 09:52:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่คือเป็นกิจกรรมหรือเกมที่ใช้ทักษะการทรงตัวของเด็กซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเคลื่อนไหวของสรีระทางร่างกายของเด็กทำให้เด็กรู้สึกชอบเพราะเด็กได้ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วครูสามารถทำให้เห็นอย่างชัดเจนและสนุกสนานจึงทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินโดยไม่รู้เบื่อกับการเรียนเพราะครูได้ให้เด็กแสดงด้วยตัเองแล้วครูยังมีการเปลี่ยนแปลงวิธีเล่นตลอดเวลาโดยจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้เด็กตื่นเต้นเกิดความรักในวีชาที่เรียนและมีความรู้สึกอยากที่จะเรียน
โดย รอซ๊ดะ หะยีดอเลาะ (2012-12-05 14:48:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม เป็นการใช้ความสามารถในการทรงตัวและการเดินทรงตัวของเด็ก นำกิจกรรมการทรงตัวมาประสมประสานกับทักษะความแม่นยำมาฆ่ากันเอง เด็กก็จะมีความสนุกสนานถ้าจะหัยเด็กมีความสนุกสนาน เราก็แบ่งกลุ่มเป็นแถวตอน แถวละ 5คน จำนวน3แถว ต่อจากนั้นก็ตั้งกฎกติกาว่า ว่างห่วงบนศีรษะให้เด็กเดินจากจุดเริ่มเมื่อถึงหลักแล้วเด็กก็จะกะจังหวะความสูงของเด็กถ้าเด็กเตี้ยเด็กก็จะเดินใกล้หลักหน่อย โดยตั้งเกณฑ์ไว้ถ้าเด็กเดินห่วงไม่ตกถึงหลักจะได้ 1 คะแนน ถ้าเด็กมีความแม่นยำก็จะได้ 2 คะแนน และกิจกรรมนี้ส่งเสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีและเกิดประโยชน์แก่เด็กอย่างมาก การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-12-05 16:29:43) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม เป็นการใช้ความสามารถในการทรงตัวและการเดินทรงตัวของเด็ก นำกิจกรรมการทรงตัวมาประสมประสานกับทักษะความแม่นยำมาฆ่ากันเอง เด็กก็จะมีความสนุกสนานถ้าจะหัยเด็กมีความสนุกสนาน เราก็แบ่งกลุ่มเป็นแถวตอน แถวละ 5คน จำนวน3แถว ต่อจากนั้นก็ตั้งกฎกติกาว่า ว่างห่วงบนศีรษะให้เด็กเดินจากจุดเริ่มเมื่อถึงหลักแล้วเด็กก็จะกะจังหวะความสูงของเด็กถ้าเด็กเตี้ยเด็กก็จะเดินใกล้หลักหน่อย โดยตั้งเกณฑ์ไว้ถ้าเด็กเดินห่วงไม่ตกถึงหลักจะได้ 1 คะแนน ถ้าเด็กมีความแม่นยำก็จะได้ 2 คะแนน และกิจกรรมนี้ส่งเสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีและเกิดประโยชน์แก่เด็กอย่างมาก การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-12-05 16:30:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม เป็นการใช้ความสามารถในการทรงตัวและการเดินทรงตัวของเด็ก นำกิจกรรมการทรงตัวมาประสมประสานกับทักษะความแม่นยำมาฆ่ากันเอง เด็กก็จะมีความสนุกสนานถ้าจะหัยเด็กมีความสนุกสนาน เราก็แบ่งกลุ่มเป็นแถวตอน แถวละ 5คน จำนวน3แถว ต่อจากนั้นก็ตั้งกฎกติกาว่า ว่างห่วงบนศีรษะให้เด็กเดินจากจุดเริ่มเมื่อถึงหลักแล้วเด็กก็จะกะจังหวะความสูงของเด็กถ้าเด็กเตี้ยเด็กก็จะเดินใกล้หลักหน่อย โดยตั้งเกณฑ์ไว้ถ้าเด็กเดินห่วงไม่ตกถึงหลักจะได้ 1 คะแนน ถ้าเด็กมีความแม่นยำก็จะได้ 2 คะแนน และกิจกรรมนี้ส่งเสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีและเกิดประโยชน์แก่เด็กอย่างมาก การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-12-05 16:32:25) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรทีณ์ รร.ดาราคาม เป็นกิจกรรมใช้ความสามารถในการส่งตัว โดยการใช้เกมเข้ามาสอดแทรกให้เด้กมีประสบการณ์ และเพิ่มทักษะให้เด้กนักเรียนเพือให้ร่างกายของเด็กมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในกิจกรมนั้นอาจารย์ได้มีเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อเป้นแรงจุงใจสำหรับเด็ก และยังเป็นตัวอย่างสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-12-05 18:26:09) [แสดงความคิดเห็น]
และยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้อีกด้วย
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-12-05 18:28:28)
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรทีณ์ รร.ดาราคาม เป็นกิจกรรมใช้ความสามารถในการส่งตัว โดยการใช้เกมเข้ามาสอดแทรกให้เด้กมีประสบการณ์ และเพิ่มทักษะให้เด้กนักเรียนเพือให้ร่างกายของเด็กมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในกิจกรมนั้นอาจารย์ได้มีเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อเป้นแรงจุงใจสำหรับเด็ก และยังเป็นตัวอย่างสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้อีกด้วยสามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-12-05 18:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรทีณ์ รร.ดาราคาม เป็นกิจกรรมใช้ความสามารถในการส่งตัว โดยการใช้เกมเข้ามาสอดแทรกให้เด้กมีประสบการณ์ และเพิ่มทักษะให้เด้กนักเรียนเพือให้ร่างกายของเด็กมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในกิจกรมนั้นอาจารย์ได้มีเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อเป้นแรงจุงใจสำหรับเด็ก และยังเป็นตัวอย่างสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้อีกด้วยสามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการเข้าสุ่บทเรียนในวิชาต่างๆได้อีกด้วย
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-12-05 18:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
จกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคามดูแล้วเด็กสนุกสนานมากครับทำให้นักเรียนรุ้จักการทรงในการเดินแล้วทำให้มีสมาธิตในการเดินฝึกทำงานเป็นกลุมทเป็นทีมทำให้เกิดความสามัดคีในกลุมพร้อมฝึกการนับเลขไปด้วยทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในรูปการเรียนแล้วเป็นการเล่นเกมข้นนำเข้าสู่บทเรียน
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีอีกด้วยเป็นประโยชน์อย่างมาก.ทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชานี้มากกิจกรรม ประหยัด สนุกสนาน เด็กร่าเริงเด็กนักเรียนก็สนใจในการเรียนอีกด้วยอาจารย์เวลาพูดสามารถดึกความสนใจของนักเรียนได้เวลาอาจารย์สอนอาจารย์แบบให้นักเรียนเป็นแน้นนักเรียนเป็นหลักในการสอนทุกครั้งอาจารย์จะมายกตัวอย่างก็ในการเรียนทำให้สามารถทำได้ด้วยตนเอนไดั
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-12-05 09:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-12-06 09:35:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรทีณ์ รร.ดาราคาม เป็นกิจกรรมใช้ความสามารถในการส่งตัว โดยการใช้เกมเข้ามาสอดแทรกให้เด้กมีประสบการณ์ และเพิ่มทักษะให้เด้กนักเรียนเพือให้ร่างกายของเด็กมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในกิจกรมนั้นอาจารย์ได้มีเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อเป้นแรงจุงใจสำหรับเด็ก และยังเป็นตัวอย่างสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้อีกด้วยสามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการเข้าสุ่บทเรียนในวิชาต่างๆได้อีกด้วย
โดย มะซำรี ปอเง๊าะ (2012-12-05 18:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-12-06 09:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรทีณ์ รร.ดาราคาม เป็นกิจกรรมใช้ความสามารถในการส่งตัว โดยการใช้เกมเข้ามาสอดแทรกให้เด้กมีประสบการณ์ และเพิ่มทักษะให้เด้กนักเรียนเพือให้ร่างกายของเด็กมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในกิจกรมนั้นอาจารย์ได้มีเกณฑ์ให้คะแนน เพื่อเป้นแรงจุงใจสำหรับเด็ก และยังเป็นตัวอย่างสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้อีกด้วยสามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการเข้าสุ่บทเรียนในวิชาต่างๆได้อีกด้วย
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-12-05 18:33:44) [แสดงความคิดเห็น]
โดย มะซำรี ปอเง๊าะ (2012-12-06 09:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเเละการเคลื่อนที่ตอนที่2 อาจารย์สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคาม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สุดยอดมากๆลยค่ะทําให้เด็กนักเรียนนั้นเกิดความสนุกสนานในการเรียนเเละยังเกิดสมาธิต่อตัวนักเรียนอีกด้วยเเต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือเป็นการเรียนการสอนที่ดัดเเปลงมาเป็นเกมสามารถให้เด็กนักเรียนเกิดเเรงจูงใจเเละมีการทรงตัวซึ่งเกมนี้ก็จะช่วยพัฒนาทักษะความคิด ความเร็วเป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อเลยจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่น่ายกย่องมากเลยเพราะเป็นการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจน่าติดตามทุกๆชั่วโมงที่อาจารย์สอนไปนั้นก่อให้ความคิดหลากหลายโดยเฉพาะความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตใจที่ดีงามก็เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเป็นอย่างมากอยากบอกว่าดีใจมากที่มีอาจารย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนให้เเก่เด็กนักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆๆๆค่่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02:
โดย พาตีเม๊าะ เล๊ะเต็งโซ๊ะ (2012-12-06 20:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีเทคนิคการสอน ส่งเสริมบุคลิกภาพ การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลายตามความถนัดของครูแต่ละท่าน โดยในตอนที่ 2 นี้ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ได้นำเสนอเกมอีก 2 เกม คือ "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" ซึ่งนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาเล่นร่วมกับการฝึกทักษะการทรงตัว หรือจะฝึกการคิดเลขไปด้วยก็ได้ ใครสะสมการ์ดได้มากที่สุดในชั่วโมงเรียนนั้น ก็นำมาแลกเป็นของรางวัล และเพิ่มทักษะให้เด็กนักเรียนมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งได้ความรู้ควบคู่ไปกับการบูรณาการ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจ เข้มแข็ง เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นอีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอาจารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการเข้าสุ่บทเรียนในวิชาต่างๆได้อีกด้วย
โดย ซูไรนา ยูโซะ (2012-12-06 22:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีเทคนิคการสอน ส่งเสริมบุคลิกภาพ การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลายตามความถนัดของครูแต่ละท่าน โดยในตอนที่ 2 นี้ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ได้นำเสนอเกมอีก 2 เกม คือ "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" ซึ่งนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาเล่นร่วมกับการฝึกทักษะการทรงตัว หรือจะฝึกการคิดเลขไปด้วยก็ได้ ใครสะสมการ์ดได้มากที่สุดในชั่วโมงเรียนนั้น ก็นำมาแลกเป็นของรางวัล และเพิ่มทักษะให้เด็กนักเรียนมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งได้ความรู้ควบคู่ไปกับการบูรณาการ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจ เข้มแข็ง เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นอีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอาจารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการเข้าสุ่บทเรียนในวิชาต่างๆได้อีกด้วย
โดย ซูไรนา ยูโซะ (2012-12-06 22:00:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีเทคนิคการสอน ส่งเสริมบุคลิกภาพ การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลายตามความถนัดของครูแต่ละท่าน โดยในตอนที่ 2 นี้ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ได้นำเสนอเกมอีก 2 เกม คือ "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" ซึ่งนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาเล่นร่วมกับการฝึกทักษะการทรงตัว หรือจะฝึกการคิดเลขไปด้วยก็ได้ ใครสะสมการ์ดได้มากที่สุดในชั่วโมงเรียนนั้น ก็นำมาแลกเป็นของรางวัล และเพิ่มทักษะให้เด็กนักเรียนมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งได้ความรู้ควบคู่ไปกับการบูรณาการ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจ เข้มแข็ง เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นอีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอาจารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการเข้าสุ่บทเรียนในวิชาต่างๆได้อีกด้วย
โดย ซูไรนา ยูโซะ (2012-12-06 22:00:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี มีเทคนิคการสอน ส่งเสริมบุคลิกภาพ การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม หรือทำเป็นเกมได้หลากหลายตามความถนัดของครูแต่ละท่าน โดยในตอนที่ 2 นี้ อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม ได้นำเสนอเกมอีก 2 เกม คือ "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" ซึ่งนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาเล่นร่วมกับการฝึกทักษะการทรงตัว หรือจะฝึกการคิดเลขไปด้วยก็ได้ ใครสะสมการ์ดได้มากที่สุดในชั่วโมงเรียนนั้น ก็นำมาแลกเป็นของรางวัล และเพิ่มทักษะให้เด็กนักเรียนมีความแข็งแรงและยังทำให้เด็กเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กได้ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนที่ การทรงตัว ทำให้เกิดสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เสริมความเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งได้ความรู้ควบคู่ไปกับการบูรณาการ ทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจ เข้มแข็ง เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นอีกนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอนนที่จะนำเอาวิธีของอาจารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยและยังมีอุปกรณ์ช่วยให้เด็กมีความคล่องแคว่ว่องไวได้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อทำให้เด็กสนุกกับการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการเข้าสุ่บทเรียนในวิชาต่างๆได้อีกด้วย
โดย ซูไรนา ยูโซะ (2012-12-06 22:00:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเเละการเคลื่อนที่ตอนที่2 อาจารย์ สุขุม เทศกรณ์ ครูโรงเรียนดาราคาม เป็นกิจกรรมเป็นเทคนิคการสอนที่สุดยอดมากเลยค่ะทําให้เด็กนักเรียนนั้นมีความกระตือรือร้นความตื่นเต้นเเละมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความสามัคคีในหมู่คณะเเละเกิดเเรงจูงใจใหเเก่เด็กนักเรียนมีความตั้งใจสนใจเเละน่าติดตามซึ่งการเรียนการสอนอาจารย์ก็ได้ดัดเเปลงมาเป็นเกมทําใ้เกิดทักษะความคิดเเละความเร็วเเล้วการทรงตัวในการใช้ความอดทนรุ้จักให้นักเรียนมีความคิดหลากหลายมากมายอีกด้วยเป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อกันจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดอาจารย์ท่านนี้เป็มอาจารย์ที่มีความสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนให้เเก่เด็กนักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเป็นประโยชน์ที่ทําให้นักเรียนนั้นได้มีการส่งเสริมทางด้านสุขภาพอนามัยเเก่เด็กนักเรียนได้เป็นเเบบอย่างที่ดีเเล้วยังสามารถให้รุ้จักเป็นผู้นําที่ดีได้อีกด้วยทุกๆชั่วโมงที่อาจารย์สอนจะสังเกตได้ว่าอาจารย์ท่านนี้มีความเป็นผู้นําเน้นนักเรียนเป็นหลักเเละก่อเกิดความรักใสใจในการสอนอย่างเเท้จริงอยากบอกว่าดีใจเป็นอย่างมากที่มีอาจารย์ที่มีความคิดที่รุ้จักค้นคว้าพัฒนาใสใจในการสอนเเบบนี้สุดยอดเยี่ยมมากๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv02: :tv02:
โดย พาตีเม๊าะ เล๊ะเต็งโซ๊ะ (2012-12-06 22:17:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยมีเกมเข้ามาร่วมจะทำให้เด็กสนใจมากขึ้น
โดย พิษณุ ประกอบนา (2014-07-04 21:53:17) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv