thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 619
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.52 นาที | Online : 2011-03-23  
    ตะลุยหลุมฝังศพ 3,000 ปี อ. อรชนก คุ้มรักษ์ รร.บ้านคล้าโนนคราม (ฉบับเต็ม)  
    ด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อมีการเรียนการสอนนอกสถานที่ ครูจะนำนักเรียนมาเรียนร่วมกัน ป.1 จำนวน 5 คน, ป.2 จำนวน 14 คน, ป.3 จำนวน 7 คน รวมเป็น 26 คน โดยพานักเรียนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนอกห้องเรียน เริ่มต้นจากว่า ไม่รู้ว่าครูพาไปไหน ครูพามาทำไม จะเจออะไร และไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร กระตุ้นให้นักเรียนเป็นนักประวัติศาสตร์ตัวน้อย โดยเริ่มจากการสังเกต ตั้งข้อสงสัยจากความอยากรู้อยากเห็นเอง และไปสืบค้นเอง จนกระทั่งได้ความรู้ทั้งที่มาจากคำบอกเล่าของคนในชุมชน และความรู้ที่มาจากประวัติศาสตร์ นำมาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียน  
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
เพิ่งได้ไปบ้านธารปราสาทมาเมื่อวันหยุด คิดไวเลยว่าที่นี่เหมาะที่เรียนเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆค่ะ
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2011-07-20 23:08:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ฉีกแนวทางการสอนจากตำรา ให้เด็กออกไปเรียนรุู้ด้วยตนเองทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งโบราณคดี ทำให้เด็กมีความสุข เป็นตัวอย่างที่ดีมาก เทอมหน้าจะพานักเรียนไปเรียนรู้รอบ ๆ หมู่บ้าน
โดย รัชนี ภาเข็ม (2011-09-27 21:36:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครูในครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ดียิ่งชึ้น ทำให้เรารู้วิธีการจัดการเรียนรู้ นำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดียิ่ง การนำนักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ช่วยทำให้นักเรียนเกิดความรู้ได้ลึกซึ้งเพราะได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาในหัวข้อต่างๆ นักเรียนจะมีความสนุกสนานในการได้ออกไปศึกษานอกห้องเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เป็นอย่างดี
โดย สุริยา ยุทธปรีชานันต์ (2011-10-13 17:16:56) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:สนุกดีจัดการเรียนรู้ได้ดีมาก ๆ
โดย วิไล คงกลาง (2012-01-05 20:19:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น จากบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้ /// ขอบคุณคุณครูที่ให้โอกาสเด็ก ๆ ได้มีความสุขในกับการเรียนรู้ /// :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2012-02-25 10:14:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครูในครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ดียิ่งชึ้น ทำให้เรารู้วิธีการจัดการเรียนรู้ นำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดียิ่ง การนำนักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ช่วยทำให้นักเรียนเกิดความรู้ได้ลึกซึ้งเพราะได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาในหัวข้อต่างๆ นักเรียนจะมีความสนุกสนานในการได้ออกไปศึกษานอกห้องเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เป็นอย่างดี เป็นการที่ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนความคิด
โดย วนิดา น้อยสำราญ (2012-03-09 14:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv