thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2679
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2011-03-23  
    ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร (ฉบับเต็ม)  
    อ.ภูมิยศ ศรีอุบล ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 จากโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ใช้ความคิด และความสามารถของตนเองประดิษฐ์สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อเปลี่ยนเรื่องยากๆในบทเรียนฟิสิกส์อย่างของไหล และความดันกับหลักการของแบร์นูลลี ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย รวมทั้งมีการทดลองสนุก ๆ ที่นักเรียนคาดไม่ถึง ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ หลักของแบร์นูลลี

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมครับครู ได้แรงบันดาลใจดีๆเยอะเลยครับ :tv03:
โดย phys army (2011-03-29 13:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยค่ะ :tv03:
โดย เกสินีย์ ลาล่วง (2011-03-31 23:52:20) [แสดงความคิดเห็น]
กดlikeให้คุณครูครับ
โดย tukkyangsila (2011-04-02 08:40:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลยครับ
โดย yookung (2011-04-13 14:30:31) [แสดงความคิดเห็น]
เยื่ยมมากครับ อาจารย์ ทำให้รู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้น
โดย พ.จ.อ.สมศักดิ์ แก้วเงิน (2011-04-18 19:26:00) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋ง...สุด สุด อ่ะค่ะอาจารย์ ภูมิใจจริง..จริง..
โดย ศิริรัตน์ พิกุลเงิน (2011-04-19 17:37:59) [แสดงความคิดเห็น]
อ. เราเก่งจริง...ชอบลีลาการสอนของอ.ยังเหมือนเดิม สุดยอด....
โดย นันทวัลย์ นิลผ่องอำไพ (2011-04-19 18:36:36) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากเลยครูเรา....ไม่เป็นที่สองรองใคร
โดย จิตติมา โคกกระชาย (2011-04-19 20:08:04) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านเป็นครูของหนึ่งของผม ที่ลูกศิษยืคนนี้ภาคภูมิใจ รักและศรัทธาท่านที่สุด ครอบครัวของท่านเป็นครูที่สั่งสอน ให้ควารู้และอบรมให้ผมเป็นผมจนทุกวันนี้ :tv17:
โดย สมฃาย ธูปเงิน (2011-04-20 08:26:13) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านเป็นครูของผมเสมอ ทั้งในอดีตและปัจจุบันอีกทั้งในอนาคต เพราะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกรสอนการประพฤติปฏิบัติตน :tv15:
โดย สมชาย ธูปเงิน (2011-04-20 08:29:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเยี่ยมมากเลยครับ วิชาความรู้ที่ใช้ประกอบอาชีพทุกวันนี้ก็มาจากครูครับ
โดย อุทัย กาขาว (2011-04-20 18:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะค่ะที่มีเทคนิคดี ๆ มาฝากหนูก็สอนเรื่องนี้เหมือนกัน
โดย สุพรรณี พันธุ์สมศรี (2011-04-30 17:11:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้สร้างสรรค์วิธีการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียนค่ะ
โดย จิราภรณ์ อุ่นทอง (2011-05-02 22:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูภูมิยศ ครูเก่งมากค่ะ ครูสร้างสื่ออย่างหลากหลายในแต่ละสาระ นักเรียนมีความสุขในการเรียนอย่างวิชาฟิสิกส์ ดิฉันได้ชมมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอง ครูเป็นครูมือาชีพตัวจริง :tv18: :tv15:
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2011-07-28 15:30:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมมากขึน ผมได้นำหลักการ ความรู้ เทคนิควิธีการสอนไปปรับประยุกต์ใช้พบว่านักเรียนมีความเข้าในสาระนี้ได้มากยิ่งขึ้น และมองว่าหลักการนี้ง่ายต่อการเข้าใจในหลักการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งวิธีการสอนของคุณครูเป็นแนวอย่างหนึ่งที่ชาวโทรทัศน์ครูจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งขอขอบคุณแบบอย่างวิธีการสอนที่ดีดี
โดย สุริยา ผาศรี (2011-08-18 15:06:03) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอ.ภูมิยศ เป็นรูปแบบที่ดี ที่ครูทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาของตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง โดยผ่านกระบวนการทดลองและปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถนำความรุ้ที่ได้จากการเรียนเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาท่องจำเนื้อหา ก็จะทำให้นักเรียนได้จดจำความรู้ที่ได้เรียนมาดีและสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม อย่างวิชาฟิสิกส์ที่อ.ภูมิยศได้สอน ที่จริงถือว่าเป็นวิชาที่ยาก แต่นักเรียนสามารถเข้าใจและเรียนอย่างมีความสุข เนื่องจากผู้สอนมีสื่อการสอนที่ทำให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจเนื้อหาได้อย่างดี
โดย รุสลัน เจ๊ะอารง (2011-09-28 22:29:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแผนการสอนที่ดีค่ะ ขอยืมไปใช้ในการายงาน ท่าน .อ. ที่โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ด้วยนะค่ะ :tv15:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 14:17:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ดีมากเลยครับ.....ขอบคุณครับ
โดย พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน (2012-03-08 23:59:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวพรทิพย์ คลับคล้าย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะนักศึกษาสาขานี้ดิฉันคิดว่าเป็นรูปแบบการสอนที่ดีมากค่ะ การสอนแบบนี้ทำให้เห็นเปงรูปธรรม สามารถให้เห็นถึงรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้งาย ซึ่งฉันได้นำหลักการ ความรู้ เทคนิคการสอนไปเป็นแบบอย่างในการสอน นำไปประยุกต์ใช้ในวิชาของตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง โดยผ่านกระบวนการทดลองและปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถนำความรุ้ที่ได้จากการเรียนเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาท่องจำเนื้อหา ก็จะทำให้นักเรียนได้จดจำความรู้ที่ได้เรียนมาดีและสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในอนาคตดิฉันก็ต้องออกไปฝึกสอน และมองว่าหลักการนี้ง่ายต่อการเข้าใจในหลักการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งวิธีการสอนของคุณครูเป็นแนวอย่างหนึ่งที่ชาวโทรทัศน์ครูจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย พรทิพย์ คลับคล้าย (2012-03-09 15:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมเรื่อง ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี อ.ภูมิยศ ศรีอุบล เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นการนำเอาหลักการ ความรู้ เทคนิคการสอนทฤษฎีต่าง ๆ มาประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งโดยผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้ดีอีกระดับหนึ่ง
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2012-04-04 22:44:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.ภูมิยศ ศรีอุบล ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 จากโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ใช้ความคิด และความสามารถของตนเองประดิษฐ์สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อเปลี่ยนเรื่องยากๆในบทเรียนฟิสิกส์อย่างของไหล และความดันกับหลักการของแบร์นูลลี ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย รวมทั้งมีการทดลองสนุก ๆ ที่นักเรียนคาดไม่ถึง ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงอธิบายการทำงานของเครื่องพ่นยากันยุงให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย วลัยพร แสดงธรรม (2012-04-07 12:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูโทรทัศน์ครู ในตอนการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.5 ในเรื่องของไหลนั้น ทำให้เห็นตัวอย่างที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของข้าพเจ้า เครื่องที่ใช้ในการสาธิตการทดลองก็สามารถสร้างขึ้นได้เองโดยไม่ยาก แต่สามารถทำให้นักเรียนมองเห็นภาพ และได้ใช้ความคิด ผ่านการทดลองและปฎิบัติ นับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก ทำให้การสอนในเรื่องของไหลซึ่งถือว่ายาก ดูเป็นเรื่องง่าย ต้องขอขอบคุณ อ.ภูมิยศ ศรีอุบล มากที่แบ่งปีนความรู้ในครั้งนี้
โดย พิภัช สุขประเสริฐ (2012-04-12 17:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอ.ภูมิยศดีมาก ทำให้นักเรียนมองทฤษฎีที่เป็นนามธรรมเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น จากอุปกรณ์ที่สาธิตเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่สูตรทฤษฎี นักเรียนสนใจ เข้าใจ และกระตือรือร้นในการเรียนดีมาก อ.ภูมิยศช่วยเปิดความคิดของข้าพเจ้าในการหาเทคนิคการเรียนฟิสิกส์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อฟิสิกส์มากขึ้น บางกิจกรรมบางเทคนิคสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี
โดย สายชล สุขโข (2012-04-18 08:15:01) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ดูโทรทัศน์ครู ในตอนการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.5 ในหัวข้อเรื่องของไหล ทำให้ได้ประโยชน์ในด้านการใช้สื่อการสอน ที่ทำขึ้นมาโดยครูซึ่งสื่อการสอนแบบนี้เป็นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนถึงความใส่ใจ และความรู้ที่ชัดเจนของครูผู้สอน เนื่องจากดิชั้นเชื่อว่าการผลิตสื่อการสอนขึ้นมาซักชิ้นนึงนั้นต้องออกมาจากความรู้ที่เต็มเปี่ยวพร้อมทั้งความตั้งใจอย่างเหลือล้นของครูผู้สอน จากการรับชมคลิปนี้ทำให้เห็นได้ถึง ความตั้งใจความใส่ใจของผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะผลิตสื่อการสอนที่ดีแล้ว ยังใช้หลักการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนอีกด้วย วิธีการสอนของครูทำให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย เป็นครูผู้ให้อย่างสมบูรย์แบบจริงๆ ต้องขอขอบคุณ อ.๓มิยศ ศรีอุบล เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณานำความรู้และวิธีการดีๆมาแบ่งปัน ขอบคุณมากคะ
โดย หมาเน่า ลอยน้ำ (2012-04-19 03:41:47) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมรายการแล้ว ต้องขอขอบคุณ อ.ภูมิยศ ที่เผยแพร่รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนี้ซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ยาก เพราะเป็นนามธรรม เด็กมักจะคิดและจินตนาการได้ยาก กิจกรรมของอาจารย์ซึ่งเน้นในการประยุกต์สื่อการสอนที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวมาช่วยให้เด็ก ๆ มีความรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้อง อีกทั้งเด็ก ๆ ยังสนุกกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งทำให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ ต้องขอบคุณความรู้และแนวคิดดี ๆ ที่อาจารย์แบ่งปัน
โดย นิตยา เรือนคำ (2012-04-22 10:05:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอเรื่องของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี อ.ภูมิยศ ศรีอุบล นั้นทำให้ข้าพเจ้าได้รัับประโยชน์จากวีดีโอนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องของไหลนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนต้องพบเจอในชั้นเรียนซึ่งเป็นเนื้อหาีที่แต่ต่างจากชั้นที่ผ่านมาทำให้นักเรียนสับสนที่จะจดจำการเรียนและเกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนได้ แต่ว่าวีดีโอนี้สามารถทำให้นักเรียนสนุกสนาในการเรียนและใช้สิ่งที่มีใกล้ตัวมาใช้เป็นตัวอย่างได้ทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 13:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมเรื่อง ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี อ.ภูมิยศ ศรีอุบล เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นการนำเอาหลักการ ความรู้ เทคนิคการสอนทฤษฎีต่าง ๆ มาประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งโดยผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้ดีอีกระดับหนึ่ง
โดย บุญกรณ์ สกุลสวน (2012-10-12 14:48:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมเรื่อง ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี อ.ภูมิยศ ศรีอุบล เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เป็นการนำเอาหลักการ ความรู้ เทคนิคการสอนทฤษฎีต่าง ๆ มาประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งโดยผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้ดีอีกระดับหนึ่ง
โดย บุญกรณ์ สกุลสวน (2012-10-12 14:49:16) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวมิ่งกมล ทัดอู๋ นักศึกษาสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่2 จากการที่ได้ดูเรื่องของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมมากขึน ได้ความรู้ เทคนิควิธีการสอนไปปรับประยุกต์ใช้พบว่านักเรียนมีความเข้าในสาระนี้ได้มากยิ่งขึ้น และมองว่าหลักการนี้ง่ายต่อการเข้าใจในหลักการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
โดย มิ่งกมล ทัดอู๋ (2012-12-03 15:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv