thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1243
Rate :
 3.5
ความยาว : 19.20 นาที | Online : 2011-03-23  
    ตะบันไฟกับการเรียนความร้อน อ.พิสูจน์ แสงศรี รร.วัดวังเย็น (รัฐราชฎร์ประสาทวิทยา)  
    เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ของ อ.พิสูจน์ แสงศรี รร.วัดวังเย็น (รัฐราชฎร์ประสาทวิทยา) ฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนได้ลงมือสืบค้น และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการได้เรียนจากสภาพจริง จากภูมิปัญญาชาวบ้านจริง ๆ จะส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
ขอขอบคุณทีวีครูที่ตั้งใจอยากให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน จากการชมการสอนของ อ.พิสูจน์ แสงศรี เป็นการสอนที่ช่วยให้เกิดการต่อยอดกระบวนการสอนได้เป็นอย่างมากเลย เพราะเป็นการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติการจริง ความรู้จากหลักการ สามารถพิสูจน์และเกิดผลจริง ความน่าเชืื่อถือของนักเรียนต่อครูผู้สอน และนำไปปฏิบัติย่อมส่งผลต่อการเรียนของนักเรี่ยนอย่างแน่นอน และความสุขของคุณครูที่เห็นนักเรียนปฏบิติได้จริง จะมากเพียงใดคงตีค่าราคาไม่ได้ :tv15:
โดย พูนศักดิ์ บุทเสน (2011-06-17 18:25:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนโดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนได้ลงมือสืบค้น และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการได้เรียนจากสภาพจริง จากภูมิปัญญาชาวบ้านจริง ๆ จะส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
โดย กำไล วัชรอาภาไพบูลย์ (2011-06-25 22:37:34) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยครับ อาจารย์ท่านรู้จักนำอวัยวัยภายในร่างกาย และวัสดุใกล้ตัวที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเข้ามาสู่บทเรียน เมื่อดูคลิปนี้แล้วทำให้มีแนวคิดว่า ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ไม่มีอุปกรณืวิทยาศาสตร์ที่เลิศหรูมากมาย ก็สามารถที่จะสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทดลองแล้วอธิบายผลการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เพียงแต่อาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาค้นคว้าและเตรียมเนื้อหาและอุปกรณือย่างง่ายที่จะต้องใช้ในกระบวนการทดลองเท่านั้นเอง..
โดย อภิชาต เบ็ญจุฬามาศ (2011-07-13 02:05:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจค่ะที่ได้เป็นสมาชิกทีวีครู ได้เทคนิควิธีการสอนที่สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายเลยค่ะ
โดย รุ่งนภา เพ็ชรรื่น (2011-08-26 17:12:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับ แต่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนมาก ได้ติดตาม ได้ดูวิธีการสอนของคุณครูเรื่องความร้อนนั้น ดีมากครับนำเข้าสู่บทเรียนและมีการเรียนรู้กับชุมชนหรือผู้รู้ดีมากครับ :tv05:
โดย จรูญ ดีสมบัติ (2011-08-29 20:30:22) [แสดงความคิดเห็น]
อ.พิสูจน์สอนเรื่องการตะบันไฟกับการเรียนความร้อน คุณครูใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง เรียนจากศึกษาด้วยตนเองจากภูมิปัญญานักเรียนเกิดความใคร่รู้ ค้นหาคำตอบ นักเรียนได้ความรู้จากประสบการร์ตรง เป็นการเรียนรู้ที่คงทน และป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายอีกด้วย ขอบคุณคุณครูมากที่นำวิธีการสอนมาเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครูเพื่อจุดประกายไม่ให้ครูหยุดนิ่งอยู่กับที่สรรหา วิธี เทคนิคการสอนเพื่อนักเรียน
โดย ปิยาภรณ์ (2011-08-30 14:19:24) [แสดงความคิดเห็น]
นายอนุวัต จันทร์ลาด นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นกิจกรรมการสอนโดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนได้ลงมือสืบค้น และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการได้เรียนจากสภาพจริง จากภูมิปัญญาชาวบ้านจริง ๆ จะส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นไปในทางที่ดีขึ้น :tv03:
โดย อนุวัต จันทร์ลาด (2011-11-28 14:35:18) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนแบบนี้เยียมมาก :tv08:
โดย การีมะห์ มะแซ (2012-01-16 15:08:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนสอนที่ดีมากค่ะ สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะกับการเรียนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
โดย อรวรรณ คำชู (2012-02-02 12:54:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ.พิสูจน์สอนเรื่องการตะบันไฟกับการเรียนความร้อน คุณครูใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง เรียนจากศึกษาด้วยตนเองจากภูมิปัญญานักเรียนเกิดความใคร่รู้ ค้นหาคำตอบ นักเรียนได้ความรู้จากประสบการร์ตรง เป็นการเรียนรู้ที่คงทน และป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายอีกด้วย ขอบคุณคุณครูมากที่นำวิธีการสอนมาเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครูเพื่อจุดประกายไม่ให้ครูหยุดนิ่งอยู่กับที่สรรหา วิธี เทคนิคการสอนเพื่อนักเรียน ดีใจค่ะที่ได้เป็นสมาชิกทีวีครู ได้เทคนิควิธีการสอนที่สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนอย่างหลากหลายเลยค่ะ :tv06: :tv04:
โดย รัตนา เจนจบเขตต์ (2012-03-09 16:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เยี่ยมค่ะ
โดย จินดาพร จิรวรรธยง (2012-03-17 14:03:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวีซีดีตอนนี้ คุณครูใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง เรียนจากศึกษาด้วยตนเองจากภูมิปัญญานักเรียนเกิดความใคร่รู้ ค้นหาคำตอบ นักเรียนได้ความรู้จากประสบการร์ตรง เป็นการเรียนรู้ที่คงทน และป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายอีกด้วย ความรู้จากหลักการ สามารถพิสูจน์และเกิดผลจริง ความน่าเชืื่อถือของนักเรียนต่อครูผู้สอน และนำไปปฏิบัติย่อมส่งผลต่อการเรียนของนักเรี่ยนอย่างแน่นอน และความสุขของคุณครูที่เห็นนักเรียนปฏบิติได้จริงขอบคุณคุณครูมากที่นำวิธีการสอนมาเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครูเพื่อจุดประกายไม่ให้ครูหยุดนิ่งอยู่กับที่สรรหา วิธี เทคนิคการสอนเพื่อนักเรียน จะส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-01 06:09:10) [แสดงความคิดเห็น]
ตะบันไฟกับการเรียนความร้อน อ.พิสูจน์ แสงศรี รร.วัดวังเย็น (รัฐราชฎร์ประสาทวิทยา)คุณครูใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง เรียนจากศึกษาด้วยตนเองจากภูมิปัญญานักเรียนเกิดความใคร่รู้ ค้นหาคำตอบ นักเรียนได้ความรู้จากประสบการร์ตรง เป็นการเรียนรู้ที่คงทน และป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายอีกด้วย การสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทดลองแล้วอธิบายผลการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เพียงแต่ผู้สอนจะต้องศึกษาค้นคว้าและเตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์อย่างง่ายที่จะต้องใช้ในกระบวนการทดลองเท่านั้นเอง..
โดย ศิลา อริยพฤกษ์ (2012-04-05 10:25:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กๆได้ทดลอง ลงมือปฏบัติจริงด้วยตนเอง เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ๆตัว และเปรียบเทียบชัดเจน และสื่อบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดในด้านต่างๆ และรู้จักสืบค้นหาความรู้จากนอกห้องเรียน นอกจากนี้ครูมีการเพิ่มเติมการทดลองที่สามารถให้เด็กๆเชื่อมโยงความรู้ และมีทักษะการคิดเพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากการทดลองอื่นๆที่ชัดเจน เพื่อนำความรู้มาเชื่อมโยงให้เกิดองค์ความรู้ที่แท้จริง
โดย ฮานีดา เมาะมิง (2012-04-11 11:19:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดี สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาเรียนรู้ เป็นสื่อที่ชัดเจน นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะต่าง ๆ เพราะในวิชาวิทยาศาสตร์นอกจากครูจะสอนเนื่อหาแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างคือกระบวนการ นักเรียนต้องเกิดการเรียนรู้ทั้งสองอย่างไปด้วยกัน ครูผู้สอนต้องคิดกิจกรรมที่สอน จากตัวอย่างนับว่าสามารถนับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนได้
โดย ศิริพร เอียดขลิก (2012-04-13 21:06:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวีซีดีตอนนี้อ.พิสูจน์ แสงศรี รร.วัดวังเย็น (รัฐราชฎร์ประสาทวิทยา)
ท่านรู้จักนำอวัยวัยภายในร่างกาย และวัสดุใกล้ตัวที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเข้ามาสู่บทเรียน เมื่อดูคลิปนี้แล้วทำให้มีแนวคิดว่า ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ไม่มีอุปกรณืวิทยาศาสตร์ที่เลิศหรูมากมาย
นักเรียนได้ความรู้จากประสบการร์ตรง เป็นการเรียนรู้ที่คงทน และป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายอีกด้วย ขอบคุณคุณครูมากที่นำวิธีการสอนมาเผยแพร่ให้แก่เพื่อนครูเพื่อจุดประกายไม่ให้ครูหยุดนิ่งอยู่กับที่สรรหา วิธี เทคนิคการสอนเพื่อนักเรียน
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-05-01 14:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
ตะบันไฟกับความร้อน ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยห้นักเรียนตบมือ ใช้มือถูกัน แล้วให้นักเรียนตอบว่าเกิดอะไรขึ้น ครูให้นักเรียนทดลองถูช้อนโลหะ ตะเกียบ หิน แล้วให้นักเรียนบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนจะบอกว่ามันเกิดความร้อนจากการขัดสีกันของวัสดุดังกล่าว ให้นักเรียนจัดอันดับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทดลอง จะพบว่าถ้าวสดุใดเกิดการขัดสีกันมากๆจะทำให้เกิดความร้อนมาก ครูพานักเรียนไปศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยนักเรียนจะเป็นผู้สอบถามจากปราชญ์เเอง
โดย พยน เงินเศษ (2012-05-21 17:23:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตะบันไฟกับการเรียนความร้อน คุณครูพิสูจน์ แสงศรี โรงเรียนวัดวังเย็น (รัฐราษฎร์ประสาทวิทยา)จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนได้สืบค้น และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการได้เรียนจากสภาพจริง จากภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆจะส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นไปในทางที่ดีขึ้น จะนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ดีๆของคุณครูไปประยุกต์สอนในห้องเรียนค่ะ
โดย สุธีรา วงษ์แหวน (2012-05-21 19:47:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดี สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาเรียนรู้ เป็นสื่อที่ชัดเจน นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะต่าง ๆ เพราะในวิชาวิทยาศาสตร์นอกจากครูจะสอนเนื่อหาแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างคือกระบวนการ นักเรียนต้องเกิดการเรียนรู้ทั้งสองอย่างไปด้วยกัน ครูผู้สอนต้องคิดกิจกรรมที่สอน จากตัวอย่างนับว่าสามารถนับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนได้ ถ้าครูที่ชมนำไปเป็นแนวทางไปปฏิบัติที่โรงเรียนก็จะดีมาก
โดย ศิริวัฒน์ พุดทอง (2012-05-22 22:49:55) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ของ อ.พิสูจน์ แสงศรี รร.วัดวังเย็น (รัฐราชฎร์ประสาทวิทยา) ฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนได้ลงมือสืบค้น และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการได้เรียนจากสภาพจริง จากภูมิปัญญาชาวบ้านจริง ๆ จะส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แบบ"Learning by doing" และออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นให้นักเรียนเห็นสภาพจริงในการใช้ไม้ไผ่สีกันให้เกิดความร้อน ชองชาวบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนเกิดความชื่นชมในบรรพบุรุษ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ..."อย่าลืม..แหล่งเรียนรู้...จาก "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"มีคุณค่าจริงๆ..ค่ะ
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-31 18:24:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์นี้ ดิฉันขอชื่นชมอาจารย์พิสูจน์ แสงศรี ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน
โดย อามีเนาะ สาเล็ง (2012-07-29 15:52:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปของครูเเล้วทำให้ได้รับความรู้ต่างๆมากมายทางด้าน วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่หรือการเรียนรู้ทฤษฎีการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์มาใช้สอนเเล้วนอกจากนั้นยังมีการให้เด็กได้ทำการทดลองจริงอีกด้วย โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนได้ลงมือสืบค้น ชอบที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มากที่สุดค่ะ จะนำความรู้ที่ได้รับจากการสอนของอ.ไปใช้ให้เกิดประโยนช์ที่สุด :tv02: :tv02: :tv06:
โดย วราภรณ์ สารรัก (2014-03-07 04:31:47) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv