thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2890
Rate :
 4
ความยาว : 17.15 นาที | Online : 2011-03-23  
    ตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ (ฉบับเต็ม)  
    อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ นำเสนอ 2 บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยเน้นความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนที่วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเรื่องตัวเลขยาก ๆ ให้เป็นภาพ และเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense)  
     
Share |
 

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
:tv06: ดีมากเลยค่ะ
โดย tik (2011-03-26 16:22:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย เป็นอย่างมากนะคะ ที่ให้เทคนิคการสอนเรื่องเศษส่วน ทำให้รู้สึกว่าเศษส่วนเป็นเรื่องที่ง่าย
โดย ดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ (2011-04-03 23:04:23) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: คุณครูได้ดูตอนนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม และนำวิธีการสอนนี้ไปใช้สอนนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2554 ในเดือนเมษายน ( summer ) นักเรียนเข้าใจหลักการของการแยกตัวประกอบเป็นอย่างดี แต่
นักเรียนบางคนอาจจะขาดทักษะในเรื่องของการออกแบบในวิชาศิลปะ ครูจึงต้องเป็นผู้ช่วยสำหรับนักเรียนบางคนเพราะนักเรียนบางคนวาดรูปไม่เก่ง แต่ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ไชยวัฒน์ ที่ให้ไอเดียนี้กับคุณครูนะคะ นอกจากจะได้ชิ้นงานของนักเรียนแล้ว
ยังได้บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาศิลปะด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล ( ศิษย์เก่า ม.บูรพา ) (2011-06-15 12:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับ นักเรียนได้สร้างสรรค์รูปแบบที่แตกต่างจากที่ครูนำเสนอได้ดีมาก การจับตัวเลขที่ละคู่เป็นการย้ำมิให้นักเรียนหลงลืม
โดย ครูเทศบาล (2011-07-14 19:39:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูทีวีครูเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย หลายครั้ง นักเรียนได้สร้างสรรค์รูปแบบที่แตกต่างจากที่ครูนำเสนอได้ดีมาก การจับตัวเลขที่ละคู่เป็นการย้ำมิให้นักเรียนหลงลืมแต่นักเรียนบางคนอาจจะขาดทักษะในเรื่องของการออกแบบในวิชาศิลปะ ครูจึงต้องเป็นผู้ช่วยสำหรับนักเรียนบางคนเพราะนักเรียนบางคนวาดรูปไม่เก่ง แต่ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ไชยวัฒน์ ที่ให้เทคนิคการสอนเรื่องเศษส่วน ทำให้รู้สึกว่าเศษส่วนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย รุ่งอุษา จันทร์หอม (2011-07-31 20:29:41) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู ชอบรายการมากเพราะตนเองไม่มีความรู้ทางคณิตศสตร์เท่าที่ควร แต่ต้องมาสอนคณิตศาสตร์ จึงรู้ว่าการค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญ ได้สอบถามจากเพื่อนๆ เพื่อนๆจึงแนะนำรายการโทรทัศน์ครูให้ พอเปิดดูคลิป ของตัวประกอบจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน ของอาจารย์ไชยวัฒน์ ก็รู้สึกชอบ และ ได้นำความรู้จากที่อาจารย์สอนเอง ไปใช้สอนกับเด็ก นักเรียนชอบและบอกว่าเข้าใจง่าย ในบางครั้งครูไม่มีเวลา ต้องไปประชุมก็เปิดโทรทัศน์ครูก็เปิดโทรทัศน์ครูให้นักเรียนดู นักเรียนก็ชอบ ต้องขอขอบคุณที่มีความรู้ให้กับครูด้วยกัน
โดย กฤษณี วิรัชกุล (2011-10-12 13:43:43) [แสดงความคิดเห็น]
ตัประกอบคือจำนวนนับที่สามารถหารจำนวนนั้นๆได้ลงตวและตวประกิบเฉาะคือจำนวนนับทีมีตัวประกอบสองตัวเราสามารถนำไปสอนเด็กได้สองเรื่องตัวประกอบเฉาะและจำนวนนับอีกเรื่องคือการรเรียบเทียบเศษส่วนและความหมายของเศษส่วนนเช่นนิยามของเศษส่วนโดยนำกระดาษหนึ่งแผ่นมาแบ่งเป็นส่วนๆสองส่วน สี่ส่วนหกส่วนแปดส่วนสิบสองยี่สิบสี่ส่วนแล้วนำมาเปรียบเทียบส่วนโดยให้นักเรียนดูที่ละส่วนแล้ตอบคำถามและอีกอย่างที่ดิฉันได้ความรู้อย่างมากที่สุดก็คือใบงานเรื่องดอก
โดย นางสุนันทา หงษาพล (2011-10-14 16:42:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์ รู้ว่าการค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญ ได้สอบถามจากเพื่อนครู เพื่อนจึงแนะนำรายการโทรทัศน์ครูให้ พอเปิดดูคลิป ของตัวประกอบจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน ของอาจารย์ไชยวัฒน์ ก็รู้สึกชอบ และ ได้นำความรู้จากที่อาจารย์สอนเอง ไปใช้สอนกับเด็ก นักเรียนชอบและบอกว่าเข้าใจง่าย ในบางครั้งครูไม่มีเวลา ต้องไปประชุมก็เปิดโทรทัศน์ครูก็เปิดโทรทัศน์ครูให้นักเรียนดู นักเรียนก็ชอบ ต้องขอขอบคุณที่มีความรู้ให้กับครูด้วยกัน
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-21 20:21:23) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีคะ ดิฉันชื่อนางสาวอภิญญา พรหมเมือง เป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตรี์เเละคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้มีความสนใจในเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน ดิฉันได้ไปศึกษาในเว็ปไซค์ทีวีครูเเละได้ชมเทคนิคการการสอนของอาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยโรงเรียนบ้านบางกะปิ
ซึ่งดิฉํนได้ดูจบลงเเล้วนั้นทำให้ดิฉันมีความดิดเห็นว่า ดิฉันรู้สึกชอบรูปเเบบการสอนของท่านอาจารย์เพราะท่านมีการอธิบายที่ละเอียดเเละชัดเจน มีการอธิบายนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่ง เป็นวิธีการที่ดีมากเพราะจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากนามธรรมเป้นรูปธรรมที่ชัดเจน เเละเกิดความเข้าใจที่เเจ่มเเจ้ง
โดย อภิญญา พรหมเมือง (2012-03-09 23:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์ รู้ว่าการค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญ ได้สอบถามจากเพื่อนครู เพื่อนจึงแนะนำรายการโทรทัศน์ครูให้ พอเปิดดูคลิป ของตัวประกอบจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน ของอาจารย์ไชยวัฒน์ ก็รู้สึกชอบ และ ได้นำความรู้จากที่อาจารย์สอนเอง ไปใช้สอนกับเด็ก นักเรียนชอบและบอกว่าเข้าใจง่าย ในบางครั้งครูไม่มีเวลา ต้องไปประชุมก็เปิดโทรทัศน์ครูก็เปิดโทรทัศน์ครูให้นักเรียนดู นักเรียนก็ชอบ ต้องขอขอบคุณที่มีความรู้ให้กับครูด้วยกัน
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 10:17:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย ซึ่งได้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้เห็นของจริง เข้าใจง่าย แล้วจึงนำสู่ความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนได้วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเรื่องตัวเลขยาก ๆ ให้เป็นภาพ และเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากครับ
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-21 16:27:27) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ นำเสนอ 2 บทเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน โดยเน้นความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนที่วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเรื่องตัวเลขยาก ๆ ให้เป็นภาพ และเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense)
ครูใช้คำพูดง่ายๆและมีภาพแสดงเศษส่วน ใบงานที่ใช้นักเรียนสามารถใช้ศิลปะมาช่วยทำให้การเรียนคณิตสบายตาสบายใจลดแรงตึงเครียด เด็กผู้เรียนมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมาก ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย ขวัญเรือน แปลงใหม่ (2012-04-24 16:52:39) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย ซึ่งได้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้เห็นของจริง เข้าใจง่าย แล้วจึงนำสู่ความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนได้วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเรื่องตัวเลขยาก ๆ ให้เป็นภาพ และเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
โดย ณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว (2012-04-26 11:49:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์ รู้ว่าการค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญ ได้สอบถามจากเพื่อนครู เพื่อนจึงแนะนำรายการโทรทัศน์ครูให้ พอเปิดดูคลิป ของตัวประกอบจำนวนนับ และการเปรียบเทียบเศษส่วน ของอาจารย์ไชยวัฒน์ ก็รู้สึกชอบ และ ได้นำความรู้จากที่อาจารย์สอนเอง ไปใช้สอนกับเด็ก นักเรียนชอบและบอกว่าเข้าใจง่าย ในบางครั้งครูไม่มีเวลา ต้องไปประชุมก็เปิดโทรทัศน์ครูก็เปิดโทรทัศน์ครูให้นักเรียนดู นักเรียนก็ชอบ ต้องขอขอบคุณที่มีความรู้ให้กับครูด้วยกัน :tv17: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-24 21:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยทำให้ได้เทคนิคการสอนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ขอบคุณสำหรับเทคนิคการสอนที่ถ่ายทอดให้
โดย โสภา วงศาระ (2012-09-13 11:23:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ และ การเปรียบเทียบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย ซึ่งได้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ดี ทำให้เด็กได้เห็นของจริง เข้าใจง่าย แล้วจึงนำสู่ความเข้าใจเรื่องนิยาม การสอนได้วางแผนเป็นลำดับขั้นตอน และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนมองเรื่องตัวเลขยาก ๆ ให้เป็นภาพทำให้นักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น :tv15: :tv02:
โดย จรรยา หาญรบ (2012-09-30 20:20:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv