thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4694
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2011-03-23  
    พัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือ อ.สมพร พันธุมจินดา รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)  
    วิชาคัดลายมือเป็นวิชาที่สำคัญมาก ในชั้นประถมศึกษา เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่จะนำไปใช้กับวิชาอื่นๆด้วย ครู สมพร พันธุมจินดา รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ จึงจัดการเรียนรู้วิชาคัดลายมือนี้ ไม่ให้เป็นแค่การฝึกเขียนเพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนควรที่จะได้รับทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปพร้อมกันด้วย โดยใน 1 คาบที่เรียนนี้จะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเล่านิทาน ร้องเพลงและเล่นเกม เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ความสนุกสนานไปพร้อมกับได้ความรู้ด้วย  
     
Share |
 

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นวิธีการที่ให้ประโยชน์กับผู้เรียนได้มีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองและจะเกิดแรงบันดาลใจของเขาให้ก้าวสู่เป้าหมายการเรียนให้สำเร็จได้แน่นอน ยอดเยี่ยมครับคุณครู ขออนุญาตนำไปใช้ต่อนะครับ สาธุ
โดย คำมูล ชำรัมย์ (2011-03-24 11:33:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิชาที่สำคัญจริงๆค่ะ สามารถฝึกสมาธิอย่างสุดยอด :tv03:
โดย nonsee (2011-03-31 12:26:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน ความเป็นระเบียบสวยงามและอนุรักษ์ภาษาไทยคะ
โดย สุภาภรณ์ แน่นอุดร (2011-03-31 15:18:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่เคยฝึกนักเรียนแต่ไม่ได้เอามาประยุกต์ใช้กับหลักภาษาเท่าที่ควร จึงขออนุญาตนำวิธีการที่นำเสนอไปใช้กับนักเรียนด้วยนะคะ
โดย รอซีด๊ะ ดาโต๊ะ (2011-03-31 21:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมวิธีการสอนคัดลายมือจริงๆเด็กๆไม่ี่เบื่อและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและยังบูรณาการกับสาระอื่นอีกด้วยคะ
โดย จุฑารัตน์ ปัญญา (2011-03-31 22:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีเยี่ยมค่ะ ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ ขอบคุณมากค่ะ
โดย สมร คำเทียนทอง (2011-04-03 11:05:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ ขอบคุณครับ
โดย นายจงกล บุญคำ (2011-04-05 19:17:48) [แสดงความคิดเห็น]
ก็ดีนะคะแต่ใช้แอการ์ดความเร็วจะช้าโหลดอะไรไม่ค่อยได้
โดย นางบังอร พรรณบัตร (2011-04-05 22:42:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมาก สามารถนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย ครูชวนพิศ สุทธิแสน (2011-04-06 10:07:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กได้รับความรู้และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี
โดย ครูจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์ (2011-04-09 10:26:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลยค่ะ เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
โดย ไขแสง วงษ์นิ่ม (2011-04-09 19:10:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากจะนำไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กต่อไป
โดย สังเวียน อินทร์รัมย์ (2011-04-11 21:46:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้ทั้งครูและนักเรียนที่มีความสุข ผู้สอนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาก ใช้เวลามากแต่ก็คุ้มค่าหายเหนื่อยที่เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุข อยากจะให้ครูเป็นอย่างนี้ทุกคน เด็กๆคงอ่านเขียนหนังสือได้ทุกคน เด็กมัธยมบางคนยังอ่านเขียนไม่ได้ ไม่คล่องเป็นปัญหามาก วิธีการของคุณครูคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ครูทั้งประเทศนำไปประยุกต์ใช้ ขอชื่นชมจริงๆ
โดย มาลัย ธูปบูชา (2011-04-12 20:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนคัดลายมือที่พัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยมากค่ะ จะขอนำไปใช้บ้างนะคะ
โดย อนงค์ศิริ ฐิตานุวัฒน์ (2011-04-13 20:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกที่ดีสามารถนำไปใช้กับเด็กได้ดี ดีมากคะ
โดย ธยานี วิภาหัสน์ (2011-04-14 15:28:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกที่ดีสามารถนำไปใช้กับเด็กได้ดี ดีมากคะ
โดย ธยานี วิภาหัสน์ (2011-04-14 15:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกที่ดีสามารถนำไปใช้กับเด็กได้ดี ดีมากคะ
โดย ธยานี วิภาหัสน์ (2011-04-14 15:28:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและได้รับความรู้ :tv17: :tv18:
โดย นฤมล โสทนา (2011-04-17 08:58:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี การคัดลายมือเป็นทักษะที่สำคัญจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดี ผู้ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย นางจินดา แก้วดี (2011-04-17 12:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากครับ :tv02:
โดย ประวิช สินธุศิริ (2011-04-21 19:39:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะคะที่ให้เทคนิคดีๆ ในการสอนขอบคุณค่ะ
โดย สมบูรณ์ กำลังผล (2011-04-29 09:43:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก โดยจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..จะนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการสอนครับ..
โดย สวัสดิ์ จันทรา (2011-04-29 19:24:21) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ คุณครูมีเทคนิควิธีจัดกิจกรรมคัดลายมือที่ไม่น่าเบื่อ ทั้งยังกระตุ้นให้เด็กมีความสุขในการเรียนโดยแทรกกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทาน เกม ร้องเพลง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เยี่ยมมาก มาก :tv03:
โดย โชติกา พัฒนไพศาลวงศ์ (2011-05-02 09:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่น่าจะทำได้ไม่ยากแต่ยังไม่เคยใช้เลยเมื่อได้ดูแล้วอยากจะนำเทคนิคนี้ไปใช้บางและหวังว่าถ้าทำได้อย่างนี้จะสามารถพัฒนาเด็กๆได้อีกหลายคนและเด็กเหล่านี้คงจะมีความสุขและภูมิใจกับลายมือตนเอง
โดย กรรณิการ์ ภัทรชื่นดำรงกุล (2011-06-03 11:04:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่น่าจะทำได้ไม่ยากแต่ยังไม่เคยใช้เลยเมื่อได้ดูแล้วอยากจะนำเทคนิคนี้ไปใช้บางและหวังว่าถ้าทำได้อย่างนี้จะสามารถพัฒนาเด็กๆได้อีกหลายคนและเด็กเหล่านี้คงจะมีความสุขและภูมิใจกับลายมือตนเอง
โดย กรรณิการ์ ภัทรชื่นดำรงกุล (2011-06-03 11:04:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับ เป็นเทคนิคการสอนที่เยี่ยมเลยครับ จะได้นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนต่อไป
โดย ปราโมทย์ ศรีชมชื่น (2011-06-03 11:25:49) [แสดงความคิดเห็น]
ผมดูโทรทัศน์ครูเกือบทุกตอน ทั้งทางเวปและแผ่นที่ทางรายการส่งไปให้ มีประโยขน์ ได้ความรู้มากจริงๆ สามารถนำไประยุกต์ใช้กับทุกสาระ ครับ ทำให้ผมมีความมั่นใจมากในการสอนนักเรียน และชักชวนเพื่อนๆครูดูทุกคน นับว่าโทรทัศน์ครูเหมาะกับครูจริงๆ และให้อยู่กับครูไปตลอดครับ
โดย ไพบูลย์ เสนานาม (2011-06-03 11:28:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครับสำหรับเทคนิคการสอนที่ดี เพราะผมเป็นคนนึงที่ไม่ได้จบสาขาวิชานี้ จึงไม่มีความชำนาญ การได้ดูโทรทัศน์ครู หลายๆตอนช่วยให้ได้เทคนิคการสอน ที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณ อาจารย์ หลายๆท่านและ เวปไซ นี้ด้วยครับที่ให้ผมได้ข้อมูลดีๆ
โดย อนนท์ ภูพันนา (2011-06-04 15:16:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้กิจกรรมต่างๆมาใช้ได้อย่างมีสามารถนำไประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้เกิดแนวทางที่จะทำการสอนนักเรียนให้นักเรียนเกิดความเร้าใจให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
โดย ชไมพร ผากา (2011-06-06 19:17:39) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอด ขอนุญาตินำเทคนิคไปใช้สอนบ้างเพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ โดยใช้กิจกรรมที่น่าสนใจเช่น นิทานเกม เพลง นักเรียนสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมเพราะได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทำให้เกิดการเรียนรู้และสนุกในการเรียนทำให้นักเรียนจำได้ดีที่ได้ฝึกทักษะทั้งในเรื่องการอ่านการฟัง การพูดและการเขียนไปพร้อมๆกัน เชื่อมโยงความรู้ได้หลายสาระ
โดย กำไล วัชรอาภาไพบูลย์ (2011-06-06 23:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณครับ ดูแล้วเห็นถึงความสำคัญระหว่างภาพกับการเรียนรู้ภาษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากเลยครับ :tv15:
โดย ทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณ (2011-06-24 23:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคและวิธีการสอนของคุณครูสมพร พันธุมจินดา ร.ร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ นับว่าเป็นการนำสื่อหรือนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดี และสามารถนำไปบูรณการในกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้้เป็อย่างดีในระดับชั้นนี้ การเรียนการสอนดังกล่าว นักเรียนได้ทักษะทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน
โดย สาคร ขันตี (2011-07-10 10:19:20) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆจะชอบมาก เวลาที่คุณครูเล่านิทาน คุณครูทำเสียงแตกต่างสูงต่ำบ้างไปตามตัวละคร นักเรียนสนุกสนานและตั้งใจฟัง ดิฉันควรจะนำไปใช้บ้าง ขอบคุณมากๆเลยคะ
โดย จิตรวงษ์ ภูวิจิตร (2011-07-14 01:23:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv02:สอนป.1 คะเป็นความรู้ที่ดีมากที่สุดคะ เพราะการสอนคัดลายมือเป็นสิ่งที่สำคัญ จะเอาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปคะ
โดย กรรณิกา เศรษฐกิจ (2011-07-22 21:15:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากขอยกนิ้วให้ อยากให้ครูป.1ที่โรงเรียนนำไปใช้บ้างจัง
โดย ลัดดา สำรองพันธ์ (2011-07-30 11:16:56) [แสดงความคิดเห็น]
การคัดลายมือ สร้างนิสัย ความประพฤติ ระเบียบ ตลอดจนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน กิจกรรมของครูเริ่มจากการให้นักเรียนทราบความหมายของเรื่องที่จะเรียนจัดกิจกรรมคำนึงถึงช่วงวัย การฟังการอ่าน การเขียน เริ่มจากนิทานสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะคัดลายมือ นำเข้าสู่บทเรียนโดยนิทาน ฟังและถามตอบจากเรื่องเกิการแตกแขนงความรู้ กิจกรรมของครูดีมาก มีกระบวนการหลากหลาย ครอบคลุม การฟัง การอ่าน การเขียน ดูแล้วเกิดความคิดที่จะนำไปใช้และแนะนำเพื่อนครูที่โรงเรียนได้ง่าย
โดย สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ (2011-07-31 07:45:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ เด็กเรียนอย่างตั้งใจ มีวินัย และมีความสุข มีการแสดงออก และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนเป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักเรียนจะต่้องนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร จะนำเทคนิคการสอนของครูมาปรับใช้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-08-12 16:07:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน ความเป็นระเบียบสวยงามและอนุรักษ์ภาษาไทยคะ เป็นวิธีการที่เคยฝึกนักเรียนแต่ไม่ได้เอามาประยุกต์ใช้กับหลักภาษาเท่าที่ควร จึงขออนุญาตนำวิธีการที่นำเสนอไปใช้กับนักเรียนด้วยนะครับ
โดย ธรรมรงธ์ ส้มเกิด (2011-08-18 12:56:49) [แสดงความคิดเห็น]
ให้ประโยชน์มากเลยค่ะ วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะการคัดลายมือในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสำคัญมากในการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำลังพ้นจากวัยปฐมวัย มา ได้เรียนรู้และได้รับเทคนิคในการสอน ถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ก็ตาม แต่ลูกชายของดิฉันก็เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดิฉันจะนำเอาความรู้ที่ได้รับ และเทคนิคการสอน ไปสอนลูกชาย และเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ ในเวลาเลิกเรียน เป็นการสอนเสริมลูกชาย และลูกศิษย์ที่ผู้ปกครองยังไม่มารับกลับบ้านในตอนเย็น ขอบคุณค่
โดย พรพนา ไชยวงค์ (2011-08-18 23:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
โดย จันทร์ทิพย์ สีดำ (2011-08-27 14:09:05) [แสดงความคิดเห็น]
การคัดลายมือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งอาจารย์สมพร พันธุมจินดา ได้นำเสนอโดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อและสนุกสนานไปกับการเรียน ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ ที่กรุณาถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ผ่าน thaiteacher tv ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกรายวิชา เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิ ฝึกความอดทน ความตั้งใจ และความมีระเบียบวินัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมากครับ
โดย กวี สุขสำราญ (2011-08-28 17:04:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่เป็นประโยชน์มากช่วยเป็นแนวทางการสอนอย่างดีเยี่ยม
:tv15: :tv17: :tv18: :tv02:
โดย ครูรส ไพเราะ (2011-09-21 14:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสอนให้ในกเรียนเกิดความตระหนักในการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการอ่านการเขียนการฟังการพูด ในปัจจุบันเด็กไทยมักนิยมการเขียนด้วยตัวอักษาแปลกๆ เป้นตัวพยัญชนะที่เรียกว่ากันในวัยรุ่นซึ่งบางครั้งอ่านยาก เมื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนเด็กไทยมักเขียนศัพท์ไม่ถูกต้อง ดังนั้นในการสอนภาษาไทยจึงคิดว่าการคัดลายมือยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่มิใช่ครูให้นักเรียนมานั่งคัดลายมือในชั่วการเรียน การคัดลายมือนั้นอาจจะให้เป้นการบ้าน หรือเป้นรางวัลในการทำกิจกรรมเสริมก็ได้
โดย ฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ (2011-10-13 09:42:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ :tv15:
โดย จุฑารัตน์ ทวีโคตร (2011-11-04 12:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สมพร พันธุมจินดา รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)สอนการ พัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือ เป็นการเล่านิทานและนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียน ของการคัดลายมือ ได้อย่างดีเยี่ยม เป็นการทำให้เด็ก ๆ ได้ทราบถึงสิ่งที่พวกเขาจะนำมาคัดอย่างไม่รู้ตัว อีกทั้งยังมีการสร้างความเพลิดเพลินโดยการทำนิทานมาสอดแทรก เพื่อเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็ก ๆ อย่างไม่รู้ตัว ดังนั้นจะขอนำแนวการคิด และแนวการสอนมาปรับใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนด้วยค่ะ ขอขอบคุณสำหรับเทคนิคและวิธีการ รวมถึงแนวทางนี้ด้วยค่ะ :tv15:
โดย สิริณัฏฐ์ หล่อวนาวรรณ (2011-11-06 08:03:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการเรียนการสอนนี้มากเลยค่ะ นักเรียนได้ทักษะทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน คุณครูใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ เด็กเรียนอย่างตั้งใจ มีวินัย และมีความสุข มีการแสดงออก และแสดงความคิดเห็นเป็นเทคนิคการสอนที่ดี การคัดลายมือเป็นทักษะที่สำคัญจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดี ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ ที่กรุณาถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ผ่าน thaiteacher tv ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกรายวิชา เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิ ฝึกความอดทน ความตั้งใจ และความมีระเบียบวินัยมากค่ะ
โดย พรพรรณ มาลากุล ณ อยุธยา (2012-02-14 10:27:07) [แสดงความคิดเห็น]
การคัดลายมือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย การคัดลายมือ สร้างนิสัย ความประพฤติ ระเบียบ ตลอดจนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน กิจกรรมของครูเริ่มจากการให้นักเรียนทราบความหมายของเรื่องที่จะเรียนจัดกิจกรรมคำนึงถึงช่วงวัย การฟังการอ่าน การเขียน เริ่มจากนิทานสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะคัดลายมือ นำเข้าสู่บทเรียนโดยนิทาน ฟังและถามตอบจากเรื่องเกิการแตกแขนงความรู้ กิจกรรมของครูดีมาก มีกระบวนการหลากหลาย ครอบคลุม การฟัง การอ่าน การเขียน ดูแล้วเกิดความคิดที่จะนำไปใช้และแนะนำเพื่อนครูที่โรงเรียนได้ง่าย ขอขอบคุณมากค่ะ
โดย ทิวาพร สิงหัตถะ (2012-02-25 20:11:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก เป๏œ’นการฝ๏œƒกเขียนตัวอักษรไทยให๏œ‹ถูกต๏œ‹องตามหลักการเขียนคําไทย ซ่ึงจะต๏œ‹อง
คํานึงถึงความถูกต๏œ‹องของตัวอักษรไทย เขียนให๏œ‹อ๏œŠานง๏œŠาย มีช๏œŠองไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน
วางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต๏œŽให๏œ‹ถูกท่ีตัวสะกดการันต๏œŽถูกต๏œ‹อง และลายมือสวยงาม การคัดลายมือ
มแบบการค ี ดหลายแบบ ดีมาก ๆ ๆ ๆ ๆ เป๏œ’นแบบตัวอักษรท่ีกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ในอดีตได๏œ‹ดัดแปลงรูปแบบตัวอักษรของ ขุนสัมฤทธ์ิวรรณการเพ่ือทําเป๏œ’นแบบฝ๏œƒกหัดคัดลายมือสําหรับใช๏œ‹
กบนั กเร ั ยนในโรงเร ี ยนประถมศ ี กษาท ึ วประเทศ ดี มาก มาก
โดย กมล ประทุมรุ่ง (2012-04-05 12:20:00) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมพร จัดการเรียนการสอนเรื่องการคัดลายมือได้มีความน่าสนใจมาก โดยเริ่มจากการเล่านิทานทำให้นักเรียนรู้จักคำนั้นก่อนว่าหมายความว่าอะไรดึงดูดผู้เรียนให้สนใจและติดตาม จากนั้นให้นักเรียนสะกดคำให้ตรงกับรูปภาพบนกระดานเด็กก็จะตื่นตัวและมีส่วนรว่มในกิจกรรม จากนั้นนักเรียนก็เข้าสู่การฝึกคัดลายมือ มองว่าเป็นกิจกรรมที่สมบูรณืในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ดีมากกว่า ที่จะให้นักเรียนเปิดสมุดแล้วหยิบดินสอขึ้นมาฝึกเขียนเพราะนักเรียนจะไม่ๆได้ฝึกจินตนาการเลย การจัดกิจกรรมของครุสมพรยอดยเี่ยมจริง ๆ ค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีมาก
โดย กานต์ธีรา เอื้อนภาพร (2012-04-05 12:40:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูสมพรเป็นอย่างยิ่ง คุณครูมีบุคลิกที่เหมาะสมกับการเป็นครูสอนชั้นป.๑อย่างมาก พูดจานิ่มนวลและสร้างกฏเกณฑ์การเรียนให้แก่นักเรียนได้จนนักเรียนทำเป็นอัตโนมัติเช่นยกมือขึ้นก่อนตอบหรือจดจำข้อตกลงที่มีร่วมกันในการคัดลายมือได้ขึ้นใจ เป็นแบบอย่างที่ดีมากอยากให้คุณครูผู้สอนชั้นป.๑เป็นอย่างนี้ทุกคน ครูสอนชั้นป.๖อย่างดิฉันคงจะไม่เหนื่อยมากเท่าทุกวันนี้ในอดีตวิชาคัดไทยแยกออกมาเรียนต่างหาก๑ชั่วโมงแต่ปัจจุบันกลับไม่ให้ความสำคัญกัน คำว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ จึงมีเพียงในตำราในอดีตเท่านั้น
โดย จารุวรรณ จันทร์คำ (2012-04-19 14:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือ ของอาจารย์สมพร พันธุมจินดา แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในช่วงเวลาที่กำลังตรวจงานนักศึกษาอยู่พอดีเลยค่ะ กำลังปวดเศียรเวียนเกล้ากับลายมืออันยุ่งเหยิงของเด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาย บางคนลายมือตัวอักษรไม่มีหัว บางคนลายมือตัวอักษรมีครึ่งๆกลางๆ อันนี้นอกเหนือไปจากที่มีการสะกดผิด การใช้ภาษาเหมือนเล่นเฟสบุ๊ค ฯลฯ นะคะ เห็นรายการตอนนี้แล้วรู้สึกเข้าใจภาวะการณ์ที่ตนเองประสบอยู่ได้มากขึ้น ว่าเป็นเรื่องที่ครูหลายๆท่านก็ประสบพบเจอ แต่แทนที่จะคอยบ่นอย่างเดียว กลับมีคุณครูอีกหลายท่านที่พยายามแก้ปัญหา หนึ่งในนั้นคืออาจารย์สมพรนี่เอง อาจารย์มีวิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ เป็นขั้นเป็นตอนและมีระบบระเบียบวิธีที่ชัดเจนมาก มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ อาจารย์มีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี สมควรนำไปเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-21 22:04:34) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนพัฒนาทักษะไปพร้อมกับลายมือของอาจารย์สมพร พันธุมแล้ว มีประโยชน์มากในการนำวิธีการสอนทักษะการคัดลายมือของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนที่ห้องในแต่ละปีจะมีที่เขียนไม่ได้อยู่สองสามคน ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าจะนำไปทดลองใช้ดูเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กๆคงชอบ ต้องขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่นำสาระดีๆอย่างนี้มากให้เพื่อนครูได้รับชม ขอบคุณมากครับ
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-28 11:39:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมพร ใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนเรียนอย่างตั้งใจ มีวินัย และมีความสุข มีการแสดงออก และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนเป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักเรียนจะต่้องนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร จะนำเทคนิคการสอนของครูสมพรมาปรับใช้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการัดลายมือของนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ ขอบุณมากๆ สำหรันเทคนิคดีๆนี้
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-05-07 09:57:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะที่ส่งมา อ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจมาก และดีใจที่การสอนคัดลายมือคลิปนี้มีประโยชน์แก่เพื่อนครูที่เข้าชม :tv02: :tv07:
โดย สมพร พันธุมจินดา (2012-05-11 20:50:07) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนพัฒนาทักษะไปพร้อมกับลายมือของอาจารย์สมพร พันธุมจินดาแล้ว มีประโยชน์มากในการนำวิธีการสอนทักษะการคัดลายมือของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนและน่าจะสามารถนำเทคนิคการสอนของครูสมพรมาปรับใช้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนได้และทุกขั้นตอนทำให้เกิดการเรียนรู้และสนุกในการเรียนทำให้นักเรียนจำได้ดีที่ได้ฝึกทักษะทั้งในเรื่องการอ่านการฟัง การพูดและการเขียนไปพร้อมๆกัน เชื่อมโยงความรู้ได้หลายสาระ
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-14 00:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv