thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 231
Rate :
 1
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-21  
    ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา : การทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ตอนที่ 2 - KS3 Modern Foreign Languages : Engaging the Class 2  
    (ตอนต่อ) โรงเรียนฮอร์แบรี จัดการความแตกต่างระหว่างผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักเรียนหญิง และนักเรียนชายโดยทดลองจัดให้มีนักเรียนเพียงเพศเดียว รายการตอนนี้ดูว่ากิลล์ วีเลอร์หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาของเธอตั้งโครงการ และประสบความสำเร็จในการจัดสิ่งที่เหมาะตามรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชายเพื่อสร้างแรงจูงใจ และการบรรลุผลได้อย่างไร การครองความสนใจของนักเรียน 1 จะมีค่าต่อครูสอนภาษาต่างประเทศที่กำลังหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำให้ชั้นเรียนน่าสนใจ ประเด็นสำคัญๆ รวมถึง แรงจูงใจเบื้องหลังการทดลอง วิธีการตั้งการทดลอง ผู้ที่มีส่วนร่วมวัดความสำเร็จของการทดลองอย่างไร พิจารณาละเอียดขึ้นถึงวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการสอนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงและทฤษฎีรองรับ สมาชิกของภาควิชา พูดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเชื่ออนาคตของการสอนจะเป็นอย่างไร และจะประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ากับชั้นเรียนสหศึกษาอย่างไร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv