รายการโรงเรียนพ่อแม่ คือสื่อกลางที่เราอยากบอกกับทุกคนว่า โลกเรา..ได้สร้างให้พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก บ้าน..ก็คือโรงเรียนแห่งแรกของเด็ก ๆ และเมื่อเขาเติบโตขึ้น..โรงเรียนจะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขา และเราพ่อแม่จะทำอย่างไรให้โลกสองใบ นั่นคือ บ้านและโรงเรียนกลายเป็นโลกที่สวยงามของเด็กๆ เพื่อเขาจะอยู่แล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับคุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล
 
   
 
     
  โรงเรียนพ่อแม่ : ทำนากับครูธานี ตอน 1
"ข้าว" มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มนุษย์รู้จักข้าวตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของตน ข้าวยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ข้าวยังผูกพันกับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะชาวเอเชียหลายพันล้านคน ประเทศไทยเราเองก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศกสิกรรมที่ยึดอาชีพ "ชาวนา" มาอย่างยาวนาน และถึงแม้ว่าวันนี้ชาวนาไทยจะลดน้อยลง ผืนที่นาถูกแปรเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แต่ข้าวกับคนไทยยังเป็นสิ่งที่ผูกพันอย่างแยกไม่ออก เด็กรุ่นหลังโดยเฉพาะเด็กในเมืองกรุงอาจจะไม่เคยเห็นทุ่งนา ไม่รู้ว่าชาวนาต้องเหนื่อยยากแค่ไหน โรงเรียนพ่อแม่จึงเปิดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ขึ้นโดยมีลูกชาวนาที่อยากสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษโดยลุกขึ้นมาเป็น "ครู" ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กรุ่นหลังได้รู้จักอาชีพที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาอย่างช้านาน
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home