รายการที่เปิดโอกาสให้ครู ได้พบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทำเวิร์กชอป ก่อนตามผลว่าครูนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอนในห้องเรียนแล้วเป็นอย่างไร
 
   
 
     
  ครูพบกูรู : บุปผาในวารี ช่วงที 1
คนเรามักนำเอาดอกไม้และใบไม้มาใช้ในการตกแต่ง ประดับสถานที่ ประดับสิ่งของให้เกิดความสวยงาม เกิดคุณค่า โดยสามารถใช้ในการตกแต่งตามงานต่าง ๆ ใช้เป็นของขวัญ ทั้งในงานมงคลและงานอมงคลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งดอกไม้หรือใบไม้ที่นำมาใช้นั้นก็จะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นกลีบที่ร่วงหล่นอยู่ คนก็จะไม่นำมาใช้ตกแต่ง โดยกูรูในเทปนี้จะนำเอากลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นหรือเศษดอกไม้เหลือใช้มาประดับ ตกแต่งให้สวยงามและมีคุณค่ามากขึ้น
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home