thaiteachers.tv
 
 
 
 
   
 
ส่วนนี้เป็นข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv นี้ โปรดอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข
ด้วยความระมัดระวัง ก่อนการใช้งาน และบริการใดๆในเว็บไซต์นี้ เมื่อมีการเข้าถึงเนื้อหาทุกๆส่วน แสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ thaiteachers.tv ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม แก้ไข หรือ ลบ ข้อตกลง และเงื่อนไข ที่ปรากฏเป็นข้อความด้านล่างได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
  การยอมรับ
  ข้อตกลงจะเกิดขึ้นทันที เมื่อมีการใช้งาน www.thaiteachers.tv ( "เว็บไซต์") โดยการเข้าถึง และใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่า คุณยอมรับที่จะผูกพันตาม กฎหมาย ตามข้อตกลง ในการใช้งานทุกกรณี หากคุณไม่ต้องการที่จะมีข้อผูกพันตามข้อตกลงการใช้  กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ ดำเนินการโดย โครงการสถานีโทรทัศน์ครู  ( "เรา" "พวกเรา" "ของเรา" ของเรา ").

ในเว็บไซต์ อาจมีกฎเพิ่มเติม หรือคำเฉพาะ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ พื้นที่ หรือ เนื้อหาที่ปรากฏ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการร่วมกิจกรรม หรือ ส่งเอกสารแนบ ข้อความพิเศษ ("เงื่อนไขพิเศษ") หากเกิดข้อขัดแย้ง ระหว่างข้อตกลงการใช้งาน กับ เงื่อนไขพิเศษใดๆแล้ว ให้ถือเอาเงื่อนไขพิเศษ เป็นสำคัญ
   
  การใช้งานทั่วไป
 

คุณตกลงที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้เอง ไม่ใช่เพื่อการงานเชิงพาณิชย์ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ให้ไว้

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ ในลักษณะที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย มีเนื้อหาลามก, อนาจาร  รวมทั้งการเขียนข้อความ ยั่วยุ, โจมตี หรือ ปลุกปั่น ทำให้แบ่งแยก ปลุกระดมในเรื่องความมั่นคงของชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าทางใดก็ตาม ที่ก่อให้เกิดความผิดตาม กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

คุณต้องไม่ส่งเสริม จัดหา หรือดำเนินกิจกรรม ที่มีความผิดทางกฎหมายใด ๆ หรือการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนตัว หรือ สิทธิอื่นๆ ของผู้หนึ่ง ผู้ใด 

คุณจะไม่ดำเนินการ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูล ของผู้ใช้งานอื่นๆ หรือ พยายามรุกรานระบบรักษาความปลอดภัย หรือมาตรการเทคโนโลยี บนเว็บไซต์นี้

ขอสงวนสิทธิ ในการระงับ ยกเลิก การลบ ข้อความ รูป  หรือ องค์ประกอบ ของเว็บไซต์ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าว รวมทั้งสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการเข้าใช้เว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมัน หากคุณควรละเมิดข้อตกลงในการใช้
   
 

การเชื่อมโยง

  ในบางเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม มีไว้เพื่อการอ้างอิง และความสะดวกของคุณเท่านั้น เราจึงไม่มี อำนาจควบคุม รับรอง, อนุมัติ, แก้ไขข้อบกพร่อง ยืนยันความถูกต้อง หรือแนะนำเนื้อหา ของ เว็บไซต์ดังกล่าว การใช้งานเชื่อมโยงดังกล่าว ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บังคับในการเข้าถึง โดยเราจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง และโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ
   
 

ลงทะเบียน

 

ในการเข้าใช้ หรือใช้งานบางส่วน ในเว็บไซต์ ที่คุณอาจต้องลงทะเบียน และให้ รายละเอียด เพื่อที่จะได้รับบัญชีผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน คุณยินยอมที่จะให้ ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระบุตามแบบฟอร์มลงทะเบียนบนเว็บไซต์ นี้ และ มอบอำนาจให้ เราประมวลผลข้อมูลได้

ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ โดยไม่ได้แจ้งกับคุณก่อน หากมีการร้องขอตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย

   
  เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา
  ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายทางการค้าอื่นๆ ทรัพย์สินทางปัญญา ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการออกแบบ การจัดรูป ลักษณ์) และ เนื้อหาทั้งหมด จัดเป็นส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์นี้ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของเรา โดยเด็ดขาด

คุณต้องไม่อนุญาต หรือ ช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใด ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ให้ดาวน์โหลด และอื่นๆ ทางด้านภาพ เนื้อหา วิดีโอ รูปแบบ ทุกชนิด จากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นเพื่อนำไปใช้ส่วนตัวไม่มีส่วนทางเชิงพาณิชย์ใดๆ หรือใช้เพื่อการศึกษา ในประเทศไทย เท่านั้น นอกจากได้รับอนุญาติ หรืออยู่ในเงื่อนไขพิเศษ ที่ได้ตกลงไว้

เราห้ามผู้ใช้งานเว็บไซต์ จากการ อัปโหลด หรือ ส่งข้อความบน เว็บไซต์ สื่อใดๆ ที่ ละเมิดภาพ ของบุคคลอื่น ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิอื่นๆ หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ใด ได้ละเมิดภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการส่วนตัว หรือ สิทธิอื่น ๆ ที่คุณจัดการดูแลอยู่ โปรดแจ้ง ให้เราทราบถึงการละเมิดดังกล่าว ทาง E-Mail : info@thaiteachers.tv
   
   
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv