| เลือกชมรายการอื่น: รายการ ครูมืออาชีพ |รายการ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก |รายการ I am in ASEAN
 
 
     
  รายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่อง Tablet กับครูเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ, รายการจะนำเสนอความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ดำเนินรายการโดยพิธีกร หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรผู้มากความรู้ด้านไอที ที่จะมาแนะนำการใช้งานต่าง ๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นทำความเข้าใจกับอุปกรณ์แท็บเล็ต ตลอดจนถึงการใช้งานขั้นสูง ด้วยเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่นักเรียนระดับชั้น ป.1 ขึ้นไป รวมถึงคุณครูผู้สอนที่ต้องใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินรายการโดย