thaiteachers.tv
 
 
 
 

การติดตั้งรับชม “สถานีโทรทัศน์ครู”

“โทรทัศน์ครู” ดูได้ทั่วประเทศหรือไม่ ต้องการดู “โทรทัศน์ครู” ต้องทำอย่างไร
ถ้ามีจานรับสัญญานดาวเทียมที่บ้านอยู่แล้ว จะสามารถดู “โทรทัศน์ครู” ได้ทันทีหรือไม่ อย่างไร
จานที่รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-Band ได้ มีหลายแบบหลายสี จะมีวิธีการติดตั้งหรือสอบถามข้อมูลในการรับชม อย่างไร
“โทรทัศน์ครู” ดูได้ทั่วประเทศหรือไม่ ต้องการดู “โทรทัศน์ครู” ต้องทำอย่างไร
ตอบ ขณะนี้สามารถรับชมรายการต่างๆของสถานีโทรทัศน์ครูได้ 24 ชั่วโมง ทุกวัน และรับชมได้ทั่วประเทศ โดยรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
- ดาวเทียมไทยคม ช่อง 36 ระบบ ku-band หรือจานเหลือง(DTV) คลื่นความถี่ 12355 mhz
- ดาวเทียมไทยคม Mcot network ช่อง 94 ระบบ c-band หรือจานดำ (PSI) คลื่นความถี่ 3520 MHz
- เคเบิลท้องถิ่น (สอบถามหมายเลขช่องที่เคเบิลทีวีในท้องถิ่นของท่าน)
จังหวัดสุโขทัย ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น สุโขทัยเคเบิลทีวี (ช่อง 48)
จังหวัดเพชรบุรี
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรีเคเบิลทีวี (ช่อง 14)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เมืองเพชรเคเบิลทีวี จำกัด (ช่อง 73)
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เคเบิลหัวหิน จำกัด (ช่อง 171)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท แหลมทองเคเบิลทีวี จำกัด (ช่อง 171)
จังหวัดมหาสารคาม
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท R.D เคเบิลทีวี (ช่อง 98)
จังหวัดระยอง
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เน็ตเวิร์ค เคเบิลทีวี (ช่อง 61)
จังหวัดชลบุรีชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท แสนสุขวิชั่น จำกัด (ช่อง 75)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท ดวงภัทร เคเบิลทีวี จำกัด (ช่อง 171)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท พนัสนิคมเคเบิ้ลทีวี จำกัด (ช่อง 62)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท บ้านอำเภอ เคเบิลทีวี จำกัด (ช่อง 85)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เคเบิลทีวี(ชลบุรี) จำกัด (ช่อง 89)
กรุงเทพมหานคร


ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท รับความส่ง จำกัด (ช่อง 62)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท ไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 49)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท แมคเวิลด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (ช่อง 75)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนุก เคเบิล ทีวี (ช่อง 2)
จังหวัดปทุมธานี ชมได้ที่ บริษัท ตะวัน เคเบิล เน็ต จำกัด (ช่อง 65)
จังหวัดชุมพร ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลังสวน เคเบิลทีวี (ช่อง 2)
จังหวัดสมุทรสาคร
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เอส.พี.เอช เคเบิลทีวี จำกัด (ช่อง 87)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท มหาชัยเคเบิล ทีวี จำกัด (ช่อง 59)
จังหวัดมุกดาหาร ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวีมุกดาหาร (ช่อง 73)
จังหวัดอุดรธานี

ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น UTV มิราเคลเวฟ อุดร (ช่อง 43)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วิชั่น (ช่อง 20)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท โฮม เคเบิลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด (ช่อง 88)
จังหวัดขอนแก่น ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท โฮม ทีวี เน็ตเวิร์ค (ช่อง 54)
จังหวัดนครนายก ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท นครนายก เคเบิลทีวี จำกัด (ช่อง 65)
จังหวัดนครราชสีมา ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเคเบิลทีวี
จังหวัดหนองคาย ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท โฮมเคเบิลทีวีหนองคาย (ช่อง 80)
จังหวัดกำแพงเพชร
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท ทิพย์ เคเบิลทีวี จำกัด (ช่อง 80)
จังหวัดแพร่ ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.พี.เคเบิลทีวี (ช่อง 53)
จังหวัดเชียงใหม่ ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท เสียงฝาง จำกัด (ช่อง 54)
จังหวัดตรัง ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.เอส.คอมมูนิเคชั่น (ช่อง 38)
จังหวัดสงขลา


ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท สุชาติ เทเลคอม จำกัด (ช่อง 28)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น เทเลคอม (ช่อง 59)
ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น บริษัท วิวออน เคเบิล จำกัด (ช่อง 17)
จังหวัดภูเก็ต ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อิเลคโทรนิคส์ (ช่อง 90)
จังหวัดพิษณุโลก ชมได้ที่ เคเบิ้ลท้องถิ่น ทีที เคเบิล ทีวี (บริษัท ดับบลิววาย เคเบิลเน็ตเวิร์ค จำกัด) (ช่อง 78)
ถ้ามีจานรับสัญญานดาวเทียมที่บ้านอยู่แล้ว จะสามารถดู “โทรทัศน์ครู” ได้ทันทีหรือไม่อย่างไร

ตอบ ต้องดูก่อนว่า จานรับสัญญานดังกล่าวที่มี เป็นจานระบบและประเภทใด (สอบถามได้จากช่างที่มาติดตั้งหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนขายจานรับสัญญาณดังกล่าว) ซึ่งมี 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบ C-Band และ KU-Band ซึ่งถ้าที่บ้านเป็นจานรับสัญญานในระบบ KU-Band อยู่แล้ว ก็จะสามารถจูนคลื่นความถี่เพื่อรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ครูได้ทันที
ตามค่าสัญญานดังกล่าว และไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่อย่างใด

จานที่รับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU-Band ได้ มีหลายแบบหลายสี จะมีวิธีการติดตั้งหรือสอบถามข้อมูลในการรับชม อย่างไร

ตอบ

  • รับชมด้วยจานเหลือง DTV เมื่อช่างมาติดตั้งแล้ว จะมีกล่องรับสัญญาณสามารถรับชมได้ทันที จากการจูนคลื่นความถี่อัตโนมัติ หากพบปัญหาสามารถติดต่อช่างที่เข้ามาทำการติดตั้งได้โดยตรง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-950-5005 
  • รับชมด้วยจานฟ้า หรือ จาน DTH รูปแบบจานทึบ ผ่านดาวเทียม Samart ระบบความถี่สัญญาณเดียวกัน (12355 MHz) หากไม่สามารถรับชมได้ติดต่อช่างที่ทำการติดตั้ง เพื่อทำการจูนหาคลื่นสัญญาณเพิ่มเติม หรือติดต่อ สอบถามข้อมูล ที่ Samart Service โทรศัพท์ 02-516-1188 ต่อ 4
  • รับชมด้วยจาน TRUE (จานแดง) สามารถรับชมได้เพียงบางรายการของสถานีโทรทัศน์ครู (ครูมืออาชีพ) ที่ได้นำไปออกอากาศอยู่ในช่อง ETV ของ True HD Package อีกที ช่วงเวลา 20.35 – 21.00 น. โดยประมาณ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-725-2525
  • สำหรับการรับชมด้วยจานสีอื่นๆ เช่น จานสีขาว (Infosat) ในระบบ KU-Band ที่นอกเหนือจากนี้ ก็สามารถรับชมได้เหมือนกัน โดยจูนคลื่นความถี่ไปที่ค่าดังกล่าว และหากสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้กับตัวแทนที่ขายอุปกรณ์ หรือช่างที่มาติดตั้งให้
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv