thaiteachers.tv
 
 
 
 
   
ภาคใต้  
 • กระบี่
 • ชุมพร
 • ตรัง
 • นครศรีธรรมราช
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • พังงา
 • พัทลุง
 • ภูเก็ต
 • ระนอง
 • สตูล
 • สงขลา
 • สุราษฎร์ธานี
 • ยะลา
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้