thaiteachers.tv
 
 
 
 
   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 • กาฬสินธุ์
 • ขอนแก่น
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • บึงกาฬ
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ยโสธร
 • ร้อยเอ็ด
 • เลย
 • สกลนคร
 • สุรินทร์
 • ศรีสะเกษ
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • อำนาจเจริญ
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้