Thai Teachers TV Blog | สมัครสมาชิก | ติดต่อโทรทัศน์ครู
อ.สายันต์ ขันธนิยม
ปฏิทิน
<< ตุลาคม 2560>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
เรื่องล่าสุด
 
โอกาสมาถึง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
โดย อ.สายันต์ ขันธนิยม


โดย ครูสายันต์ ขันธนิยม
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์


                        โอกาสหมายถึง อะไร จะไม่ค่อยรู้ความหมายกัน แต่รู้ว่าถ้ามีสิ่งดี ๆ มาถึงตัวเราแล้วเรารับรู้ เราทำ เราร่วม นั่นแหละเรารู้ว่า มีโอกาส แต่ถ้าไม่รับ ไม่สนใจ ไม่ทำ ไม่ร่วม นั่นจะรู้ว่าปล่ โทรทัศน์ครู เปิดโอกาสให้ครูสมัครเป็นสมาชิก ถ้าครูสมัคร ก็จะได้เป็นสมาชิก เมื่อสมัครแล้วเข้ามาศึกษาหาความรู้ รายการต่าง ๆ จะเข้ามาศึกษาเมื่อไรก็ได้ มาศึกษาเร็วเท่าใดก็จะได้นำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เร็ว เป็นการพัฒนาตนเองไปด้วย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อ เมื่อนำไปใช้แล้วนักเรียนชอบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียนเข้าใจ ได้ความรู้ ผลการเรียนดี สิ่งที่ครูได้คือความภาคภูมิใจ การเป็นครูมืออาชีพ สามารถนำผลงานไปใช้ในการคัดเลือกครูดีเด่น เป็นส่วนหนึ่งในการขอเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนี้โทรทัศน์ครูยังเปิดโอกาสให้เฉพาะส่วนบุคคล เช่น การเลื่อนระดับสมาชิก การเข้ารับการอบรม การไปถ่ายทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร เพื่อนำมาออกอากาศทางโทรทัศน์ครู การประกวดบทความ การประกวดเรียงความ ผู้เขียนไม่เคยปฏิเสธโอกาส ที่โทรทัศน์ครู มอบให้ ในด้านเฉพาะตัว ทำให้ผู้เขียนได้รับ 1. การเป็นสมาชิกของโทรทัศน์ครู ครูควรเป็นสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู องค์กรที่มีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ครูสอนดี ให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ อยโอกาส ถ้าเมื่อเวลาล่วงเลยไปแล้วมารู้ว่า ถ้าทำแล้วจะเกิดผลดีแก่ตน แต่ไม่สามารถทำได้แล้ว อย่างนี้ เสียโอกาส บางคนรอว่า เมื่อไรจะมีโอกาส รอเท่าไรโอกาส ก็ไม่มาถึงสักที อย่างนี้เรียกว่า ไม่มีโอกาส
 ........................... เคยไหม เมื่อมีโอกาส แล้วปล่อล่วงเลยไป จนกลายเป็น เสียโอกาส ..................

             1. โอกาสที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไป ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเวลา ใครจะใช้โอกาสเมื่อใดก็ได้ เช่น หนังสือมีไว้ให้อ่าน ถ้าใครอ่านก็แสดงว่าได้ใช้โอกาส โดยจะอ่านเมื่อใดก็ได้ จะอ่านวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ แต่ถ้าอ่านวันนี้ก็รู้วันนี้ ถ้าวันนี้ยังไม่อ่านก็ยังไม่รู้ วัดมีไว้ให้เราเข้าไปทำบุญ เข้าไปปฏิบัติธรรม เราจะเข้าเมื่อใดก็ได้
            2. โอกาสที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไป ให้กับทุกคน แต่จำกัดเวลา ต้องทำในเวลาที่กำหนด เช่น การอ่านหนังสือ ถ้าต้องสอบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ แต่ไปอ่าน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ คงไม่มีประโยชน์ต่อการสอบ แต่จะได้ความรู้และรู้ว่าสิ่งที่สอบไปนั้นทำถูกมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าอ่านก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ก็จะมีประโยชน์ต่อการสอบ โอกาสที่จะทำข้อสอบได้คะแนนดี ๆ มีมาก หรือ ห้างสรรพสินค้าลดราคาสินค้า โดยมีวันหมดเขต ลดราคา ถ้าไปซื้อสินค้าเลยวันลดราคา ก็จะได้สินค้าในราคาปกติ ไม่ได้เดือนร้อน แต่ถ้าซื้อช่วงลดราคา จะจ่ายเงินน้อยกว่าปกติ สามารถนำเงินจากส่วนลดไปซื้ออย่างอื่นได้อีก หรือมีเงินเก็บ
            3. โอกาสมีเฉพาะตัวบุคคล มีเวลาจำกัด โอกาสอย่างนี้จะมีน้อยซึ่งบางคนรอคอย บางคนปล่อยให้ผ่านไป เช่น ครูบางคนผู้บริหารมอบหมายงานให้ทำโดยกำหนดเวลา ปรากฏว่าครูคนนั้นรับทำ งานเสร็จตามกำหนด และผลงานดี เป็นที่ชื่นชมของผู้บริหาร ผู้บริหารนำไปชมกับคนอื่น ๆการสอบต่าง ๆ ถ้าไปสอบ ผลก็คือได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ไปสอบผลคือไม่ได้อย่างเดียว 
        
              โทรทัศน์ครู เปิดโอกาสให้ครูสมัครเป็นสมาชิก ถ้าครูสมัคร ก็จะได้เป็นสมาชิก เมื่อสมัครแล้วเข้ามาศึกษาหาความรู้ รายการต่าง ๆ จะเข้ามาศึกษาเมื่อไรก็ได้ มาศึกษาเร็วเท่าใดก็จะได้นำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เร็ว เป็นการพัฒนาตนเองไปด้วย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อ เมื่อนำไปใช้แล้วนักเรียนชอบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียนเข้าใจ ได้ความรู้ ผลการเรียนดี สิ่งที่ครูได้คือความภาคภูมิใจ การเป็นครูมืออาชีพ สามารถนำผลงานไปใช้ในการคัดเลือกครูดีเด่น เป็นส่วนหนึ่งในการขอเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนี้โทรทัศน์ครูยังเปิดโอกาสให้เฉพาะส่วนบุคคล เช่น การเลื่อนระดับสมาชิก การเข้ารับการอบรม การไปถ่ายทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร เพื่อนำมาออกอากาศทางโทรทัศน์ครู การประกวดบทความ การประกวดเรียงความ ผู้เขียนไม่เคยปฏิเสธโอกาส ที่โทรทัศน์ครู มอบให้ ในด้านเฉพาะตัว ทำให้ผู้เขียนได้รับ
              1. การเป็นสมาชิกของโทรทัศน์ครู ครูควรเป็นสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู องค์กรที่มีส่วนช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ครูสอนดี ให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
              2. การเลื่อนระดับสมาชิก สมาชิกโทรทัศน์ครูในแต่ละระดับจะมีสิทธิต่าง ๆ ไม่เหมือนกันในการร่วมกิจกรรม การเลื่อนระดับสมาชิก ก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตามเงื่อนไข
              3. ได้รับ CD การจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
              4. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โทรทัศน์ครูจัดขึ้น โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             5. ได้รับการถ่ายทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายการประยุกต์การสอนเกี่ยวกับวิกฤติน้ำท่วม แล้วนำไปออกอากาศและนำมาขึ้นไว้ที่เว็บไซต์โทรทัศน์ครูเพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจเข้าไปดู เป็นการเผยแพร่ผลงาน โดยที่ผู้เขียนไม่ต้องลงทุนและเผยแพร่ในสื่อที่มีคนชมมาก ซี่งถ้าปฏิเสธที่จะให้ไปถ่ายทำคงเสียโอกาสนี้ไป ได้ปฏิเสธไปครั้งหนึ่งเพราะช่วงนั้นน้ำยังท่ามบ้านและโรงเรียนอยู่ โรงเรียนยังไม่เปิด สุดท้ายก็รับโอกาสนี้ไว้ โดยมาถ่ายทำหลังจากโรงเรียนเปิด 5 วัน ระหว่างที่น้ำท่วมผู้เขียนคิดว่าจะนำอะไรที่เกี่ยวกับน้ำท่วมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ถ่ายรูปและ บันทึกข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนและทำสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ โรงเรียนเปิดเมื่อใดพร้อมที่จะใช้ทันที เพราะโรงเรียนเปิดช้ากว่ากำหนด 1 เดือนกว่า
            6. ได้รับโทรศัพท์มือถือ จากการเขียนบทความ การที่เข้าไปดูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแล้วประทับใจ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน แล้วเขียนบทความส่งมายังโทรทัศน์ครู
            7. ได้รับ Net book จากการที่โทรทัศน์ครูเชิญเข้าร่วมขยายเครือข่ายสมาชิก โดยหาสมาชิกให้ได้ 100 คน ในเดือนธันวาคม 2554 เมื่อได้รับคำเชิญ คิดว่าจะหาได้หรือ 100 คน ภายในเวลา 1 เดือน โรงเรียนบางโรงเรียนยังเปิดไม่ได้ น้ำยังท่วมอยู่ ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม คิดว่าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าหาครบได้ Net book มาใช้
             8. โทรทัศน์เชิญชวนถ้าสนใจในการเขียนบทความ จะเปิดพื้นที่ Blog ถ้าสนใจให้ส่งรูป ใช้เวลาตัดสินใจ 1 วันโดยการส่งรูปไปให้ วันนี้ตอนหัวค่ำเห็นรูปที่ Blog ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์พอดี ต้องการเริ่มเขียนวันนี้ แต่พอเปิดมาไม่พบรูป คงต้องฝากทีมงานส่งให้ และนี่ก็เลย 24 นาฬิกาแล้ว
             9. ได้รับรางวัลไปต่างประเทศ ในการประกวดเขียนเรียงความ “ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่คิดจะร่วมเลยเพราะคิดว่าประเทศละคนจะได้หรือ จนคืนสุดท้ายจึงตัดสินใจเขียน ตามคติที่ว่า “ส่งก็คือได้กับไม่ได้ ไม่ส่งคือไม่ได้” ขณะนี้ผู้เขียนได้เดินทางมาถ่ายทำ รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความรู้ส่วนตัวที่ไม่เคยประสบมาก่อนและความรู้ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

แสดงความคิดเห็น

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *