Thai Teachers TV Blog | สมัครสมาชิก | ติดต่อโทรทัศน์ครู
อ.สายันต์ ขันธนิยม
ปฏิทิน
<< เมษายน 2556>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
เรื่องล่าสุด
 
หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี่ ที่ใช้อยู่
วันที่ 11 เมษายน 2556
โดย อ.สายันต์ ขันธนิยม

            

                    หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ยังไม่รู้เลยว่าได้นำไปใช้ถูกต้องหรือเปล่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดซึ่ในตัวชี้วัดนั้นก็จะมีสาระ ซึ่ง สาระเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีการขุดแปลง ปลูกพืช การขายพันธุ์พืช เลยสำหรับวิชาเกษตร และวิชาอื่น ๆ คหกรรม อุตสาหกรรม ก็เหมือนกันไม่มีวิชาเฉพาะ จะมามี ทักษะการทำงาน การวางแผนการทำงาน วิธีการทำงานเพื่อดำรงชีวิต ซึ่งไม่ได้เคยเรียนมาหรือรับรู้มา แล้วก็ไม่มีการอบรม ให้ความรู้แก่ครูการงานเลย อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็น 1 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มองว่าไม่สำคัญ เลยไม่ได้จัดงบประมาณมาพัฒนาครูกลุ่มเหล่านี้ ไปเน้นพัฒนาแต่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ไม่เป็นไรก็ต้องใช้กวิะี รู้อย่างไร ศึกษาแล้วเข้าใจอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น แล้วครูก็มาเถียงกันเองว่าอย่างนี้ไม่ถูก อย่างนี้จึงจะถูก ใครเสียงดังกว่า มีหลัการกว่าก็ชนะไป ก็เลยไม่รู้ว่าที่ชนะนั้นถูกผรือผิด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ ก็อย่าลืมว่า กลุ่มพลานามัย ศิลป การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระในการสร้างคนให้เจริญด้วยร่างกาย มีทักษะ และมีสุนทรียภาพ ก็ทำให้เป็นมนุษย์โดยสมบูร์ เมื่อเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้ว จึงไปเติมความรู้เข้าไป เติมคุณธรรมเข้าไป จึงกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรรณ์ ทั้งกาย วาจา ใจ สมอง
            ขอยกตัวอย่าง ให้เห็นว่าการงานอาชีพนั้นไปถูกหรือไม่ ตัวชี้วัด โดยเฉพาะ สาระที่ 1 มาตรฐาน 1.1 ชั้น ม.1
     1. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำ งานตามกระบวนการทำงาน นี่คือตัวชี้วัดชั้นปี
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือสอนก็ต้องสอนตามตัวชี้วัด ซึ่งในตัวชี้วัด ต้องประกอบไปด้วย - สาระ (ความรู้) กระบวนการ คุณธรรม สำหรับสาระ ขั้นตอนการทำงาน กระบวนการทำงาน ถ้าถามครูผู้สอนทั่วประเทศว่า ขั้นตอนการทำงาน กระบวนการทำงาน มีอะไรบ้าง จะมีกี่คนที่รู้ ที่ไม่รู้เพราะเมื่อเรียนมากไม่มีเรื่องนี้ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สาระ ก็จะเหมือนเดิมจากที่เรียนมา สำหรับครูการงานแล้ว ไม่ได้มีการอบรมในเรื่องหลักสูตรใหม่เลย ก็คงต้องทำความเข้าใจเองจากอภิธานศัพท์ ท้ายเล่ม - สาระการเรียนรู้แกนกลาง
          1.1 ขั้นตอนการทำงาน เช่น
                - การใช้อุปกรณ์อำ นวยความสะดวก ในการทำงานบ้าน
                - การจัดและตกแต่งห้อง
                 - การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ และห้าง สรรพสินค้า
               เป็นที่เถียงกันว่า จะต้องสอนตามที่กำหนดมาให้ทุกหัวข้อใช่ไหม จะเอาอย่างอื่นมาสอนได้ไหม เพราะมี เช่น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของวิชาการงานมีอย่างนี้ หลายตัวทำให้การสอนการงานไปคนละทิศละทาง ควรกำหนดให้อ่านแล้วเข้่าใจสามารถเปลี่ยนหัวข้อที่กำหนดมาให้ได้ หรือต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนี้ เวลาวัดผลครูจึงไปวัดเนื้อหารที่นำมาใช้จัดกิจกรรม เช่น เครื่องมือทำความสะอาดบ้าน วิธีการตกแต่ห้อง หารเลือกซื้ออาหาร ไม่ได้ออกตามตัวชี้วัด ขั้นตอนการทำงาน กระบวนการทำงาน บางดรงเรียนครูการงานยังแบ่ง เป็นงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษบ์ งานธุรกิจอยู่ก็ยังมี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานมีการเปลี่ยน สาระ (เนื้อหา) อย่างสิ้นเชิง ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ครูการงานด้วย และจะได้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องสาระการเรียนรู้แกนกลางที่กำหนดมาให้ ว่าจะทำอย่างไร กลุ่มาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีประเด็นว่า
              1. จะให้สอนให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ เช่น การปลูกพืชผัก การตอนพืช การไสไม้ การเลื่อยไม้ การทำอาหารหวาน การทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น
              2. จะให้สอนให้นักเรียนได้มีทักษะต่าง ๆ ในการทำงาน เช่น การวางแผนการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา กระบวนการทำงาน
              3. สอนให้นักเรียนมีความรู้เฉพาะในเรื่องต่าง ๆ แล้วปฏิบัติงานแล้วให้นกัเรียนมีทักษะต่าง ๆ ไปด้วย
             ทุกวันนี้การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนให้นักเรียนจัดสวนถาด ในการจัดสวนถาดต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง ก็จะสอนให้นักเรียนได้รู้ก่อน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา เมื่อนักเรียนรู้แล้ว ก็จะนำไปใช้ในการจัดสวนถาด การจัดสวนถาดก็ต้องสอนว่าจัดอย่างไร เมื่อเราถนัดเกษตร ก็จะนพเกษตรมาเป็นตัวเดินเรื่องให้เกิด ทักษะต่าง ๆ แต่ก็จะไม่ตรงกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง สิ่งที่ทำไปนั้นก็ไม่มีใครบอกได้ว่าถูกหรือผิด เพราะไม่มีใครได้รับการอบรมหรือชี้แจงจากผู้ร่างหรือทำหลักสูตร


แสดงความคิดเห็น

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *