thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : ครูผู้พลิกฟื้น ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ (ฉบับเต็ม)
ความคิดเห็นโดย : ปภณ ตั้งประเสริฐ
• จากการรับชมวิดีทัศน์การบริหารการศึกษาจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ และ (2) ครูผู้พลิก...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 538 9038
ฝันอยากเป็นเชฟ ? ฝันอยากทำงานโรงแรม ? เราทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้แล้วเมื่อมาที่นี่ Le Condon Bleu studyoverseascentre 02.02.2559 0 6
คุ้มปัง! แจกทุนฟรีๆให้ทุกปริญญา เรียน MBA ไม่เอา exp.การทำงาน กับ Bedfordshire studyoverseascentre 28.01.2559 0 4
แนะนำ IIBIT อาชีวะของออสเตรเลีย ฮอตเรื่องบริหารธุรกิจ MBA และไอที studyoverseascentre 15.01.2559 0 6
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบำนารีศรีตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณมน กุลวริยากร 08.01.2559 0 12
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Body and Health สิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 08.01.2559 0 23
University of Northampton มหาลัยของอังกฤษ มีทุนแจกฟรีๆด้วยน้า studyoverseascentre 06.01.2559 1 15
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ทิพาพร สีบุดดี 03.01.2559 0 17
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทองเปลี่ยน บางทับ 28.12.2558 0 19
-มีตังค์แค่ 4 แสนบาทก็บินไปเรียนที่อังกฤษกับ BPP University ได้แล้ว แถมทุนฟรีอีก 1 แสนบาทด้วย studyoverseascentre 09.12.2558 0 14
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ระบำเทิดองค์ขัตติยะบารมีศรีวชิรปราการ รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเพ็ญ จงสวัสดิ์ 27.11.2558 0 27
คริปทีวีครู สุนิสา หล้ามะโฮง 08.10.2558 0 85
รายงานการพัฒนากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสาวประภัย สานหล้า 30.09.2558 0 83
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ K-W-L Plus เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ยินนี่ ดวงสุภา 07.09.2558 0 121
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My School โดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 นางสาวชญาณ์นันท์ หลิมวิไล 07.09.2558 1 56
สุดอึ้ง ! โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์จ่ายสบายกระเป๋าที่ Southern Lakes English College studyoverseascentre 03.09.2558 0 39
เรียนต่อเมืองนอกง่ายนิดเดียว........ กับ Study Overseas Centre เรียนเมืองนอก บอก studyoverseascentre 01.09.2558 0 35
การฝึกพูดภาษาอังกฤษ lสมพร ศรีบุญ 01.09.2558 0 73
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) อภิญญา พรหมรัตน์ 13.08.2558 0 79
รายงานการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาล2โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รอฮานา บาเหะ 30.07.2558 0 74
การศึกษาการผลิตอาหารว่างสุนัขจากวัสดุเศษเหลือที่ได้จากการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง วิทวัส วิฑูรย์พันธ์ 02.07.2558 0 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5Es เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ ชุษณมน ชัยโยธา
รูปแบบการสร้างทีมงานครูผู้นำด้านการวิจัยในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา/ บุรานันท์ โรมรัน
รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง ชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ ปราณี เชยหอม
รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)/ นางสาวสุมล สาแหละ
รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)/ นางสาวสุมล สาแหละ
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: นุชนารถ แก่นใจเด็ด
จากจังหวัด นครนายก
จากสมาชิกทั้งหมด
200,537 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv