thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน
ความคิดเห็นโดย : ศุภณัฐปรัชญา ทำนุ
• แนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังที่ท...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 538 9207
ให้ทุนฟรีๆ 1000 ปอนด์กับทุกคนเพียงร่วมงานสัมมนาพบเจ้าหน้าที่จากอังกฤษอย่าง Teesside University 17-1-2017 นี้ studyoverseascentre 12.01.2560 0 15
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศรเพ็ชร ศรศรี 06.01.2560 0 64
เป็นนักสืบที่ดี ทำคดีเก่งขึ้น เพิ่มทักษะอาชญาวิทยาของคุณให้เทพ กับ Teesside University-UK ซิครับ studyoverseascentre 27.12.2559 0 13
เรียนดนตรีที่แคนาดาง่ายๆไม่เอาไอเอล จ่ายไม่ถึงสองแสนต้อง Brandon University-Canada เท่านั้น studyoverseascentre 16.12.2559 0 14
การใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 นพรัตน์ คงเมือง 16.11.2559 0 33
โปรแกรมช่วยถอดความ/Paraphrasing ภาษาอังกฤษ pen pen 31.10.2559 0 51
มาเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกากันเถอะ กับ Rennert International-USA studyoverseascentre 28.10.2559 0 28
แจกทุนให้ทุกคน 1500 ปอนด์ฟรีๆเมื่อมางานสัมมนากับ Teesside University วันที่ 9-11-2016 นี้ studyoverseascentre 21.10.2559 0 25
เรียนออสเตรเลียไม่เอาไอเอลได้นะ ต้อง UTS เท่านั้น วันที่ 1-11-2016 นี้เจอกัน studyoverseascentre 20.10.2559 0 12
มาเรียนมัธยมที่อังกฤษ กับ St.Andrew's College กันเถอะ วันที่ 27-10-2016 เจอกับอาจารย์ ร.ร.นี้เบย studyoverseascentre 20.10.2559 0 18
คุ้มค่าค่ดๆ เรียนภาษาที่ USA กับ Kaplan International College วันนี้ จัดโปรเหมารวม ถึง 31 ธันวาคม 2559 studyoverseascentre 19.10.2559 0 15
แบบนี้ก้อได้หรอ ? เรียนภาษาที่ USA และ Canada กับ OIEG แถมฟรี! Samsung Tablet มูลค่า 5000 บาท WoW #แชร์วนไปจิ studyoverseascentre 18.10.2559 0 30
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จักรพันธ์ เศษสรรพ์ 17.10.2559 0 28
มาเรียนภาษาที่่แคนาดากับ Stewart College กันเถอะ studyoverseascentre 15.10.2559 0 25
เรียนภาษาด้วย เรียนชงกาแฟด้วย ต้อง Impact English College เท่านั้นนะ studyoverseascentre 14.10.2559 0 18
ผลการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ชุดฝึก เรื่อง Culture and Way of Life ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ๒ นางเครือวัลล์ ไมสัน 12.10.2559 0 28
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาพบเจ้าหน้าที่จาก BPP University-UK ในวันที่ 17-10-2559 นี้ studyoverseascentre 11.10.2559 0 44
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มยุรี ใบบัว 14.09.2559 0 44
การแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง การใช้ฟังก์ชัน IF ด้วยแบบฝึกการคำนวณ เปรียบเทียบสัญลักษณ์การใช้ฟังก์ชัน IF โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ธัญกร อรัญโสติ 13.09.2559 0 31
รายงานการประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส มยุรี ใบบัว 12.09.2559 0 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/ นางจิดาภา อินทรสมบัติ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง All about School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/ จิราวรรณ นุสุภะ
การใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3/ นพรัตน์ คงเมือง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำและอากาศ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม/ จักรพันธ์ เศษสรรพ์
รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง โโ‚ฌœระบำทอผ้าเกาะยอโโ‚ฌ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์)/ นางสาววันเพ็ญ ทวยหาญ
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: ซาปูรอ ตาเยะ
จากจังหวัด ยะลา
จากสมาชิกทั้งหมด
201,335 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv